Beta version

Words with sæ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
sæd sad 64.23
sæt sat 50.06
sædlɪ sadly 35.62
sænd sand 32.28
sæləd salad 24.23
sælɪ sally 24.03
sæmən salmon 21.73
sænwɪd͡ʒ sandwich 17.66
sæŋ sang 11.99
sætɪsfaɪd satisfied 11.83
sæləɹɪ salary 11.72
sændɪ sandy 11.34
sætəlaɪt satellite 11.07
sækɹɪfaɪs sacrifice 10.82
sæk sack 10.10
sæbətɜː saboteur 9.73
sænwɪd͡ʒɪz sandwiches 9.25
sækt sacked 8.73
sæŋkʃn̩z sanctions 7.47
sævɪd͡ʒ savage 6.73
sætɪsfækʃn̩ satisfaction 6.61
sæŋkt͡ʃʊəɹɪ sanctuary 6.42
sælæn salon 6.21
sædl̩ saddle 6.11
sæləɹɪz salaries 5.64
sædnɪs sadness 5.27
sætɪsfaɪ satisfy 5.19
sæfɹən saffron 5.07
sætɪsfaɪɪŋ satisfying 4.89
sændz sands 4.85
sæmbə samba 4.13
sælveɪʃn̩ salvation 4.11
sæfaɪə sapphire 3.79
sæŋk sank 3.72
sækɹɪfaɪsɪz sacrifices 3.41
sælvɪd͡ʒ salvage 2.88
sætɪsfæktəɹɪ satisfactory 2.87
sæbətɑːʒ sabotage 2.75
sækɹɪfaɪst sacrificed 2.61
əsæsɪneɪʃn̩ assassination 2.59
sæp sap 2.53
sætəlaɪts satellites 2.50
sætaɪə satire 2.48
sæʃ sash 2.36
sæk sac 2.36
sælədz salads 2.32
sæks sacks 2.17
sævɪ savvy 1.87
sændstəʊn sandstone 1.86
sækɪŋ sacking 1.80
sæksəfəʊn saxophone 1.78
sæt͡ʃəɹeɪtɪd saturated 1.73
əsæsɪn assassin 1.64
sændl̩z sandals 1.46
əsæsɪneɪtɪd assassinated 1.41
sænətɪ sanity 1.39
sætsuːmə satsuma 1.39
sændəz sanders 1.38
sæŋkʃn̩ sanction 1.37
sætɪn satin 1.34
ɪnsænətɪ insanity 1.28
sædɪst saddest 1.25
sæmʊɹaɪ samurai 1.20
sænɪteɪʃn̩ sanitation 1.18
sækɹɪfaɪsɪŋ sacrificing 1.11
sælvɪd͡ʒd salvaged 1.08
sæŋkʃn̩d sanctioned 1.07
sændkɑːsl̩ sandcastle 1.06
sædn̩d saddened 1.05
sænwɪd͡ʒd sandwiched 0.95
sæsɪ sassy 0.88
sædl̩d saddled 0.87
sælmənɛlə salmonella 0.78
sæfaɪəz sapphires 0.77
sælænz salons 0.76
əsæsɪnz assassins 0.74
sædə sadder 0.74
sændpɪt sandpit 0.71
sævɪd͡ʒɪz savages 0.69
sændkɑːsl̩z sandcastles 0.67
sækɹɪfɪʃl̩ sacrificial 0.67
sæbətɑːʒd sabotaged 0.65
sændbæɡz sandbags 0.63
sændbæŋks sandbanks 0.63
sænz sans 0.62
əsæsɪneɪt assassinate 0.62
sæs sass 0.62
sænɪtəɹɪ sanitary 0.61
sædl̩z saddles 0.60
sæks sax 0.59
sæt͡ʃəɹeɪʃn̩ saturation 0.59
sæŋkt͡ʃʊəɹɪz sanctuaries 0.54
sælvɪə salvia 0.53
sæɡɪŋ sagging 0.52
sændpeɪpə sandpaper 0.51
sæplɪŋz saplings 0.49
sæŋktəm sanctum 0.47
sætɪnwʊd satinwood 0.45
sæt͡ʃəl satchel 0.45
sændɪd sanded 0.44
sævɪd͡ʒd savaged 0.42
sælɪveɪtɪŋ salivating 0.42
sæləmændə salamander 0.40
sæks sacs 0.39
sændɪŋ sanding 0.39
sætəɹɪst satirist 0.39