Beta version

Words with wa from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
waɪ why 1056.87
kwaɪt quite 823.29
waɪl while 284.78
waʊ wow 192.49
waɪt white 179.14
waɪf wife 139.98
waɪld wild 90.32
kwaɪət quiet 71.95
waɪn wine 69.57
twaɪs twice 59.42
waɪd wide 53.49
waɪlst whilst 42.60
waɪldlaɪf wildlife 40.32
ɪnkwaɪəɹɪ inquiry 39.64
waɪz wise 34.00
waɪ y 33.04
waɪdə wider 25.74
waɪə wire 19.42
kwaɪə choir 17.44
waʊnd wound 12.68
kwaɪətlɪ quietly 11.77
waɪdlɪ widely 10.87
waɪvz wives 10.70
waɪdspɹɛd widespread 9.96
waɪp wipe 9.89
waʊndɪd wounded 9.80
waɪpt wiped 8.72
ɪnkwaɪəɹɪz inquiries 6.97
waʊndz wounds 6.90
waɪndɪŋ winding 6.87
əkwaɪəd acquired 6.32
waɪts whites 6.11
waɪt wight 6.01
waɪəz wires 5.92
kwaɪətə quieter 4.41
waɪzlɪ wisely 4.31
waɪnz wines 4.25
twaɪlaɪt twilight 4.08
kwaɪəz choirs 3.56
waɪəd wired 3.26
waɪəlɪs wireless 3.07
əkwaɪə acquire 2.91
waɪəɹɪŋ wiring 2.68
swaɪn swine 2.66
waɪldɪst wildest 2.56
waɪzə wiser 2.34
waɪpɪŋ wiping 2.25
waɪldlɪ wildly 2.17
waɪdn̩ widen 1.69
waɪnɪŋ whining 1.66
waɪldə wilder 1.61
swaɪp swipe 1.54
waɪps wipes 1.53
waɪdn̩ɪŋ widening 1.50
waɪdn̩d widened 1.33
waɪtwɒʃ whitewash 1.25
skwaɪə squire 1.23
waɪtɪŋ whiting 1.09
ʌnwaɪnd unwind 1.08
əwaɪl awhile 1.06
waɪlɪ wily 1.02
əkwaɪəɹɪŋ acquiring 0.98
waɪpəz wipers 0.98
waɪldz wilds 0.98
waɪdɪst widest 0.89
waɪtə whiter 0.86
ɛkwaɪn equine 0.84
skwaɪəz squires 0.79
waɪldkæt wildcat 0.69
kwaɪətɪst quietest 0.66
kwaɪətn̩ quieten 0.66
waɪldkæts wildcats 0.65
ɪntwaɪnd entwined 0.64
waʊndɪŋ wounding 0.62
waɪldfaɪə wildfire 0.61
waɪzɪst wisest 0.52
waɪldnɪs wildness 0.51
kwaɪəmɑːstə choirmaster 0.50
twaɪn twine 0.50
waɪpə wiper 0.47
kwaɪətnɪs quietness 0.46
waɪldfaʊl wildfowl 0.45
waɪn whine 0.43
ɪnkwaɪə inquire 0.41
waɪtwɒʃt whitewashed 0.39