Beta version
←Doculects

EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal phonemic diphthongal)

Retranscribed from EsPal Castillian Subtitles using EsPal phonemic diphthongal.

Sequence sets

Inventory

k, e, n, o, i, s, l, m, t, a, p, ɾ, b, ʝ, d, u, ɡ, θ, f, ʎ, ɲ, t͡ʃ, x, z, r, i̯, u̯
Details

Words

This doculect has 80094 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   i   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   x   z   ɲ   É¡   ʎ   ʝ   θ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
aTerkaros aθeɾkaɾos 0.50
aTerkarse aθeɾkaɾse 19.79
aTerkarsele aθeɾkaɾsele 0.88
aTerkarseme aθeɾkaɾseme 0.33
aTerkarte aθeɾkaɾte 10.00
aTerkartele aθeɾkaɾtele 0.16
aTerke aθeɾke 10.48
aTerke aθeɾke 2.91
aTerkeis aθeɾkeis 0.72
aTerkeme aθeɾkeme 0.34
aTerkemonos aθeɾkemonos 0.81
aTerkemos aθeɾkemos 0.59
aTerken aθeɾken 5.23
aTerkenos aθeɾkenos 0.17
aTerkense aθeɾkense 10.37
aTerkes aθeɾkes 14.98
aTerkese aθeɾkese 7.55
aTerko aθeɾko 7.81
aTerko aθeɾko 3.88
aTerla aθeɾla 30.90
aTerlas aθeɾlas 8.64
aTerle aθeɾle 122.26
aTerles aθeɾles 19.97
aTerlo aθeɾlo 949.76
aTerlos aθeɾlos 14.77
aTerme aθeɾme 114.06
aTermela aθeɾmela 0.46
aTermelas aθeɾmelas 0.16
aTermelo aθeɾmelo 3.27
aTernos aθeɾnos 28.42
aTernozlo aθeɾnozlo 0.34
aTero aθeɾo 20.96
aTerola aθeɾola 0.48
aTeros aθeɾos 4.13
aTeros aθeɾos 0.48
aTerse aθeɾse 58.15
aTersela aθeɾsela 0.90
aTerselas aθeɾselas 0.33
aTersele aθeɾsele 0.18
aTerselo aθeɾselo 4.97
aTerselo aθeɾselo 0.32
aTerselos aθeɾselos 0.36
aTertaBa aθeɾtaba 0.12
aTertaDa aθeɾtada 1.48
aTertaDamente aθeɾtadamente 0.18
aTertaDas aθeɾtadas 0.35
aTertaDo aθeɾtado 3.90
aTertaDos aθeɾtados 0.23
aTertamos aθeɾtamos 0.27
aTertaste aθeɾtaste 1.30
aTertar aθeɾtaɾ 1.63
aTertaras aθeɾtaɾas 0.17
aTertarle aθeɾtaɾle 0.52
aTertaron aθeɾtaɾon 0.22
aTerte aθeɾte 133.41
aTerte aθeɾte 1.26
aTertela aθeɾtela 0.57
aTertelo aθeɾtelo 2.76
aTertixo aθeɾtixo 3.41
aTertixos aθeɾtixos 2.00
aTerto aθeɾto 1.30
aTi aθi 0.12
aTia aθia 101.35
aTiais aθiais 0.73
aTiamos aθiamos 10.10
aTian aθian 19.50
aTias aθias 18.61
aTiDa aθida 0.68
aTiDas aθidas 0.22
aTiDeT aθideθ 1.18
aTiDo aθido 10.56
aTiDos aθidos 0.80
aTiDosis aθidosis 0.37
aTikalaDo aθikalado 0.16
aTikalarse aθikalaɾse 0.18
aTinamjento aθinami̯ento 0.13
aTja aθi̯a 314.73
aTjan aθi̯an 1.11
aTjaGo aθi̯aɡo 0.19
aTjaGos aθi̯aɡos 0.23
aTjenda aθi̯enda 7.18
aTjendas aθi̯endas 0.27
aTjendo aθi̯endo 585.21
aTjendola aθi̯endola 1.55
aTjendolas aθi̯endolas 0.69
aTjendole aθi̯endole 6.17
aTjendole aθi̯endole 0.52
aTjendoles aθi̯endoles 1.16
aTjendolo aθi̯endolo 25.09
aTjendolo aθi̯endolo 2.44
aTjendolos aθi̯endolos 1.04
aTjendome aθi̯endome 7.08
aTjendomelo aθi̯endomelo 0.19
aTjendonos aθi̯endonos 2.38
aTjendoos aθi̯endoos 0.13
aTjendose aθi̯endose 6.91
aTjendose aθi̯endose 0.56
aTjendoselo aθi̯endoselo 0.50
aTjendote aθi̯endote 5.22
aTjerta aθi̯eɾta 1.20
aTjertan aθi̯eɾtan 0.26
aTjertas aθi̯eɾtas 0.49
aTjerte aθi̯eɾte 0.28
aTjertes aθi̯eɾtes 0.13
aTjerto aθi̯eɾto 1.63
aTjertos aθi̯eɾtos 0.37
aTiT aθiθ 1.21
aTiTa aθiθa 0.16
aTla aθla 6.12
aTlas aθlas 1.06
aTle aθle 14.34
aTles aθles 2.20
aTlo aθlo 200.12
aTlos aθlos 3.18
aTme aθme 59.93
aTmela aθmela 0.26
aTmelas aθmelas 0.14
aTmelo aθmelo 7.48
aTmeReir aθmereiɾ 1.58
aTmeReir aθmereiɾ 0.21
aTnos aθnos 4.33
aTnozlo aθnozlo 0.26
aTota aθota 0.70
aTotaBa aθotaba 0.26
aTotaDa aθotada 0.35
aTotaDo aθotado 0.98
aTotaDos aθotados 0.25
aTotaina aθotaina 0.22
aTotame aθotame 0.38
aTotan aθotan 0.24
aTotando aθotando 0.37
aTotar aθotaɾ 1.19
aTotara aθotaɾa 0.16
aTotaran aθotaɾan 0.18
aTotare aθotaɾe 0.27
aTotarla aθotaɾla 0.16
aTotarle aθotaɾle 0.16
aTotarlo aθotaɾlo 0.33
aTotarme aθotaɾme 0.43
aTotaron aθotaɾon 0.17
aTotarte aθotaɾte 0.37
aTote aθote 1.81
aTotea aθotea 4.98
aToteas aθoteas 0.46
aToten aθoten 0.30
aTotenlo aθotenlo 0.13
aTotes aθotes 1.94
aToto aθoto 0.49
aToto aθoto 0.18
aTores aθoɾes 0.24
aTselo aθselo 0.54
aTte aθte 20.16
aTteka aθteka 1.16
aTtekas aθtekas 0.99
aTtelo aθtelo 0.56
aTufre aθufɾe 2.40
aTukar aθukaɾ 28.26
aTukaraDa aθukaɾada 0.29
aTukaraDas aθukaɾadas 0.14
aTukaraDo aθukaɾado 0.16
aTukaraDos aθukaɾados 0.13
aTukares aθukaɾes 0.17
aTukarera aθukaɾeɾa 0.23
aTukarero aθukaɾeɾo 0.14
aTul aθul 72.78
aTula aθula 0.27
aTulaDa aθulada 0.16
aTulaDo aθulado 0.37
aTules aθules 18.09
aTulexo aθulexo 0.65
aTulexos aθulexos 0.89
aTur aθuɾ 0.21
aTuTena aθuθena 0.22
aTuTenas aθuθenas 0.28
ba ba 1207.60
ba ba 5.88
ba ba 3.68
baal baal 0.97
baamas baamas 2.46
baBa baba 4.73
baBas babas 0.59
BaBas babas 0.30
baBara babaɾa 0.18
baBarja babaɾi̯a 0.62
baBaro babaɾo 0.19
baBaros babaɾos 0.13
baBe babe 3.61
baBea babea 0.33
baBeaBa babeaba 0.15
baBean babean 0.18
baBeando babeando 0.96
baBeas babeas 0.16
baBear babeaɾ 0.92
baBearse babeaɾse 0.15
baBel babel 0.48
baBeo babeo 0.15
baBero babeɾo 0.43
baBi babi 15.09
baBi babi 0.39
baBilonja babiloni̯a 3.17
baBilonjos babiloni̯os 0.16
baBja babi̯a 0.14
baBjera babi̯eɾa 0.73
baBosa babosa 1.17
baBosas babosas 0.78
baBoso baboso 1.39
baBosos babosos 0.45
baBor baboɾ 5.33
baBu babu 1.01
baBwino babu̯ino 0.60
baBwinos babu̯inos 0.33
baD bad 1.62
baD bad 0.38
BaDD badd 0.44
BaDDs badds 2.10
baDear badeaɾ 0.15
baDen baden 0.20
baDman badman 14.71
baDminton badminton 0.26
baDmoBil badmobil 0.15
baDo bado 0.47
BaDson badson 12.60
baDtle badtle 0.95
baDu badu 0.32
bai bai 6.98
bai bai 3.46
baia baia 12.79
baia baia 0.19
baias baias 0.24
baiBen baiben 0.42
BaiDs baids 0.18
baikal baikal 0.14
bail bail 0.97
baila baila 17.67
bailaBa bailaba 2.36
bailaBamos bailabamos 0.53
bailaBan bailaban 0.77
bailaBas bailabas 0.66
bailaBle bailable 0.18
bailaD bailad 0.27
bailaDo bailado 2.30
bailais bailais 0.13
bailamos bailamos 5.26
bailan bailan 3.66
bailando bailando 17.66
bailas bailas 5.69
bailaste bailaste 0.91
bailar bailaɾ 72.85
bailara bailaɾa 0.78
bailara bailaɾa 0.48
bailaran bailaɾan 0.39
bailaras bailaɾas 0.71
bailaras bailaɾas 0.24
bailare bailaɾe 1.66
bailaremos bailaɾemos 1.29
bailaria bailaɾia 0.51
bailarias bailaɾias 0.21
bailarin bailaɾin 6.09
bailarina bailaɾina 11.41
bailarinas bailaɾinas 3.56
bailarines bailaɾines 3.27
bailarla bailaɾla 0.15
bailarle bailaɾle 0.13
bailarlo bailaɾlo 0.31
bailaron bailaɾon 0.47
baile baile 76.36
baile baile 1.19
bailei bailei 12.39
bailemos bailemos 4.16
bailen bailen 1.80
bailes bailes 5.81
baileTito baileθito 0.22
bailo bailo 5.03
bailo bailo 1.15
baina baina 1.88
bainas bainas 0.97
Baine baine 22.89
bainiLa bainiʎa 4.38
bais bais 26.54
baka baka 20.66
bakalao bakalao 1.93
bakanal bakanal 0.19
bakante bakante 3.20
bakantes bakantes 0.94
bakas bakas 12.97
bakara bakaɾa 0.22
bakarDi bakaɾdi 0.34
bakaL bakaʎ 0.22
bakaTjon bakaθi̯on 0.48
bakaTjonal bakaθi̯onal 0.39
bakaTjones bakaθi̯ones 57.52
baketa baketa 0.23
baketas baketas 0.35
baker bakeɾ 11.40
bakera bakeɾa 0.93
bakeras bakeɾas 0.23
bakeria bakeɾia 0.13
bakero bakeɾo 14.26
bakeros bakeɾos 8.43
bakita bakita 0.20
bakiLa bakiʎa 0.21
bakk bakk 8.66
bakkGammon bakkɡammon 0.66
bakkGround bakkɡɾound 0.12
baklaBa baklaba 0.24
Bako bako 0.82
bako bako 0.44
bakon bakon 3.09
bakterja bakteɾi̯a 2.48
bakterjal bakteɾi̯al 0.26
bakterjana bakteɾi̯ana 0.40
bakterjanas bakteɾi̯anas 0.13
bakterjano bakteɾi̯ano 0.13
bakterjas bakteɾi̯as 3.16
bakterjoloxika bakteɾi̯oloxika 0.17
baku baku 0.31
bakulo bakulo 0.50
bakuna bakuna 5.39
bakunaDo bakunado 0.47
bakunaDos bakunados 0.29
bakunas bakunas 1.97
bakunar bakunaɾ 0.30
bakunaron bakunaɾon 0.14
bakunarse bakunaɾse 0.23
bakunaTjon bakunaθi̯on 0.33
bakuno bakuno 0.29
bal bal 6.45
bala bala 49.23
bala bala 0.76
balaBan balaban 0.13
balaDa balada 1.09
balaDas baladas 0.46
balala balala 0.22
balanTa balanθa 2.64
balanTas balanθas 0.19
balanTe balanθe 5.16
balanTea balanθea 0.70
balanTeaBa balanθeaba 0.28
balanTeaDa balanθeada 0.22
balanTeaDo balanθeado 0.35
balanTeame balanθeame 0.30
balanTean balanθean 0.23
balanTeando balanθeando 0.37
balanTeandome balanθeandome 0.14
balanTeandose balanθeandose 0.76
balanTeandote balanθeandote 0.19
balanTeas balanθeas 0.14
balanTeate balanθeate 0.59
balanTear balanθeaɾ 0.71
balanTearme balanθeaɾme 0.16
balanTearse balanθeaɾse 0.63
balanTearte balanθeaɾte 0.34
balanTeo balanθeo 0.77
balanTes balanθes 0.29
balanTin balanθin 0.27
balas balas 37.17
balaLa balaʎa 0.63
balaTera balaθeɾa 0.41
balaTo balaθo 3.93
balaTos balaθos 2.80
balBerDe balbeɾde 0.16
balBoa balboa 3.74
balBula balbula 5.09
balBulas balbulas 2.36
balBuTea balbuθea 0.14
balBuTeaBa balbuθeaba 0.17
balBuTeando balbuθeando 0.70
balBuTear balbuθeaɾ 0.48
balBuTeo balbuθeo 0.26
balBuTeos balbuθeos 0.22
BalD bald 15.64
Bald bald 0.56
balda balda 0.29
balde balde 3.44
Baldemar baldemaɾ 0.15
baldemar baldemaɾ 0.14
Balden balden 1.63
baldes baldes 0.66
Balder baldeɾ 0.16
baldeT baldeθ 0.64
baldias baldias 0.16
baldio baldio 0.40
Baldo baldo 1.75
baldosa baldosa 0.29
baldosas baldosas 0.86
baldra baldɾa 3.35
baldran baldɾan 0.45
baldria baldɾia 2.97
baldrian baldɾian 0.20
bale bale 458.78
bale bale 0.49
baleaDa baleada 0.14
baleaDo baleado 0.98
baleaDos baleados 0.22
balearon baleaɾon 0.21
baleis baleis 0.19
balemos balemos 0.61
balen balen 10.68
balente balente 0.20
balenti balenti 0.50
balentia balentia 7.62
balentin balentin 10.98
balentina balentina 1.58
balentine balentine 3.64
balentino balentino 1.31
balenTja balenθi̯a 1.23
balenTwela balenθu̯ela 0.15
bales bales 4.61
Bales bales 0.75
baler baleɾ 5.47
balera baleɾa 0.36
baleri baleɾi 0.26
baleri baleɾi 0.12
balerja baleɾi̯a 1.08
balerjana baleɾi̯ana 0.29
balerje baleɾi̯e 6.81
balerji baleɾi̯i 0.34
balerjo baleɾi̯o 0.49
balerme baleɾme 0.60
balernos baleɾnos 0.16
balerosa baleɾosa 0.37
balerosamente baleɾosamente 0.17
baleroso baleɾoso 1.44
balerosos baleɾosos 0.46
balerse baleɾse 0.94
balerte baleɾte 0.41
balfour balfouɾ 0.32
bali bali 1.67
balia balia 7.46
balian balian 0.71
balias balias 0.20
baliDa balida 2.80
baliDa balida 0.29
baliDas balidas 0.53
baliDar balidaɾ 0.30
baliDaTjon balidaθi̯on 0.28
baliDeT balideθ 1.21
baliDo balido 2.92
baliDo balido 2.14
baliDos balidos 0.63
balines balines 0.21
balistika balistika 3.21
balistika balistika 0.14
balistikas balistikas 0.12
balistiko balistiko 0.37
balistikos balistikos 0.25
balixa balixa 2.42
balixas balixas 1.24
balja bali̯a 0.42
baljanD bali̯and 1.02
baljendo bali̯endo 0.14
baljendose bali̯endose 0.20
baljente bali̯ente 42.87
baljentemente bali̯entemente 1.53
baljentes bali̯entes 10.62
baljese bali̯ese 0.19
baljera bali̯eɾa 1.05
baljeron bali̯eɾon 0.26
baljo bali̯o 5.33
baljosa bali̯osa 6.98
baljosas bali̯osas 2.29
baljosisimo bali̯osisimo 0.21
baljoso bali̯oso 12.62
baljosos bali̯osos 2.39
baljum bali̯um 2.96
baliTa baliθa 1.28
baliTas baliθas 0.23
balkanes balkanes 0.90
Balker balkeɾ 17.07
balkirja balkiɾi̯a 0.81
balkirja balkiɾi̯a 0.78
balkirjas balkiɾi̯as 0.13
Balkman balkman 0.55
balkon balkon 6.94
balkones balkones 0.58
balmoral balmoɾal 0.23
balnearjo balneaɾi̯o 1.26
balommano balommano 0.18
balon balon 11.98
balones balones 0.50
balonTesto balonθesto 8.20
balor baloɾ 68.69
balora baloɾa 1.99
baloraBa baloɾaba 0.40
baloraDa baloɾada 0.60
baloraDas baloɾadas 0.17
baloraDo baloɾado 1.03
baloraDos baloɾados 0.19
baloramos baloɾamos 0.65
baloran baloɾan 0.78
balorando baloɾando 0.19
baloras baloɾas 1.03
balorar baloɾaɾ 1.53
balorarlo baloɾaɾlo 0.22
balorarte baloɾaɾte 0.17
baloraTjon baloɾaθi̯on 0.91
balore baloɾe 0.42
balore baloɾe 0.14
balores baloɾes 11.65
baloro baloɾo 2.00
balparaiso balpaɾaiso 0.31
Bals bals 5.31
bals bals 3.72
balsa balsa 4.42
balsamiko balsamiko 0.21
balsamo balsamo 0.95
balsas balsas 0.57
balses balses 0.25
baltasar baltasaɾ 0.54
baltaTar baltaθaɾ 0.26
Balter balteɾ 56.50
baltiko baltiko 0.55
baltimore baltimoɾe 8.83
balto balto 0.42
balwaDo balu̯ado 0.15
balwarte balu̯aɾte 0.28
balGa balɡa 8.35
balGame balɡame 6.99
balGan balɡan 0.56
balGas balɡas 0.19
balGo balɡo 3.18
balTak balθak 0.66
bamBa bamba 0.21
bamBalinas bambalinas 0.63
bamBas bambas 0.43
bamBi bambi 2.87
bamBina bambina 0.14
bamBoleo bamboleo 0.16
bamBu bambu 2.18
bamonos bamonos 245.28
bamonos bamonos 24.34
bamos bamos 2538.41
bampira bampiɾa 0.86
bampiras bampiɾas 0.14
bampiresa bampiɾesa 0.54
bampirizmo bampiɾizmo 0.29
bampiro bampiɾo 20.05
bampiros bampiɾos 19.56
ban ban 388.11
bana bana 0.83
banal banal 1.24
banales banales 0.41
banaliDaD banalidad 0.30
banaliDaDes banalidades 0.29
banana banana 4.66
bananas bananas 2.41
bananero bananeɾo 0.18
banano banano 0.17
banas banas 0.38
banda banda 58.44
Banda banda 4.36
banda banda 0.26
bandaDa bandada 1.01
bandaDas bandadas 0.19
bandalizmo bandalizmo 1.90
bandalo bandalo 0.54
bandalos bandalos 0.88
bandana bandana 0.24
bandas bandas 9.95
bandexa bandexa 7.60
bandexas bandexas 1.19
bandera bandeɾa 22.30
banderas bandeɾas 4.47
banderin bandeɾin 0.30
banderines bandeɾines 0.22
banderita bandeɾita 0.28
banderitas bandeɾitas 0.14
bandiDa bandida 0.22
bandiDo bandido 7.17
bandiDos bandidos 8.45
bando bando 7.23
bandolero bandoleɾo 0.31
bandoleros bandoleɾos 0.36
bandos bandos 2.42
banesa banesa 0.32
banessa banessa 10.69
baniDaD banidad 4.69
baniDaDes banidades 0.26
baniDosa banidosa 0.78
baniDoso banidoso 1.65
baniDosos banidosos 0.20
banina banina 0.18
baniLa baniʎa 0.37
banja bani̯a 0.29
bank bank 4.25
bano bano 11.81
banos banos 0.32
bansee bansee 0.47
baNka banɡka 5.06
baNkaRota banɡkarota 4.56
baNkas banɡkas 0.39
baNkarja banɡkaɾi̯a 3.97
baNkarjas banɡkaɾi̯as 2.22
baNkarjo banɡkaɾi̯o 2.20
baNkarjos banɡkaɾi̯os 1.57
baNketa banɡketa 0.57
baNkete banɡkete 8.08
baNketes banɡketes 1.01
baNkera banɡkeɾa 0.15
baNkero banɡkeɾo 5.13
baNkeros banɡkeɾos 2.87
baNkito banɡkito 0.20
baNkiLo banɡkiʎo 2.01
baNko banɡko 83.77
baNkomiTina banɡkomiθina 0.18
baNkos banɡkos 16.74
baNkouBer banɡkoubeɾ 1.79
baNxo banɡxo 1.91
baNG banɡɡ 9.53
BaNG banɡɡ 0.74
baNGkok banɡɡkok 3.49
baNglaDes banɡɡlades 0.53
baNgor banɡɡoɾ 0.38
baNgwarDista banɡɡu̯aɾdista 0.33
baNgwarDistas banɡɡu̯aɾdistas 0.16
baNgwarDja banɡɡu̯aɾdi̯a 2.57
banHa banʝa 0.68
bao bao 1.00
bao bao 0.19
bapor bapoɾ 9.85
bapores bapoɾes 1.28
baporiTaDo bapoɾiθado 0.31
baporiTaDos bapoɾiθados 0.13
baporiTaDor bapoɾiθadoɾ 0.27
baporiTar bapoɾiθaɾ 0.22
baporiTo bapoɾiθo 0.14
baptista baptista 0.51
baRa bara 17.38
baRaBas barabas 0.84
baRaBas barabas 0.12
baRaka baraka 1.80
baRakas barakas 1.82
baRakon barakon 1.25
baRakones barakones 1.30
baRakuDa barakuda 0.59
baRakuDas barakudas 0.19
baRan baran 0.33
baRaNka baranɡka 0.77
baRaNko baranɡko 2.56
baRaNkos baranɡkos 0.18
baRas baras 8.53
baRe bare 1.33
baReDora baredoɾa 0.18
BaRen baren 12.76
baRen baren 0.27
baRena barena 0.22
baRendero barendeɾo 0.48
baRenderos barendeɾos 0.25
baRes bares 0.14
baReta bareta 0.17
baReJo bareɲo 0.25
baRer bareɾ 2.41
baRera bareɾa 7.92
baRera bareɾa 0.19
baReras bareɾas 2.94
baRere bareɾe 0.20
baRerlo bareɾlo 0.19
baRi bari 24.66
baRiDa barida 0.52
baRiDo barido 2.48
baRiDos baridos 0.47
baRikaDa barikada 2.34
baRikaDas barikadas 2.30
baRil baril 7.37
baRiles bariles 4.59
baRilete barilete 0.27
baRita barita 0.47
baRitas baritas 0.49
baRiGa bariɡa 6.55
baRiGas bariɡas 0.43
baRiGita bariɡita 0.41
baRiGon bariɡon 0.36
baRjaDa bari̯ada 0.24
baRje bari̯e 1.01
baRjendo bari̯endo 1.06
baRjeron bari̯eɾon 0.20
baRjo bari̯o 35.83
baRjo bari̯o 0.38
baRjos bari̯os 4.63
baRo baro 9.50
baRoka baroka 0.13
baRoko baroko 0.34
baRotes barotes 2.47
bas bas 772.92
bas bas 0.49
basa basa 6.43
basa basa 0.13
basaBa basaba 0.62
basaBan basaban 0.13
BasaBi basabi 0.48
basaDa basada 7.75
basaDas basadas 1.42
basaDo basado 10.47
basaDos basados 2.53
basal basal 0.17
basamos basamos 0.31
basan basan 1.44
basando basando 0.28
basandome basandome 3.64
basandonos basandonos 2.24
basandose basandose 3.69
basandote basandote 0.97
basas basas 0.60
basar basaɾ 0.53
basara basaɾa 0.35
basara basaɾa 0.20
basarme basaɾme 0.21
basarnos basaɾnos 0.35
basaron basaɾon 0.15
basarse basaɾse 0.80
basarte basaɾte 0.12
basaLo basaʎo 0.65
basaLos basaʎos 0.52
base base 82.82
base base 0.21
baseBaL basebaʎ 3.25
basektomia basektomia 1.03
baselina baselina 0.84
bases bases 8.62
basik basik 0.27
basika basika 4.24
basikamente basikamente 21.52
basikamente basikamente 2.18
basikas basikas 3.13
basiko basiko 7.48
basikos basikos 3.16
basilea basilea 0.24
basilika basilika 0.37
basilisko basilisko 0.75
basiljo basili̯o 0.24
BasiNGton basinɡɡton 47.02
basito basito 0.69
basitos basitos 0.16
basixa basixa 1.49
basixas basixas 0.59
basje basi̯e 0.35
baska baska 0.12
baskeD basked 1.17
baskeD basked 0.18
baskeDBaL baskedbaʎ 1.21
baskeT baskeθ 0.55
baskin baskin 0.33
basko basko 1.00
baskos baskos 0.27
baskula baskula 0.46
baskular baskulaɾ 1.45
baskulares baskulaɾes 0.22
baskulitis baskulitis 0.53
baso baso 31.60
baso baso 0.81
baso baso 0.54
basos basos 9.52
basora basoɾa 0.37
Basp basp 0.29
bass bass 3.40
basseD bassed 0.23
bassili bassili 0.15
basta basta 190.76
basta basta 1.67
bastaBa bastaba 1.69
bastaDo bastado 0.86
bastan bastan 1.13
bastante bastante 229.78
bastantes bastantes 9.93
bastas bastas 0.52
bastaGo bastaɡo 0.35
bastaGos bastaɡos 0.15
bastar bastaɾ 1.44
bastara bastaɾa 4.12
bastara bastaɾa 0.34
bastaran bastaɾan 0.54
bastarDa bastaɾda 0.97
bastarDas bastaɾdas 0.19
bastarDo bastaɾdo 43.15
bastarDos bastaɾdos 15.00
bastaria bastaɾia 1.59
bastarian bastaɾian 0.22
bastarle bastaɾle 0.28
baste baste 0.65
bastiDor bastidoɾ 0.21
bastiDores bastidoɾes 1.89
bastiLa bastiʎa 0.98
bastjon basti̯on 0.75
bastjones basti̯ones 0.12
basto basto 2.05
basto basto 1.66
basto basto 0.56
baston baston 8.32
bastones bastones 0.82
bastonTiLos bastonθiʎos 0.13
bastos bastos 0.66
bastos bastos 0.27
basura basuɾa 93.26
basural basuɾal 0.64
basuras basuɾas 1.51
basurero basuɾeɾo 6.93
basureros basuɾeɾos 1.09
basHa basʝa 0.16
bata bata 8.75
batas batas 1.06
batata batata 0.49
batatas batatas 0.49
bataLa bataʎa 63.73
bataLaDo bataʎado 0.15
bataLando bataʎando 0.39
bataLas bataʎas 8.19
bataLar bataʎaɾ 0.45
bataLitas bataʎitas 0.13
bataLon bataʎon 8.98
bataLones bataʎones 1.01
bataTo bataθo 0.44
bataTos bataθos 0.15
bate bate 8.64
batea batea 1.43
bateaDo bateado 0.23
bateaDor bateadoɾ 2.22
bateaDores bateadoɾes 0.38
batean batean 1.42
bateando bateando 0.54
bateas bateas 0.23
bateaste bateaste 0.12
batear bateaɾ 2.08
batee batee 0.14
batelo batelo 0.16
baten baten 1.04
bateo bateo 1.02
bateo bateo 0.31
bates bates 6.65
Bater bateɾ 2.81
bater bateɾ 1.40
Bater bateɾ 0.15
bateria bateɾia 16.36
baterias bateɾias 6.28
baterista bateɾista 2.25
bateristas bateɾistas 0.19
Baterloo bateɾloo 2.14
Baterpolo bateɾpolo 0.36
BaterGate bateɾɡate 1.86
bati bati 0.34
bati bati 0.19
batiDa batida 1.44
batiDo batido 4.38
batiDos batidos 0.99
batiDor batidoɾ 0.25
batiDora batidoɾa 0.69
batiDoras batidoɾas 0.12
batikano batikano 6.79
batimos batimos 0.23
batin batin 0.18
batista batista 2.48
batiste batiste 0.34
batir batiɾ 2.32
batira batiɾa 0.23
batire batiɾe 0.21
batirlo batiɾlo 0.20
batirme batiɾme 0.56
batirnos batiɾnos 0.22
batirse batiɾse 1.02
batirte batiɾte 0.34
batjendo bati̯endo 0.65
batjendose bati̯endose 0.17
batjo bati̯o 0.51
batjos bati̯os 0.44
BatliNG batlinɡɡ 0.28
bato bato 0.40
baton baton 0.89
batuta batuta 0.75
baC bat͡ʃ 2.45
baCe bat͡ʃe 1.50
baCes bat͡ʃes 1.44
baCiLer bat͡ʃiʎeɾ 0.43
baCiLerato bat͡ʃiʎeɾato 3.87
bauDelaire baudelaiɾe 1.17
baul baul 8.30
baules baules 0.77
baum baum 0.98
bautista bautista 2.16
bautistas bautistas 0.15
bautizmo bautizmo 1.81
bautizmos bautizmos 0.16
bautiTa bautiθa 0.15
bautiTaDa bautiθada 0.39
bautiTaDo bautiθado 1.82
bautiTaDos bautiθados 0.35
bautiTamos bautiθamos 0.21
bautiTar bautiθaɾ 0.77
bautiTare bautiθaɾe 0.13
bautiTarla bautiθaɾla 0.14
bautiTarlo bautiθaɾlo 0.29
bautiTarme bautiθaɾme 0.17
bautiTaron bautiθaɾon 0.57
bautiTarte bautiθaɾte 0.15
bautiTe bautiθe 0.25
bautiTo bautiθo 1.95
bautiTo bautiθo 0.46
bautiTos bautiθos 0.19
baxa baxa 93.01
baxa baxa 0.39
baxaBa baxaba 2.26
baxaBamos baxabamos 0.19
baxaBan baxaban 0.57
baxaBas baxabas 0.13
baxaD baxad 2.74
baxaDa baxada 1.70
baxaDas baxadas 0.54
baxaDla baxadla 0.21
baxaDlas baxadlas 0.25
baxaDle baxadle 0.52
baxaDlo baxadlo 0.47
baxaDme baxadme 0.47
baxaDo baxado 9.05
baxaDos baxados 0.51
baxais baxais 0.14
baxala baxala 7.63
baxalas baxalas 0.31
baxale baxale 1.49
baxale baxale 0.16
baxalo baxalo 6.60
baxalos baxalos 0.75
baxame baxame 7.89
baxamos baxamos 5.68
baxan baxan 4.42
baxando baxando 15.87
baxandolo baxandolo 0.23
baxandose baxandose 0.22
baxanos baxanos 0.72
baxaos baxaos 0.28
baxas baxas 17.24
baxase baxase 0.13
baxaste baxaste 1.88
baxate baxate 18.26
baxatelos baxatelos 0.32
baxar baxaɾ 54.45
baxara baxaɾa 3.10
baxara baxaɾa 1.61
baxaramos baxaɾamos 0.14
baxaran baxaɾan 0.94
baxaran baxaɾan 0.45
baxaras baxaɾas 0.57
baxaras baxaɾas 0.50
baxare baxaɾe 5.80
baxare baxaɾe 0.31
baxaremos baxaɾemos 2.50
baxaria baxaɾia 0.87
baxarian baxaɾian 0.12
baxarias baxaɾias 0.19
baxarla baxaɾla 1.96
baxarlas baxaɾlas 0.52
baxarle baxaɾle 2.08
baxarles baxaɾles 0.19
baxarlo baxaɾlo 3.57
baxarlos baxaɾlos 0.86
baxarme baxaɾme 4.62
baxarnos baxaɾnos 1.25
baxaron baxaɾon 3.22
baxaros baxaɾos 0.13
baxarse baxaɾse 3.75
baxarte baxaɾte 3.10
baxe baxe 20.26
baxe baxe 5.29
baxeis baxeis 0.20
baxel baxel 0.52
baxela baxela 1.10
baxelo baxelo 0.89
baxelos baxelos 0.22
baxeme baxeme 1.37
baxemme baxemme 1.84
baxemonos baxemonos 0.13
baxemos baxemos 3.62
baxemozlo baxemozlo 0.20
baxen baxen 15.24
baxenla baxenla 0.82
baxenlas baxenlas 1.07
baxenle baxenle 0.23
baxenlo baxenlo 2.86
baxenlos baxenlos 0.54
baxenos baxenos 0.13
baxense baxense 2.69
baxes baxes 4.74
baxese baxese 3.97
baxeTa baxeθa 0.53
baxeTas baxeθas 0.13
baxina baxina 11.10
baxinal baxinal 1.50
baxinales baxinales 0.49
baxinas baxinas 1.98
baxio baxio 0.13
baxios baxios 0.14
baxista baxista 0.94
baxita baxita 0.89
baxito baxito 3.46
baxitos baxitos 0.39
baxiLa baxiʎa 2.15
baxiLas baxiʎas 0.17
baxo baxo 10.21
baxo baxo 269.75
baxon baxon 0.67
baxones baxones 0.12
baxos baxos 9.99
baJa baɲa 1.10