Beta version

Words with wə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
wəʊ wo 333.28
wəʊ whoa 80.59
iːkwəl equal 20.31
iːkwəlɪ equally 17.06
ɔːkwəd awkward 15.54
kwəʊt quote 14.05
wəʊk woke 11.50
ʌpwədz upwards 7.80
ɒnwədz onwards 7.40
kwəʊtɪd quoted 5.27
iːkwəlz equals 4.48
wəʊkən woken 4.34
ɛkwətɪ equity 4.10
kwəʊts quotes 3.81
swəʊlən swollen 3.36
kwəʊtə quota 2.58
kwəʊtɪŋ quoting 2.21
ɪnwəd inward 2.16
wəʊvən woven 2.11
iːstwədz eastwards 1.95
kwəʊtəz quotas 1.63
wəʊ woe 1.49
aʊtwədz outwards 1.42
ʌpwəd upward 1.29
aʊtwəd outward 1.28
wəʊz woes 1.26
ɒnwəd onward 1.18
kwəʊteɪʃn̩ quotation 1.15
kwəʊteɪʃn̩z quotations 1.04
iːkwəld equalled 0.87
wəʊfʊl woeful 0.83
ɪnwədz inwards 0.80
wəʊnt wont 0.79
wəʊldz wolds 0.72
ɔːkwədlɪ awkwardly 0.72
əwəʊk awoke 0.63
ɛkwətɔːɹɪəl equatorial 0.61
iːkwəlɪŋ equalling 0.44
wəʊfʊlɪ woefully 0.43