Beta version

Words with liː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
pliːz please 475.61
liːv leave 309.37
liːst least 190.56
liːd lead 151.87
liːdə leader 105.78
liːvɪŋ leaving 97.24
pliːzd pleased 96.81
liːɡ league 93.67
kliːn clean 92.77
sliːp sleep 87.99
liːvz leaves 64.36
liːdɪŋ leading 62.06
liːɡl̩ legal 56.17
liː lee 51.70
liːdəz leaders 48.85
liːdəʃɪp leadership 34.35
sliːpɪŋ sleeping 29.49
ɪliːɡl̩ illegal 28.28
æθliːts athletes 26.65
kliːnɪŋ cleaning 24.78
əsliːp asleep 21.27
liːf leaf 19.34
æθliːt athlete 16.65
kliːnd cleaned 13.75
liːp leap 13.04
eɪliːt elite 12.30
liːn lean 11.26
fliːt fleet 11.25
kliːnə cleaner 11.18
bliːdɪŋ bleeding 10.77
liːk leak 9.15
liːɡəlɪ legally 8.91
sliːv sleeve 7.62
liːθl̩ lethal 7.23
bliːk bleak 6.91
liːs lease 6.87
liːtə litre 6.30
bliːp bleep 6.26
sliːpɪ sleepy 6.05
ɪliːɡəlɪ illegally 5.63
liːnɪŋ leaning 5.43
liːkɪŋ leaking 5.41
sliːvz sleeves 5.37
liːtəz litres 5.36
pliːzɪŋ pleasing 5.34
bliːd bleed 5.05
liːkt leaked 4.71
pliːdɪd pleaded 4.54
liːvə lever 4.54
liːks leeks 4.32
pliː plea 4.31
liːflɪts leaflets 4.02
kliːnəz cleaners 3.83
sliːps sleeps 3.78
liːk leek 3.65
liːks leaks 3.43
ɡliː glee 3.32
liːd͡ʒən legion 3.18
fliː flea 3.16
pliːd plead 3.04
fliː flee 2.99
liːpɪŋ leaping 2.98
fliːz fleas 2.84
liːps leaps 2.75
liːflɪt leaflet 2.63
liːfɪ leafy 2.57
ʌnliːʃt unleashed 2.55
sliːplɪs sleepless 2.42
fliːs fleece 2.36
fliːɪŋ fleeing 2.30
ʌnliːʃ unleash 2.27
sliːt sleet 2.26
pliːdɪŋ pleading 2.15
ɡliːmɪŋ gleaming 2.09
liːvəz levers 2.04
liːvəɹɪd͡ʒ leverage 1.99
əliːd͡ʒəns allegiance 1.97
sliːk sleek 1.94
liːɡz leagues 1.88
liː lea 1.78
liːməz lemurs 1.69
bliːt͡ʃ bleach 1.67
fliːtɪŋ fleeting 1.59
kliːnz cleans 1.52
sliːpə sleeper 1.51
spliːn spleen 1.33
liːʃ leash 1.31
kliːnlɪ cleanly 1.28
liːt͡ʃ leech 1.25
liːmə lemur 1.23
əliːvɪeɪt alleviate 1.22
liːkɪ leaky 1.19
liːɡælətɪ legality 1.19
liːweɪ leeway 1.11
sliːpəz sleepers 1.04
eɪliːtɪst elitist 1.03
liːt͡ʃ leach 1.03
pliːzɪz pleases 1.00
liːt͡ʃɪz leeches 0.96
kliːəntɛl clientele 0.94
kliːnɪst cleanest 0.94
liːnd leaned 0.92
liːnjənt lenient 0.85
fliːts fleets 0.84
liːnz leans 0.80
pliːz pleas 0.80
liːntuː lean-to 0.79
ɪkliːzɪæstɪkl̩ ecclesiastical 0.77
kliːvɪd͡ʒ cleavage 0.75
liːshəʊld leasehold 0.75
liːkɪd͡ʒ leakage 0.75
bliːdz bleeds 0.70
sliːzɪ sleazy 0.69
liːəʊtɑːd leotard 0.68
sliːpwɔːkɪŋ sleepwalking 0.67
liːst leased 0.66
liːd͡ʒənz legions 0.64
liːsɪz leases 0.63
ɡliːm gleam 0.62
bliːt bleat 0.61
eɪliːts elites 0.61
bliːt͡ʃt bleached 0.59
liːnə leaner 0.59
liːd͡ʒ liege 0.56
liːz lees 0.55
liːsɪŋ leasing 0.53
liːpfɹɒɡ leapfrog 0.52
ʌnliːʃɪŋ unleashing 0.51
fliːsɪz fleeces 0.49
liːdəʊ lido 0.46
kliːvə cleaver 0.46
bliːtɪŋ bleating 0.44
kliːk clique 0.44
bliːpɪŋ bleeping 0.40
pliːdz pleads 0.39