Beta version

Words with vɑː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ədvɑːntɪd͡ʒ advantage 46.73
vɑːst vast 34.29
ədvɑːns advance 26.17
vɑːz vase 18.49
ədvɑːnst advanced 10.15
vɑːzɪz vases 8.26
ədvɑːntɪd͡ʒɪz advantages 4.81
ədvɑːnsɪz advances 4.09
vɑːnɪʃ varnish 2.37
ədvɑːnsɪŋ advancing 2.03
vɑːstlɪ vastly 1.93
vɑːntɪd͡ʒ vantage 1.92
ədvɑːnsmənt advancement 0.65
vɑːstnɪs vastness 0.54