Beta version

Words with lɛ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
lɛt let 1451.87
lɛft left 459.01
lɛs less 205.38
lɛvl̩ level 134.60
ɪlɛkʃn̩ election 118.32
plɛntɪ plenty 101.32
lɛɡ leg 75.27
lɛɡz legs 71.33
lɛtə letter 71.22
lɛd led 68.28
ənlɛs unless 59.93
klɛvə clever 51.11
plɛʒə pleasure 46.05
lɛvl̩z levels 44.25
ɪlɛkʃn̩z elections 37.89
lɛtəz letters 36.60
ɪlɛktɪd elected 34.93
lɛd͡ʒɪsleɪʃn̩ legislation 31.14
lɛtɪŋ letting 30.60
lɛmən lemon 28.84
lɛsn̩ lesson 28.76
lɛŋθ length 28.35
ɪlɛktɹɪsətɪ electricity 27.77
lɛsn̩z lessons 26.24
lɛdz leads 26.01
ɪlɛktɹɪk electric 23.51
lɛd͡ʒənd legend 22.01
lɛɡəsɪ legacy 20.72
blɛs bless 18.02
plɛzn̩t pleasant 15.37
lɛðə leather 14.60
flɛʃ flesh 14.15
lɛnd lend 12.74
ɪlɛktəɹəl electoral 12.25
slɛpt slept 12.07
lɛts lets 11.96
splɛndɪd splendid 11.13
lɛndɪŋ lending 10.83
əlɛd͡ʒd alleged 10.63
ɪlɛktɹɪkl̩ electrical 9.64
flɛksəbl̩ flexible 9.58
ɡlɛn glen 8.55
lɛd͡ʒəndəɹɪ legendary 8.42
plɛd͡ʒ pledge 8.39
blɛst blessed 8.21
blɛnd blend 8.18
ɪlɛktəɹət electorate 8.09
lɛʒə leisure 8.06
lɛŋθs lengths 7.69
æθlɛtɪks athletics 7.38
lɛftɛnənt lieutenant 6.99
lɛfthænd left-hand 6.99
ɪlɛktɹɒnɪk electronic 6.91
lɛnz lens 6.90
lɛvɪ levy 6.84
blɛsɪŋ blessing 6.52
lɛtɪs lettuce 6.51
flɛksəbɪlətɪ flexibility 6.45
flɛd fled 6.28
lɛpəd leopard 6.26
ʌnplɛzn̩t unpleasant 6.09
lɛnt lent 5.55
lɛkt͡ʃə lecture 5.47
əlɛd͡ʒɪdlɪ allegedly 5.29
lɛd͡ʒəndz legends 5.22
ɪlɛvn̩ eleven 5.15
lɛɡd legged 4.49
lɛsə lesser 4.40
æθlɛtɪk athletic 4.37
ɪlɛkt elect 4.30
plɛd͡ʒd pledged 3.93
lɛndəz lenders 3.71
lɛzbɪən lesbian 3.71
lɛməneɪd lemonade 3.68
ɪlɛktɹɪʃn̩ electrician 3.59
lɛd͡ʒɪslətɪv legislative 3.41
klɛvəlɪ cleverly 3.33
flɛə flair 3.23
lɛmənz lemons 3.14
lɛŋθɪ lengthy 3.05
ɪlɛktɹɒnɪks electronics 3.04
ɪlɛktɹɒnz electrons 2.90
lɛvl̩d levelled 2.77
lɛnzɪz lenses 2.71
plɛzn̩tlɪ pleasantly 2.70
lɛkt͡ʃəɹə lecturer 2.58
lɛpt leapt 2.57
plɛd͡ʒɪz pledges 2.54
lɛntɪlz lentils 2.48
lɛkt͡ʃəz lectures 2.47
lɛd͡ʒ ledge 2.38
plɛʒəz pleasures 2.38
lɛd͡ʒɪsleɪt legislate 2.36
splɛndə splendour 2.29
ɛklɛktɪk eclectic 2.25
lɛftəʊvəz leftovers 2.20
lɛpədz leopards 2.15
lɛndz lends 2.15
lɛndə lender 2.13
lɛftwɪŋ left-wing 2.10
blɛndə blender 2.10
slɛd͡ʒ sledge 2.00
flɛə flare 1.95
lɛə lair 1.93
aʊtlɛt outlet 1.92
klɛmənt clement 1.76
ɪlɛktɹɪfɪkeɪʃn̩ electrification 1.74
ɪlɛktɹɒn electron 1.74
flɛks flex 1.73
blɛndɪd blended 1.73
klɛnzɪŋ cleansing 1.68
lɛfthændɪd left-handed 1.67
slɛndə slender 1.65
plɛntɪfʊl plentiful 1.60
aʊtlɛts outlets 1.48
klɛvəɹə cleverer 1.44
blɛndɪŋ blending 1.42
flɛd͡ʒd fledged 1.42
lɛtəbɒks letterbox 1.41
lɛəd laird 1.39
klɛnz cleanse 1.35
flɛəz flares 1.35
flɛd͡ʒlɪŋ fledgling 1.32
blɛd bled 1.28
blɛsɪŋz blessings 1.24
slɛd sled 1.23
klɛɹɪk cleric 1.22
ɪlɛktɪŋ electing 1.21
blɛndz blends 1.20
klɛmətɪs clematis 1.20
ɡlɛə glare 1.19
klɛnlɪnɪs cleanliness 1.13
ɪlɛktɹəʊmæɡnɛtɪk electromagnetic 1.12
lɛʒəlɪ leisurely 1.12
slɛd͡ʒhæmə sledgehammer 1.10
ɪlɛktɹɪʃn̩z electricians 1.02
klɛɹɪkl̩ clerical 0.99
lɛst lest 0.97
lɛzbɪənz lesbians 0.96
klɛvəɹɪst cleverest 0.95
ɡlɛnz glens 0.94
plɛθəɹə plethora 0.94
lɛvl̩ɪŋ levelling 0.93
flɛʃɪ fleshy 0.88
ɪlɛktɹɪfaɪɪŋ electrifying 0.85
lɛɡɪŋz leggings 0.83
plɛd͡ʒɪŋ pledging 0.83
lɛkt͡ʃəɹɪŋ lecturing 0.82
flɛəd flared 0.81
lɛtɪsɪz lettuces 0.80
eɪlɛksɪə alexia 0.79
lɛd͡ʒə ledger 0.79
ɪlɛktɹɪfaɪd electrified 0.78
lɛtəɹɪŋ lettering 0.78
lɛkt͡ʃəɹəz lecturers 0.78
plɛʒəɹəbl̩ pleasurable 0.78
slɛd͡ʒɪŋ sledging 0.78
ɪlɛktɹəkjuːtɪd electrocuted 0.76
blɛəz blares 0.75
ɪlɛktɹəʊdz electrodes 0.72
lɛnt leant 0.72
lɛðəz leathers 0.71
lɛntɪl lentil 0.70
ɡlɛəɹɪŋ glaring 0.69
plɛbz plebs 0.69
plɛb pleb 0.69
ɪnlɛt inlet 0.67
flɛd͡ʒ fledge 0.65
ɪlɛktɪv elective 0.63
flɛksɪŋ flexing 0.63
flɛks flecks 0.61
lɛɡəsɪz legacies 0.61
lɛd͡ʒɪsleɪt͡ʃə legislature 0.60
lɛvɪd levied 0.60
lɛd͡ʒɪsleɪtɪŋ legislating 0.60
əlɛd͡ʒɪŋ alleging 0.59
ɪlɛktɹɪfaɪ electrify 0.59
lɛpɹəkɔːn leprechaun 0.59
ɪlɛktəz electors 0.56
klɛɹɪks clerics 0.55
lɛd͡ʒɪsleɪtɪd legislated 0.54
əlɛd͡ʒ allege 0.53
lɛtɪŋz lettings 0.53
lɛpə leper 0.52
klɛmənsɪ clemency 0.51
lɛd͡ʒɪsleɪtəz legislators 0.51
lɛdɪd leaded 0.50
əlɛd͡ʒɪz alleges 0.49
klɛft cleft 0.49
lɛɡlɪs legless 0.49
splɛndɪdlɪ splendidly 0.49
klɛnzd cleansed 0.47
lɛsn̩ lessen 0.47
lɛkt͡ʃəd lectured 0.46
lɛd͡ʒɪz ledges 0.46
ɪlɛkʃənɪəɹɪŋ electioneering 0.45
ɪlɛvn̩θ eleventh 0.45
klɛnt͡ʃt clenched 0.45
ɪlɛktɹɪkəlɪ electrically 0.43
lɛktən lectern 0.43
lɛvl̩ə leveller 0.42
slɛd͡ʒɪz sledges 0.42
blɛmɪʃ blemish 0.40