Beta version

Words with kɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
kɛə care 219.11
kɛpt kept 107.26
kɛəfʊl careful 69.88
skɛəd scared 64.83
skɛəɹɪ scary 38.75
kɛəflɪ carefully 38.15
kɛn ken 36.35
skɛə scare 14.92
kɛəz cares 13.22
kɛmɪkl̩ chemical 12.99
kɛtl̩ kettle 10.46
kɛəɹɪŋ caring 10.38
kɛmɪstɹɪ chemistry 8.95
kɛəd cared 7.88
kɛmɪkl̩z chemicals 7.19
skɛt͡ʃ sketch 7.14
skɛlɪtn̩ skeleton 6.07
skɛptɪkl̩ sceptical 5.18
kɛt͡ʃəp ketchup 3.86
kɛəlɪs careless 3.82
kɛəteɪkə caretaker 3.62
kɛmɪst chemist 3.46
kɛlvɪn kelvin 3.43
skɛt͡ʃɪz sketches 3.41
skɛəɹɪŋ scaring 3.24
skɛəs scarce 3.23
skɛəz scares 3.20
skɛlɪtn̩z skeletons 2.31
skɛəkɹəʊ scarecrow 2.25
kɛnl̩ kennel 2.21
skɛptɪk sceptic 2.20
skɛptɪks sceptics 1.99
skɛəɹɪɪst scariest 1.90
kɛnl̩z kennels 1.88
skɛptɪsɪzəm scepticism 1.86
skɛəslɪ scarcely 1.55
kɛənz cairns 1.55
kɛlp kelp 1.51
ɔːkɛstɹəl orchestral 1.42
kɛstɹəl kestrel 1.23
kɛmɪsts chemists 1.08
skɛəɹɪə scarier 1.06
kɛəfɹiː carefree 0.92
skɛt͡ʃɪŋ sketching 0.90
kɛtl̩z kettles 0.82
skɛt͡ʃɪ sketchy 0.72
skɛt͡ʃt sketched 0.66
kɛmɪkəlɪ chemically 0.63
kɛən cairn 0.62
kɛd͡ʒəɹiː kedgeree 0.60
kɛstɹəlz kestrels 0.49
kɛɡ keg 0.43
ɔːkɛstɹeɪʃn̩ orchestration 0.43
skɛəsətɪ scarcity 0.39