Beta version

Words which make Onset gap of 3 equal to True for Breit 2015 (Welsh) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
truɨ trwy 1637.00
troːs tros 1262.00
troː tro 1039.00
troi troi 581.00
triː tri 462.00
traː tra 387.00
traːvod trafod 350.00
treːv tref 335.00
treːven trefn 315.00
traːɨd traed 249.00
traus traws 235.00
trevnɨ trefnu 233.00
traðodjad traddodiad 206.00
treɨljo treulio 147.00
trin trin 144.00
troːð trodd 135.00
triɡoljon trigolion 130.00
trum trwm 130.00
treːn trên 110.00
truɨn trwyn 106.00
traðodjaːdol traddodiadol 102.00
travoːdaːɨθ trafodaeth 98.00
troɨd troed 97.00
trədɨð trydydd 97.00
tramor tramor 90.00
trədan trydan 90.00
trevnjaːdaɨ trefniadau 87.00
traːferθ trafferth 84.00
troɨon troeon 82.00
trɨan truan 76.00
traːɨθ traeth 75.00
treː tre 70.00
trist trist 69.00
troskluɨðo trosglwyddo 68.00
tranoɨθ trannoeth 65.00
trinjaːɨθ triniaeth 62.00
trevnuɨd trefnwyd 61.00
troːsoð trosodd 61.00
trosto trosto 58.00
trədeð trydedd 57.00
traðodjaːdaɨ traddodiadau 54.00
traujaːdol trawiadol 54.00
traɨl traul 48.00
treɨljoð treuliodd 48.00
treːvi trefi 46.00
traχeːven trachefn 44.00
tristuχ tristwch 44.00
troɨdveð troedfedd 43.00
travodaːɨθaɨ trafodaethau 42.00
trəwɨð trywydd 42.00
trais trais 41.00
truːχɨs trwchus 41.00
traɡuɨðol tragwyddol 39.00
trevnɨð trefnydd 39.00
troɨs troes 39.00
trosti trosti 39.00
traːɨθaud traethawd 38.00
trideːɡaɨ tridegau 36.00
troseːðaɨ troseddau 35.00
travnidjaːɨθ trafnidiaeth 34.00
trɨɡareð trugaredd 34.00
trəsor trysor 34.00
treiðjo treiddio 33.00
trəsorɨð trysorydd 33.00
trevnjant trefniant 32.00
traːs tras 31.00
troːseð trosedd 31.00
truɨðed trwydded 31.00
triːɡain trigain 30.00
treːvor trefor 29.00
truːχ trwch 29.00
trostɨnt trostynt 28.00
traːɨan traean 27.00
trɨenɨs truenus 27.00
truʃo trwsio 27.00
trəχineb trychineb 26.00
traferθjon trafferthion 25.00
trevnjaːdaːɨθ trefniadaeth 25.00
trom trom 25.00
troːθuɨ trothwy 25.00
trəχvilod trychfilod 23.00
trəstan trystan 23.00
traðoːdi traddodi 22.00
trevnoð trefnodd 22.00
trɨeni trueni 22.00
trəluɨr trylwyr 22.00
trəsoraɨ trysorau 22.00
traːɨθɨ traethu 21.00
traːfiɡ traffig 21.00
trai trai 21.00
trevtaːdaːɨθ treftadaeth 21.00
trousɨs trowsus 21.00
trawoð trawodd 20.00
treːχɨ trechu 20.00
trik tric 20.00
trau traw 19.00
trauskurikulaið trawsgwricwlaidd 19.00
trevnɨs trefnus 19.00
truɨaːdal trwyadl 19.00
treveka trefeca 18.00
tridjaɨ tridiau 18.00
troɨdjo troedio 18.00
troseːðuɨr troseddwyr 18.00
trədanol trydanol 18.00
trəmjon trymion 18.00
trevriu trefriw 17.00
triːɡai trigai 17.00
troːsi trosi 17.00
trindod trindod 16.00
troɨdveːði troedfeddi 16.00
truoð trwodd 16.00
truɨðo trwyddo 16.00
trausnewid trawsnewid 15.00
treːχ trech 15.00
trevalduɨn trefaldwyn 15.00
trevnir trefnir 15.00
treɡaron tregaron 15.00
treiðɡar treiddgar 15.00
trenaɨ trenau 15.00
troad troad 15.00
troɨdiːɡaːɨθ troedigaeth 15.00
troɨɬoɡ troellog 15.00
traʃeːdi trasiedi 14.00
treːθ treth 14.00
trol trol 14.00
troːsov trosof 14.00
trɨeinjaid trueiniaid 14.00
trubadurjaid trwbadwriaid 14.00
trəχineːbɨs trychinebus 14.00
trawɨd trawyd 13.00
treːθi trethi 13.00
troseːðɨ troseddu 13.00
troseːður troseddwr 13.00
trɨɡaroɡ trugarog 13.00
traːɨθaɨ traethau 12.00
traːɨθoːdaɨ traethodau 12.00
travoːdir trafodir 12.00
trem trem 12.00
tremenheere tremenheere 12.00
treɨljais treuliais 12.00
tristan tristan 12.00
troʃad trosiad 12.00
truɨðɨnt trwyddynt 12.00
traːforð traffordd 11.00
travoːduɨd trafodwyd 11.00
traujad trawiad 11.00
treharne treharne 11.00
trejalon treialon 11.00
tribiunlɨs tribiwnlys 11.00
troːbuɨnt trobwynt 11.00
troskluɨðjad trosglwyddiad 11.00
trɨain truain 11.00
trəmaχ trymach 11.00
trəsorva trysorfa 11.00
trak trac 10.00
traðoːdoð traddododd 10.00
traferθɨs trafferthus 10.00
traŋk tranc 10.00
trevnuɨr trefnwyr 10.00
treːvol trefol 10.00
treɨljaɨ treuliau 10.00
triːɡo trigo 10.00
trəwerɨn tryweryn 10.00
trejalɨ treialu 9.00
trejo treio 9.00
treɨljai treuliai 9.00
tripjaɨ tripiau 9.00
troːsom trosom 9.00
troun trown 9.00
trowɨd trowyd 9.00
truːbul trwbl 9.00
trumɡusk trwmgwsg 9.00
truʃjo trwshio 9.00
truɨðeːdaɨ trwyddedau 9.00
truɨði trwyddi 9.00
truɨθo trwytho 9.00
trəsorlɨs trysorlys 9.00
traχwant trachwant 8.00
traːɨθoːdɨð traethodydd 8.00
tramɡuɨð tramgwydd 8.00
trausvənɨð trawsfynydd 8.00
tredeːɡar tredegar 8.00
trevediːɡaːɨθ trefedigaeth 8.00
treiskar treisgar 8.00
treiʃo treisio 8.00
treɨljeːdiɡ treuliedig 8.00
trikjaɨ triciau 8.00
triu triw 8.00
troːχi trochi 8.00
troɨdnoɨθ troednoeth 8.00
troːva trofa 8.00
troskluɨðuɨd trosglwyddwyd 8.00
troʃaːdaɨ trosiadau 8.00
trəbini trybini 8.00
trəχineːbaɨ trychinebau 8.00
trəvan tryfan 8.00
trəmav trymaf 8.00
traferθɨ trafferthu 7.00
tramjaɨ tramiau 7.00
treːɡarθ tregarth 7.00
treiɡil treigl 7.00
tremaːdoɡ tremadog 7.00
trinjaːɨθaɨ triniaethau 7.00
troɨdle troedle 7.00
trois trois 7.00
trousɨːsaɨ trowsusau 7.00
truskul trwsgl 7.00
truɨðeːdɨ trwyddedu 7.00
trəχvilɨn trychfilyn 7.00
trəluɨreð trylwyredd 7.00
trəsori trysori 7.00
trəwanɨ trywanu 7.00
traːɨnjo traenio 6.00
traɬod trallod 6.00
traɬuŋ trallwng 6.00
tramɡuɨðo tramgwyddo 6.00
tramuɨo tramwyo 6.00
trefənon treffynnon 6.00
troːsoχ trosoch 6.00
trouχ trowch 6.00
truɨnaɨ trwynau 6.00
trəmaið trymaidd 6.00
trəmder trymder 6.00
trɨusɨs trywsus 6.00
travodjon trafodion 5.00
trahaɨs trahaus 5.00
trevnjaːdol trefniadol 5.00
trevnid trefnid 5.00
treiɡlad treiglad 5.00
treiɡlo treiglo 5.00
treleu trelew 5.00
treorki treorci 5.00
treɨliwɨd treuliwyd 5.00
triɬuɨn trillwyn 5.00
trovanol trofannol 5.00
troljaɨ troliau 5.00
troseːðol troseddol 5.00
troʃaːdol trosiadol 5.00
troːsot trosot 5.00
trotjan trotian 5.00
truːbul trwbwl 5.00
truʃaːdɨs trwsiadus 5.00
trəleɨ tryleu 5.00
trəloɨu tryloyw 5.00
traːɨn traen 4.00
traːfɨrð traffyrdd 4.00
travoːduχ trafodwch 4.00
traɡuɨðoldeb tragwyddoldeb 4.00
tramoruɨr tramorwyr 4.00
trapiur trapiwr 4.00
traːsiɡ trasig 4.00
treblɨ treblu 4.00
treveiðɨn trefeiddyn 4.00
trevnəðjon trefnyddion 4.00
treheli treheli 4.00
trejal treial 4.00
treiʃol treisiol 4.00
treːθɨ trethu 4.00
treːθur trethwr 4.00
treɨlir treulir 4.00
triflɨɡ triphlyg 4.00
tristaɨ tristau 4.00
troaːdaɨ troadau 4.00
troai troai 4.00
troais troais 4.00
troχjon trochion 4.00
troɨsant troesant 4.00
trovanaɨ trofannau 4.00
troir troir 4.00
troskluɨðoð trosglwyddodd 4.00
troːsol trosol 4.00
trɨɡarhaɨ trugarhau 4.00
trɨm trum 4.00
trubaduraið trwbadwraidd 4.00
trədar trydar 4.00
trəmed trymed 4.00
traː tra 3.00
traktoraɨ tractorau 3.00
traðoːduɨd traddodwyd 3.00
traːɨθeɬ traethell 3.00
traːɨθir traethir 3.00
traːɨθoð traethodd 3.00
travaːɨljo trafaelio 3.00
traveiliur trafeiliwr 3.00
travoːdid trafodid 3.00
travoːdoð trafododd 3.00
trausnewidjad trawsnewidiad 3.00
treːbor trebor 3.00
treːborθ treborth 3.00
treːχav trechaf 3.00
treːχoð trechodd 3.00
trevnai trefnai 3.00
trevnais trefnais 3.00
treːvɨð trefydd 3.00
treiðɡaruχ treiddgarwch 3.00
treiðjai treiddiai 3.00
treisuɨr treiswyr 3.00
treŋi trengi 3.00
treːsi tresi 3.00
treθdaluɨr trethdalwyr 3.00
treɨljant treuliant 3.00
treɨljent treulient 3.00
trewir trewir 3.00
triɡle trigle 3.00
tristaχ tristach 3.00
troːð trôdd 3.00
troːi trôi 3.00
troːns trôns 3.00
troːbuɬ trobwll 3.00
troɨɬi troelli 3.00
troːv trof 3.00
troli troli 3.00
troskluɨðir trosglwyddir 3.00
troskluɨðɨð trosglwyddydd 3.00
trotjo trotio 3.00
truskul trwsgwl 3.00
truɨθ trwyth 3.00
trəbliθ tryblith 3.00
trɨk tryc 3.00
trəχa trycha 3.00
trəχuχ trychwch 3.00
trədanuɨr trydanwyr 3.00
trədəðol trydyddol 3.00
trəɡarn trygarn 3.00
trəmhaɨ trymhau 3.00
traktarjaid tractariaid 2.00
traːɨθkoχ traethcoch 2.00
traːɨθjad traethiad 2.00
traːɨθjaːdol traethiadol 2.00
traːɨθɨð traethydd 2.00
travaːɨljai trafaeliai 2.00
travaːɨliur trafaeliwr 2.00
travaːɨlɨ trafaelu 2.00
traveiljo trafeilio 2.00
trafliθ trafflith 2.00
traɡəwɨð tragywydd 2.00
traɬoːder tralloder 2.00
tramɡuɨðai tramgwyddai 2.00
tramɡuɨðuɨr tramgwyddwyr 2.00
tramuɨ tramwy 2.00
trafliθ traphlith 2.00
trau traẅ 2.00
trausant trawsant 2.00
traustorjad trawsdoriad 2.00
trausfɨrvjoð trawsffurfiodd 2.00
trausfɨrvjol trawsffurfiol 2.00
trauʃeiθɨ trawsieithu 2.00
trauslɨn trawslun 2.00
traust trawst 2.00
trausərjant trawsyriant 2.00
treːbern trebern 2.00
trekasteɬ trecastell 2.00
treːχir trechir 2.00
treːχuɨd trechwyd 2.00
trevediɡaːɨθaɨ trefedigaethau 2.00
trevediɡaːɨθol trefedigaethol 2.00
treveɡluɨs trefeglwys 2.00
treventer trefenter 2.00
treflemin trefflemin 2.00
trevɡraiɡ trefgraig 2.00
trevlan treflan 2.00
trevnjanaɨ trefniannau 2.00
trevnun trefnwn 2.00
trevnur trefnwr 2.00
trevorest treforest 2.00
treɡeɬes tregelles 2.00
treja treia 2.00
trejaluɨd treialwyd 2.00
treiðja treiddia 2.00
treiðjoð treiddiodd 2.00
trejoð treiodd 2.00
treiʃed treisied 2.00
treisiur treisiwr 2.00
tremjo tremio 2.00
tren tren 2.00
treːs tres 2.00
tresmaːsɨ tresmasu 2.00
treɨljad treuliad 2.00
treɨljaːsant treuliasant 2.00
treɨliun treuliwn 2.00
trewais trewais 2.00
tribiunləsoɨð tribiwnlysoedd 2.00
triχanmluɨðjant trichanmlwyddiant 2.00
triːdarn tridarn 2.00
triɡvan trigfan 2.00
trimins trimins 2.00
trimsaran trimsaran 2.00
trinir trinir 2.00
trinir trinnir 2.00
trinuɨr trinwyr 2.00
trifliθ triphlith 2.00
triθroɨd trithroed 2.00
triuχ triwch 2.00
troɨdnodjaːdaɨ troednodiadau 2.00
troːvan trofan 2.00
troːveɨð trofeydd 2.00
troisom troisom 2.00
tropɨn tropyn 2.00
troskluɨðaːduɨ trosglwyddadwy 2.00
trostɨn trostyn 2.00
troːsuɨd troswyd 2.00
trɨɡareːðaɨ trugareddau 2.00
trust trwst 2.00
truɨndun trwyndwn 2.00
trəbeiliɡ trybeilig 2.00
trəbestod trybestod 2.00
trəkjaɨ tryciau 2.00
trəmeð trymedd 2.00
trəmɡusk trymgwsg 2.00
trəstvaur trystfawr 2.00
trəθəɬuχ trythyllwch 2.00
trəwanuɨd trywanwyd 2.00
trakeɨ tracey 1.00
traχwantaɨ trachwantau 1.00
traχwantɨs trachwantus 1.00
trakiur traciwr 1.00
traktaraið tractaraidd 1.00
traktjaɨ tractiau 1.00
traðoːdai traddodai 1.00
traðoːdais traddodais 1.00
traðoːdur traddodwr 1.00
tradərχaːvɨ tradyrchafu 1.00
tradərχeːvir tradyrchefir 1.00
traːɨnjad traeniad 1.00
traːɨnuɨd traenwyd 1.00
traːɨθa traetha 1.00
traːɨθaːsant traethasant 1.00
traːɨθuɨd traethwyd 1.00
traːvaːɨl trafael 1.00
travaːɨluɨr trafaelwyr 1.00
travalɡar trafalgar 1.00
traferθai trafferthai 1.00
traferθoð trafferthodd 1.00
trafikuɨr trafficwyr 1.00
traːford trafford 1.00
travləŋkɨ traflyncu 1.00
travnidjo trafnidio 1.00
travnidjol trafnidiol 1.00
travoːdai trafodai 1.00
traɡuɨðoli tragwyddoli 1.00
traha traha 1.00
trahaːɨarn trahaearn 1.00
trahaɨster trahauster 1.00
traið traidd 1.00
traɬoːdɨs trallodus 1.00
tramaːɡal tramagl 1.00
tramforð tramffordd 1.00
tramɡuɨðɨs tramgwyddus 1.00
trampoliːn trampolîn 1.00
tramuɨai tramwyai 1.00
tramuɨun tramwywn 1.00
trana trana 1.00
traŋkediːɡaːɨθ trangcedigaeth 1.00
tranʃ transh 1.00
transp transp 1.00
trapja trapia 1.00
trapjo trapio 1.00
traʃedjaɨ trasiediau 1.00
trawais trawais 1.00
trausplanjaːdaɨ trawsblaniadau 1.00
trausplanɨ trawsblannu 1.00
trausplanuɨd trawsblannwyd 1.00
trauskoɨd trawscoed 1.00
trausveðjanɨ trawsfeddiannu 1.00
trausfɨrvjad trawsffurfiad 1.00
trausfɨrvjai trawsffurfiai 1.00
trausfɨrviwɨd trawsffurfiwyd 1.00
trauskəweirjad trawsgyweiriad 1.00
trausnewidiwɨd trawsnewidiwyd 1.00
trausoːsod trawsosod 1.00
traustjaɨ trawstiau 1.00
trausərɨ trawsyrru 1.00
trausərɨð trawsyrrydd 1.00
trausəskrivjaːdaɨ trawsysgrifiadau 1.00
treːns trêns 1.00
trearðɨr trearddur 1.00
trebluɨd treblwyd 1.00
treːχais trechais 1.00
tredeːɡɨr tredegyr 1.00
triːts treets 1.00
trevaːdoɡ trefadog 1.00
treːvaːɨs trefaes 1.00
trevaiðɨn trefaiddyn 1.00
treːvair trefair 1.00
trevediɡaːɨθuɨr trefedigaethwyr 1.00
treveskob trefesgob 1.00
treveːθin trefethin 1.00
treforest trefforest 1.00
trevlaːduɨn trefladwyn 1.00
trevnant trefnant 1.00
trevnaːsent trefnasent 1.00
trevnaːsom trefnasom 1.00
trevŋar trefngar 1.00
trevnoχ trefnoch 1.00
trevnɨsruɨð trefnusrwydd 1.00
trevnuχ trefnwch 1.00
trevoɬuɨn trefollwyn 1.00
trevorɨs treforus 1.00
treːvuɨr trefwyr 1.00
trevənuɨ trefynwy 1.00
treɡarneð tregarnedd 1.00
treɡele tregele 1.00
treːɡoχ tregoch 1.00
treharis treharris 1.00
treherbert treherbert 1.00
treheskloɡ trehesglog 1.00
treiðjaːduɨ treiddiadwy 1.00
treifil treiffl 1.00
treiɡla treigla 1.00
treiɡlai treiglai 1.00
treiɡljadaɨ treigliadau 1.00
treiʃoð treisiodd 1.00
treisir treisir 1.00
treisiwɨd treisiwyd 1.00
trelewis trelewis 1.00
tremendɨm tremendum 1.00
tremjav tremiaf 1.00
tremjon tremion 1.00
tremɨ tremu 1.00
trenɨð trennydd 1.00
trento trento 1.00
treːoɨs treoes 1.00
treoːson treoson 1.00
treskel tresgl 1.00
treθjant trethiant 1.00
tretomos tretomos 1.00
treɨlja treulia 1.00
treɨljaːsom treuliasom 1.00
treɨlid treulid 1.00
treɨluɨr treulwyr 1.00
trewen trewen 1.00
trewɨn trewyn 1.00
tribiunaljaid tribiwnaliaid 1.00
triːχan trichan 1.00
triflɨɡ trifflyg 1.00
triːɡent trigent 1.00
triɡjanɨ trigiannu 1.00
triɡjant trigiant 1.00
triɡorjaːɨθaɨ trigoriaethau 1.00
triɬaur trillawr 1.00
triɬiu trilliw 1.00
trimjo trimio 1.00
trindoːdur trindodwr 1.00
trinja trinia 1.00
triniːdad trinidad 1.00
triniur triniwr 1.00
tristaɨ tristau 1.00
triwant triwant 1.00
trobuɨntjaɨ trobwyntiau 1.00
trobuɨntjol trobwyntiol 1.00
trobəɬaɨ trobyllau 1.00
troχva trochfa 1.00
troχjad trochiad 1.00
troχjant trochiant 1.00
troːχoð trochodd 1.00
troːχuχ trochwch 1.00
troɨχ troech 1.00
troɨdviluɨr troedfilwyr 1.00
troɨdja troedia 1.00
troɨdnoːduɨr troednodwyr 1.00
troɨduɨr troedwyr 1.00
troɨdəraɨr troedyraur 1.00
troɨdərhiu troedyrhiw 1.00
troɨɬaɨ troellau 1.00
troɨɬauɡ troellawg 1.00
troɨɬoð troellodd 1.00
troɨnt troent 1.00
troɨsai troesai 1.00
trovana trofana 1.00
troːvaɨs trofaus 1.00
troːfi troffi 1.00
troɡs troggs 1.00
troja troia 1.00
trojaːdaɨ troiadau 1.00
troid troid 1.00
trojon troion 1.00
troisai troisai 1.00
troisant troisant 1.00
tromboːn trombôn 1.00
troskluɨðais trosglwyddais 1.00
troskol trosgol 1.00
troskənol trosgynnol 1.00
troʃaːdɨ trosiadu 1.00
troːsid trosid 1.00
troːsir trosir 1.00
trosnant trosnant 1.00
troːson troson 1.00
trostaχ trostach 1.00
trotjai trotiai 1.00
trotjoð trotiodd 1.00
trour trowr 1.00
troutɨn trowtyn 1.00
troɨes troyes 1.00
trɨanav truanaf 1.00
trɨdeːaɨ trudeau 1.00
trɨenjaid trueniaid 1.00
trɨɡareðva trugareddfa 1.00
trɨɡarha trugarha 1.00
trɨta trutta 1.00
trubaduːr trwbadŵr 1.00
trubaduːrjaid trwbadŵriaid 1.00
trubaːdur trwbadwr 1.00
trublɨs trwblus 1.00
truverjaid trwferiaid 1.00
trumbal trwmbal 1.00
trumped trwmped 1.00
trumpeːdur trwmpedwr 1.00
truːov trwof 1.00
truːom trwom 1.00
truʃent trwsient 1.00
trustan trwstan 1.00
truɨðeːdi trwyddedi 1.00
truɨðeːdiɡ trwyddedig 1.00
truɨðedoːɡaːɨθ trwyddedogaeth 1.00
truɨðeːduɨd trwyddedwyd 1.00
truɨðoχ trwyddoch 1.00
truɨθaːduɨ trwythadwy 1.00
truɨθeːdiɡ trwythedig 1.00
truɨθir trwythir 1.00
truɨθoð trwythodd 1.00
truɨθuɨd trwythwyd 1.00
trəboundjo trybowndio 1.00
trəχineːbol trychinebol 1.00
trədanur trydanwr 1.00
trəden tryden 1.00
trəval tryfal 1.00
trəleːdɨ tryledu 1.00
trəliːvo trylifo 1.00
trəloɨuderaɨ tryloywderau 1.00
trəluɨraχ trylwyrach 1.00
trəmhaːoð trymhaodd 1.00
trəmluɨθoɡ trymlwythog 1.00
trəmrɨ trymru 1.00
trəmwaiθ trymwaith 1.00
trəŋkjaɨ trynciau 1.00
trəsorav trysoraf 1.00
trəsorir trysorir 1.00
trəsoruχ trysorwch 1.00
trəsorəðjon trysoryddion 1.00
trəstjo trystio 1.00
trəstjoɡ trystiog 1.00
trəstiuχ trystiwch 1.00
trəwanjad trywaniad 1.00
prɨːd pryd 868.00
priːv prif 597.00
provjad profiad 329.00
prin prin 324.00
prədain prydain 250.00
prənɨ prynu 225.00
privəskol prifysgol 185.00
presenol presennol 184.00
problemaɨ problemau 146.00
pren pren 140.00
prənhaun prynhawn 138.00
preɡeːθɨ pregethu 133.00
prəsɨr prysur 130.00
proːvi profi 121.00
priːð pridd 113.00
provjaːdaɨ profiadau 105.00
prauv prawf 98.00
priːs pris 98.00
prədeiniɡ prydeinig 90.00
prəder pryder 89.00
profesiənol proffesiynol 79.00
preɡeːθur pregethwr 72.00
preivat preifat 60.00
privaθro prifathro 59.00
preːɡeθ pregeth 50.00
presenoldeb presenoldeb 48.00
proʃekt prosiect 46.00
prinder prinder 45.00
preɡeːθuɨr pregethwyr 42.00
provjon profion 39.00
prədverθ prydferth 38.00
priʃaɨ prisiau 37.00
privðinas prifddinas 35.00
protestanaið protestannaidd 35.00
prəsɨrdeb prysurdeb 34.00
prɨːs prys 31.00
preɡeθaɨ pregethau 30.00
priːðoɨð priddoedd 30.00
provjaːdol profiadol 30.00
pritχard pritchard 29.00
proʃektaɨ prosiectau 29.00
preːsuɨl preswyl 27.00
proseːsaɨ prosesau 27.00
prəðest pryddest 27.00
prənoð prynodd 25.00
proːfuɨd proffwyd 24.00
prəved pryfed 22.00
prəderon pryderon 21.00
provediːɡaːɨθ profedigaeth 20.00
proːvoð profodd 20.00
prədverθuχ prydferthwch 20.00
praið praidd 19.00
privəskoljon prifysgolion 19.00
priːvuɨl prifwyl 17.00
protestanjaid protestaniaid 16.00
prədaɨ prydau 16.00
prəderɨ pryderu 16.00
prəderɨs pryderus 16.00
prespəteraið presbyteraidd 15.00
profuɨdi proffwydi 15.00
profuɨdol proffwydol 15.00
proseːsɨ prosesu 14.00
prəderi pryderi 14.00
praːf praff 13.00
prentis prentis 13.00
priʃo prisio 12.00
profuɨdo proffwydo 12.00
prɨːð prudd 12.00
preis preis 11.00
priːvarð prifardd 11.00
prinhaɨ prinhau 11.00
proser prosser 11.00
protestanjaːɨθ protestaniaeth 11.00
protestjaːdaɨ protestiadau 11.00
prədɨð prydydd 11.00
prɨːv pryf 11.00
prənuɨd prynwyd 11.00
prəsɨro prysuro 11.00
priːforð priffordd 10.00
prɨn prun 10.00
prədeindod prydeindod 10.00
prədlon prydlon 10.00
privaθrawes prifathrawes 9.00
priːfɨrð priffyrdd 9.00
protestjo protestio 9.00
prənais prynais 9.00
prənur prynwr 9.00
prənuɨr prynwyr 9.00
prəsor prysor 9.00
praːɡ prâg 8.00
preːseb preseb 8.00
privaθrawon prifathrawon 8.00
profeːsiun proffesiwn 8.00
profidjol proffidiol 8.00
profuɨdoljaːɨθ proffwydoliaeth 8.00
prədəðjon prydyddion 8.00
prəvaid pryfaid 8.00
prəvetaχ pryfetach 8.00
prəvoklɨd pryfoclyd 8.00
preivateiðjo preifateiddio 7.00
printjeːdiɡ printiedig 7.00
printjo printio 7.00
profeːsor proffesor 7.00
proːfil proffil 7.00
prəsɨroð prysurodd 7.00
prəθerχ prytherch 7.00
praŋkjo prancio 6.00
prentiʃaːɨθ prentisiaeth 6.00
prespəterjaid presbyteriaid 6.00
privjo prifio 6.00
prokjo procio 6.00
proteinaɨ proteinau 6.00
prədeinuɨr prydeinwyr 6.00
prəvokjo pryfocio 6.00
preːs prês 5.00
preɡeːθoð pregethodd 5.00
priːχard prichard 5.00
pridwerθ pridwerth 5.00
proːvais profais 5.00
proːvuɨd profwyd 5.00
protestanaið protestanaidd 5.00
protestjoð protestiodd 5.00
prədeiniur prydeiniwr 5.00
prənediːɡaːɨθ prynedigaeth 5.00
prəsɨrav prysuraf 5.00
prau praw 4.00
preɡeːθuɨd pregethwyd 4.00
preivatruɨð preifatrwydd 4.00
prentiʃo prentisio 4.00
presuɨluɨr preswylwyr 4.00
prikjaɨ priciau 4.00
priːveirð prifeirdd 4.00
prinaχ prinnach 4.00
proːfit proffit 4.00
protestuɨr protestwyr 4.00
proθero prothero 4.00
prəderir pryderir 4.00
prədverθav prydferthaf 4.00
prədlondeb prydlondeb 4.00
prədəðjaːɨθ prydyddiaeth 4.00
prəvɨn pryfyn 4.00
praktis practis 3.00
praːɡ prag 3.00
praɡmatiɡ pragmatig 3.00
prebendari prebendari 3.00
preeke preece 3.00
premium premiwm 3.00
proker procer 3.00
proːvai profai 3.00
provediɡaːɨθaɨ profedigaethau 3.00
proːvens profens 3.00
proːfes proffes 3.00
profuɨdoljaːɨθaɨ proffwydoliaethau 3.00
proːvir profir 3.00
provleni proflenni 3.00
proula prowla 3.00
pruʃa prwsia 3.00
prəderai pryderai 3.00
prədles prydles 3.00
prənaːsai prynasai 3.00
prənjant pryniant 3.00
praːdes prades 2.00
praːɨ prae 2.00
praːfav praffaf 2.00
pravja prafia 2.00
praŋkjoð pranciodd 2.00
prebendaið prebendaidd 2.00
preɡeːθai pregethai 2.00
prenaɨ prennau 2.00
prentiʃaid prentisiaid 2.00
prentisiwɨd prentisiwyd 2.00
preːsant presant 2.00
prespəterjad presbyteriad 2.00
preseli preseli 2.00
preston preston 2.00
presuɨljo preswylio 2.00
presuɨlɨð preswylydd 2.00
prik pric 2.00
priːd prid 2.00
priːðo priddo 2.00
privjant prifiant 2.00
privləθrenaɨ priflythrennau 2.00
privweiniːdoɡ prifweinidog 2.00
prined prinned 2.00
priskjan priscian 2.00
prok proc 2.00
prokar procar 2.00
provaːsant profasant 2.00
profuɨdes proffwydes 2.00
profuɨdoð proffwydodd 2.00
profuɨdon proffwydon 2.00
profuɨdonɨn proffwydonyn 2.00
proloɡ prolog 2.00
promenaːd promenâd 2.00
proseːsɨð prosesydd 2.00
prɨðɡluɨv pruddglwyf 2.00
prəðerχ prydderch 2.00
prəðestaɨ pryddestau 2.00
prədjaɨ prydiau 2.00
prədleːsaɨ prydlesau 2.00
prədweːðol prydweddol 2.00
prədəðol prydyddol 2.00
prənir prynir 2.00
prənuχ prynwch 2.00
praːdeʃ pradesh 1.00
praːɨsodəmium praesodymiwm 1.00
praɡmatjaːɨθ pragmatiaeth 1.00
pramjaɨ pramiau 1.00
pratensis pratensis 1.00
preːr prêr 1.00
preːvi prefi 1.00
preɡeːθais pregethais 1.00
preɡeːθurs pregethwrs 1.00
preiðjaɨ preiddiau 1.00
preiðləvraɨ preiddlyfrau 1.00
prelad prelad 1.00
prelatikal prelatical 1.00
prem prem 1.00
premonstratenʃaid premonstratensiaid 1.00
preŋlas prenglas 1.00
preŋoχ prengoch 1.00
prenja prenia 1.00
prenjaɨ preniau 1.00
preplɨd preplyd 1.00
preselaɨ preselau 1.00
presenol presenol 1.00
presidente presidente 1.00
presleɨ presley 1.00
prestatɨn prestatyn 1.00
presuɨlva preswylfa 1.00
presuɨlja preswylia 1.00
presuɨləðjon preswylyddion 1.00
prikja pricia 1.00
priðveini priddfeini 1.00
priðleχ priddlech 1.00
priːðɨn priddyn 1.00
privaθrau prifathraw 1.00
privaθraujaːɨθ prifathrawiaeth 1.00
privðinaːsoɨð prifddinasoedd 1.00
privjoð prifiodd 1.00
privəskoljon prifyscolion 1.00
primaið primaidd 1.00
primjaið primiaidd 1.00
primɨla primula 1.00
prinav prinaf 1.00
priŋketon princeton 1.00
priŋ pring 1.00
priŋle pringle 1.00
prinav prinnaf 1.00
printjaːdaɨ printiadau 1.00
printiwɨd printiwyd 1.00
priskje priscie 1.00
priskaɨ prisgau 1.00
priʃai prisiai 1.00
proːbert probert 1.00
proːbɨs probus 1.00
prokiur prociwr 1.00
proklamaːsiun proclamasiwn 1.00
prokrustes procrwstes 1.00
prokurator procwrator 1.00
provaːduɨ profadwy 1.00
provaːsoχ profasoch 1.00
provenseɡ profenseg 1.00
proːvent profent 1.00
profesiənoldeb proffesiynoldeb 1.00
profeːsɨ proffesu 1.00
profeːsur proffeswr 1.00
proːfits proffits 1.00
proforma profforma 1.00
profuɨda proffwyda 1.00
profuɨdai proffwydai 1.00
profuɨdaːsai proffwydasai 1.00
profəlaktiɡ proffylactig 1.00
provjanaːɨθ profiannaeth 1.00
proːviθ profith 1.00
proːvur profwr 1.00
proːvuɨr profwyr 1.00
proinʃas proinsias 1.00
proɬ proll 1.00
promeːθeɨs prometheus 1.00
propeljoɡ propeliog 1.00
prosesəðjon prosesyddion 1.00
prospektus prospectws 1.00
prostad prostad 1.00
prosθetiɡ prosthetig 1.00
prosθetɨð prosthetydd 1.00
protejos proteios 1.00
protestaneiðjo protestaneiddio 1.00
protestja protestia 1.00
proθeroɨ protheroe 1.00
prototeip prototeip 1.00
proɨst proust 1.00
prouljan prowlian 1.00
prɨːðaið pruddaidd 1.00
prɨðɡluɨveð pruddglwyfedd 1.00
prɨsja prussia 1.00
pruːns prŵns 1.00
prədar prydar 1.00
prədeinɬɨd prydeinllyd 1.00
prədverθaχ prydferthach 1.00
prədɡolaɨ prydgolau 1.00
prədnaun prydnawn 1.00
prədnauŋwaiθ prydnawngwaith 1.00
prədəða prydydda 1.00
prədəðai prydyddai 1.00
prədəðɨ prydyddu 1.00
prəveːdiɡ pryfedig 1.00
prəveːdɨ pryfedu 1.00
prəvokjoð pryfociodd 1.00
prəvokiur pryfociwr 1.00
prəɡouθai prygowthai 1.00
prɨn pryn 1.00
prənai prynai 1.00
prənant prynant 1.00
prənaːsid prynasid 1.00
prənediːɡol prynedigol 1.00
prənent prynent 1.00
prənhaunaɨ prynhawnau 1.00
prənhaunjaɨ prynhawniau 1.00
prənhaunol prynhawnol 1.00
prəni pryni 1.00
prənjad pryniad 1.00
prənjanaɨ pryniannau 1.00
prənid prynid 1.00
prənun prynwn 1.00
prəse pryse 1.00
prəskuɨð prysgwydd 1.00
prəsɨra prysura 1.00
prəsɨrləvɨ prysurlyfu 1.00
blaːɨn blaen 742.00
bluɨðɨn blwyddyn 710.00
blənəðoɨð blynyddoedd 619.00
bləneð blynedd 505.00
bloːdaɨ blodau 143.00
blənəðol blynyddol 100.00
blaːɨnaɨ blaenau 91.00
blaːs blas 79.00
bluɨð blwydd 65.00
blaːɨnorol blaenorol 53.00
blin blin 49.00
blino blino 44.00
bluːχ blwch 42.00
blaːɨnorjaːɨθ blaenoriaeth 37.00
blaːɨnɬau blaenllaw 36.00
bleːðɨn bleddyn 27.00
bleːr blêr 24.00
blaːɨnor blaenor 23.00
blaːɨnorjaid blaenoriaid 23.00
blewɨn blewyn 23.00
blaud blawd 22.00
blaːɨŋar blaengar 21.00
blaːsɨs blasus 21.00
blineːdiɡ blinedig 20.00
blaːɨnorjaːɨθaɨ blaenoriaethau 19.00
bloːdɨn blodyn 19.00
blaːsɨ blasu 18.00
bloɨðjo bloeddio 17.00
blaːɨnav blaenaf 15.00
blodeɨo blodeuo 14.00
bləχaɨ blychau 14.00
bleiðjaid bleiddiaid 13.00
bliːθ blith 13.00
blədi blydi 13.00
bleː ble 12.00
bloɨð bloedd 12.00
blaŋked blanced 11.00
blewoɡ blewog 11.00
bloːda bloda 11.00
blaːɨndir blaendir 10.00
blokjaɨ blociau 10.00
blaːɡɨr blagur 9.00
bleruχ blerwch 9.00
blodeɨɡerð blodeugerdd 9.00
blaːɨnuɨr blaenwyr 7.00
blaið blaidd 7.00
blodeɨoɡ blodeuog 7.00
blump blwmp 7.00
blɨːb blyb 7.00
bloɨðjoð bloeddiodd 6.00
blaːɨndaljaːdaɨ blaendaliadau 5.00
blaŋkeːdi blancedi 5.00
blinai blinai 5.00
blodeɨueð blodeuwedd 5.00
blɨːs blys 5.00
blaːɨna blaena 4.00
bloːdeɨɨn blodeuyn 4.00
bloneɡ bloneg 4.00
blənəðaɨ blynyddau 4.00
blaːɨndal blaendal 3.00
blaːɨnori blaenori 3.00
blaːɨnoruɨr blaenorwyr 3.00
bleiðɡi bleiddgi 3.00
bleiðjan bleiddian 3.00
bliŋo blingo 3.00
blinoð blinodd 3.00
blodeɨai blodeuai 3.00
blodwen blodwen 3.00
bloneːɡoɡ blonegog 3.00
blak blac 2.00
blaːɨŋaruχ blaengarwch 2.00
blaːɨnorjaːɨθɨ blaenoriaethu 2.00
blaːɨnəkum blaenycwm 2.00
blaɡɨro blaguro 2.00
blastar blastar 2.00
blatform blatfform 2.00
bledrus bledrws 2.00
bler bler 2.00
bleujaχ blewiach 2.00
bliŋkars blincars 2.00
blinderɨs blinderus 2.00
bliŋ bling 2.00
blokbəstar blocbystar 2.00
blodeɨa blodeua 2.00
blodeɨoð blodeuodd 2.00
blodeɨol blodeuol 2.00
blaːr blâr 1.00
blakledjo blacledio 1.00
blakmel blacmel 1.00
blakout blacowt 1.00
blaːɨnaskeɬ blaenasgell 1.00
blaːɨnaskeɬur blaenasgellwr 1.00
blaːɨŋkaːɨraɨ blaencaerau 1.00
blaːɨŋklədaχ blaenclydach 1.00
blaːɨŋkonin blaenconin 1.00
blaːɨnður blaenddwr 1.00
blaːɨnduv blaendwf 1.00
blaːɨndəfrɨn blaendyffryn 1.00
blaːɨneɡnant blaenegnant 1.00
blaːɨnfruɨθ blaenffrwyth 1.00
blaːɨŋareːðaɨ blaengareddau 1.00
blaːɨŋaru blaengarw 1.00
blaːɨnjon blaenion 1.00
blaːɨnora blaenora 1.00
blaːɨnoroð blaenorodd 1.00
blaːɨnorɨð blaenorydd 1.00
blaːɨnpenal blaenpennal 1.00
blaːɨnpluɨv blaenplwyf 1.00
blaːɨnr̥iunant blaenrhiwnant 1.00
blaːɨnr̥onða blaenrhondda 1.00
blaːɨnwern blaenwern 1.00
blaːɨnur blaenwr 1.00
blaɡardjo blagardio 1.00
blaɡɨrɨn blaguryn 1.00
blaŋka blanca 1.00
blaŋχard blanchard 1.00
blaːse blase 1.00
blaːser blaser 1.00
blastiɡ blastig 1.00
blat blat 1.00
blatvorm blatform 1.00
blaton blaton 1.00
blaudɨð blawdydd 1.00
bleːs blês 1.00
bleːdɨ bledu 1.00
bleiðjaɨ bleiddiau 1.00
bleːsar blesar 1.00
bleθora blethora 1.00
bleɨ bleu 1.00
bliːp blîp 1.00
blinaχ blinach 1.00
bliŋkin blincin 1.00
bliŋoð blingodd 1.00
blokbəstɨr blocbystyr 1.00
blokɨn blocyn 1.00
blodeɨɡlum blodeuglwm 1.00
blodvreːsɨχ blodfresych 1.00
blodvresəχen blodfresychen 1.00
bloɨðjai bloeddiai 1.00
bloɨðjant bloeddiant 1.00
bloɨsk bloesg 1.00
blondin blondin 1.00
blotɨn blotyn 1.00
blɨp blup 1.00
bluː blw 1.00
bluːbɨrd blwbyrd 1.00
blumars blwmars 1.00
blumin blwmin 1.00
bluɨðləvraɨ blwyddlyfrau 1.00
bluɨdjant blwydiant 1.00
bləχaid blychaid 1.00
bləχjad blychiad 1.00
bləʃo blysio 1.00
bləwəðɨn blywyddyn 1.00
druɨ drwy 538.00
druːs drws 406.00
druːɡ drwg 235.00
driŋo dringo 66.00
drəsaɨ drysau 51.00
drɨːχ drych 48.00
drɨːd drud 40.00
draiɡ draig 39.00
draft drafft 35.00
dramatiɡ dramatig 33.00
droːs dros 32.00
draχeːven drachefn 31.00
druɨðo drwyddo 23.00
dramaːɨ dramâu 21.00
drəsɨ drysu 20.00
driŋoð dringodd 19.00
drəsuχ dryswch 17.00
drenewɨð drenewydd 16.00
droːsoð drosodd 16.00
druɨði drwyddi 16.00
draːɨnen draenen 15.00
draː dra 14.00
drəslɨd dryslyd 13.00
drəstan drystan 13.00
drewi drewi 12.00
drəkin drycin 11.00
druoð drwodd 10.00
drəɡjoni drygioni 10.00
dramaɨ dramau 9.00
druɨðɨnt drwyddynt 9.00
dreivjo dreifio 8.00
dreiɡjaɨ dreigiau 8.00
dreudod drewdod 8.00
driŋuɨr dringwyr 8.00
drəχaɨ drychau 8.00
drafts draffts 7.00
dramoːdɨð dramodydd 7.00
druɡdəbɨs drwgdybus 7.00
drɨɬ dryll 7.00
drɨu dryw 7.00
dranoɨθ drannoeth 6.00
dreivar dreifar 6.00
drift drifft 6.00
droːr drôr 6.00
drɨdvaur drudfawr 6.00
drɨːduɨ drudwy 6.00
drəɡaɨ drygau 6.00
drəɡjonɨs drygionus 6.00
drəɬjo dryllio 6.00
drəmjaɨ drymiau 6.00
dreiv dreif 5.00
dreuɬɨd drewllyd 5.00
dremðɨ dremddu 4.00
droraɨ drorau 4.00
drəχjolaːɨθ drychiolaeth 4.00
drəɬjeːdiɡ drylliedig 4.00
drəɬiwɨd drylliwyd 4.00
drakɨla dracula 3.00
draːɨn draen 3.00
draːɨnjo draenio 3.00
draːɨnoɡ draenog 3.00
draftjoɡ drafftiog 3.00
dramoːduɨr dramodwyr 3.00
dramp dramp 3.00
dreivuɨr dreifwyr 3.00
dreːser dreser 3.00
driŋur dringwr 3.00
drɨtaχ drutach 3.00
drɨtav drutaf 3.00
druɡdəbjaːɨθ drwgdybiaeth 3.00
drəhɨrst dryhurst 3.00
drəsni drysni 3.00
drafliθ drafflith 2.00
draːvod drafod 2.00
dralin dralin 2.00
dreŋ dreng 2.00
dril dril 2.00
driljo drilio 2.00
driŋai dringai 2.00
dror dror 2.00
drɨke druce 2.00
druː drw 2.00
druɡdeimlad drwgdeimlad 2.00
druɡweiθreːdur drwgweithredwr 2.00
drum drwm 2.00
drəɬjad drylliad 2.00
drəɬuɨr dryllwyr 2.00
drəsa drysa 2.00
drəsoð drysodd 2.00
draːr drâr 1.00
draχt dracht 1.00
draχtjo drachtio 1.00
draχtjoð drachtiodd 1.00
draːɨnjad draeniad 1.00
draːɨnir draenir 1.00
draːɨnoɡjaid draenogiaid 1.00
draftlɨd drafftlyd 1.00
dramaːfest dramaffest 1.00
drame drame 1.00
dramoːdiɡ dramodig 1.00
dramoːdur dramodwr 1.00
drampjo drampio 1.00
drans drans 1.00
drapits drapits 1.00
dreːt drêt 1.00
drelars drelars 1.00
dreŋav drengaf 1.00
dreːsel dresel 1.00
dreusaur drewsawr 1.00
dreɨvɨs dreyfus 1.00
dreɨn dreyn 1.00
driːt drît 1.00
driɬjo drillio 1.00
driŋaːsom dringasom 1.00
driŋun dringwn 1.00
driːsais drisais 1.00
droːχi drochi 1.00
drodveːði drodfeddi 1.00
drorjaɨ droriau 1.00
drosera drosera 1.00
droston droston 1.00
drostɨn drostyn 1.00
drout drowt 1.00
drɨkei drucei 1.00
drɨːdan drudan 1.00
drɨdwenod drudwennod 1.00
drɨiːdiɨm druidium 1.00
druːbul drwbwl 1.00
druːðo drwddo 1.00
druɡdəbjai drwgdybiai 1.00
druɡefeiθjaɨ drwgeffeithiau 1.00
druɡenwoɡ drwgenwog 1.00
druɡlekiun drwgleciwn 1.00
druɡweiθreːduɨr drwgweithredwyr 1.00
druːov drwof 1.00
drup drwp 1.00
druʃjo drwshio 1.00
druɨðot drwyddot 1.00
drəboundjan drybowndian 1.00
drəboundjo drybowndio 1.00
drəχa drycha 1.00
drəχjolaːɨθaɨ drychiolaethau 1.00
drəkinoɨð drycinoedd 1.00
drəkinoɡ drycinog 1.00
drəksaur drycsawr 1.00
drɨɡs drygs 1.00
drəɬjaɨ drylliau 1.00
drəɬjoð drylliodd 1.00
drəmiur drymiwr 1.00
drəse dryse 1.00
drəʃen drysien 1.00
drəsluɨn dryslwyn 1.00
kləwed clywed 421.00
klir clir 186.00
kloːχ cloch 147.00
kluːb clwb 147.00
kləwais clywais 117.00
kləwoð clywodd 95.00
klɨːdo cludo 89.00
kluɨd clwyd 72.00
klaːðɨ claddu 71.00
klɨst clust 64.00
kləbjaɨ clybiau 57.00
klasɨrol clasurol 56.00
klɨstjaɨ clustiau 54.00
kloːs clos 53.00
klaːv claf 47.00
klok cloc 46.00
kləmɨ clymu 42.00
kloðjo cloddio 40.00
klɨdjant cludiant 38.00
kloi cloi 36.00
klaur clawr 34.00
kleːðɨv cleddyf 33.00
klauð clawdd 32.00
kleriːɡuɨr clerigwyr 32.00
klirjo clirio 30.00
kleivjon cleifion 28.00
klɨun clywn 28.00
kloː clo 27.00
kləwai clywai 26.00
klɨu clyw 25.00
klɨusom clywsom 25.00
klaːðuɨd claddwyd 24.00
klek clec 24.00
kleːvɨd clefyd 22.00
kloːɡuɨn clogwyn 21.00
kləwir clywir 21.00
kloɡuɨni clogwyni 20.00
klut clwt 20.00
klasɨron clasuron 19.00
kloðjaɨ cloddiau 19.00
kluɨv clwyf 19.00
kləwɨd clywyd 18.00
kleːn clên 17.00
klejent cleient 15.00
kləvar clyfar 15.00
klep clep 14.00
klətjaɨ clytiau 14.00
kləwid clywid 14.00
klevədaɨ clefydau 13.00
klikiuχ cliciwch 13.00
klɨusoχ clywsoch 13.00
klirjaχ cliriach 12.00
klustur clwstwr 12.00
klaːs clas 11.00
klekjan clecian 11.00
kleːder cledr 11.00
klodvori clodfori 11.00
kləwem clywem 11.00
klɨusai clywsai 11.00
klaːvar clafr 10.00
klaːsɨr clasur 10.00
klerk clerc 10.00
kloːf cloff 10.00
klɨːd clyd 10.00
klorjan clorian 9.00
klorjaɨ cloriau 9.00
klɨstnoːdi clustnodi 9.00
kluɨvaɨ clwyfau 9.00
klai clai 8.00
kledraɨ cledrau 8.00
klorjanɨ cloriannu 8.00
kloʃo closio 8.00
klɨːduɨd cludwyd 8.00
kləwi clywi 8.00
klɨusant clywsant 8.00
klasɨraːɨθ clasuraeth 7.00
kleːð cledd 7.00
kloksen clocsen 7.00
klodwiu clodwiw 7.00
klos closs 7.00
klɨːd clud 7.00
kləχaɨ clychau 7.00
klənoɡ clynnog 7.00
klais clais 6.00
klɨn clun 6.00
klɨstoɡ clustog 6.00
klum clwm 6.00
kluɨdo clwydo 6.00
kluɨveːdiɡ clwyfedig 6.00
kləwaist clywaist 6.00
klasɨrjaːɨθ clasuriaeth 5.00
klebran clebran 5.00
kleðəvaɨ cleddyfau 5.00
kleiʃaɨ cleisiau 5.00
kleriːɡur clerigwr 5.00
klirjoð cliriodd 5.00
klokʃaɨ clocsiau 5.00
kloːdɨð clodydd 5.00
klɨstveinjo clustfeinio 5.00
kluɨvo clwyfo 5.00
klədaχ clydach 5.00
kləmuɨd clymwyd 5.00
kləwav clywaf 5.00
klaðɡeɬ claddgell 4.00
kleks clecs 4.00
klikjed clicied 4.00
klikjo clicio 4.00
klint clint 4.00
klipvurð clipfwrdd 4.00
klos clòs 4.00
kluɨdi clwydi 4.00
kləmoð clymodd 4.00
kləstəraɨ clystyrau 4.00
klɨuχ clywch 4.00
klaːɨar claear 3.00
klaːɨrwen claerwen 3.00
klaːɨruɨn claerwyn 3.00
klavəχɨ clafychu 3.00
kleːɡar clegar 3.00
klepjan clepian 3.00
kler cler 3.00
kleut clewt 3.00
klinjaɨ cliniau 3.00
klokjaɨ clociau 3.00
kloːɡɨn clogyn 3.00
kloɡərnaið clogyrnaidd 3.00
klorjanaɨ cloriannau 3.00
klɨstdlus clustdlws 3.00
klɨstnoːdir clustnodir 3.00
kluɨ clwy 3.00
kluɨvɨs clwyfus 3.00
kluɨvuɨd clwyfwyd 3.00
kləma clyma 3.00
kləmaɨ clymau 3.00
kləmblaid clymblaid 3.00
kləwa clywa 3.00
klɨusun clywswn 3.00
klaːn clân 2.00
klakuɨð clacwydd 2.00
klaðva claddfa 2.00
klaːɨr claer 2.00
klampjaɨ clampiau 2.00
klapjoɡ clapiog 2.00
klasɨrɨð clasurydd 2.00
kleːr clêr 2.00
kleːduɨn cledwyn 2.00
klei clei 2.00
klejentaɨ cleientau 2.00
klejoɡ cleiog 2.00
klem clem 2.00
klenʃo clensio 2.00
klerkod clercod 2.00
kleriːɡol clerigol 2.00
klerur clerwr 2.00
kleruɨr clerwyr 2.00
klik clic 2.00
kliniːɡaɨ clinigau 2.00
kliniːɡol clinigol 2.00
kliperi cliperi 2.00
klipjaɨ clipiau 2.00
klirjav cliriaf 2.00
kloːs clôs 2.00
kloχdar clochdar 2.00
klokweð clocwedd 2.00
kloðva cloddfa 2.00
kloðiwɨd cloddiwyd 2.00
klofni cloffni 2.00
klorja cloria 2.00
kloɨ clou 2.00
klɨdaːduɨ cludadwy 2.00
klɨːdid cludid 2.00
klɨːdoð cludodd 2.00
klɨːdur cludwr 2.00
klɨstan clustan 2.00
klɨstveiniun clustfeiniwn 2.00
klɨstjoɡ clustiog 2.00
klɨstnoːduɨd clustnodwyd 2.00
klɨstoːɡaɨ clustogau 2.00
kluːbɨn clwbyn 2.00
kləbja clybia 2.00
klədoːɡaɨ clydogau 2.00
kləduχ clydwch 2.00
kləmai clymai 2.00
kləmid clymid 2.00
kləwaːduɨ clywadwy 2.00
kləwes clywes 2.00
kliː cclii 1.00
kliːi ccliii 1.00
klaχdar clachdar 1.00
klaːð cladd 1.00
klaːða cladda 1.00
klaðediːɡaːɨθ claddedigaeth 1.00
klaːðent claddent 1.00
klavdɨ clafdy 1.00
klaːɡuɨð clagwydd 1.00
klaire claire 1.00
klaŋkɨ clancy 1.00
klapjaɨ clapiau 1.00
klar clar 1.00
klara clara 1.00
klaːsaɨ clasau 1.00
klaspjaɨ clasbiau 1.00
klasvelɨn clasfelyn 1.00
klasɨreiðjo clasureiddio 1.00
klasɨroldeb clasuroldeb 1.00
klasɨrur clasurwr 1.00
klasɨruɨr clasurwyr 1.00
klaːsuɨr claswyr 1.00
klat͡ʃ clatsh 1.00
klaɨ clau 1.00
klaɨdel claudel 1.00
klaɨdja claudia 1.00
klauðnewɨð clawddnewydd 1.00
klauvirst clawfirst 1.00
klaustrofoːbiɡ clawstrophobig 1.00
klaəton clayton 1.00
klebarɨs clebarus 1.00
klekjaːdaɨ cleciadau 1.00
klekjai cleciai 1.00
klekjo clecio 1.00
klekjoð cleciodd 1.00
kleːðaɨ cleddau 1.00
kleːðid cleddid 1.00
kleːðir cleddir 1.00
kleɡ clegg 1.00
kleɡəroɡ clegyrog 1.00
kleilɨd cleilyd 1.00
kleimaks cleimacs 1.00
kleiʃeːdiɡ cleisiedig 1.00
kleiʃo cleisio 1.00
kleiʃoð cleisiodd 1.00
klenjaχ cleniach 1.00
klenjav cleniaf 1.00
kleopas cleopas 1.00
klera clera 1.00
klerkjo clercio 1.00
klertjan clertian 1.00
klerurol clerwrol 1.00
kletur clettwr 1.00
kleɨo cleuo 1.00
kleutjaɨ clewtiau 1.00
kliːχed cliched 1.00
klikjaːdaɨ cliciadau 1.00
kliklɨd cliclyd 1.00
klivton clifton 1.00
kliŋk clinc 1.00
klindarðaχ clindarddach 1.00
kliniɡ clinig 1.00
klinton clinton 1.00
klipar clipar 1.00
klipjo clipio 1.00
klipɨn clipyn 1.00
klirɡlɨu clirglyw 1.00
kliriun cliriwn 1.00
kliriwɨd cliriwyd 1.00
kliroluɡ clirolwg 1.00
kliujaɨ cliwiau 1.00
kloaːsid cloasid 1.00
kloːben cloben 1.00
kloχdɨ clochdy 1.00
kloːχɨð clochydd 1.00
klokiur clociwr 1.00
klokʃa clocsia 1.00
klokʃo clocsio 1.00
kloːð clodd 1.00
kloðje cloddie 1.00
kloːðir cloddir 1.00
kloːðiuχ cloddiwch 1.00
kloːðuɨr cloddwyr 1.00
klodvaur clodfawr 1.00
klodvorir clodforir 1.00
klodvoruɨd clodforwyd 1.00
kloɨon cloeon 1.00
kloːfi cloffi 1.00
klofjon cloffion 1.00
kloɡvaχ clogfach 1.00
kloɡənaɨ clogynau 1.00
kloren cloren 1.00
klorjanuɨd cloriannwyd 1.00
klorjanuɨr clorianwyr 1.00
klorjanɨð clorianydd 1.00
kloːsaɨ closau 1.00
kloʃaχ closiach 1.00
kloʃant closiant 1.00
klosruɨð closrwydd 1.00
klose closse 1.00
klounja clownia 1.00
klouten clowten 1.00
klɨːda cluda 1.00
klɨːdant cludant 1.00
klɨːdent cludent 1.00
klɨdjad cludiad 1.00
klɨːdir cludir 1.00
klɨːduɨr cludwyr 1.00
klɨːdɨð cludydd 1.00
klɨnderwen clunderwen 1.00
klɨnjaɨ cluniau 1.00
klɨnust clunwst 1.00
klɨstdləsaɨ clustdlysau 1.00
klɨstveinjoð clustfeiniodd 1.00
klɨstja clustia 1.00
klɨstje clustie 1.00
klubjeɨeŋktid clwbieuenctid 1.00
kluːs clws 1.00
klutɨn clwtyn 1.00
kluɨvoð clwyfodd 1.00
kluɨwed clwywed 1.00
kləbɨ clybu 1.00
klɨːχ clych 1.00
kləmoɡ clymog 1.00
kləstərai clystyrai 1.00
kləstərɨ clystyru 1.00
klətjo clytio 1.00
klətwaiθ clytwaith 1.00
kləwan clywan 1.00
kləwant clywant 1.00
kləwaːsai clywasai 1.00
kləweχ clywech 1.00
kləweleːdol clyweledol 1.00
kləwent clywent 1.00
klɨusent clywsent 1.00
klɨuson clywson 1.00
kləwɨn clywun 1.00
bron bron 390.00
braud brawd 200.00
brenin brenin 180.00
brɨn bryn 143.00
braið braidd 124.00
braːv braf 120.00
bruɨdɨr brwydr 110.00
brauðeɡ brawddeg 94.00
braiχ braich 84.00
broːdɨr brodyr 72.00
bruːd brwd 71.00
breiχjaɨ breichiau 69.00
brɨːs brys 66.00
brudvrədeð brwdfrydedd 63.00
brenhines brenhines 62.00
breɨðuɨd breuddwyd 56.00
briː bri 55.00
brekwast brecwast 54.00
braint braint 52.00
brenhinol brenhinol 52.00
briːθ brith 52.00
brənjaɨ bryniau 52.00
briːvo brifo 46.00
brodorol brodorol 42.00
brəχeinjoɡ brycheiniog 42.00
brɨːd bryd 41.00
brenhinoɨð brenhinoedd 35.00
briːɡaɨ brigau 32.00
braster braster 29.00
bruɨdro brwydro 29.00
brauðeːɡaɨ brawddegau 26.00
brodorjon brodorion 26.00
brəʃo brysio 25.00
brawəχɨs brawychus 24.00
brədjaɨ brydiau 24.00
brenhinjaːɨθ brenhiniaeth 23.00
breɨðuɨdjo breuddwydio 23.00
brəʃoɡ brysiog 23.00
brau braw 21.00
brest brest 21.00
breːχ brech 19.00
braɨ brau 18.00
briːθɨɬ brithyll 18.00
broːdor brodor 18.00
brəʃoð brysiodd 18.00
breːɡɨs bregus 17.00
bruɨdraɨ brwydrau 17.00
bruɨn brwyn 17.00
bridjo bridio 16.00
brənaman brynaman 16.00
branwen branwen 15.00
braslɨn braslun 15.00
breːvi brefi 15.00
breɨðuɨdjon breuddwydion 15.00
braːn brân 14.00
breːk brêc 14.00
briɡaːd brigâd 14.00
bruːsel brwsel 14.00
braːθɨ brathu 13.00
britiʃ british 13.00
briːɡo brigo 12.00
brəsiuχ brysiwch 12.00
bradəχɨ bradychu 11.00
breiðɨn breiddyn 11.00
breinjol breiniol 11.00
briks brics 11.00
briːθo britho 11.00
briujaɨ briwiau 11.00
brudvrədiɡ brwdfrydig 11.00
brunt brwnt 11.00
brəŋkir bryncir 11.00
bratjaiθ bratiaith 10.00
broljo brolio 10.00
braːθoð brathodd 9.00
breχdanaɨ brechdanau 9.00
breintjeːdiɡ breintiedig 9.00
breːθɨn brethyn 9.00
briːd brid 9.00
briu briw 9.00
brəste bryste 9.00
breχdan brechdan 8.00
briθdir brithdir 8.00
broɨð broydd 8.00
brɨːχ brych 8.00
brəχan brychan 8.00
braːsaχ brasach 7.00
braskamɨ brasgamu 7.00
braudoljaːɨθ brawdoliaeth 7.00
breːχɨ brechu 7.00
bridjaɨ bridiau 7.00
briːɡɨn brigyn 7.00
bruːs brws 7.00
brəʃa brysia 7.00
brandi brandi 6.00
breːn brên 6.00
breɨðuɨdjol breuddwydiol 6.00
broːɡa broga 6.00
bronaɨ bronnau 6.00
bruʃ brwsh 6.00
bruʃo brwsio 6.00
brənleɨ brynley 6.00
brənteɡ brynteg 6.00
brətanaið brytanaidd 6.00
braiθ braith 5.00
bratjaɨ bratiau 5.00
bratjoɡ bratiog 5.00
breːvɨ brefu 5.00
breiʃon breision 5.00
breːsɨχ bresych 5.00
breɨðuɨdjoð breuddwydiodd 5.00
britonɨm brittonum 5.00
bronvraiθ bronfraith 5.00
broːθen brothen 5.00
brɨke bruce 5.00
brɨt brut 5.00
brɨtɨs brutus 5.00
brəχaɨ brychau 5.00
brənʃeŋkɨn brynsiencyn 5.00
brəθon brython 5.00
bradurɨs bradwrus 4.00
braskamoð brasgamodd 4.00
braːsil brasil 4.00
braudɡaruχ brawdgarwch 4.00
braudlɨs brawdlys 4.00
breχjaːdaɨ brechiadau 4.00
brekon brecon 4.00
breintjaɨ breintiau 4.00
briɡhton brighton 4.00
briθəɬod brithyllod 4.00
briuʃon briwsion 4.00
briuʃonɨn briwsionyn 4.00
broljant broliant 4.00
bronwen bronwen 4.00
broune browne 4.00
brouŋoχ browngoch 4.00
brounlou brownlow 4.00
brəŋkroɨs bryncroes 4.00
brənfənon brynffynnon 4.00
brənle brynle 4.00
brənmaur brynmawr 4.00
brənmɨlan brynmulan 4.00
brəθonjaid brythoniaid 4.00
braːdur bradwr 3.00
braːduɨr bradwyr 3.00
braiχmelɨn braichmelyn 3.00
braiθwaite braithwaite 3.00
braːθ brath 3.00
braudol brawdol 3.00
brawəχɨ brawychu 3.00
brawəχuɨd brawychwyd 3.00
brek brec 3.00
breχdana brechdana 3.00
breindal breindal 3.00
breinjaɨ breiniau 3.00
brenhinuɨr brenhinwyr 3.00
breos breos 3.00
brikjaɨ briciau 3.00
bridɡend bridgend 3.00
bridɡet bridget 3.00
briːv brif 3.00
britanja britannia 3.00
britanjaːɨ britanniae 3.00
briθwaiθ brithwaith 3.00
broːχɨs brochus 3.00
bromwiχ bromwich 3.00
bront bront 3.00
brɨtanaið brutanaidd 3.00
brəvoklɨd bryfoclyd 3.00
brənawel brynawel 3.00
brəŋkoχ bryncoch 3.00
brətanjaid brytaniaid 3.00
brətanikaːɨ brytannicae 3.00
brəθoniɡ brythonig 3.00
bradurjaːɨθ bradwriaeth 2.00
braːɨnarɨ braenaru 2.00
braːɨnɨ braenu 2.00
brahms brahms 2.00
brandon brandon 2.00
braθjad brathiad 2.00
braθjaːdaɨ brathiadau 2.00
braːθoɡ brathog 2.00
braudoljaːɨθaɨ brawdoliaethau 2.00
breːks brêcs 2.00
breːvoð brefodd 2.00
breiχled breichled 2.00
breiχleːdaɨ breichledau 2.00
brenda brenda 2.00
breniɡ brenig 2.00
breninjaːɨθaɨ breniniaethau 2.00
brenʃaχ brensiach 2.00
breɨðuɨdjai breuddwydiai 2.00
breɨðuɨdjent breuddwydient 2.00
briːd brîd 2.00
briksen bricsen 2.00
briːduɨr bridwyr 2.00
briːf briff 2.00
brifjo briffio 2.00
britain britain 2.00
britanjarɨm britanniarum 2.00
britanikaːɨ britannicae 2.00
briːθir brithir 2.00
briton britton 2.00
briweːdiɡ briwedig 2.00
briuɡiɡ briwgig 2.00
briuʃoni briwsioni 2.00
broadwaɨ broadway 2.00
broːfit broffit 2.00
broljoð broliodd 2.00
bromin bromin 2.00
bropaɡanda bropaganda 2.00
broɨɡhton broughton 2.00
brɨndtland brundtland 2.00
brɨner brunner 2.00
brɨsels brussels 2.00
bruɨdroð brwydrodd 2.00
brəan bryan 2.00
brəɡauθan brygawthan 2.00
brəŋkɨn bryncyn 2.00
brəndjas bryndias 2.00
brənjoɡ bryniog 2.00
brəʃav brysiaf 2.00
brətanjait brytaniait 2.00
braːs brâs 1.00
braχjopod brachiopod 1.00
bradvord bradford 1.00
bradurjaːɨθaɨ bradwriaethau 1.00
bradurjaːɨθol bradwriaethol 1.00
braːdɨ brady 1.00
bradəχa bradycha 1.00
bradəχai bradychai 1.00
bradəχjad bradychiad 1.00
bradəχuɨr bradychwyr 1.00
braːɨr braer 1.00
bravjaχ brafiach 1.00
bravjav brafiaf 1.00
braːvo brafo 1.00
braɡdai bragdai 1.00
braɡdɨ bragdy 1.00
braːɡɨ bragu 1.00
braːɡuɨr bragwyr 1.00
brahma brahma 1.00
brahmapɨtra brahmaputra 1.00
brajanɬuɨn braianllwyn 1.00
braiχjapod braichiapod 1.00
bramleɨs bramleys 1.00
brandenbɨrɡ brandenburg 1.00
braŋuɨn brangwyn 1.00
braːsav brasaf 1.00
brasamkanɨ brasamcanu 1.00
brasaːoð brasaodd 1.00
brasðɨ brasddu 1.00
braster brasder 1.00
brasilja brasilia 1.00
braslɨnjo braslunio 1.00
brasika brassica 1.00
braso brasso 1.00
brasteraɨ brasterau 1.00
braːsɨs brasus 1.00
braːθent brathent 1.00
bratja bratia 1.00
brat bratt 1.00
bratain brattain 1.00
brauðeːɡol brawddegol 1.00
brebendari brebendari 1.00
breχenoɡ brechenog 1.00
breχva brechfa 1.00
breχjad brechiad 1.00
breχonja brechonia 1.00
breχt brecht 1.00
breːχuɨd brechwyd 1.00
brekjaɨ breciau 1.00
brekjo brecio 1.00
brekjoð breciodd 1.00
breːɡɨs bregys 1.00
breiχja breichia 1.00
breim breim 1.00
breinjad breiniad 1.00
breinjo breinio 1.00
brendan brendan 1.00
breŋain brengain 1.00
brenhineð brenhinedd 1.00
brenhinɬin brenhinllin 1.00
brenhinur brenhinwr 1.00
brenineːsaɨ breninesau 1.00
breːsant bresant 1.00
brespəteraið bresbyteraidd 1.00
brespəterjaid bresbyteriaid 1.00
breːsen bresen 1.00
bresɨχ bressych 1.00
breθənaɨ brethynnau 1.00
breɨav breuaf 1.00
breɨðwidjo breuddwidio 1.00
breɨðuɨdja breuddwydia 1.00
breɨðuɨdjais breuddwydiais 1.00
breɨðuɨdjaːsai breuddwydiasai 1.00
breɨðuɨdiwɨd breuddwydiwyd 1.00
breɨder breuder 1.00
breɨdeθ breudeth 1.00
breɨed breued 1.00
breɨɡhel breughel 1.00
breɨr breur 1.00
brikja bricia 1.00
brikjo bricio 1.00
bridɡetoun bridgetown 1.00
briːdiur bridiwr 1.00
briːvet brifet 1.00
brivweiniːdoɡ brifweinidog 1.00
briːvun brifwn 1.00
briɡaːdaɨ brigadau 1.00
briɡdonoɡ brigdonog 1.00
briɡduv brigdwf 1.00
briːɡer briger 1.00
briːɡoɡ brigog 1.00
briɡənaɨ brigynnau 1.00
bril bril 1.00
britanjaːɨ britaniae 1.00
britanjaid britaniaid 1.00
britaəne britayne 1.00
briːθai brithai 1.00
briθɡi brithgi 1.00
briθjon brithion 1.00
briθlɨnjaɨ brithluniau 1.00
britonɨm britonum 1.00
briten britten 1.00
briwoð briwodd 1.00
broblema broblema 1.00
brobleme brobleme 1.00
broːχi brochi 1.00
brodjo brodio 1.00
broːdir brodir 1.00
brodoljaːɨθ brodoliaeth 1.00
brodwaiθ brodwaith 1.00
broɡaod brogaod 1.00
broɡarol brogarol 1.00
broɡaruχ brogarwch 1.00
broletaraið broletaraidd 1.00
broljai broliai 1.00
bromenaːd bromenâd 1.00
bromid bromid 1.00
bromoɨrakil bromouracil 1.00
bronavaɬen bronafallen 1.00
bronaɬt bronallt 1.00
broŋlum bronglwm 1.00
bronɨð bronnydd 1.00
bronwenod bronwennod 1.00
brop brop 1.00
bropor bropor 1.00
brot brot 1.00
brotein brotein 1.00
broula browla 1.00
brounhiɬ brownhill 1.00
brounjaid browniaid 1.00
brounjo brownio 1.00
brounist brownist 1.00
brounists brownists 1.00
brounriɡ brownrig 1.00
brɨːd brud 1.00
brɨdjaɨ brudiau 1.00
brɨnel brunel 1.00
brɨno bruno 1.00
brɨtanjaːɨθ brutaniaeth 1.00
brukus brwcws 1.00
brumstan brwmstan 1.00
brumstanaið brwmstanaidd 1.00
bruʃis brwshis 1.00
bruɨdrai brwydrai 1.00
bruɨdrweilχ brwydrweilch 1.00
bruɨnoɡ brwynog 1.00
brəkeːson bryceson 1.00
brəχeɨɨn brycheuyn 1.00
brəχni brychni 1.00
brədja brydia 1.00
brənbɨːɡa brynbuga 1.00
brəŋkelɨn bryncelyn 1.00
brəndir bryndir 1.00
brəneɡluɨs bryneglwys 1.00
brəneŋan brynengan 1.00
brəŋarn bryngarn 1.00
brəŋuɨn bryngwyn 1.00
brənhaːvod brynhafod 1.00
brənheɨloɡ brynheulog 1.00
brənhəvrɨd brynhyfryd 1.00
brənɬəwarχ brynllywarch 1.00
brənmeherɨn brynmeheryn 1.00
brənmeirjon brynmeirion 1.00
brənmor brynmor 1.00
brəna brynna 1.00
brəntirjon bryntirion 1.00
brəntni bryntni 1.00
brəskəni bryscyni 1.00
brəʃais brysiais 1.00
brəʃem brysiem 1.00
brətaneɡ brytaneg 1.00
brəθonaið brythonaidd 1.00
brəθoneɡ brythoneg 1.00
brəθons brythons 1.00
brətanjaid bryttaniaid 1.00
χwaraːɨ chwarae 343.00
χwiljo chwilio 246.00
χwaiθ chwaith 177.00
χwerθin chwerthin 150.00
χwe chwe 134.00
χweχ chwech 123.00
χwaːɨr chwaer 117.00
χwarter chwarter 104.00
χweːdel chwedl 98.00
χwiθ chwith 97.00
χwi chwi 93.00
χwarel chwarel 87.00
χwevror chwefror 71.00
χwalɨ chwalu 55.00
χwaraːɨon chwaraeon 52.00
χwedlaɨ chwedlau 46.00
χwedeːɡaɨ chwedegau 42.00
χwarðoð chwarddodd 41.00
χweru chwerw 40.00
χweːχed chweched 36.00
χwaraːɨwɨr chwaraewyr 35.00
χwareli chwareli 30.00
χwaːɨθ chwaeth 29.00
χwaraːɨur chwaraewr 29.00
χwivjo chwifio 26.00
χwilvrədeð chwilfrydedd 23.00
χwiθaɨ chwithau 23.00
χwant chwant 21.00
χwilod chwilod 18.00
χwim chwim 18.00
χwedlonjaːɨθ chwedloniaeth 16.00
χware chware 15.00
χwilen chwilen 14.00
χwiːθiɡ chwithig 14.00
χwilota chwilota 13.00
χwalva chwalfa 12.00
χwaraːɨai chwaraeai 11.00
χwarelur chwarelwr 11.00
χwedlonol chwedlonol 10.00
χweil chweil 10.00
χwiliuχ chwiliwch 10.00
χwip chwip 10.00
χwaluɨd chwalwyd 9.00
χwaren chwarren 9.00
χwiŋkjad chwinciad 9.00
χwareluɨr chwarelwyr 8.00
χwerθinɬɨd chwerthinllyd 8.00
χwerweð chwerwedd 8.00
χwilvrədiɡ chwilfrydig 8.00
χwipjo chwipio 8.00
χwaːɨθɨs chwaethus 7.00
χwaraːɨoð chwaraeodd 7.00
χwistreɬɨ chwistrellu 7.00
χwa chwa 6.00
χwarðai chwarddai 6.00
χwareɨs chwareus 6.00
χwart chwart 6.00
χweruːder chwerwder 6.00
χwibanɨ chwibanu 6.00
χwistreɬjad chwistrelliad 6.00
χwiθdod chwithdod 6.00
χwara chwara 5.00
χwerθinjad chwerthiniad 5.00
χweɨɡain chweugain 5.00
χwil chwil 5.00
χwiljai chwiliai 5.00
χwaːl chwâl 4.00
χwantaɨ chwantau 4.00
χwaraːɨir chwaraeir 4.00
χwaraːɨwɨd chwaraewyd 4.00
χwarterol chwarterol 4.00
χwarterolɨn chwarterolyn 4.00
χweːχaud chwechawd 4.00
χweːdɨn chwedyn 4.00
χwenɨχ chwennych 4.00
χwiloɡ chwilog 4.00
χweχeinjoɡ chwecheiniog 3.00
χwerwi chwerwi 3.00
χwibanjad chwibaniad 3.00
χwivjoð chwifiodd 3.00
χwilboɨθ chwilboeth 3.00
χwilvriu chwilfriw 3.00
χwilotur chwilotwr 3.00
χwaːdal chwadal 2.00
χwal chwal 2.00
χwaloð chwalodd 2.00
χwalur chwalwr 2.00
χwanaɡ chwanag 2.00
χwaneɡ chwaneg 2.00
χwanoɡ chwannog 2.00
χwarðav chwarddaf 2.00
χwarenaɨ chwarennau 2.00
χwartjaɨ chwartiau 2.00
χweχaɨ chwechau 2.00
χweːχɨn chwechyn 2.00
χwelid chwelid 2.00
χwerwaχ chwerwach 2.00
χwerɨ chwery 2.00
χwiːban chwiban 2.00
χwibanoːɡol chwibanogl 2.00
χwilvriujo chwilfriwio 2.00
χwiljoð chwiliodd 2.00
χwilɨs chwilys 2.00
χwipjoð chwipiodd 2.00
χwiski chwisgi 2.00
χwiu chwiw 2.00
χwavtav chwaftaf 1.00
χwain chwain 1.00
χwaneːɡoð chwanegodd 1.00
χwaneːɡol chwanegol 1.00
χwaneːɡɨ chwanegu 1.00
χwaːon chwaon 1.00
χwaraːɨent chwaraeent 1.00
χwaraːɨuχ chwaraewch 1.00
χwarðeχ chwarddech 1.00
χwarðent chwarddent 1.00
χwarðjad chwarddiad 1.00
χwarðon chwarddon 1.00
χwareɨdɨ chwareudy 1.00
χwareɨðjaːɨθaɨ chwareyddiaethau 1.00
χwedleɨa chwedleua 1.00
χwedleɨon chwedleuon 1.00
χwedleɨur chwedleuwr 1.00
χwenəχai chwenychai 1.00
χwenəχoð chwenychodd 1.00
χwenəχɨ chwenychu 1.00
χwib chwib 1.00
χwilɡar chwilgar 1.00
χwilja chwilia 1.00
χwiljais chwiliais 1.00
χwiliun chwiliwn 1.00
χwiliur chwiliwr 1.00
χwiliwɨd chwiliwyd 1.00
χwilotuɨr chwilotwyr 1.00
χwimder chwimder 1.00
χwimuθ chwimwth 1.00
χwipjaːdaɨ chwipiadau 1.00
χwipjai chwipiai 1.00
χwipiwɨd chwipiwyd 1.00
χwiːsil chwisl 1.00
χwistreɬi chwistrelli 1.00
χwistreɬoð chwistrellodd 1.00
χwius chwiws 1.00
χwon chwon 1.00
χwəχwiː chwychwi 1.00
kreɨ creu 337.00
kreːdɨ credu 296.00
krɨn cryn 236.00
krɨːv cryf 178.00
kraiɡ craig 157.00
kreːvɨð crefydd 152.00
kriu criw 143.00
kroɨso croeso 132.00
kroɨs croes 131.00
kreːd cred 127.00
krevəðol crefyddol 120.00
krist crist 113.00
kreiɡjaɨ creigiau 94.00
kreft crefft 90.00
kreːdai credai 78.00
kroɨsi croesi 78.00
kronva cronfa 74.00
kroɨn croen 72.00
kruɨdro crwydro 68.00
kreːdav credaf 65.00
kreaːdɨr creadur 64.00
kristnoːɡol cristnogol 57.00
kroɨsawɨ croesawu 56.00
kristjon cristion 54.00
krəvhaɨ cryfhau 51.00
krənhoi crynhoi 50.00
kreːv cref 46.00
kreadɨrjaid creaduriaid 44.00
kristjonoːɡol cristionogol 43.00
krun crwn 42.00
kristnoɡjon cristnogion 39.00
kraːvɨ crafu 38.00
kreadiːɡol creadigol 38.00
kraið craidd 37.00
krɨːs crys 36.00
krəbuɨɬ crybwyll 34.00
krewɨd crewyd 32.00
krəvder cryfder 32.00
kreoð creodd 31.00
krəvaχ cryfach 31.00
krand crand 29.00
kreɨlon creulon 28.00
kroɨsvan croesfan 28.00
krənɨ crynu 28.00
kraːfɨ craffu 25.00
kreadiːɡaːɨθ creadigaeth 25.00
kreːdir credir 25.00
kraːdok cradoc 23.00
krut crwt 23.00
krənoːdeb crynodeb 23.00
kraːs cras 21.00
kristnoːɡaːɨθ cristnogaeth 21.00
krəvjon cryfion 21.00
kroːɡi crogi 20.00
kron cron 19.00
kraːf craff 18.00
kredoaɨ credoau 18.00
kristjonoɡjon cristionogion 18.00
kreɨlondeb creulondeb 17.00
kronikil cronicl 17.00
kruɨdrɨn crwydryn 17.00
krəvav cryfaf 17.00
kread cread 16.00
kreaudur creawdwr 16.00
kreːdid credid 16.00
kriː cri 16.00
kredɨd credyd 15.00
krevəðuɨr crefyddwyr 15.00
krəno cryno 15.00
krai crai 14.00
kroɨsor croesor 14.00
kruɨn crwyn 14.00
kraːsɨ crasu 13.00
kreftuɨr crefftwyr 13.00
kripil cripil 13.00
kriʃalaɨ crisialau 13.00
kroɨsawɨd croesawyd 13.00
krəbuɨɬuɨd crybwyllwyd 13.00
krənsuθ crynswth 13.00
kriked criced 12.00
krikjeθ cricieth 12.00
kriʃal crisial 12.00
kristjonoːɡaːɨθ cristionogaeth 12.00
kroɨsforð croesffordd 12.00
kromweɬ cromwell 12.00
kroniklo croniclo 12.00
kravaŋaɨ crafangau 11.00
kraːɡen cragen 11.00
kreːdun credwn 11.00
kreːɡɨn cregyn 11.00
kreiðjol creiddiol 11.00
krombil crombil 11.00
kroɨu croyw 11.00
krənhoir crynhoir 11.00
krəsaɨ crysau 11.00
kraiθ craith 10.00
krempoɡ crempog 10.00
kruɨs crwys 10.00
krənuɨr crynwyr 10.00
kreːvɨ crefu 9.00
kreiɡjoɡ creigiog 9.00
krin crin 9.00
krəfderaɨ cryfderau 9.00
krəndod cryndod 9.00
krəneːdiɡ crynedig 9.00
krebaːχɨ crebachu 8.00
kreftur crefftwr 8.00
kriːbaɨ cribau 8.00
kriʃalɨ crisialu 8.00
kroɨsauɡar croesawgar 8.00
kroɨsoswaɬt croesoswallt 8.00
kromium cromiwm 8.00
kroːθ croth 8.00
krɨːð crydd 8.00
krakjo cracio 7.00
kraːfoð craffodd 7.00
kreːdant credant 7.00
kreftɨs crefftus 7.00
kreiθjaɨ creithiau 7.00
krikjeθ criccieth 7.00
kroɡliθ croglith 7.00
kroni cronni 7.00
kraːχ crach 6.00