Beta version

Words with bə from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
bəʊθ both 373.53
bəʊt boat 77.01
bəʊl bowl 49.09
bəʊnəs bonus 46.36
ælbəm album 35.22
bəʊn bone 32.67
bəʊnz bones 26.92
bəʊts boats 25.11
bəʊnəsɪz bonuses 21.82
bəluːn balloon 17.75
bəʊ bow 16.57
bənɑːnə banana 16.41
bəʊld bold 13.28
ɜːbən urban 13.06
bəʊlz bowls 10.98
bənɑːnəz bananas 10.56
bəʊlt bolt 9.99
æmbə amber 9.62
bəʊlɪŋ bowling 8.28
bəluːnz balloons 7.63
ælbəmz albums 7.47
ɛlbəʊ elbow 7.15
ɛmbəsɪ embassy 6.20
bəʊ bo 5.71
bətæljən battalion 5.16
bəʊld bowled 3.80
bəʊlə bowler 3.58
bəʊɡəs bogus 3.16
bəʊst boast 2.97
bəɹɒmɪtə barometer 2.94
əʊbəʒiːn aubergine 2.89
bəʊsts boasts 2.76
bəʊlts bolts 2.70
bəʊɡɪ bogey 2.53
bəɹɒk baroque 2.44
ɛlbəʊz elbows 2.34
bəbuːnz baboons 2.30
bəʊz bows 2.19
bəbuːn baboon 2.08
bəʊldəz boulders 2.01
ɛbənɪ ebony 1.98
bəʊhiːmjən bohemian 1.90
bəʊldə boulder 1.90
æbəʊlɪʃn̩ abolition 1.80
æbəɹɪd͡ʒənl̩ aboriginal 1.80
bəʊləz bowlers 1.79
bəʊtɪŋ boating 1.61
æbət abbot 1.59
bəʊstɪŋ boasting 1.59
bəʊltɪd bolted 1.58
ælbətɹɒs albatross 1.44
bəʊnænzə bonanza 1.44
bəʊvaɪn bovine 1.43
bəʊstɪd boasted 1.42
bəʊd bowed 1.41
əʊbəʒiːnz aubergines 1.40
bəʊə boa 1.37
bəlɪstɪk ballistic 1.33
bəʊ beau 1.33
bəʊldlɪ boldly 1.30
æbətwɑː abattoir 1.27
bəʊd bode 1.24
bətænɪkl̩ botanical 1.24
bəʊdz bodes 1.12
bəʊlstə bolster 1.10
bəʊldə bolder 1.02
bəʊɪŋ bowing 1.02
ɛmbəsɪz embassies 1.01
bəʊɡɪz bogeys 0.99
bəʊnɪ bony 0.96
əbəʊd abode 0.86
bəʊmən bowman 0.85
bəzɜːk berserk 0.82
bəzɪlɪkə basilica 0.82
bəlɪstə ballista 0.80
bəzɑː bazaar 0.79
bətæljənz battalions 0.78
bəluːnɪŋ ballooning 0.74
ɑːbəɹiːtəm arboretum 0.73
bəʊnd boned 0.64
bəfuːn buffoon 0.63
bəzuːkə bazooka 0.57
bəsuːn bassoon 0.54
ɛmbəz embers 0.54
əʊbəʊ oboe 0.50
ɒbəlɪsk obelisk 0.48
bəʊtmən boatmen 0.43
bənɑːl banal 0.43
bəʊtmən boatman 0.42
bəɹɒmɪtəz barometers 0.40
bəʊnə boner 0.40
bəʊnɪŋ boning 0.39