Beta version

Words with i̯e from EsPal Castillian Subtitles (EsPal phonemic diphthongal) word final vowels

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
nadi̯e nadie 846.14 pronoun
t͡ʃaɾli̯e charlie 119.39 noun
pi̯e pie 119.14 noun
espeθi̯e especie 67.83 noun
seɾi̯e serie 41.73 noun
anni̯e annie 28.04 noun
supeɾfiθi̯e superficie 25.21 noun
maɾi̯e marie 20.83 noun
embi̯e envié 17.10 verb
kambi̯e cambie 15.46 verb
kambi̯e cambié 13.37 verb
ronni̯e ronnie 13.02 noun
kari̯e carrie 11.49 noun
rit͡ʃi̯e richie 10.35 noun
lezli̯e leslie 10.01 noun
bonni̯e bonnie 9.34 noun
fɾeddi̯e freddie 8.53 noun
anɡxi̯e angie 8.22 noun
robbi̯e robbie 7.99 noun
xessi̯e jessie 7.59 noun
stepani̯e stephanie 6.99 noun
estudi̯e estudié 6.81 verb
baleɾi̯e valerie 6.81 noun
stebi̯e stevie 6.52 noun
melani̯e melanie 6.50 noun
komfi̯e confié 5.37 verb
odi̯e odie 4.94 verb
kɾi̯e crié 4.87 verb
baɾbi̯e barbie 4.68 noun
di̯e die 4.54 noun
renunθi̯e renuncié 4.14 verb
ɡɾaθi̯e gracie 4.10 noun
limpi̯e limpie 3.86 verb
ridt͡ʃi̯e ritchie 3.55 noun
ɡoldi̯e goldie 3.40 noun
t͡ʃɾisti̯e christie 3.30 noun
pi̯e pié 3.21 verb
ippi̯e hippie 3.12 noun
minni̯e minnie 2.90 noun
si̯e sie 2.67 noun
booxi̯e boogie 2.53 noun
renunθi̯e renuncie 2.38 verb
odi̯e odié 2.38 verb
limpi̯e limpié 2.32 verb
θombi̯e zombie 2.31 noun
makkenθi̯e mackenzie 2.18 noun
xani̯e janie 2.04 noun
keeni̯e queenie 1.97 noun
bobi̯e bowie 1.78 noun
biɾdi̯e birdie 1.75 noun
lassi̯e lassie 1.66 noun
apɾeθi̯e aprecie 1.60 verb
iniθi̯e inicie 1.59 verb
estudi̯e estudie 1.52 verb
xodi̯e jodie 1.50 noun
bɾou̯ni̯e brownie 1.46 noun
silbi̯e sylvie 1.18 noun
bari̯e barrie 1.01 noun
diboɾθi̯e divorcié 1.00 verb
ni̯e nie 0.91 noun
anunθi̯e anuncie 0.88 verb
despeɾdiθi̯e desperdicié 0.82 verb
despeɾdiθi̯e desperdicié 0.82 verb
eɾi̯e erie 0.81 noun
kopi̯e copié 0.80 verb
iniθi̯e inicié 0.80 verb
intempeɾi̯e intemperie 0.78 noun
fastidi̯e fastidie 0.75 verb
kalbiθi̯e calvicie 0.73 noun
mobi̯e movie 0.71 noun
pɾesenθi̯e presencié 0.67 verb
tentempi̯e tentempié 0.67 noun
kuɾi̯e curie 0.65 noun
denunθi̯e denuncie 0.65 verb
koʎi̯e collie 0.64 noun
baɾbaɾi̯e barbarie 0.62 noun
fastidi̯e fastidié 0.62 verb
inɡkapi̯e hincapié 0.62 noun
puntapi̯e puntapié 0.60 noun
ti̯e tie 0.60 noun
bi̯e bie 0.58 noun
pɾonunθi̯e pronuncie 0.58 verb
planiθi̯e planicie 0.57 noun
bɾi̯e brie 0.56 noun
baθi̯e vacié 0.55 verb
ensuθi̯e ensucie 0.55 verb
kaddi̯e caddie 0.52 noun
ensuθi̯e ensucié 0.45 verb
denunθi̯e denuncié 0.43 verb
benefiθi̯e beneficie 0.43 verb
dezbi̯e desvié 0.42 verb
diboɾθi̯e divorcie 0.42 verb
efixi̯e efigie 0.41 noun
akaɾiθi̯e acaricie 0.40 verb
pɾoxeni̯e progenie 0.40 noun
fotoɡɾafi̯e fotografié 0.39 verb
ubi̯e hubie 0.39 noun
neɡoθi̯e negocié 0.39 verb
alibi̯e alivie 0.39 verb
ɡi̯e guié 0.38 verb
pɾeθi̯e precie 0.37 verb
apɾeθi̯e aprecié 0.36 verb
ɡɾoupi̯e groupie 0.35 noun
basi̯e basie 0.35 noun
kopi̯e copie 0.35 verb
kiɾi̯e kirie 0.34 noun
ʝuppi̯e yuppie 0.34 noun
despɾeθi̯e desprecie 0.33 verb
neɡoθi̯e negocie 0.33 verb
steffi̯e steffie 0.32 noun
θeli̯e celie 0.31 noun
anunθi̯e anuncié 0.29 verb
toodsi̯e tootsie 0.28 noun
kontaxi̯e contagié 0.28 verb
inθendi̯e incendie 0.27 verb
kontaxi̯e contagie 0.27 verb
inθendi̯e incendie 0.27 verb
desafi̯e desafié 0.26 verb
rusdi̯e rushdie 0.25 noun
liθenθi̯e licencié 0.25 verb
embidi̯e envidié 0.25 verb
espi̯e espié 0.24 verb
finanθi̯e financie 0.24 verb
li̯e lié 0.24 verb
akaɾiθi̯e acaricié 0.24 verb
reiniθi̯e reinicie 0.22 verb
estɾabi̯e extravié 0.22 verb
inteɾkambi̯e intercambié 0.22 verb
pɾonunθi̯e pronuncié 0.21 verb
audi̯e audie 0.21 noun
inteɾbi̯e interview 0.19 adjective
asoθi̯e asocie 0.18 verb
pɾesenθi̯e presencie 0.18 verb
lidi̯e lidie 0.18 verb
inɡxeni̯e ingenié 0.17 verb
ampli̯e amplié 0.16 verb
maxi̯e magie 0.16 noun
roθi̯e rocié 0.16 verb
tɾaspi̯e traspié 0.16 noun
asfiɡsi̯e asfixie 0.15 verb
kaɾi̯e carie 0.15 verb
refuxi̯e refugié 0.15 verb
deskomfi̯e desconfié 0.14 verb
menospɾeθi̯e menosprecie 0.14 verb
teleɡɾafi̯e telegrafié 0.13 verb
resfɾi̯e resfrié 0.13 verb
fi̯e fié 0.12 verb