Beta version

Words with we from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
weɪ way 1314.53
əweɪ away 691.85
ɔːlweɪz always 581.22
weɪt wait 233.97
weɪlz wales 225.00
weɪtɪŋ waiting 135.96
weɪz ways 94.40
weɪt weight 65.62
weɪst waste 52.27
weɪk wake 43.96
weɪv wave 35.78
weɪvz waves 22.95
weɪtɪd waited 15.91
weɪd͡ʒɪz wages 14.91
weɪd͡ʒ wage 14.90
weɪl whale 13.96
weɪstɪd wasted 13.43
ɜːθkweɪk earthquake 12.93
əweɪk awake 11.97
weɪstɪŋ wasting 11.39
weɪ weigh 10.53
weɪvɪŋ waving 9.22
weɪlz whales 8.90
weɪkɪŋ waking 6.96
weɪz weighs 5.98
əweɪt await 5.82
ɛəweɪz airways 5.46
ɪkweɪʒn̩ equation 5.45
weɪɪŋ weighing 5.44
weɪst waist 5.12
weɪd weighed 4.95
weɪtə waiter 4.56
weɪts waits 4.43
weɪd wade 4.31
weɪts weights 4.21
əweɪts awaits 3.88
sweɪ sway 3.66
əweɪtɪŋ awaiting 3.64
weɪks wakes 3.49
ɜːθkweɪks earthquakes 3.24
kweɪl quail 3.04
kweɪnt quaint 2.59
weɪvd waved 2.59
weɪtɹɪs waitress 2.37
weɪ whey 2.20
əweɪtɪd awaited 2.19
ɪkweɪʒn̩z equations 1.82
ɪkweɪtə equator 1.80
kweɪk quake 1.75
weɪskəʊt waistcoat 1.70
əkweɪntəns acquaintance 1.61
weɪsts wastes 1.51
weɪstlænd wasteland 1.48
sweɪðz swathes 1.44
weɪtəz waiters 1.41
ɛəweɪ airway 1.40
weɪvɪ wavy 1.34
weɪstfʊl wasteful 1.28
weɪdɪŋ wading 1.26
sweɪd swayed 1.23
sweɪd suede 1.17
əweɪkənɪŋ awakening 1.17
weɪvlɛŋθ wavelength 1.16
ɑːt͡ʃweɪ archway 1.14
kweɪkɪŋ quaking 1.14
weɪlɪŋ whaling 1.13
weɪwəd wayward 1.07
tweɪn twain 1.07
weɪd͡ʒə wager 1.05
weɪtɪ weighty 1.05
aʊtweɪ outweigh 1.04
sweɪɪŋ swaying 1.00
weɪtɪd weighted 1.00
ɪkweɪt equate 0.94
weɪdəz waders 0.91
sweɪð swathe 0.88
weɪstɪd͡ʒ wastage 0.84
ɪkweɪts equates 0.81
weɪfə wafer 0.78
weɪl wail 0.78
weɪd͡ʒd waged 0.77
weɪn wane 0.77
weɪlɪŋ wailing 0.74
weɪsaɪd wayside 0.69
weɪn wain 0.62
weɪlz wails 0.61
weɪd͡ʒɪŋ waging 0.57
weɪv waive 0.56
weɪvlɛŋθs wavelengths 0.55
weɪdɪd waded 0.54
weɪstə waster 0.53
kweɪ qua 0.51
əweɪkən awaken 0.50
weɪtlɪs weightless 0.48
əkweɪntənsɪz acquaintances 0.48
weɪnɪŋ waning 0.48
weɪstlaɪn waistline 0.47
kweɪlz quails 0.46
sweɪn swain 0.44
weɪtɹɪsɪz waitresses 0.44
aʊtweɪd outweighed 0.42
weɪvəɹɪŋ wavering 0.42
ɛd͡ʒweɪz edgeways 0.41