Beta version

Words with wɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
wɔːtə water 339.35
wɔː war 219.54
wɔːk walk 155.68
wɔːl wall 111.06
wɔːm warm 83.57
wɔːkɪŋ walking 82.33
kwɔːtə quarter 50.04
wɔːkt walked 47.33
wɔːlz walls 43.04
wɔːnɪŋ warning 37.55
əwɔːd award 31.82
wɔːtəz waters 21.74
wɔːnd warned 20.19
wɔːd ward 19.38
wɔːn worn 18.10
wɔːz wars 16.99
əwɔːdz awards 16.95
wɔːks walks 16.06
kwɔːtəz quarters 14.70
wɔː wore 13.89
əwɔːdɪd awarded 13.84
wɔːkə walker 13.09
wɔːdɹəʊb wardrobe 12.72
wɔːmɪŋ warming 12.10
wɔːn warn 10.91
wɔːmə warmer 10.49
wɔːmθ warmth 7.52
wɔːnɪŋz warnings 7.26
wɔːtəɹɪŋ watering 6.95
wɔːlpeɪpə wallpaper 6.69
wɔːls waltz 5.65
wɔːtaɪm wartime 5.31
wɔːlnʌt walnut 5.31
wɔːdz wards 4.89
wɔːdn̩ warden 4.35
wɔːmd warmed 4.25
wɔːdɹəʊbz wardrobes 4.19
wɔːfɛə warfare 4.13
skwɔːk squawk 3.97
wɔːkəz walkers 3.91
wɔːmʌp warm-up 3.87
dwɔːf dwarf 3.84
wɔːtəfɔːl waterfall 3.67
wɔːtəkʌlə watercolour 3.65
wɔːtəkɹɛs watercress 3.11
swɔːn sworn 2.97
wɔːtəweɪz waterways 2.84
wɔːkɪn walk-in 2.81
wɔːtəɹɪ watery 2.78
wɔːnz warns 2.71
wɔːtəpɹuːf waterproof 2.68
swɔː swore 2.62
wɔːtəd watered 2.18
kwɔːtɛt quartet 2.12
kwɔːtəfaɪnl̩z quarterfinals 2.09
wɔːf wharf 2.05
wɔːld walled 2.04
kwɔːtəfaɪnl̩ quarterfinal 1.97
wɔːlnʌts walnuts 1.94
wɔːtəkʌləz watercolours 1.84
swɔːm swarm 1.76
wɔːdn̩z wardens 1.73
wɔːmɪst warmest 1.69
wɔːtətaɪt watertight 1.65
wɔːmz warms 1.64
wɔːtəʃɛd watershed 1.62
wɔːp warp 1.55
wɔːlɹəs walrus 1.48
wɔːtəfɹʌnt waterfront 1.45
wɔːʃɪps warships 1.45
kwɔːts quartz 1.44
kwɔːtəlɪ quarterly 1.41
wɔːtəmɛlən watermelon 1.35
wɔːmlɪ warmly 1.24
wɔːʃɪp warship 1.23
wɔːblə warbler 1.20
wɔːts warts 1.16
wɔːtəmən waterman 1.15
wɔːtəfɔːlz waterfalls 1.13
əwɔːdɪŋ awarding 1.05
dwɔːfs dwarfs 1.05
wɔːɹɪŋ warring 1.04
wɔːtəweɪ waterway 1.02
θwɔːtɪd thwarted 0.99
wɔːthɒɡ warthog 0.95
wɔːpt warped 0.89
wɔːkɪtɔːkɪ walkie-talkie 0.89
wɔːkəbaʊt walkabout 0.85
wɔːkaʊt walkout 0.78
wɔːt wart 0.75
swɔːmɪŋ swarming 0.75
wɔːtəlɒɡd waterlogged 0.66
wɔːməz warmers 0.62
wɔːtəhəʊl waterhole 0.62
wɔːlsɪŋ waltzing 0.59
wɔːbləz warblers 0.58
θwɔːt thwart 0.55
wɔːtəsaɪd waterside 0.54
wɔːthɒɡz warthogs 0.53
swɔːmz swarms 0.52
dwɔːft dwarfed 0.52
wɔːlɔːdz warlords 0.51
wɔːhɛdz warheads 0.49
wɔːtəwɜːks waterworks 0.47
kwɔːtəd quartered 0.43
wɔːlɪŋ walling 0.41
wɔːlɔːd warlord 0.39