Beta version

Words with kɑː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
kɑː car 276.40
kɑːd card 77.47
kɑːz cars 67.30
kɑːm calm 53.11
kɑːsl̩ castle 48.25
kɑːdz cards 38.61
kɑːst cast 37.94
kɑːbən carbon 24.32
kɑːpɪt carpet 17.76
kɑːtə carter 15.51
kɑːvd carved 12.77
skɑːləts scarlets 9.85
kɑːn khan 8.89
kɑːf calf 8.66
kɑːstɪŋ casting 7.63
kɑːtuːn cartoon 7.39
kɑːdbɔːd cardboard 6.76
kɑːvɪŋ carving 6.59
kɑːɡəʊ cargo 6.56
kɑːt cart 5.95
skɑːf scarf 5.77
kɑːpɪts carpets 5.36
kɑːnɪvl̩ carnival 5.13
kɑːsl̩z castles 5.06
kɑːdɪnl̩ cardinal 4.69
skɑːz scars 4.38
kɑːdɪæk cardiac 4.07
kɑːpəntə carpenter 4.03
kɑːvz calves 3.99
skɑː scar 3.95
kɑːv carve 3.74
skɑːlət scarlet 3.62
kɑːdɪɡən cardigan 3.13
kɑːstə caster 3.03
kɑːtuːnz cartoons 2.89
kɑːkəs carcass 2.83
kɑːnɪd͡ʒ carnage 2.30
kɑːmd calmed 2.22
kɑːsts casts 2.09
kɑːmlɪ calmly 2.00
kɑːmə karma 1.97
skɑːd scarred 1.94
kɑːmə calmer 1.89
kɑːmɪŋ calming 1.84
kɑːvɪŋz carvings 1.73
kɑːstaɪən cast-iron 1.72
skɑːvz scarves 1.57
kɑːdəməm cardamom 1.54
kɑːp carp 1.36
kɑːskɪt casket 1.21
kɑːts carts 1.15
kɑːkəsɪz carcasses 1.07
kɑːpəntəz carpenters 1.07
kɑːpəntɹɪ carpentry 1.05
kɑːvə carver 1.03
kɑːnɪvɔː carnivore 0.99
kɑːtən carton 0.99
skɑːɹɪŋ scarring 0.96
kɑːnɪvɔːz carnivores 0.94
ɪnkɑːneɪʃn̩ incarnation 0.89
kɑːbəʊhaɪdɹeɪts carbohydrates 0.87
kɑːst caste 0.86
kɑːtuːnɪst cartoonist 0.84
kɑːtɹɪd͡ʒ cartridge 0.81
kɑːtɪlɪd͡ʒ cartilage 0.79
kɑːmz calms 0.70
kɑːnɪvəɹəs carnivorous 0.70
kɑːpɪtɪd carpeted 0.68
kɑːtwiːlɪŋ cartwheeling 0.66
ɪnkɑːsəɹeɪtɪd incarcerated 0.64
kɑːtɛl cartel 0.64
kɑːtɛlz cartels 0.63
kɑːbəʊhaɪdɹeɪt carbohydrate 0.63
kɑːtwiːl cartwheel 0.61
kɑːtɹɪd͡ʒɪz cartridges 0.59
kɑːbəneɪt carbonate 0.58
kɑːmnɪs calmness 0.56
kɑːtənz cartons 0.55
kɑːtɪd carted 0.54
kɑːtwiːlz cartwheels 0.47
aʊtkɑːst outcast 0.47
kɑːkɪ khaki 0.46
kɑːsk cask 0.45
kɑːdɪd carded 0.45
kɑːvɪŋ calving 0.43
kɑːneɪʃn̩z carnations 0.43
kɑːneɪʃn̩ carnation 0.40
ɪnkɑːsəɹeɪʃn̩ incarceration 0.40
kɑːstəweɪ castaway 0.40
skɑːpə scarper 0.39
kɑːdɪnl̩z cardinals 0.39