Beta version

Words with u̯o from EsPal Castillian Subtitles (EsPal phonemic diphthongal) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
monstɾu̯o monstruo 48.40 noun
antiɡu̯o antiguo 35.96 adjective
ɡu̯o who 9.88 noun
indibidu̯o individuo 9.48 noun
inɡxenu̯o ingenuo 5.62 adjective
kontinu̯o continuo 4.61 adjective
mutu̯o mutuo 4.47 adjective
aktu̯o actuó 4.19 verb
kontinu̯o continuó 3.56 verb
abeɾiÉ¡u̯o averiguó 2.91 verb
ɡɾadu̯o graduó 2.53 verb
residu̯o residuo 1.81 noun
abeɾiɡu̯o averiguo 1.49 verb
aɾdu̯o arduo 1.13 adjective
insinu̯o insinuó 1.04 verb
bentɾiloku̯o ventrílocuo 0.85 noun
ambiɡu̯o ambiguo 0.83 adjective
peɾpetu̯o perpetuo 0.82 adjective
kontiɡu̯o contiguo 0.56 adjective
supeɾflu̯o superfluo 0.53 adjective
pɾomisku̯o promiscuo 0.47 adjective
inoku̯o inocuo 0.40 adjective
efektu̯o efectuó 0.33 verb
asidu̯o asiduo 0.25 adjective
mant͡ʃuku̯o manchukuo 0.24 noun
tatu̯o tatuó 0.21 verb
situ̯o situó 0.20 verb
konspiku̯o conspicuo 0.19 adjective
fatu̯o fatuo 0.19 adjective
kontinu̯o contínuo 0.15 adjective
ebaku̯o evacuó 0.14 verb
obliku̯o oblicuo 0.13 adjective
atestiÉ¡u̯o atestiguó 0.13 verb
ebalu̯o evaluó 0.13 verb
fɾaÉ¡u̯o fraguó 0.13 verb