Beta version

Words with əʊə from English 25k (DISC English) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ləʊə lower 57.61
sləʊə slower 9.59
səʊə sewer 2.74
bləʊə blower 1.57
bəʊə boa 1.37
məʊə mower 1.32
fɒləʊə follower 1.22
næɹəʊə narrower 1.09
θɹəʊə thrower 1.02
ɡəʊə goer 0.89
ɡɹəʊə grower 0.89
ɹəʊə rower 0.82
wɪdəʊə widower 0.54
bɒɹəʊə borrower 0.40
ʃæləʊə shallower 0.39