Beta version

Words with biː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
biː be 6375.47
biːn been 2646.34
biːɪŋ being 793.00
biːt beat 118.04
biː b 54.15
biːt͡ʃ beach 52.62
biːtn̩ beaten 33.35
biːf beef 28.43
biːnz beans 24.67
biːtɪŋ beating 20.38
biːz bees 17.13
biː bee 15.33
biːst beast 13.01
biːp beep 12.37
biːn bean 11.43
biːt͡ʃɪz beaches 10.46
biːmz beams 10.04
biːɪŋz beings 9.26
biːm beam 9.24
biːts beats 9.02
biːtɹuːt beetroot 8.19
biːk beak 6.78
ʌnbiːtn̩ unbeaten 6.44
biːkə beaker 5.40
biːtl̩ beetle 5.21
əʊbiːsɪtɪ obesity 4.54
biːsts beasts 4.46
ɔːlbiːɪt albeit 4.15
biːvə beaver 3.18
ʌpbiːt upbeat 2.88
biːtl̩z beetles 2.86
biːdz beads 2.78
biːkən beacon 2.71
əʊbiːs obese 2.64
biːvəz beavers 2.29
biːt͡ʃ beech 2.20
biːkənz beacons 2.19
biːtə beta 2.17
ʌnbiːtəbl̩ unbeatable 1.84
biːps beeps 1.65
biːks beaks 1.50
biːnəʊ beano 1.46
biːt beet 1.30
biːmɪŋ beaming 1.23
biːhaɪv beehive 1.22
biːmd beamed 1.22
biːdɪ beady 1.11
biːɡl̩ beagle 1.06
biːstlɪ beastly 0.99
biːnstɔːk beanstalk 0.99
əbiːdjəns obedience 0.97
biːfɪ beefy 0.91
biːd bead 0.85
biːʒuː bijou 0.82
biːtɪŋz beatings 0.80
biːdeɪ bidet 0.76
biːtə beater 0.74
əbiːdjənt obedient 0.72
biːstɹəʊ bistro 0.71
ælbiːnəʊ albino 0.59
biːzwæks beeswax 0.57
biːlaɪn beeline 0.56
biːt͡ʃt beached 0.54
biːdɪd beaded 0.50
biːft beefed 0.46
biːkəz beakers 0.44
biːdɪŋ beading 0.41
ɛlbiːdʌbl̩juː lbw 0.39