Beta version

Words with mɔ from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
mɔː more 2083.73
mɔːnɪŋ morning 314.28
smɔːl small 270.16
smɔːlə smaller 47.13
mɔːɡɪd͡ʒ mortgage 16.32
smɔːlɪst smallest 11.46
mɔɪst͡ʃə moisture 7.57
mɔɪst moist 6.11
mɔːl mall 5.06
mɔːz moors 4.82
mɔː moor 4.54
mɔːtə mortar 4.51
mɔːfiːn morphine 4.26
mɔːɡɪd͡ʒɪz mortgages 4.16
mɔːnɪŋz mornings 4.13
mɔːnɪŋ mourning 3.51
mɔːtl̩ mortal 2.53
mɔːtælətɪ mortality 2.49
mɔːlt malt 2.15
ɪmɔːtl̩ immortal 2.12
mɔːɹɒn moron 2.09
smɔːlpɒks smallpox 1.84
mɔːlənd moorland 1.78
mɔːn mourn 1.34
mɔːɡ morgue 1.30
mɔːtɪfaɪd mortified 1.29
smɔːlhəʊldɪŋ smallholding 1.27
mɔːnəz mourners 1.00
ɪmɔːtælətɪ immortality 0.98
mɔːl maul 0.92
mɔːbɪd morbid 0.88
mɔːd moored 0.86
mɔːt͡ʃʊəɹɪ mortuary 0.84
mɔːn morn 0.83
mɔːtl̩z mortals 0.73
mɔːɹɒnz morons 0.66
mɔː maw 0.65
mɔːɹɪŋ mooring 0.64
mɔːsəlɪəm mausoleum 0.61
mɔːlz malls 0.59
mɔːtəz mortars 0.57
mɔːɹəʊvə moreover 0.51
mɔːləndz moorlands 0.50
smɔːɡəsbɔːd smorgasbord 0.48
smɔːlz smalls 0.46
mɔːnd mourned 0.45
mɔːsl̩z morsels 0.42
mɔːld mauled 0.40
mɔːndɪ maundy 0.40
mɔːsl̩ morsel 0.40