Beta version

Words with i̯a from EsPal Castillian Subtitles (EsPal phonemic diphthongal) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
famili̯a familia 389.62 noun
istoɾi̯a historia 310.77 noun
nobi̯a novia 123.26 noun
pɾopi̯a propia 117.85 adjective
medi̯a media 99.64 adjective
iɡlesi̯a iglesia 83.91 noun
difeɾenθi̯a diferencia 70.79 noun
ɡu̯aɾdi̯a guardia 68.51 noun
espeɾi̯enθi̯a experiencia 65.35 noun
memoɾi̯a memoria 59.75 noun
xustiθi̯a justicia 56.28 noun
notiθi̯a noticia 54.35 noun
emeɾxenθi̯a emergencia 52.45 noun
biktoɾi̯a victoria 51.74 noun
teni̯a tenia 48.50 noun
di̯a dia 48.46 noun
fɾanθi̯a francia 46.40 noun
distanθi̯a distancia 44.57 noun
kambi̯a cambia 44.05 verb
ebidenθi̯a evidencia 43.12 noun
ɡɾaθi̯a gracia 42.96 noun
maxi̯a magia 42.31 noun
seɾi̯a seria 41.73 adjective
ɡloɾi̯a gloria 39.90 noun
kalifoɾni̯a california 39.67 noun
ʎubi̯a lluvia 39.45 noun
θi̯enθi̯a ciencia 37.29 noun
pɾesenθi̯a presencia 36.48 noun
bi̯olenθi̯a violencia 35.03 noun
limpi̯a limpia 34.65 adjective
impoɾtanθi̯a importancia 34.62 noun
intelixenθi̯a inteligencia 34.56 noun
sabi̯a sabia 32.07 adjective
besti̯a bestia 31.94 noun
paθi̯enθi̯a paciencia 31.35 noun
odi̯a odia 31.01 verb
indi̯a india 30.93 noun
kopi̯a copia 30.85 noun
konθi̯enθi̯a conciencia 30.40 noun
liθenθi̯a licencia 29.41 noun
axenθi̯a agencia 28.92 noun
alemani̯a alemania 28.68 noun
desɡɾaθi̯a desgracia 27.64 noun
koinθidenθi̯a coincidencia 27.31 noun
ambulanθi̯a ambulancia 27.22 noun
θi̯a cia 26.35 noun
bixilanθi̯a vigilancia 26.30 noun
sekundaɾi̯a secundaria 25.86 adjective
podɾi̯a podria 25.68 noun
esθelenθi̯a excelencia 24.45 noun
xuli̯a julia 23.79 noun
komfeɾenθi̯a conferencia 23.48 noun
poliθi̯a policia 22.33 noun
teɾapi̯a terapia 22.11 noun
bibli̯a biblia 22.03 noun
itali̯a italia 21.90 noun
resistenθi̯a resistencia 21.66 noun
kompetenθi̯a competencia 21.56 noun
rusi̯a rusia 21.24 noun
audi̯enθi̯a audiencia 21.04 noun
θeɾemoni̯a ceremonia 20.76 noun
kustodi̯a custodia 20.11 noun
suθi̯a sucia 19.85 adjective
fɾeku̯enθi̯a frecuencia 19.50 noun
eɡsistenθi̯a existencia 19.34 noun
tɾaxedi̯a tragedia 19.20 noun
rubi̯a rubia 19.17 adjective
sekɾetaɾi̯a secretaria 18.52 noun
mi̯a mia 18.48 noun
industɾi̯a industria 17.39 noun
potenθi̯a potencia 17.03 noun
imflu̯enθi̯a influencia 16.99 noun
sentenθi̯a sentencia 16.44 noun
olibi̯a olivia 15.94 noun
molesti̯a molestia 15.90 noun
estɾatexi̯a estrategia 15.73 noun
adbeɾtenθi̯a advertencia 15.66 noun
akademi̯a academia 15.49 noun
mafi̯a mafia 15.24 noun
imfanθi̯a infancia 15.12 noun
residenθi̯a residencia 14.52 noun
maɾi̯a maria 14.22 noun
biɾxini̯a virginia 14.06 noun
mateɾi̯a materia 13.86 noun
seku̯enθi̯a secuencia 13.65 noun
koloni̯a colonia 13.32 noun
apaɾi̯enθi̯a apariencia 13.13 noun
ɡalaɡsi̯a galaxia 12.94 noun
aliθi̯a alicia 12.04 noun
patɾi̯a patria 12.03 noun
ausenθi̯a ausencia 12.02 noun
rabi̯a rabia 12.00 noun
feɾi̯a feria 11.93 noun
demokɾaθi̯a democracia 11.70 noun
autopsi̯a autopsia 11.21 noun
xeoɾxi̯a georgia 11.04 noun
miseɾi̯a miseria 11.01 noun
supeɾbibenθi̯a supervivencia 10.91 noun
austɾali̯a australia 10.85 noun
komedi̯a comedia 10.67 noun
emoraxi̯a hemorragia 10.65 noun
fuɾi̯a furia 10.54 noun
asistenθi̯a asistencia 10.40 noun
tɾansfeɾenθi̯a transferencia 9.97 noun
suxeɾenθi̯a sugerencia 9.75 noun
eɾenθi̯a herencia 9.56 noun
neθesaɾi̯a necesaria 9.32 adjective
silbi̯a sylvia 9.30 noun
miseɾikoɾdi̯a misericordia 9.28 noun
embidi̯a envidia 9.26 noun
filadelfi̯a filadelfia 9.17 noun
solitaɾi̯a solitaria 9.11 adjective
esenθi̯a esencia 9.10 noun
estɾaoɾdinaɾi̯a extraordinaria 9.06 adjective
eskoɾi̯a escoria 8.98 noun
renunθi̯a renuncia 8.91 noun
inoθenθi̯a inocencia 8.90 noun
eskoθi̯a escocia 8.83 noun
beneθi̯a venecia 8.78 noun
lidi̯a lydia 8.74 noun
refeɾenθi̯a referencia 8.50 noun
independenθi̯a independencia 8.42 noun
faɾmaθi̯a farmacia 7.91 noun
asi̯a asia 7.80 noun
ɡɾeθi̯a grecia 7.74 noun
klaudi̯a claudia 7.59 noun
soni̯a sonia 7.52 noun
eminenθi̯a eminencia 7.30 noun
denunθi̯a denuncia 7.16 noun
pɾimaɾi̯a primaria 7.05 adjective
sustanθi̯a sustancia 6.93 noun
poloni̯a polonia 6.71 noun
uɾxenθi̯a urgencia 6.67 noun
ameli̯a amelia 6.49 noun
konseku̯enθi̯a consecuencia 6.48 noun
estudi̯a estudia 6.40 verb
patɾiθi̯a patricia 6.31 noun
estanθi̯a estancia 6.17 noun
nadi̯a nadia 6.06 noun
anɡɡusti̯a angustia 6.02 noun
kindi̯a cynthia 5.72 noun
ximnasi̯a gimnasia 5.70 noun
aɾteɾi̯a arteria 5.70 noun
tɾaʝektoɾi̯a trayectoria 5.66 noun
ti̯a tia 5.63 noun
inɡkumbenθi̯a incumbencia 5.61 noun
aɾi̯a haria 5.57 adjective
korespondenθi̯a correspondencia 5.55 noun
resonanθi̯a resonancia 5.53 noun
dilixenθi̯a diligencia 5.41 noun
kɾeenθi̯a creencia 5.33 noun
iɡnoɾanθi̯a ignorancia 5.30 noun
apɾeθi̯a aprecia 5.30 verb
osti̯a hostia 5.29 noun
inteɾfeɾenθi̯a interferencia 5.29 noun
epidemi̯a epidemia 5.24 noun
θeli̯a celia 5.21 noun
pɾobinθi̯a provincia 5.21 noun
ɡananθi̯a ganancia 5.17 noun
insiɡni̯a insignia 5.14 noun
miliθi̯a milicia 5.08 noun
inɡxustiθi̯a injusticia 5.01 noun
pɾesidenθi̯a presidencia 4.99 noun
deθenθi̯a decencia 4.98 noun
kolumbi̯a columbia 4.90 noun
tendenθi̯a tendencia 4.90 noun
aroɡanθi̯a arrogancia 4.81 noun
su̯eθi̯a suecia 4.77 noun
anestesi̯a anestesia 4.71 noun
funeɾaɾi̯a funeraria 4.71 noun
kodiθi̯a codicia 4.61 noun
austɾi̯a austria 4.47 noun
momi̯a momia 4.46 noun
makinaɾi̯a maquinaria 4.44 noun
siθili̯a sicilia 4.42 noun
amnesi̯a amnesia 4.32 noun
luxuɾi̯a lujuria 4.31 noun
bi̯opsi̯a biopsia 4.26 noun
θiɾkunstanθi̯a circunstancia 4.25 noun
boluntaɾi̯a voluntaria 4.10 adjective
θeθili̯a cecilia 4.04 noun
θanaoɾi̯a zanahoria 3.99 noun
tailandi̯a tailandia 3.97 noun
banɡkaɾi̯a bancaria 3.97 adjective
aleɾxi̯a alergia 3.92 noun
klemenθi̯a clemencia 3.92 noun
ampli̯a amplia 3.92 adjective
deθi̯a decia 3.91 verb
toleɾanθi̯a tolerancia 3.88 noun
aɾabi̯a arabia 3.84 noun
baɾsobi̯a varsovia 3.83 noun
di̯aɾi̯a diaria 3.83 adjective
eleɡanθi̯a elegancia 3.75 noun
retaɡu̯aɾdi̯a retaguardia 3.72 noun
pɾepaɾatoɾi̯a preparatoria 3.72 adjective
abaɾiθi̯a avaricia 3.67 noun
rebeɾenθi̯a reverencia 3.66 noun
obbi̯a obvia 3.61 adjective
paroki̯a parroquia 3.57 noun
konsθi̯enθi̯a consciencia 3.56 noun
kolombi̯a colombia 3.54 noun
nostalxi̯a nostalgia 3.53 noun
bi̯a via 3.52 noun
tibi̯a tibia 3.51 adjective
demenθi̯a demencia 3.48 noun
abundanθi̯a abundancia 3.47 noun
beni̯a venia 3.45 noun
neɡlixenθi̯a negligencia 3.42 noun
sibeɾi̯a siberia 3.38 noun
unibeɾsitaɾi̯a universitaria 3.35 adjective
iniθi̯a inicia 3.30 verb
benefiθenθi̯a beneficencia 3.21 noun
anunθi̯a anuncia 3.21 verb
espeθi̯a especia 3.19 noun
pɾebi̯a previa 3.19 adjective
soθi̯a socia 3.19 noun
babiloni̯a babilonia 3.17 noun
ebɾi̯a ebria 3.16 adjective
floɾenθi̯a florencia 3.13 noun
kontɾaɾi̯a contraria 3.08 adjective
obedi̯enθi̯a obediencia 3.05 noun
feliθi̯a felicia 3.02 noun
reliki̯a reliquia 3.02 noun
aɾi̯a aria 3.01 noun
pensilbani̯a pensilvania 2.96 noun
oɾdinaɾi̯a ordinaria 2.92 adjective
deli̯a delia 2.90 noun
eskapatoɾi̯a escapatoria 2.88 noun
deliθi̯a delicia 2.76 noun
indifeɾenθi̯a indiferencia 2.74 noun
penitenθi̯a penitencia 2.73 noun
pleɡaɾi̯a plegaria 2.72 noun
kimi̯oteɾapi̯a quimioterapia 2.72 noun
abstinenθi̯a abstinencia 2.70 noun
modesti̯a modestia 2.69 noun
pɾonunθi̯a pronuncia 2.68 verb
pennsilbani̯a pennsylvania 2.66 noun
efiθi̯enθi̯a eficiencia 2.64 noun
malaɾi̯a malaria 2.60 noun
sobɾi̯a sobria 2.60 adjective
banɡɡu̯aɾdi̯a vanguardia 2.57 noun
astuθi̯a astucia 2.56 noun
aɾxeli̯a argelia 2.56 noun
sofi̯a sofia 2.55 noun
leuθemi̯a leucemia 2.52 noun
pɾefeɾenθi̯a preferencia 2.52 noun
maɾθi̯a marcia 2.51 noun
isteɾi̯a histeria 2.50 noun
bakteɾi̯a bacteria 2.48 noun
immobili̯aɾi̯a inmobiliaria 2.47 noun
bolibi̯a bolivia 2.44 noun
diplomaθi̯a diplomacia 2.44 noun
blasfemi̯a blasfemia 2.44 noun
dekadenθi̯a decadencia 2.44 noun
alimentiθi̯a alimenticia 2.41 adjective
reboluθi̯onaɾi̯a revolucionaria 2.37 adjective
eskiθofɾeni̯a esquizofrenia 2.36 noun
siɾi̯a siria 2.36 noun
bozni̯a bosnia 2.35 noun
asfiɡsi̯a asfixia 2.33 noun
tuɾbulenθi̯a turbulencia 2.33 noun
peɾsi̯a persia 2.27 noun
adolesθenθi̯a adolescencia 2.24 noun
fastidi̯a fastidia 2.23 verb
dizneilandi̯a disneylandia 2.22 noun
ukɾani̯a ucrania 2.19 noun
koɾdeli̯a cordelia 2.18 noun
insolenθi̯a insolencia 2.16 noun
xeɾenθi̯a gerencia 2.13 noun
benefiθi̯a beneficia 2.11 verb
natali̯a natalia 2.10 noun
konstanθi̯a constancia 2.09 noun
buɾokɾaθi̯a burocracia 2.07 noun
tani̯a tania 2.06 noun
silbi̯a silvia 2.06 noun
izlandi̯a islandia 2.05 noun
takikaɾdi̯a taquicardia 2.04 noun
instanθi̯a instancia 2.01 noun
pɾudenθi̯a prudencia 2.01 noun
piladelpi̯a philadelphia 2.00 noun
alibi̯a alivia 1.98 verb
inɡkompetenθi̯a incompetencia 1.98 noun
audaθi̯a audacia 1.95 noun
despɾeθi̯a desprecia 1.95 verb
pɾobidenθi̯a providencia 1.94 noun
rumani̯a rumania 1.93 noun
impaθi̯enθi̯a impaciencia 1.91 noun
luθi̯a lucia 1.90 noun
seɾbi̯a serbia 1.86 noun
ansi̯a ansia 1.84 noun
kombeni̯enθi̯a conveniencia 1.84 noun
maliθi̯a malicia 1.82 noun
desθendenθi̯a descendencia 1.82 noun
antoni̯a antonia 1.81 noun
antimateɾi̯a antimateria 1.81 noun
kontɾobeɾsi̯a controversia 1.80 noun
imaxinaɾi̯a imaginaria 1.80 adjective
ʝuɡozlabi̯a yugoslavia 1.79 noun
lexendaɾi̯a legendaria 1.78 adjective
xi̯uli̯a giulia 1.77 noun
obliɡatoɾi̯a obligatoria 1.77 adjective
epilepsi̯a epilepsia 1.77 noun
efikaθi̯a eficacia 1.76 noun
lukɾeθi̯a lucrecia 1.76 noun
biɾmani̯a birmania 1.75 noun
relebanθi̯a relevancia 1.74 noun
fɾaɡanθi̯a fragancia 1.74 noun
anemi̯a anemia 1.69 noun
finlandi̯a finlandia 1.69 noun
albani̯a albania 1.68 noun
komandanθi̯a comandancia 1.68 noun
libi̯a livia 1.68 noun
indulxenθi̯a indulgencia 1.67 noun
enθiklopedi̯a enciclopedia 1.67 noun
pɾimiθi̯a primicia 1.67 noun
tɾansilbani̯a transilvania 1.67 noun
pɾopi̯etaɾi̯a propietaria 1.66 noun
delinɡku̯enθi̯a delincuencia 1.65 noun
maθedoni̯a macedonia 1.65 noun
exipθi̯a egipcia 1.63 adjective
lidi̯a lidia 1.60 verb
emboli̯a embolia 1.56 noun
libi̯a libia 1.56 noun
nixeɾi̯a nigeria 1.56 noun
beteɾinaɾi̯a veterinaria 1.55 noun
eɾni̯a hernia 1.53 noun
indonesi̯a indonesia 1.53 noun
fɾanɡkiθi̯a franquicia 1.53 noun
defiθi̯enθi̯a deficiencia 1.52 noun
satisfaktoɾi̯a satisfactoria 1.52 adjective
impotenθi̯a impotencia 1.50 noun
insufiθi̯enθi̯a insuficiencia 1.50 noun
anastasi̯a anastasia 1.50 noun
moɾi̯a moria 1.50 noun
dependenθi̯a dependencia 1.41 noun
fobi̯a fobia 1.40 noun
t͡ʃekozlobaki̯a checoslovaquia 1.40 noun
somali̯a somalia 1.39 noun
malasi̯a malasia 1.39 noun
desobedi̯enθi̯a desobediencia 1.39 noun
iɾi̯a iria 1.37 noun
liteɾaɾi̯a literaria 1.37 adjective
osti̯a ostia 1.36 noun
aridmi̯a arritmia 1.36 noun
inneθesaɾi̯a innecesaria 1.36 adjective
monɡɡoli̯a mongolia 1.36 noun
imfami̯a infamia 1.35 noun
neɡoθi̯a negocia 1.34 verb
paɾodi̯a parodia 1.34 noun
immundiθi̯a inmundicia 1.32 noun
keni̯a kenia 1.32 noun
intoleɾanθi̯a intolerancia 1.29 noun
xoɾdani̯a jordania 1.28 noun
t͡ʃet͡ʃeni̯a chechenia 1.28 noun
euxeni̯a eugenia 1.28 noun
kalumni̯a calumnia 1.27 noun
ipoteɾmi̯a hipotermia 1.27 noun
bixili̯a vigilia 1.27 noun
boɾxi̯a borgia 1.26 noun
tapi̯a tapia 1.26 noun
finanθi̯a financia 1.25 verb
impɾudenθi̯a imprudencia 1.24 noun
akaɾiθi̯a acaricia 1.23 verb
balenθi̯a valencia 1.23 noun
klaustɾofobi̯a claustrofobia 1.22 noun
publiθitaɾi̯a publicitaria 1.21 adjective
bibli̯otekaɾi̯a bibliotecaria 1.19 noun
emili̯a emilia 1.19 noun
eufoɾi̯a euforia 1.19 noun
sobeɾbi̯a soberbia 1.19 noun
bulɡaɾi̯a bulgaria 1.19 noun
loxi̯a logia 1.19 noun
koɾneli̯a cornelia 1.17 noun
fotoɡɾafi̯a fotografia 1.15 noun
respiɾatoɾi̯a respiratoria 1.15 adjective
insistenθi̯a insistencia 1.14 noun
repɾesali̯a represalia 1.13 noun
menopausi̯a menopausia 1.12 noun
impeɾtinenθi̯a impertinencia 1.12 noun
peɾiθi̯a pericia 1.11 noun
rutinaɾi̯a rutinaria 1.11 adjective
dali̯a dalia 1.11 noun
kɾakobi̯a cracovia 1.10 noun
peɾsebeɾanθi̯a perseverancia 1.10 noun
boemi̯a bohemia 1.10 noun
komfidenθi̯a confidencia 1.10 noun
inθendi̯a incendia 1.09 verb
kaɾiθi̯a caricia 1.08 noun
baleɾi̯a valeria 1.08 noun
despeɾdiθi̯a desperdicia 1.07 verb
umanitaɾi̯a humanitaria 1.07 adjective
sabi̯a savia 1.07 noun
aɾistokɾaθi̯a aristocracia 1.06 noun
labini̯a lavinia 1.05 noun
ineɾθi̯a inercia 1.04 noun
aɾmeni̯a armenia 1.04 noun
mant͡ʃuɾi̯a manchuria 1.03 noun
komisaɾi̯a comisaria 1.03 noun
ɡɾoenlandi̯a groenlandia 1.02 noun
labi̯a labia 1.02 noun
boloni̯a bolonia 1.01 noun
sobɾebibenθi̯a sobrevivencia 1.00 noun
pɾoθedenθi̯a procedencia 1.00 noun
ofeli̯a ofelia 0.99 noun
dolenθi̯a dolencia 0.98 noun
aɡɾi̯a agria 0.98 adjective
pestilenθi̯a pestilencia 0.97 noun
konsistenθi̯a consistencia 0.97 noun
amali̯a amalia 0.96 noun
ɡali̯a galia 0.94 noun
diskoɾdi̯a discordia 0.94 noun
ri̯a ria 0.92 noun
dali̯a dahlia 0.91 noun
komunitaɾi̯a comunitaria 0.90 adjective
sanitaɾi̯a sanitaria 0.90 adjective
lixi̯a ligia 0.90 noun
fiktiθi̯a ficticia 0.89 adjective
planetaɾi̯a planetaria 0.89 adjective
bɾitani̯a britania 0.89 noun
dedikatoɾi̯a dedicatoria 0.87 noun
peɾsistenθi̯a persistencia 0.87 noun
benebolenθi̯a benevolencia 0.87 noun
kaɾenθi̯a carencia 0.87 noun
eutanasi̯a eutanasia 0.87 noun
monoɡami̯a monogamia 0.86 noun
baθofi̯a bazofia 0.86 noun
peɾspikaθi̯a perspicacia 0.85 noun
olimpi̯a olimpia 0.84 noun
ali̯a alia 0.84 noun
alkimi̯a alquimia 0.83 noun
kati̯a katia 0.83 noun
lami̯a lamia 0.83 noun
ensuθi̯a ensucia 0.83 verb
pɾusi̯a prusia 0.82 noun
petuni̯a petunia 0.82 noun
temeɾaɾi̯a temeraria 0.81 adjective
tɾanspaɾenθi̯a transparencia 0.81 noun
balkiɾi̯a valkiria 0.81 noun
aɾkadi̯a arcadia 0.80 noun
auɾeli̯a aurelia 0.80 noun
nutɾi̯a nutria 0.80 noun
alimentaɾi̯a alimentaria 0.79 adjective
paɾi̯a paria 0.79 noun
balkiɾi̯a valquiria 0.78 noun
eloku̯enθi̯a elocuencia 0.78 noun
xiɾatoɾi̯a giratoria 0.77 adjective
konɡkoɾdi̯a concordia 0.77 noun
letiθi̯a leticia 0.77 noun
noɾi̯a noria 0.77 noun
okurenθi̯a ocurrencia 0.77 noun
pɾekaɾi̯a precaria 0.77 adjective
asθendenθi̯a ascendencia 0.76 noun
kontinɡxenθi̯a contingencia 0.76 noun
miʎonaɾi̯a millonaria 0.76 adjective
funθi̯onaɾi̯a funcionaria 0.76 noun
ferobi̯aɾi̯a ferroviaria 0.75 adjective
diskɾepanθi̯a discrepancia 0.75 noun
kɾoaθi̯a croacia 0.75 noun
peɾmanenθi̯a permanencia 0.74 noun
uɾtikaɾi̯a urticaria 0.74 noun
sali̯a salia 0.74 noun
disθiplinaɾi̯a disciplinaria 0.74 adjective
pitu̯itaɾi̯a pituitaria 0.74 adjective
kombibenθi̯a convivencia 0.73 noun
apɾemi̯a apremia 0.72 verb
akɾobaθi̯a acrobacia 0.72 noun
tanθani̯a tanzania 0.72 noun
eɡsixenθi̯a exigencia 0.70 noun
fuɾθi̯a furcia 0.70 noun
libeɾi̯a liberia 0.70 noun
olimpi̯a olympia 0.70 noun
repuɡnanθi̯a repugnancia 0.69 noun
diboɾθi̯a divorcia 0.69 verb
multimiʎonaɾi̯a multimillonaria 0.68 adjective
konɡkoɾdanθi̯a concordancia 0.68 noun
tenenθi̯a tenencia 0.68 noun
oktabi̯a octavia 0.67 noun
salbi̯a salvia 0.65 noun
kompaɾeθenθi̯a comparecencia 0.65 noun
kondesθendenθi̯a condescendencia 0.65 noun
koɾonaɾi̯a coronaria 0.65 adjective
monetaɾi̯a monetaria 0.65 adjective
bisteɾi̯a wisteria 0.65 noun
kontaxi̯a contagia 0.64 verb
poɾtu̯aɾi̯a portuaria 0.64 adjective
kafeteɾi̯a cafeteria 0.64 noun
oɾtodonθi̯a ortodoncia 0.63 noun
tali̯a talia 0.62 noun
penitenθi̯aɾi̯a penitenciaria 0.62 adjective
poliɡami̯a poligamia 0.62 noun
oɾaɾi̯a horaria 0.62 adjective
babaɾi̯a bavaria 0.62 noun
fotokopi̯a fotocopia 0.62 noun
inteɾmedi̯a intermedia 0.61 adjective
maɡnoli̯a magnolia 0.61 noun
indeθenθi̯a indecencia 0.61 noun
asoθi̯a asocia 0.60 verb
eɾeditaɾi̯a hereditaria 0.60 adjective
neθi̯a necia 0.60 adjective
peɾtenenθi̯a pertenencia 0.58 noun
maɡnifiθenθi̯a magnificencia 0.57 noun
impɾopi̯a impropia 0.56 adjective
peɾifeɾi̯a periferia 0.56 noun
difteɾi̯a difteria 0.56 noun
substanθi̯a substancia 0.56 noun
klamidi̯a clamidia 0.55 noun
aleatoɾi̯a aleatoria 0.55 adjective
atɾofi̯a atrofia 0.55 noun
imboluntaɾi̯a involuntaria 0.54 adjective
bikipedi̯a wikipedia 0.54 noun
estɾabaɡanθi̯a extravagancia 0.53 noun
aθeki̯a acequia 0.53 noun
sandali̯a sandalia 0.53 noun
psikoteɾapi̯a psicoterapia 0.53 noun
θiɾkumfeɾenθi̯a circunferencia 0.52 noun
poesi̯a poesia 0.52 noun
bulimi̯a bulimia 0.52 noun
obstetɾiθi̯a obstetricia 0.51 noun
biθepɾesidenθi̯a vicepresidencia 0.51 noun
ɡaɾdeni̯a gardenia 0.51 noun
nobiθi̯a novicia 0.51 noun
ranθi̯a rancia 0.51 adjective
insuɾxenθi̯a insurgencia 0.51 noun
pataɡoni̯a patagonia 0.50 noun
kombeɾxenθi̯a convergencia 0.50 noun
tempoɾaɾi̯a temporaria 0.50 adjective
seleni̯a selenia 0.50 noun
ospitalaɾi̯a hospitalaria 0.49 adjective
pi̯a pia 0.49 noun
eli̯a elia 0.49 noun
paɾafeɾnali̯a parafernalia 0.48 noun
kombokatoɾi̯a convocatoria 0.48 noun
alkuɾni̯a alcurnia 0.47 noun
euɾasi̯a eurasia 0.47 noun
intendenθi̯a intendencia 0.47 noun
iradi̯a irradia 0.47 verb
subsistenθi̯a subsistencia 0.47 noun
kulinaɾi̯a culinaria 0.47 adjective
litu̯ani̯a lituania 0.46 noun
konɡkurenθi̯a concurrencia 0.46 noun
inɡkombeni̯enθi̯a inconveniencia 0.46 noun
biɡami̯a bigamia 0.45 noun
bɾadikaɾdi̯a bradicardia 0.45 noun
pɾotubeɾanθi̯a protuberancia 0.45 noun
estoni̯a estonia 0.45 noun
tuɾbi̯a turbia 0.45 adjective
fisi̯oteɾapi̯a fisioterapia 0.44 noun
at͡ʃikoɾi̯a achicoria 0.44 noun
baɡanθi̯a vagancia 0.44 noun
inɡkonsθi̯enθi̯a inconsciencia 0.44 noun
inɡkontinenθi̯a incontinencia 0.43 noun
aɡobi̯a agobia 0.43 verb
oɾtopedi̯a ortopedia 0.43 noun
ikteɾiθi̯a ictericia 0.42 noun
anoɾeɡsi̯a anorexia 0.42 noun
polinesi̯a polinesia 0.42 noun
bali̯a valia 0.42 noun
nekɾofili̯a necrofilia 0.42 noun
kedaɾi̯a quedaria 0.42 adjective
kadenθi̯a cadencia 0.41 noun
koeɾenθi̯a coherencia 0.41 noun
refuxi̯a refugia 0.41 verb
tɾansitoɾi̯a transitoria 0.41 adjective
kombaleθenθi̯a convalecencia 0.41 noun
pɾetoɾi̯a pretoria 0.41 noun
subsidi̯aɾi̯a subsidiaria 0.40 noun
rexi̯a regia 0.40 adjective
kontɾadiktoɾi̯a contradictoria 0.40 adjective
rudimentaɾi̯a rudimentaria 0.40 adjective
tɾaθi̯a tracia 0.40 noun
alkoolemi̯a alcoholemia 0.39 noun
bofi̯a bofia 0.39 noun
pɾi̯oɾitaɾi̯a prioritaria 0.39 adjective
omofobi̯a homofobia 0.39 noun
kalabɾi̯a calabria 0.38 noun
klaɾibidenθi̯a clarividencia 0.38 noun
konθesi̯onaɾi̯a concesionaria 0.38 noun
ekibalenθi̯a equivalencia 0.38 noun
eliminatoɾi̯a eliminatoria 0.38 noun
insiɡnifikanθi̯a insignificancia 0.38 noun
kolonoskopi̯a colonoscopia 0.38 adjective
tɾasθendenθi̯a trascendencia 0.38 noun
afasi̯a afasia 0.37 noun
inθendi̯aɾi̯a incendiaria 0.37 adjective
rexenθi̯a regencia 0.37 noun
aɾbitɾaɾi̯a arbitraria 0.37 adjective
kontɾaintelixenθi̯a contrainteligencia 0.37 noun
notoɾi̯a notoria 0.37 adjective
aɡoɾafobi̯a agorafobia 0.37 noun
ambɾosi̯a ambrosia 0.37 noun
eskandinabi̯a escandinavia 0.37 noun
redundanθi̯a redundancia 0.37 noun
uɾinaɾi̯a urinaria 0.37 adjective
dizleɡsi̯a dislexia 0.37 noun
pandemi̯a pandemia 0.37 noun
defeɾenθi̯a deferencia 0.36 noun
reiniθi̯a reinicia 0.36 verb
sineɾxi̯a sinergia 0.36 noun
eɾmini̯a erminia 0.36 noun
inteɾkambi̯a intercambia 0.36 verb
indumentaɾi̯a indumentaria 0.36 noun
pɾeistoɾi̯a prehistoria 0.36 noun
flabi̯a flavia 0.35 noun
reɡlamentaɾi̯a reglamentaria 0.35 adjective
bendimi̯a vendimia 0.35 noun
flatulenθi̯a flatulencia 0.35 noun
falaθi̯a falacia 0.35 noun
pɾoletaɾi̯a proletaria 0.35 adjective
θinti̯a cintia 0.35 noun
rapsodi̯a rapsodia 0.35 noun
rupi̯a rupia 0.35 number
adɾi̯a adria 0.34 noun
saxoni̯a sajonia 0.34 noun
lanθi̯a lancia 0.34 noun
oɾatoɾi̯a oratoria 0.34 noun
kofi̯a cofia 0.34 noun
radi̯oteɾapi̯a radioterapia 0.34 noun
empɾesaɾi̯a empresaria 0.34 noun
sanɡɡinaɾi̯a sanguinaria 0.34 adjective
θisxoɾdani̯a cisjordania 0.34 noun
komflu̯enθi̯a confluencia 0.33 noun
fideli̯a fidelia 0.33 noun
paɾtidaɾi̯a partidaria 0.33 adjective
tesali̯a tesalia 0.33 noun
benefiθi̯aɾi̯a beneficiaria 0.33 noun
inespeɾi̯enθi̯a inexperiencia 0.33 noun
pɾemi̯a premia 0.33 verb
komplaθenθi̯a complacencia 0.32 noun
lasθibi̯a lascivia 0.32 noun
baɾi̯a varia 0.32 noun
inθidenθi̯a incidencia 0.32 noun
xuɾispɾudenθi̯a jurisprudencia 0.32 noun
akitani̯a aquitania 0.32 noun
kɾi̯oxeni̯a criogenia 0.32 noun
septiθemi̯a septicemia 0.32 noun
komeɾθi̯a comercia 0.32 verb
mesopotami̯a mesopotamia 0.32 noun
si̯a sia 0.32 noun
dibisoɾi̯a divisoria 0.31 adjective
oɾixinaɾi̯a originaria 0.31 adjective
retiθenθi̯a reticencia 0.31 noun
reaθi̯a reacia 0.31 adjective
pedofili̯a pedofilia 0.31 noun
kuɾi̯a curia 0.30 noun
famfari̯a fanfarria 0.30 noun
meɾkadoteɡni̯a mercadotecnia 0.30 noun
somnolenθi̯a somnolencia 0.30 noun
auditoɾi̯a auditoria 0.30 adjective
aɡɾaɾi̯a agraria 0.30 adjective
kondolenθi̯a condolencia 0.30 noun
ezlobaki̯a eslovaquia 0.30 noun
ipoɡsi̯a hipoxia 0.30 noun
maʝoɾitaɾi̯a mayoritaria 0.30 adjective
poɾfiɾi̯a porfiria 0.30 noun
biri̯a birria 0.29 noun
piɾoteɡni̯a pirotecnia 0.29 noun
beemenθi̯a vehemencia 0.29 noun
bi̯elorusi̯a bielorrusia 0.29 noun
euxenesi̯a eugenesia 0.29 noun
supeɾpotenθi̯a superpotencia 0.29 noun
bani̯a vania 0.29 noun
pɾepotenθi̯a prepotencia 0.29 noun
opulenθi̯a opulencia 0.28 noun
bixenθi̯a vigencia 0.28 noun
eloxi̯a elogia 0.28 verb
menospɾeθi̯a menosprecia 0.28 verb
naɾkolepsi̯a narcolepsia 0.28 noun
pɾopiθi̯a propicia 0.28 adjective
telekomfeɾenθi̯a teleconferencia 0.28 noun
benefiθi̯enθi̯a beneficiencia 0.28 noun
ipoɡluθemi̯a hipoglucemia 0.28 noun
kaledoni̯a caledonia 0.27 noun
renu̯enθi̯a renuencia 0.27 noun
ɡabi̯a gavia 0.27 noun
omnipotenθi̯a omnipotencia 0.27 noun
paɾlamentaɾi̯a parlamentaria 0.27 adjective
autoɾitaɾi̯a autoritaria 0.27 adjective
bekaɾi̯a becaria 0.27 noun
ipotekaɾi̯a hipotecaria 0.27 adjective
kleli̯a clelia 0.27 noun
eskleɾodeɾmi̯a esclerodermia 0.27 noun
lusitani̯a lusitania 0.27 noun
alsaθi̯a alsacia 0.27 noun
iskemi̯a isquemia 0.27 noun
otili̯a otilia 0.27 noun
eɡsubeɾanθi̯a exuberancia 0.26 noun
moldabi̯a moldavia 0.26 noun
tazmani̯a tasmania 0.26 noun
bɾasili̯a brasilia 0.26 noun
debi̯a devia 0.26 adjective
letoni̯a letonia 0.26 noun
minuθi̯a minucia 0.26 noun
kaɾθelaɾi̯a carcelaria 0.25 adjective
dibeɾxenθi̯a divergencia 0.25 noun
moɾatoɾi̯a moratoria 0.25 noun
abisini̯a abisinia 0.25 noun
distɾofi̯a distrofia 0.25 noun
θambi̯a zambia 0.25 noun
koeɡsistenθi̯a coexistencia 0.25 noun
endoskopi̯a endoscopia 0.25 noun
ezlobeni̯a eslovenia 0.25 noun
esploɾatoɾi̯a exploratoria 0.25 adjective
nuɾi̯a nuria 0.25 noun
reakθi̯onaɾi̯a reaccionaria 0.25 adjective
oɾtensi̯a hortensia 0.24 noun
endoɡami̯a endogamia 0.24 noun
ili̯a ilia 0.24 noun
makadami̯a macadamia 0.24 noun
nubi̯a nubia 0.24 noun
silesi̯a silesia 0.24 noun
bisi̯onaɾi̯a visionaria 0.24 noun
kameli̯a camelia 0.24 noun
moɾtu̯oɾi̯a mortuoria 0.24 adjective
ambibalenθi̯a ambivalencia 0.24 noun
esθedenθi̯a excedencia 0.24 noun
inɡxeni̯a ingenia 0.24 verb
pɾobatoɾi̯a probatoria 0.24 noun
seɾbi̯a servia 0.24 adjective
autosufiθi̯enθi̯a autosuficiencia 0.23 noun
inibitoɾi̯a inhibitoria 0.23 adjective
aflu̯enθi̯a afluencia 0.23 noun
meɾθenaɾi̯a mercenaria 0.23 adjective
ɡaliθi̯a galicia 0.23 noun
milenaɾi̯a milenaria 0.23 adjective
ponenθi̯a ponencia 0.23 noun
aɾomateɾapi̯a aromaterapia 0.23 noun
indixenθi̯a indigencia 0.23 noun
autokɾaθi̯a autocracia 0.22 noun
iɡu̯alitaɾi̯a igualitaria 0.22 adjective
multimedi̯a multimedia 0.22 adjective
solbenθi̯a solvencia 0.22 noun
alopeθi̯a alopecia 0.22 noun
doθenθi̯a docencia 0.22 noun
laktanθi̯a lactancia 0.22 noun
konsonanθi̯a consonancia 0.22 noun
inteɾmedi̯aɾi̯a intermediaria 0.22 noun
solidaɾi̯a solidaria 0.22 adjective
aleɡsi̯a alexia 0.22 noun
onoɾaɾi̯a honoraria 0.22 adjective
api̯a apia 0.21 noun
asistoli̯a asistolia 0.21 noun
taɡsideɾmi̯a taxidermia 0.21 noun
malebolenθi̯a malevolencia 0.21 noun
moɾabi̯a moravia 0.21 noun
ɡɾabitatoɾi̯a gravitatoria 0.21 adjective
pomeɾani̯a pomerania 0.21 noun
suplementaɾi̯a suplementaria 0.21 adjective
ataɡsi̯a ataxia 0.21 noun
inteɾplanetaɾi̯a interplanetaria 0.21 adjective
iɡnomini̯a ignominia 0.20 noun
peɾfidi̯a perfidia 0.20 noun
edni̯a etnia 0.20 noun
inɡxuɾi̯a injuria 0.20 noun
sepi̯a sepia 0.20 adjective
stefani̯a stefania 0.20 noun
penuɾi̯a penuria 0.19 noun
θindi̯a cinthia 0.19 noun
disidenθi̯a disidencia 0.19 noun
anɡxi̯oplasti̯a angioplastia 0.19 noun
meɾθi̯a mercia 0.19 noun
metaluɾxi̯a metalurgia 0.19 noun
oɾtodoɡsi̯a ortodoxia 0.19 noun
fuksi̯a fucsia 0.19 noun
inefiθi̯enθi̯a ineficiencia 0.19 noun
rinoplasti̯a rinoplastia 0.19 noun
estixi̯a estigia 0.19 noun
faɾi̯a faria 0.19 noun
ipnoteɾapi̯a hipnoterapia 0.19 noun
inɡkɾiminatoɾi̯a incriminatoria 0.19 adjective
lili̯a lilia 0.19 noun
subklabi̯a subclavia 0.19 adjective
amaθoni̯a amazonia 0.18 noun
sufiθi̯enθi̯a suficiencia 0.18 noun
seni̯a xenia 0.18 noun
estɾafalaɾi̯a estrafalaria 0.18 adjective
esnobi̯a exnovia 0.18 noun
neuɾalxi̯a neuralgia 0.18 noun
sandi̯a sandia 0.18 adjective
onoɾi̯a honoria 0.18 noun
notaɾi̯a notaria 0.18 noun
daθi̯a dacia 0.17 noun
efeɾbesθenθi̯a efervescencia 0.17 noun
ispani̯a hispania 0.17 noun
namibi̯a namibia 0.17 noun
teɾtuli̯a tertulia 0.17 noun
tɾibutaɾi̯a tributaria 0.17 adjective
alxeɾi̯a algeria 0.17 noun
estaθi̯onaɾi̯a estacionaria 0.17 adjective
pɾesaxi̯a presagia 0.17 verb
immunodefiθi̯enθi̯a inmunodeficiencia 0.17 noun
maɡnesi̯a magnesia 0.17 noun
simi̯a simia 0.17 noun
inɡkonsistenθi̯a inconsistencia 0.17 noun
lexi̯onaɾi̯a legionaria 0.17 noun
kintaesenθi̯a quintaesencia 0.17 noun
silenθi̯a silencia 0.17 verb
adeɾenθi̯a adherencia 0.16 noun
aɡnosi̯a agnosia 0.16 noun
irebeɾenθi̯a irreverencia 0.16 noun
monrobi̯a monrovia 0.16 noun
bideokomfeɾenθi̯a videoconferencia 0.16 noun
peɾsekutoɾi̯a persecutoria 0.16 adjective
reinθidenθi̯a reincidencia 0.16 noun
bitaliθi̯a vitalicia 0.16 adjective
dilubi̯a diluvia 0.16 verb
disonanθi̯a disonancia 0.16 noun
saθi̯a sacia 0.16 verb
seɡobi̯a segovia 0.16 noun
θeθeli̯a cecelia 0.16 noun
ilusoɾi̯a ilusoria 0.16 adjective
pɾobisoɾi̯a provisoria 0.16 adjective
telekinesi̯a telequinesia 0.16 noun
tailandi̯a thailandia 0.16 noun
idɾoteɾapi̯a hidroterapia 0.16 noun
obseki̯a obsequia 0.16 verb
sami̯a samia 0.16 noun
notiθi̯a notícia 0.15 noun
akɾofobi̯a acrofobia 0.15 verb
demaɡoxi̯a demagogia 0.15 noun
espediθi̯onaɾi̯a expedicionaria 0.15 noun
fiduθi̯aɾi̯a fiduciaria 0.15 noun
mamaɾi̯a mamaria 0.15 adjective
ibeɾi̯a iberia 0.15 noun
indolenθi̯a indolencia 0.15 noun
binaɾi̯a binaria 0.15 adjective
emofili̯a hemofilia 0.15 noun
inefikaθi̯a ineficacia 0.15 noun
intɾansixenθi̯a intransigencia 0.15 noun
aɾɡuθi̯a argucia 0.14 noun
konnibenθi̯a connivencia 0.14 noun
kandelaɾi̯a candelaria 0.14 noun
idi̯osinɡkɾasi̯a idiosincrasia 0.14 noun
teɾθi̯aɾi̯a terciaria 0.14 adjective
koɾnukopi̯a cornucopia 0.14 noun
inɡkoeɾenθi̯a incoherencia 0.14 noun
xaktanθi̯a jactancia 0.14 noun
mikɾonesi̯a micronesia 0.14 noun
babi̯a babia 0.14 adverb
sonri̯a sonria 0.14 noun
anatoli̯a anatolia 0.14 noun
apɾopi̯a apropia 0.14 verb
areθi̯a arrecia 0.14 verb
asedi̯a asedia 0.14 verb
endodonθi̯a endodoncia 0.14 noun
fabi̯a fabia 0.14 noun
suplenθi̯a suplencia 0.14 noun
bentɾiloki̯a ventriloquia 0.14 noun
inɡkonɡɡɾu̯enθi̯a incongruencia 0.13 noun
teɾθi̯a tercia 0.13 verb
tulaɾemi̯a tularemia 0.13 noun
unitaɾi̯a unitaria 0.13 adjective
abstemi̯a abstemia 0.13 adjective
alessi̯a alessia 0.13 noun
lapaɾoskopi̯a laparoscopia 0.13 noun
miɡɾatoɾi̯a migratoria 0.13 adjective
eklampsi̯a eclampsia 0.13 noun
insatisfaktoɾi̯a insatisfactoria 0.13 adjective
soɾi̯a soria 0.13 noun
bu̯eθenθi̯a vuecencia 0.13 noun
kɾeditiθi̯a crediticia 0.13 adjective
deskiθi̯a desquicia 0.13 verb
bibenθi̯a vivencia 0.13 noun
kalisteni̯a calistenia 0.13 noun
lituɾxi̯a liturgia 0.13 noun
ofiθi̯a oficia 0.13 verb
amfibi̯a anfibia 0.12 adjective
betani̯a betania 0.12 noun
fut͡ʃsi̯a fuchsia 0.12 noun
poɾθi̯a porcia 0.12 noun
pɾeeklampsi̯a preeclampsia 0.12 noun
pɾesupu̯estaɾi̯a presupuestaria 0.12 adjective
toni̯a tonia 0.12 noun
aɾtemisi̯a artemisia 0.12 noun
rodi̯a rodia 0.12 noun
militanθi̯a militancia 0.12 noun
biɾulenθi̯a virulencia 0.12 noun
θoofili̯a zoofilia 0.12 noun
aθi̯a hacia 314.73 adposition