Beta version

Words with dɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
dɔː door 182.00
dɔːtə daughter 93.68
dɔːz doors 54.16
dɔːn dawn 22.04
dɔːstɛp doorstep 13.51
dɔːtəz daughters 13.26
aʊtdɔː outdoor 8.89
ɪndɔːz indoors 7.55
aʊtdɔːz outdoors 7.04
ɪndɔː indoor 6.35
ədɔː adore 6.14
dɔːntɪŋ daunting 6.12
dɔːweɪ doorway 5.12
ədɔːɹəbl̩ adorable 3.80
dɔːbɛl doorbell 3.22
ədɔːd adored 2.95
ɪndɔːs endorse 2.17
ɪndɔːsmənt endorsement 2.14
ɪndɔːst endorsed 1.83
dɔːmənt dormant 1.63
dɔːnd dawned 1.59
dɔːnɪŋ dawning 1.44
dɔːɹɪ dory 1.40
dɔːmə dormer 1.20
dɔːstɛps doorsteps 1.15
dɔːntɪd daunted 0.99
dɔːtəɹɪnlɔː daughter-in-law 0.97
ədɔːz adores 0.92
dɔːtuːdɔː door-to-door 0.88
ədɔːɹɪŋ adoring 0.82
dɔːweɪz doorways 0.81
dɔːnz dawns 0.79
dɔːstɒp doorstop 0.73
ədɔːnd adorned 0.72
dɔːsl̩ dorsal 0.71
dɔːmaʊs dormouse 0.67
dɔːmaɪs dormice 0.61
dɔːmən doorman 0.60
ədɔːn adorn 0.59
dɔːmətɹɪ dormitory 0.57
ɪndɔːsɪŋ endorsing 0.57
dɔːmæt doormat 0.56
ʌndɔːntɪd undaunted 0.52
dɔːm dorm 0.49
ɪndɔːsmənts endorsements 0.43