Beta version

Words with pɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
pɔɪnt point 401.04
ɪmpɔːtn̩t important 369.52
pɔɪnts points 219.08
pɔː poor 111.14
spɔːt sport 94.38
pɔɪntlɪs pointless 66.82
spɔːts sports 44.64
ɛəpɔːt airport 34.97
pɔːt port 31.00
pɔːk pork 24.48
ɪmpɔːtn̩s importance 21.00
spɔːtɪŋ sporting 18.43
pɔː pour 17.72
əpɔɪntmənt appointment 15.40
pɔːtɹeɪt portrait 15.26
ɪmpɔːtn̩tlɪ importantly 14.83
pɔɪntɪd pointed 13.87
pɔːsəlɪn porcelain 12.70
pɔɪntɪŋ pointing 12.32
əpɔɪntɪd appointed 12.19
əpɔːlɪŋ appalling 10.87
pɔːɹɪst poorest 10.55
pɔːtə porter 9.73
pɔːɹɪŋ pouring 9.65
ɪkspɔːt export 9.32
pɔːlɪ poorly 8.26
pɔɪzn̩ poison 8.25
ɪkspɔːts exports 8.05
spɔɪl spoil 7.80
pɔːz pause 7.25
pɔːd poured 7.08
ɛəpɔːts airports 6.94
pɔːɹə poorer 6.42
pɔːʃn̩ portion 5.95
pɔːtɹeɪts portraits 5.22
ɪmpɔːtɪd imported 5.01
pɔːts ports 4.70
pɔːtfəʊljəʊ portfolio 4.68
pɔːn porn 4.58
spɔɪlt spoilt 4.51
pɔɪznəs poisonous 4.44
pɔɪzn̩ɪŋ poisoning 4.27
ɪmpɔːt import 4.17
pɔːtəbl̩ portable 4.13
pɔː paw 4.12
pɔːz paws 4.11
pɔɪzn̩d poisoned 3.83
əpɔɪntmənts appointments 3.74
pɔːtɹeɪd portrayed 3.67
əpɔːld appalled 3.47
pɔɪzd poised 3.41
pɔɪnjənt poignant 3.21
spɔːtɪ sporty 3.09
spɔɪld spoiled 3.04
ɪmpɔːts imports 3.04
pɔːʃn̩z portions 3.02
pɔːt͡ʃ porch 2.92
əpɔɪnt appoint 2.70
pɔːnɒɡɹəfɪ pornography 2.67
ɪkspɔːtɪd exported 2.59
ɪkspɔːtɪŋ exporting 2.40
spɔɪlɪŋ spoiling 2.35
spɔːtsmən sportsman 2.21
spɔɪlz spoils 2.12
pɔːtɹeɪ portray 2.10
pɔːn pawn 1.88
pɔːtl̩ portal 1.85
ɪmpɔːtɪŋ importing 1.66
pɔːz pours 1.62
pɔːlzɪ palsy 1.61
pɔːtɹeɪəl portrayal 1.53
spɔːtsmən sportsmen 1.53
ɪkspɔːtəz exporters 1.45
spɔːn spawn 1.37
pɔɪntə pointer 1.36
pɔːkjʊpaɪn porcupine 1.15
pɔːtəz porters 1.09
ɛmpɔːɹɪəm emporium 1.07
pɔɪntəz pointers 1.07
pɔɪz poise 1.06
spɔːnɪŋ spawning 1.00
spɔːz spores 0.98
əpɔɪntɪŋ appointing 0.95
pɔːzd paused 0.91
pɔːkɪ porky 0.90
spɔːnd spawned 0.89
pɔɪzn̩z poisons 0.80
pɔːpə pauper 0.78
ɪkspɔːtə exporter 0.77
pɔːtɹeɪɪŋ portraying 0.76
pɔːl pall 0.73
aʊtpɔːɹɪŋ outpouring 0.69
pɔːɹəs porous 0.69
pɔːltɹɪ paltry 0.68
pɔːnəʊɡɹæfɪk pornographic 0.66
pɔːz pores 0.64
əpɔːlɪŋlɪ appallingly 0.61
pɔːtɹɪt͡ʃə portraiture 0.60
spɔɪlspɔːt spoilsport 0.52
spɔːtsmənʃɪp sportsmanship 0.52
spɔɪlə spoiler 0.50
ɪmpɔːtə importer 0.50
pɔːzɪŋ pausing 0.47
pɔːtkʌlɪs portcullis 0.46
pɔːtɹeɪz portrays 0.46
pɔːzɪz pauses 0.45
pɔː pore 0.45
pɔːnz pawns 0.43
pɔːtlɪ portly 0.43
pɔːpəs porpoise 0.42
pɔɪnjənsɪ poignancy 0.41