Beta version

Words with bɜː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bɜːd bird 71.26
bɜːdz birds 71.24
bɜːθdeɪ birthday 59.40
bɜːθ birth 40.90
bɜːnɪŋ burning 25.74
bɜːn burn 25.24
bɜːst burst 15.26
bɜːnz burns 14.55
bɜːnt burnt 14.04
bɜːdn̩ burden 11.46
bɜːnd burned 8.35
bɜːtn̩ burton 8.27
bɜːdɪ birdie 5.91
bɜːɡləɹɪ burglary 5.72
bɜːstɪŋ bursting 5.42
aɪsbɜːɡ iceberg 4.83
bɜːnə burner 4.54
bɜːɡlə burglar 4.08
bɜːd͡ʒɪs burgess 3.82
bɜːθpleɪs birthplace 3.77
bɜːɡləz burglars 3.00
bɜːk burke 2.85
bɜːdɪz birdies 2.81
bɜːsts bursts 2.77
bɜːt͡ʃ birch 2.67
bɜːθdeɪz birthdays 2.34
bɜːθs births 2.26
bɜːp burp 2.05
bɜːɡləɹɪz burglaries 1.91
bɜːɡl̩d burgled 1.73
bɜːbən bourbon 1.17
bɜː burr 1.07
aʊtbɜːst outburst 1.07
bɜːθ berth 0.98
bɜːdn̩z burdens 0.97
aɪsbɜːɡz icebergs 0.94
bɜːpɪŋ burping 0.83
bɜːlɪ burly 0.79
bɜːd͡ʒənɪŋ burgeoning 0.76
bɜːnəz burners 0.75
bɜːɡ berg 0.73
bɜːdn̩d burdened 0.61
bɜːlɛsk burlesque 0.55
bɜːps burps 0.54
bɜːsəɹɪz bursaries 0.53
aʊtbɜːsts outbursts 0.50
bɜːk berk 0.44