Beta version

Words with juː from English 25k (DISC English) consonant then vowel

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
juː you 20755.81
njuː new 952.91
juːzd used 471.59
fjuː few 470.35
juːz use 368.21
bjuːtəfʊl beautiful 265.29
njuːz news 257.55
njuː knew 229.75
mjuːzɪk music 222.93
hjuːd͡ʒ huge 209.92
fjuːt͡ʃə future 199.93
juːzɪŋ using 156.29
vjuː view 146.24
hjuːmən human 116.21
juːnaɪtɪd united 114.13
juːnɪvɜːsətɪ university 77.28
juːnjən union 75.47
ɪkskjuːz excuse 72.27
juːʒəlɪ usually 67.50
ʌnjuːʒl̩ unusual 64.49
djuː due 61.87
stjuːpɪd stupid 60.85
stjuːdɪəʊ studio 60.74
stjuːdn̩ts students 55.72
juːʒl̩ usual 55.55
vjuːz views 51.02
bjuːtɪ beauty 46.42
juːniːk unique 45.79
djuːtɪ duty 41.23
mjuːzɪkl̩ musical 40.88
stjuːdn̩t student 40.32
mjuːzɪəm museum 39.25
juːnɪt unit 38.34
njuːklɪə nuclear 37.23
bjuːtəflɪ beautifully 34.45
juːθ youth 33.16
juːsfʊl useful 32.68
tjuːn tune 30.63
njuːspeɪpə newspaper 30.08
əkjuːzd accused 29.79
əbjuːz abuse 27.59
ɑːɡjuː argue 27.57
kjuːt cute 25.06
kjuː cue 24.77
juːzɪz uses 24.73
vjuːəz viewers 24.56
juːnɪvɜːs universe 23.72
njuːspeɪpəz newspapers 22.18
fjuːə fewer 22.12
djuːk duke 21.96
juːnjənz unions 21.05
pjuːpl̩z pupils 20.53
juː u 19.52
juːnɪts units 19.48
juːnɪvɜːsətɪz universities 19.15
tjuːb tube 19.11
fjuːnəɹəl funeral 18.46
hjuːmənz humans 18.44
hjuːd͡ʒlɪ hugely 17.99
əsjuːm assume 17.40
hjuːmə humour 15.51
juːnɪfɔːm uniform 14.59
ɪnθjuːzɪæzəm enthusiasm 13.82
ɑːɡjuːɪŋ arguing 13.40
fjuː phew 13.03
juːslɪs useless 12.54
tjuːɪʃn̩ tuition 12.35
kjuː queue 12.03
mjuːzɪʃn̩z musicians 11.59
djuːd dude 10.95
njuːlɪ newly 10.88
juːnjənɪst unionist 10.73
juːnɪvɜːsl̩ universal 10.57
mjuːzɪʃn̩ musician 10.40
ɪnθjuːzɪæstɪk enthusiastic 9.73
ɑːɡjuːd argued 9.40
juːtɪlətɪ utility 8.87
djuːtɪz duties 8.61
pjuːpl̩ pupil 8.57
juːzəz users 8.50
əsjuːmɪŋ assuming 8.32
əsjuːmd assumed 7.88
əbjuːzd abused 7.80
njuːməɹəs numerous 7.56
hjuːmænətɪ humanity 7.54
njuːtɹəl neutral 7.45
stjuː stew 7.40
vjuːɪŋ viewing 7.38
juːnjənɪsts unionists 7.20
juːnətɪ unity 6.94
ɪkskjuːzɪz excuses 6.77
stjuːdɪəʊz studios 6.71
juːnaɪt unite 6.51
tjuːnz tunes 6.32
tjuːnd tuned 6.25
djuːəʊ duo 6.18
kjuːkʌmbə cucumber 5.88
vjuːə viewer 5.82
hjuːmænɪtɛəɹɪən humanitarian 5.55
vjuːd viewed 5.52
mjuːt͡ʃʊəl mutual 5.29
tjuːbz tubes 5.12
tjuːmə tumour 5.03
njuːsn̩s nuisance 4.99
njuːɪst newest 4.75
mjuːzɪkl̩z musicals 4.70
kjuːb cube 4.65
əkjuːt acute 4.61
fjuːz fuse 4.55
ɪmjuːn immune 4.21
ækjuːzeɪʃn̩z accusations 4.14
djuːəl dual 4.14
juːnɪfɔːmz uniforms 4.08
mjuːzɪəmz museums 4.03
juːzə user 3.98
ʌnjuːʒəlɪ unusually 3.97
əkjuːzɪŋ accusing 3.96
fjuːʒn̩ fusion 3.94
əkjuːz accuse 3.83
fjuːɪst fewest 3.79
ɪnθjuːzɪæsts enthusiasts 3.61
kjuːz queues 3.46
kjuː q 3.27
njuːtɹɪənts nutrients 3.23
hjuːmɪlɪeɪʃn̩ humiliation 3.07
hjuːmɪlɪeɪtɪŋ humiliating 3.05
ɪnθjuːzɪæst enthusiast 3.02
əbjuːzɪŋ abusing 3.01
djuːɛt duet 2.96
pjuːtə pewter 2.95
bjuːtɪz beauties 2.89
njuːbɔːn newborn 2.89
ækjuːzeɪʃn̩ accusation 2.86
kjuːbz cubes 2.84
tjuːnɪŋ tuning 2.83
njuːd nude 2.79
tjuːtə tutor 2.75
djuːbjəs dubious 2.68
fjuːnəɹəlz funerals 2.58
djuːnz dunes 2.57
juː ewe 2.55
hjuːmɪlɪeɪtɪd humiliated 2.54
əmjuːzd amused 2.47
njuːtɹɪʃn̩ nutrition 2.43
əbjuːsɪv abusive 2.37
juːðz youths 2.34
juːz ewes 2.33
njuːklɪəs nucleus 2.32
juːnɪzn̩ unison 2.32
hjuːmɪd humid 2.32
njuːt newt 2.29
juːnænɪməs unanimous 2.29
ɑːɡjuːz argues 2.26
juːniːklɪ uniquely 2.24
fjuːt͡ʃəz futures 2.16
əbjuːzɪz abuses 2.12
njuːməʊnjə pneumonia 2.09
njuːkʌmə newcomer 2.08
mjuː mu 2.05
juːθfʊl youthful 1.97
mjuːz muse 1.93
njuːə newer 1.91
hjuːmɪlətɪ humility 1.89
juːzəbl̩ usable 1.89
hjuːmɪdətɪ humidity 1.85
juːzɪd͡ʒ usage 1.84
fjuːmz fumes 1.83
njuːmɑːkɪt newmarket 1.80
mjuːl mule 1.80
kjuːkʌmbəz cucumbers 1.75
əmjuːzmənt amusement 1.74
mjuːzɪkəlɪ musically 1.73
əstjuːt astute 1.72
juːnɪkɔːn unicorn 1.72
juːnɪfaɪd unified 1.72
ɪnfjuːzd infused 1.69
juː yew 1.69
kjuːbɪkl̩ cubicle 1.69
fjuːt͡ʃəɹɪstɪk futuristic 1.68
kjuːtɪst cutest 1.66
hjuːməɹəs humorous 1.65
tjuːlɪps tulips 1.65
djuːdz dudes 1.64
tjuːlɪp tulip 1.61
djuːlɪ duly 1.61
əkjuːmjʊleɪtɪd accumulated 1.60
njuːtɹɪʃəs nutritious 1.59
djuːəl duel 1.55
stjuːpɪdətɪ stupidity 1.55
tjuːbɜːkjʊləʊsɪs tuberculosis 1.54
juːfɔːɹɪə euphoria 1.50
djuːəlɪŋ duelling 1.48
mjuːtn̩t mutant 1.48
əmjuːz amuse 1.45
kjuːbɪk cubic 1.44
mjuːt mute 1.43
vjuːpɔɪnt viewpoint 1.43
ɪmjuːnətɪ immunity 1.42
ʌnjuːst unused 1.42
kjuːpɪd cupid 1.40
mjuːtɪd muted 1.40
ɒkjuːpeɪʃənl̩ occupational 1.40
juːnɪvɜːsəlɪ universally 1.40
hjuːmeɪn humane 1.35
mjuːtɪnɪ mutiny 1.34
ɪndjuːst induced 1.32
mjuːnɪʃn̩z munitions 1.27
fjuːd feud 1.27
djuː dew 1.24
hjuː hue 1.20
njuːzɹʊm newsroom 1.18
əkjuːzɪz accuses 1.18
iːmjuː emu 1.18
ɪntjuːɪʃn̩ intuition 1.18
njuːməɹəsɪ numeracy 1.18
juːkəleɪlɪ ukulele 1.17
njuːkʌməz newcomers 1.16
hjuːmɪlɪeɪt humiliate 1.16
əsjuːmz assumes 1.16
fjuːzd fused 1.11
kjuːd queued 1.11
fjuːtaɪl futile 1.10
djuːks dukes 1.09
ɪntjuːɪtɪv intuitive 1.09
juːtɪlətɪz utilities 1.09
əkjuːmjʊleɪt accumulate 1.09
pjuː pew 1.09
pjuːk puke 1.08
ɪnfjuːz infuse 1.07
əkjuːtlɪ acutely 1.05
mjuːkəs mucus 1.04
bjuːɡl̩ bugle 1.03
juːnænɪməslɪ unanimously 1.03
ɪɡzjuːbəɹənt exuberant 1.02
njuːdətɪ nudity 1.02
juːnaɪtɪŋ uniting 1.01
djuːn dune 1.01
kjuːz cues 1.00
djuːpt duped 0.98
djuːs deuce 0.97
juːtəʊpjə utopia 0.97
djuːz dues 0.94
ɪnjuːɛndəʊ innuendo 0.94
stjuːd stewed 0.94
stjuːpɛndəs stupendous 0.94
juːfəmɪzəm euphemism 0.92
skjuːə skewer 0.92
pjuːbətɪ puberty 0.91
ɪɡzjuːbəɹəns exuberance 0.91
fjuːmɪŋ fuming 0.91
njuːməɹəlz numerals 0.91
njuːzlɛtə newsletter 0.90
tjuːbə tuba 0.89
fjuːzɪz fuses 0.88
njuːzɹiːdə newsreader 0.86
ʌndjuː undue 0.86
njuːlɪwɛdz newlyweds 0.83
hjuːmənkaɪnd humankind 0.83
mjuːnɪsɪpl̩ municipal 0.82
pjuːmə puma 0.82
juːbɪkwɪtəs ubiquitous 0.82
juːnaɪts unites 0.82
stjuːpɪdlɪ stupidly 0.82
fjuːd͡ʒətɪv fugitive 0.81
tjuːməz tumours 0.80
mjuːzlɪ muesli 0.78
mjuːt͡ʃʊəlɪ mutually 0.78
fjuːzəlɑːʒ fuselage 0.77
ɪnθjuːzd enthused 0.77
juːtəɹəs uterus 0.76
əkjuːmjʊleɪʃn̩ accumulation 0.75
kjuːbɪkl̩z cubicles 0.75
juːnɪfɔːmd uniformed 0.75
njuːzɹiːl newsreel 0.75
stjuːpɪdɪst stupidest 0.75
mjuːteɪʃn̩ mutation 0.74
njuːts newts 0.74
skjuːəz skewers 0.74
njuːtɹɒnz neutrons 0.73
ɪmpjuːnətɪ impunity 0.72
juːkəlɪptəs eucalyptus 0.71
ɪndjuːs induce 0.71
sjuːdənɪm pseudonym 0.71
tjuːmʌltjʊəs tumultuous 0.71
ɪnθjuːzɪæstɪkəlɪ enthusiastically 0.70
fjuːdl̩ feudal 0.68
ɪnfjuːʒn̩ infusion 0.68
tjuːnɪk tunic 0.68
stjuːz stews 0.67
njuːtɹɒn neutron 0.66
juːnɪlætəɹəl unilateral 0.66
mjuːlz mules 0.66
djuːplɪkeɪt duplicate 0.65
juːθəneɪzjə euthanasia 0.65
juːnɪvɜːsɪz universes 0.65
njuːzeɪd͡ʒənt newsagent 0.64
kjuːdɒs kudos 0.64
tjuːtəz tutors 0.63
ənjuː anew 0.63
njuːtɹɪənt nutrient 0.63
njuːzɹiːlz newsreels 0.62
ɪkskjuːzd excused 0.62
pjuːnətɪv punitive 0.62
ʌndjuːlɪ unduly 0.62
bjuːtɪʃn̩ beautician 0.62
juːnɪkɔːnz unicorns 0.62
njuːmɛɹɪkl̩ numerical 0.61
pjuːnɪ puny 0.61
juːtɛnsl̩z utensils 0.61
ɪnsjuːd ensued 0.60
juːnɪfaɪɪŋ unifying 0.60
juːniːknɪs uniqueness 0.60
mjuːtn̩ts mutants 0.59
pjuːz pews 0.59
spjuːɪŋ spewing 0.59
mjuːtɪleɪtɪd mutilated 0.59
njuːmætɪk pneumatic 0.58
pjuːbɪk pubic 0.58
ɪndjuːsɪŋ inducing 0.57
ədjuː adieu 0.57
kjuːbɪzəm cubism 0.57
kjuːmjʊlətɪv cumulative 0.57
njuːtəd neutered 0.56
kjuːbd cubed 0.56
juːnɪfɪkeɪʃn̩ unification 0.56
psjuːdəʊ pseudo 0.55
mjuː mew 0.54
juːfɒɹɪk euphoric 0.53
tjuːbjʊlə tubular 0.53
əkjuːmjʊleɪtɪŋ accumulating 0.52
juːltaɪd yuletide 0.52
ljuː lieu 0.51
juːtɪlɪtɛəɹɪən utilitarian 0.51
ɪnsjuːɪŋ ensuing 0.51
pjuːbiːz pubes 0.51
juːtəʊpjən utopian 0.51
djuːplɪkeɪʃn̩ duplication 0.50
kjuːɪŋ queueing 0.50
djuːɛts duets 0.50
juːl yule 0.50
fjuːzəlɪəz fusiliers 0.49
juːnɪlætəɹəlɪ unilaterally 0.49
ənjuːɪtɪ annuity 0.48
njuːzɹiːdəz newsreaders 0.48
ɪnhjuːmeɪn inhumane 0.48
mjuːz mews 0.47
tjuːbəz tubers 0.47
juːnənɪmətɪ unanimity 0.47
hjuːmənlɪ humanly 0.46
mjuːtɪleɪʃn̩ mutilation 0.46
njuːɑːnst nuanced 0.46
pjuːkɪŋ puking 0.45
əskjuː askew 0.45
fjuːdɪŋ feuding 0.45
hjuːmənɪst humanist 0.45
hjuːə hewer 0.45
ɪnθjuːz enthuse 0.44
pjuːməz pumas 0.44
pjuːtɹɪd putrid 0.44
hjuːn hewn 0.44
hjuːbɹɪs hubris 0.44
njuːzeɪd͡ʒənts newsagents 0.43
ɪnhjuːmən inhuman 0.43
fjuːʃə fuchsia 0.43
njuːtɹælətɪ neutrality 0.43
njuːklɪə nuclei 0.43
kjuːmjʊləs cumulus 0.42
juːnɪfaɪ unify 0.42
tjuːbɪŋ tubing 0.42
hjuːmeɪnlɪ humanely 0.41
juːnɪfɔːmətɪ uniformity 0.41
fjuːdz feuds 0.39
njuːɑːnsɪz nuances 0.39
stjuːɪŋ stewing 0.39