Beta version

Words with io from EsPal Castillian Subtitles (EsPal phonemic diphthongal) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
mio mío 526.03 pronoun
tio tío 256.66 noun
io io 176.87 noun
fɾio frío 85.60 noun
rio río 77.35 noun
baθio vacío 34.08 noun
komfio confío 31.67 verb
lio lío 30.33 noun
xudio judío 26.50 adjective
desafio desafío 15.23 noun
embio envío 11.85 verb
kɾio crío 7.27 noun
tɾio trío 4.64 noun
fio fío 3.79 verb
dezbio desvío 3.50 noun
sombɾio sombrío 2.38 adjective
roθio rocío 2.33 noun
nabio navío 2.09 noun
amoɾio amorío 2.04 noun
pio pío 1.91 adjective
albedɾio albedrío 1.88 noun
resfɾio resfrío 1.51 noun
ansio ansío 1.49 verb
sonrio sonrío 1.49 verb
eskalofɾio escalofrío 1.04 noun
xentio gentío 0.98 noun
daɾio darío 0.88 noun
podeɾio poderío 0.78 noun
bɾio brío 0.75 noun
taɾdio tardío 0.71 adjective
ɡɾiteɾio griterío 0.63 noun
impio impío 0.62 adjective
É¡io guío 0.58 verb
kabɾio cabrío 0.51 adjective
deskomfio desconfío 0.40 verb
espio espío 0.40 verb
baldio baldío 0.40 adjective
seɲoɾio señorío 0.30 noun
fotoɡɾafio fotografío 0.26 verb
astio hastío 0.24 noun
estio estío 0.19 noun
reembio reenvío 0.14 noun
baxio bajío 0.13 noun
estɾabio extravío 0.12 noun