Beta version

Words with væ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
væljuː value 101.15
væn van 48.79
vælɪ valley 29.82
væljʊəbl̩ valuable 25.56
væljuːz values 20.72
væljʊeɪʃn̩ valuation 19.78
væt vat 16.59
væljuːd valued 13.03
væmpaɪə vampire 9.56
væləntaɪn valentine 7.84
vælɪz valleys 7.54
vækjʊəm vacuum 7.26
væljʊeɪʃn̩z valuations 4.94
vælɪd valid 4.71
vænɪʃt vanished 4.55
væmpaɪəz vampires 4.04
ɪvækjʊeɪtɪd evacuated 3.78
væksiːn vaccine 3.65
vælv valve 3.42
vænz vans 2.96
ɪvækjʊeɪʃn̩ evacuation 2.90
vænətɪ vanity 2.89
ɪnvæljʊəbl̩ invaluable 2.75
vændəlɪzəm vandalism 2.03
ɪvækjʊeɪt evacuate 1.95
væljənt valiant 1.94
væksɪneɪʃn̩ vaccination 1.93
vænɪʃ vanish 1.77
væksiːnz vaccines 1.60
ɪvækjuːiːz evacuees 1.56
væljʊəbl̩z valuables 1.55
ɪvæljʊeɪʃn̩ evaluation 1.42
ɪvæljʊeɪt evaluate 1.38
væljuːɪŋ valuing 1.35
vælvz valves 1.25
iːvænd͡ʒɛlɪkl̩ evangelical 1.24
vænɪʃɪŋ vanishing 1.23
vændl̩z vandals 1.17
væksɪneɪtɪd vaccinated 1.13
væljʊə valuer 1.09
ɪvæpəɹeɪtɪd evaporated 1.08
ɪvæpəɹeɪt evaporate 0.98
ɪnvælɪd invalid 0.93
vælɪt valet 0.88
væskjʊlə vascular 0.73
vænɡɑːd vanguard 0.69
væljʊəz valuers 0.68
vælə valour 0.66
væksɪneɪt vaccinate 0.65
ɪvæpəɹeɪts evaporates 0.63
væksɪneɪʃn̩z vaccinations 0.58
ɪvæljʊeɪtɪd evaluated 0.53
væləns valance 0.50
væsəliːn vaseline 0.50
væŋkwɪʃt vanquished 0.46
væk vac 0.45
ɪvæpəɹeɪʃn̩ evaporation 0.44
ɪvækjʊeɪtɪŋ evacuating 0.44
vænɪʃɪz vanishes 0.44
væts vats 0.44
vændl̩ vandal 0.42