Beta version

Words with fe from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
feɪs face 277.17
feɪvəɹɪt favourite 134.36
feɪməs famous 107.80
feɪld failed 57.29
feɪvə favour 48.73
feɪsɪŋ facing 46.96
feɪθ faith 46.42
feɪsɪz faces 46.15
feɪk fake 32.37
feɪst faced 31.07
feɪl fail 30.54
feɪljə failure 27.08
feɪt fate 16.77
feɪlɪŋ failing 15.72
feɪvəɹɪts favourites 15.56
feɪm fame 15.22
feɪz phase 13.88
feɪtl̩ fatal 8.84
feɪməslɪ famously 8.24
feɪlz fails 7.33
feɪθfʊl faithful 6.59
feɪd fade 5.97
feɪnt faint 5.65
feɪvəz favours 5.57
feɪʃl̩ facial 5.07
feɪljəz failures 4.14
feɪstuːfeɪs face-to-face 3.86
feɪdɪd faded 3.84
feɪvəd favoured 3.82
feɪdɪŋ fading 3.62
feɪzɪz phases 2.99
feɪlɪŋz failings 2.93
feɪks fakes 2.77
feɪmd famed 2.60
feɪvəɹəbl̩ favourable 2.39
feɪkɪŋ faking 1.80
feɪθs faiths 1.77
feɪkt faked 1.65
feɪ fay 1.58
feɪdz fades 1.56
feɪzd phased 1.46
feɪntɪd fainted 1.38
feɪntɪst faintest 1.19
feɪtəlɪ fatally 1.09
feɪtfʊl fateful 1.03
feɪzd fazed 1.00
feɪvəɹəblɪ favourably 0.98
feɪkəz fakers 0.96
feɪtɪd fated 0.91
feɪvəɹɪŋ favouring 0.83
ʌnfeɪθfʊl unfaithful 0.82
feɪθfʊlɪ faithfully 0.78
feɪz faze 0.76
feɪnthɑːtɪd faint-hearted 0.72
feɪntlɪ faintly 0.60
feɪts fates 0.60
ɪlfeɪtɪd ill-fated 0.60
feɪslɪs faceless 0.59
feɪntɪŋ fainting 0.58
feɪkə faker 0.55
feɪbl̩d fabled 0.50
feɪzɪŋ phasing 0.49
feɪvəɹɪtɪzəm favouritism 0.43