Beta version

Words with bɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bɔːl ball 212.47
bɔɪ boy 188.99
bɔɪz boys 158.29
bɔːt bought 138.86
bɔːd board 125.68
bɔːn born 113.19
bɔːlz balls 58.53
bɔːdə border 40.85
bɔːɹɪŋ boring 27.84
bɔɪfɹɛnd boyfriend 23.23
bɔːd bored 15.23
bɔːdəz borders 13.73
əbɔːd aboard 12.87
bɔɪl boil 12.04
bɔːdz boards 11.51
bɔɪlə boiler 10.10
bɔɪlɪŋ boiling 9.35
bɔːlɹʊm ballroom 8.48
bɔɪld boiled 7.71
bɔːdɹʊm boardroom 6.49
bɔːdɪŋ boarding 6.09
əbɔːʃn̩ abortion 5.84
bɔː bore 5.75
bɔːld bald 5.23
bɔːdɪd boarded 3.73
bɔː boar 3.72
bɔːn borne 2.76
ɛəbɔːn airborne 2.48
bɔɪkɒt boycott 2.22
bɔɪənt buoyant 2.08
bɔɪfɹɛndz boyfriends 2.04
bɔɪlz boils 2.03
bɔːdəm boredom 1.82
aɪbɔːl eyeball 1.67
aɪbɔːlz eyeballs 1.67
ʌnbɔːn unborn 1.55
bɔɪ buoy 1.52
bɔːdəlaɪn borderline 1.42
bɔɪləz boilers 1.25
bɔɪstəɹəs boisterous 1.25
bɔːldɪŋ balding 1.17
bɔːdəɹɪŋ bordering 1.13
əbɔːʃn̩z abortions 1.08
bɔɪd buoyed 0.87
bɔɪənsɪ buoyancy 0.83
əbɔːt abort 0.82
ɒdbɔːl oddball 0.80
bɔːʒwɑː bourgeois 0.79
bɔɪhʊd boyhood 0.75
bɔːdəd bordered 0.73
əbɔːtɪd aborted 0.62
bɔːbl̩z baubles 0.60
bɔːdwɔːk boardwalk 0.51
bɔɪz buoys 0.50
bɔɪɪʃ boyish 0.50
bɔːdɪ bawdy 0.44
bɔːz bores 0.44
bɔːhəʊl borehole 0.39
bɔːz boars 0.39