Beta version

Words which make Word-final complex coda equal to True for Breit 2015 (Welsh) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ond ond 6118.00
mɨnd mynd 2278.00
ɬond llond 85.00
frind ffrind 84.00
rouland rowland 52.00
round rownd 43.00
krand crand 29.00
edmɨnd edmund 23.00
sound sownd 20.00
edmund edmwnd 13.00
skotland sgotland 11.00
feind ffeind 8.00
stond stond 8.00
hoɬand holland 6.00
raəmond raymond 6.00
seland seland 5.00
verdinand ferdinand 4.00
laŋland langland 4.00
bertrand bertrand 3.00
bound bownd 3.00
bridɡend bridgend 3.00
skotland scotland 3.00
brɨndtland brundtland 2.00
kompound compownd 2.00
krosland crossland 2.00
kɨmberland cumberland 2.00
edmond edmond 2.00
fond ffond 2.00
ɡradɡrind gradgrind 2.00
holand holand 2.00
leland leland 2.00
sɨnderland sunderland 2.00
tailand tailand 2.00
beχɨanaland bechuanaland 1.00
kədvɨnd cydfynd 1.00
diviːdend difidend 1.00
disneɨland disneyland 1.00
finland ffinland 1.00
videoland fideoland 1.00
ɡompound gompownd 1.00
hamond hammond 1.00
harland harland 1.00
ireland ireland 1.00
leimiland leimiland 1.00
leɨland leyland 1.00
mɨlhoɬand mulholland 1.00
neusroɨnd newsround 1.00
ŋ̥ompound nghompownd 1.00
paviland pafiland 1.00
riχmond richmond 1.00
roland roland 1.00
rosalind rosalind 1.00
ʃetland shetland 1.00
sodermanland sodermanland 1.00
soɨθend southend 1.00
swasiland swasiland 1.00
sund swnd 1.00
səmond symond 1.00
tounsend townsend 1.00
tounʃend townshend 1.00
urθ wrth 3546.00
dosparθ dosbarth 404.00
ɡwerθ gwerth 302.00
kəmorθ cymorth 297.00
maurθ mawrth 203.00
nerθ nerth 112.00
r̥anbarθ rhanbarth 86.00
traːferθ trafferth 84.00
anverθ anferth 82.00
porθ porth 57.00
aːberθ aberth 44.00
jorwerθ iorwerth 41.00
prədverθ prydferth 38.00
ɡarθ garth 31.00
ɡuɨrθ gwyrth 29.00
bɨarθ buarth 27.00
kanolbarθ canolbarth 26.00
serθ serth 26.00
anterθ anterth 24.00
ewɨrθ ewyrth 23.00
kəvarθ cyfarth 15.00
diəmadverθ diymadferth 15.00
səχarθ sycharth 12.00
diwerθ diwerth 11.00
ɡwarθ gwarth 11.00
adborθ adborth 10.00
didraːferθ didrafferth 10.00
pɨrθ pyrth 10.00
perθ perth 9.00
kəvwerθ cyfwerth 7.00
deheɨbarθ deheubarth 7.00
treːɡarθ tregarth 7.00
əmborθ ymborth 7.00
penəberθ penyberth 5.00
pridwerθ pridwerth 5.00
torθ torth 5.00
djarθ diarth 4.00
ɬanarθ llanarth 4.00
penarθ penarth 4.00
surθ swrth 4.00
sɨrθ syrth 4.00
aroɡldarθ arogldarth 3.00
arθ arth 3.00
kədnerθ cydnerth 3.00
deɨparθ deuparth 3.00
ɡurθ gwrth 3.00
treːborθ treborth 3.00
wordsworθ wordsworth 3.00
arberθ arberth 2.00
barθ barth 2.00
borθ borth 2.00
kenarθ cenarth 2.00
koɨlkerθ coelcerth 2.00
kəmerθ cymerth 2.00
ðjarθ ddiarth 2.00
ɡoːɡarθ gogarth 2.00
holdsworθ holdsworth 2.00
ɬannarθ llannarth 2.00
lorwerθ lorwerth 2.00
parθ parth 2.00
tarθ tarth 2.00
karθ carth 1.00
dewɨrθ dewyrth 1.00
diðosparθ diddosbarth 1.00
djerθ dierth 1.00
dinerθ dinerth 1.00
henberθ henberth 1.00
hepworθ hepworth 1.00
meðəlnerθ meddylnerth 1.00
penəɡoːɡarθ penygogarth 1.00
rɨdeːvorθ rudeforth 1.00
talɡarθ talgarth 1.00
toɬborθ tollborth 1.00
toɬbɨrθ tollbyrth 1.00
wentworθ wentworth 1.00
woolworθ woolworth 1.00
ɡweld gweld 1662.00
əmweld ymweld 100.00
r̥aɡweld rhagweld 28.00
ʃefjeld sheffield 12.00
aŋhədweld anghydweld 9.00
oswald oswald 7.00
kədweld cydweld 4.00
donald donald 4.00
hould howld 4.00
ronald ronald 4.00
ɡerald gerald 3.00
harold harold 3.00
raəboɨld raybould 3.00
reɡinald reginald 3.00
abeɨvjeld abbeyfield 2.00
arnold arnold 2.00
hald hald 2.00
makdonald macdonald 2.00
mould mowld 2.00
smiθvjeld smithfield 2.00
anvjeld anfield 1.00
arχiːbald archibald 1.00
bɨtervjeld butterfield 1.00
kratvjeld cratfield 1.00
kəvweld cyfweld 1.00
ɡould gowld 1.00
ɡreivswald greifswald 1.00
ɡwernaːfild gwernaffild 1.00
hiɡhvjeld highfield 1.00
hɨðersvjeld huddersfield 1.00
maklesvjeld macclesfield 1.00
mansvjeld mansfield 1.00
midfild midffild 1.00
nɨfjeld nuffield 1.00
oldvjeld oldfield 1.00
rɨmbold rumbold 1.00
spriŋvjeld springfield 1.00
uhitevjeld whitefield 1.00
witold witold 1.00
əoɨld yould 1.00
forð ffordd 987.00
burð bwrdd 273.00
barð bardd 240.00
beirð beirdd 216.00
furð ffwrdd 176.00
kerð cerdd 174.00
fɨrð ffyrdd 132.00
kurð cwrdd 105.00
ɡarð gardd 85.00
ɡuɨrð gwyrdd 75.00
kəfurð cyffwrdd 64.00
harð hardd 59.00
ɨrð urdd 55.00
r̥eilforð rheilffordd 50.00
r̥eilfɨrð rheilffyrdd 47.00
kəŋerð cyngerdd 38.00
aŋerð angerdd 28.00
ɡwaharð gwahardd 24.00
kupurð cwpwrdd 20.00
ɡwerð gwerdd 16.00
ɡoɡənveirð gogynfeirdd 13.00
ɡorð gordd 13.00
ɡoskorð gosgordd 13.00
kroɨsforð croesffordd 12.00
kəforð cyffordd 12.00
djarforð diarffordd 12.00
henforð henffordd 12.00
bodforð bodffordd 11.00
priːvarð prifardd 11.00
traːforð traffordd 11.00
hulforð hwlffordd 10.00
mɨrð myrdd 10.00
priːforð priffordd 10.00
blodeɨɡerð blodeugerdd 9.00
priːfɨrð priffyrdd 9.00
bəθuɨrð bythwyrdd 8.00
ɡorɡəfurð gorgyffwrdd 7.00
həspəsvurð hysbysfwrdd 6.00
bəθoluɨrð bytholwyrdd 4.00
klipvurð clipfwrdd 4.00
priːveirð prifeirdd 4.00
traːfɨrð traffyrdd 4.00
arð ardd 2.00
heirð heirdd 2.00
hurð hwrdd 2.00
ɬədanuɨrð llydanwyrdd 2.00
mustarð mwstardd 2.00
penforð penffordd 2.00
tarð tardd 2.00
aɬdarð alldardd 1.00
aŋhəferð anghyfferdd 1.00
aŋhəfurð anghyffwrdd 1.00
anhəforð anhyffordd 1.00
arurɡerð arwrgerdd 1.00
bɨɡeilɡerð bugeilgerdd 1.00
kardvurð cardfwrdd 1.00
kevnfɨrð cefnffyrdd 1.00
kroɨsfɨrð croesffyrdd 1.00
kɨlforð culffordd 1.00
diːɡerð digerdd 1.00
diɡəfurð digyffwrdd 1.00
ɡwatwarɡerð gwatwargerdd 1.00
ɡweləɡorð gwelygordd 1.00
ɡwənvarð gwynfardd 1.00
ɡɨrð gyrdd 1.00
hamburð hambwrdd 1.00
hujaŋerð hwiangerdd 1.00
ɬeːduɨrð lledwyrdd 1.00
ɬuɨduɨrð llwydwyrdd 1.00
melənuɨrð melynwyrdd 1.00
meundarð mewndardd 1.00
minforð minffordd 1.00
r̥jeiŋerð rhieingerdd 1.00
taːburð tabwrdd 1.00
tramforð tramffordd 1.00
ɨnforð unffordd 1.00
aːðɨsk addysg 720.00
ɡwask gwasg 120.00
əmɨsk ymysg 100.00
task tasg 86.00
kəmɨsk cymysg 53.00
dɨsk dysg 45.00
ɡwisk gwisg 43.00
kusk cwsg 35.00
pask pasg 33.00
desk desg 29.00
mɨsk mysg 26.00
tervɨsk terfysg 20.00
həðɨsk hyddysg 19.00
disk disg 16.00
uɨsk wysg 14.00
ɬosk llosg 12.00
trumɡusk trwmgwsg 9.00
djosk diosg 6.00
ɡolosk golosg 6.00
ɬesk llesg 6.00
mask masg 6.00
ask asc 4.00
diɡəmɨsk digymysg 4.00
ɡweisk gweisg 4.00
hesk hesg 4.00
mosk mosg 4.00
kenɬɨsk cenllysg 3.00
kjosk ciosg 3.00
penwisk penwisg 3.00
arɡrafwask argraffwasg 2.00
bask basg 2.00
kusk cwsc 2.00
djaːðɨsk diaddysg 2.00
diːðɨsk diddysg 2.00
r̥uɨsk rhwysg 2.00
trəmɡusk trymgwsg 2.00
arvwisk arfwisg 1.00
bikaresk bicaresg 1.00
bloɨsk bloesg 1.00
kresk cresc 1.00
dalwask dalwasg 1.00
didervɨsk diderfysg 1.00
dɨsk dysc 1.00
ɡjosk giosg 1.00
ɡrotesk grotesg 1.00
ɡrwɨsk gwrysg 1.00
həlosk hylosg 1.00
moresk moresg 1.00
obelisk obelisg 1.00
risk risg 1.00
sidanwisk sidanwisg 1.00
task tasc 1.00
θrəmɡusk thrymgwsg 1.00
əŋhusk ynghwsg 1.00
kurs cwrs 611.00
ers ers 387.00
skurs sgwrs 125.00
kors cors 66.00
ɡwers gwers 56.00
nɨrs nyrs 32.00
pɨrs pyrs 11.00
purs pwrs 10.00
meindars meindars 6.00
mers mers 5.00
piktiurs pictiwrs 5.00
bilidoukars bilidowcars 4.00
visitors fisitors 4.00
ʃars siars 4.00
walters walters 4.00
slipars slipars 3.00
tejars teiars 3.00
beɬairs bellairs 2.00
bliŋkars blincars 2.00
bousers bowsers 2.00
koljars coliars 2.00
dejars deiars 2.00
fars ffars 2.00
fjars ffiars 2.00
heɨrs heyrs 2.00
labrurs labrwrs 2.00
pot͡ʃars potsiars 2.00
setiurs setiwrs 2.00
slipers slipers 2.00
wiskars wisgars 2.00
beːvers befers 1.00
blumars blwmars 1.00
boŋkɨrs boncyrs 1.00
bəɡars bygars 1.00
bəskars byscars 1.00
bəturs bytwrs 1.00
kenders cenders 1.00
χoŋkars choncars 1.00
χrakɨrs chracyrs 1.00
korɡors corgors 1.00
koɨrs cours 1.00
dendars dendars 1.00
deŋurs dengwrs 1.00
diɡwaːvers digwafers 1.00
diwers diwers 1.00
drelars drelars 1.00
eastenders eastenders 1.00
farmers ffarmers 1.00
farmurs ffarmwrs 1.00
fers ffers 1.00
visidimanars fisidimanars 1.00
ɡaŋers gangers 1.00
ɡlaŋors glangors 1.00
ɡlaʃers glasiers 1.00
ɡərlars gyrlars 1.00
harjers hariers 1.00
leɨχars leuchars 1.00
maltiːsars maltisars 1.00
manars manars 1.00
meinars meinars 1.00
m̥artiklars mharticlars 1.00
monjars moniars 1.00
nikɨrs nicyrs 1.00
ordors ordors 1.00
platelaəers platelayers 1.00
pləmars plymars 1.00
preɡeːθurs pregethwrs 1.00
pəlors pylors 1.00
sadlers sadlers 1.00
ʃaːrs siârs 1.00
ʃanedelirs sianedelirs 1.00
slsters slsters 1.00
θrainers thrainers 1.00
wejars weiars 1.00
əlsers ylsers 1.00
iːðɨnt iddynt 603.00
ohonɨnt ohonynt 470.00
kəmaint cymaint 410.00
maːɨnt maent 240.00
ɡuɨnt gwynt 217.00
arnɨnt arnynt 206.00
diwəɬjant diwylliant 185.00
ɬuɨðjant llwyddiant 177.00
ədɨnt ydynt 162.00
ɡanðɨnt ganddynt 158.00
savbuɨnt safbwynt 152.00
oɨðɨnt oeddynt 144.00
kɨnt cynt 143.00
maint maint 143.00
diwədjant diwydiant 111.00
hunt hwnt 107.00
r̥əŋðɨnt rhyngddynt 107.00
puɨnt pwynt 105.00
amdanɨnt amdanynt 104.00
sant sant 104.00
pont pont 103.00
ənðɨnt ynddynt 101.00
həforðjant hyfforddiant 100.00
nant nant 90.00
oɨðent oeddent 89.00
bəðent byddent 81.00
atɨnt atynt 77.00
r̥ɨuvaint rhywfaint 76.00
helɨnt helynt 74.00
peirjant peiriant 70.00
ɡaɬent gallent 62.00
ɡɨnt gynt 61.00
meθjant methiant 61.00
təvjant tyfiant 61.00
urθɨnt wrthynt 60.00
əŋhɨnt ynghynt 60.00
bɨont buont 57.00
ɡeraint geraint 56.00
kausant cawsant 55.00
braint braint 52.00
bəðant byddant 51.00
roɨðɨnt roeddynt 48.00
məneɡjant mynegiant 47.00
ɡoɡonjant gogoniant 46.00
mənwent mynwent 46.00
klɨdjant cludiant 38.00
hɨnt hynt 36.00
aːɨθant aethant 35.00
paːɨnt paent 35.00
ɡwent gwent 34.00
daːɨθant daethant 33.00
trevnjant trefniant 32.00
frɨnt ffrynt 31.00
peint peint 31.00
r̥amant rhamant 31.00
ɨχavbuɨnt uchafbwynt 29.00
dilənjant dilyniant 28.00
meðjant meddiant 28.00
trostɨnt trostynt 28.00
kaːɨnt caent 27.00
ɡwelsant gwelsant 27.00
huɨnt hwynt 27.00
roɨðent roeddent 27.00
tant tant 27.00
ɡwarjant gwariant 26.00
ɡwerθjant gwerthiant 26.00
baːɨnt baent 25.00
djoðeːvaint dioddefaint 25.00
adlonjant adloniant 24.00
kovjant cofiant 24.00
ɡwəðent gwyddent 24.00
launt lawnt 24.00
keraint ceraint 22.00
χwant chwant 21.00
dəlent dylent 21.00
ɡunaːɨθant gwnaethant 21.00
petaːɨnt petaent 20.00
r̥ent rhent 20.00
əswirjant yswiriant 20.00
kaːɨrɡraunt caergrawnt 19.00
haint haint 19.00
kanolbuɨnt canolbwynt 18.00
meːðent meddent 18.00
fənjant ffyniant 17.00
ɡunaːnt gwnânt 17.00
medrent medrent 16.00
keɨnant ceunant 15.00
klejent cleient 15.00
haulvraint hawlfraint 15.00
moljant moliant 15.00
toðjant toddiant 15.00
kerɨnt cerrynt 14.00
epɨnt epynt 14.00
hebðɨnt hebddynt 14.00
henaint henaint 14.00
hɨnaŋovjant hunangofiant 14.00
ɡwarant gwarant 13.00
ɡwelent gwelent 13.00
ɡweɬjant gwelliant 13.00
palmant palmant 13.00
kaːnt cânt 12.00
χuɨðjant chwyddiant 12.00
dant dant 12.00
flint fflint 12.00
ɬiveirjant llifeiriant 12.00
mənent mynnent 12.00
porθjant porthiant 12.00
rolant rolant 12.00
seibjant seibiant 12.00
truɨðɨnt trwyddynt 12.00
aːɨnt aent 11.00
brunt brwnt 11.00
kaːɨrɡaint caergaint 11.00
deɨent deuent 11.00
difɨant diffuant 11.00
maðeɨant maddeuant 11.00
troːbuɨnt trobwynt 11.00
kaint caint 10.00
kəveiljant cyfeiliant 10.00
diskərχjant disgyrchiant 10.00
mohonɨnt mohonynt 10.00
əskəvaint ysgyfaint 10.00
arwerθjant arwerthiant 9.00
aʃant asiant 9.00
kanmluɨðjant canmlwyddiant 9.00
kəmheɬjant cymhelliant 9.00
doːnt dônt 9.00
druɨðɨnt drwyddynt 9.00
ɡadausant gadawsant 9.00
ɡwəðant gwyddant 9.00
paʃant pasiant 9.00
bɨðsoðjant buddsoddiant 8.00
klɨusant clywsant 8.00
koruɨnt corwynt 8.00
kəmerjant cymeriant 8.00
kəraːɨðaːsant cyraeddasant 8.00
djemunt diemwnt 8.00
divodjant difodiant 8.00
dəwedaːsant dywedasant 8.00
fɨrvjant ffurfiant 8.00
ɡunaːɨnt gwnaent 8.00
r̥aɡðɨnt rhagddynt 8.00
seint seint 8.00
traχwant trachwant 8.00
bɨaːsent buasent 7.00
kreːdant credant 7.00
edrəχent edrychent 7.00
folant ffolant 7.00
ɡereint gereint 7.00
ɡoːvaint gofaint 7.00
penəbont penybont 7.00
aːnt ânt 6.00
amrant amrant 6.00
arverent arferent 6.00
kadnant cadnant 6.00
derwent derwent 6.00
deɨant deuant 6.00
dəmɨnent dymunent 6.00
eliːfant eliffant 6.00
ɬəfant llyffant 6.00
mənont mynnont 6.00
r̥jant rhiant 6.00
sarʃant sarsiant 6.00
taləbont talybont 6.00
teimlent teimlent 6.00
χanðɨnt chanddynt 5.00
kount cownt 5.00
kwənant cwynant 5.00
kəmerant cymerant 5.00
danɨnt danynt 5.00
font ffont 5.00
ɡwelant gwelant 5.00
haːɨðjant haeddiant 5.00
medrant medrant 5.00
r̥oɨsant rhoesant 5.00
sejont seiont 5.00
ʃaraːdent siaradent 5.00
amrɨujant amrywiant 4.00
broljant broliant 4.00
kanent canent 4.00
kanpɨnt canpunt 4.00
klint clint 4.00
kəχuɨnaːsant cychwynasant 4.00
daljant daliant 4.00
daɨkanmluɨðjant daucanmlwyddiant 4.00
diɡoːvaint digofaint 4.00
dəvnaint dyfnaint 4.00
ɡwant gwant 4.00
ɡrwandawant gwrandawant 4.00
hoːfent hoffent 4.00
laːvant lafant 4.00
ɬuɨðaːsant llwyddasant 4.00
muɨnjant mwyniant 4.00
saːvent safent 4.00
ʃomjant siomiant 4.00
troɨsant troesant 4.00
turnameint twrnameint 4.00
adborθjant adborthiant 3.00
avluɨðjant aflwyddiant 3.00
bant bant 3.00
bront bront 3.00
keint ceint 3.00
keiʃant ceisiant 3.00
keiʃent ceisient 3.00
daljent dalient 3.00
deχreɨaːsant dechreuasant 3.00
deχreɨsant dechreusant 3.00
dekpɨnt decpunt 3.00
devnəðjent defnyddient 3.00
ebarɡovjant ebargofiant 3.00
ɡalwaːsant galwasant 3.00
ɡobeiθjent gobeithient 3.00
ɡnwelont gwnelont 3.00
ɡurɡant gwrgant 3.00
ɡwəljent gwylient 3.00
meðəljent meddylient 3.00
moniument moniwment 3.00
mənant mynnant 3.00
nauðsant nawddsant 3.00
pendervənaːsant penderfynasant 3.00
perθənent perthynent 3.00
petaːsent petasent 3.00
prənjant pryniant 3.00
puɨsleiʃant pwysleisiant 3.00
sunt swnt 3.00
teiθjent teithient 3.00
treɨljant treuliant 3.00
treɨljent treulient 3.00
təbjant tybiant 3.00
əmərjant ymyriant 3.00
aðolent addolent 2.00
aɡoraːsant agorasant 2.00
aŋhətɨnent anghytunent 2.00
beruːbuɨnt berwbwynt 2.00
breɨðuɨdjent breuddwydient 2.00
bəðont byddont 2.00
kanant canant 2.00
kenvaint cenfaint 2.00
kilɡant cilgant 2.00
kodaːsant codasant 2.00
koːdent codent 2.00
kovjent cofient 2.00
koɬant collant 2.00
koɬent collent 2.00
kəvriːvant cyfrifant 2.00
kəvriːvent cyfrifent 2.00
daunʃent dawnsient 2.00
deχreɨant dechreuant 2.00
derbənjant derbyniant 2.00
derbənjent derbynient 2.00
djamunt diamwnt 2.00
diskount disgownt 2.00
diskuɨljent disgwylient 2.00
ditment ditment 2.00
dəχwelant dychwelant 2.00
dəvnant dyfnant 2.00
dəmɨnant dymunant 2.00
dəweːdent dywedent 2.00
edrəχant edrychant 2.00
eiðint eiddynt 2.00
eisteːðant eisteddant 2.00
elivjant elifiant 2.00
epiljent epilient 2.00
ɡwaːɨðaːsant gwaeddasant 2.00
ɡwenent gwenent 2.00
ɡwiskent gwisgent 2.00
ɡnwant gwnant 2.00
ɬantriːsant llantrisant 2.00
ɬuɨðant llwyddant 2.00
ɬuɨðent llwyddent 2.00
lotment lotment 2.00
mabsant mabsant 2.00
maːɨsmoχnant maesmochnant 2.00
meːðant meddant 2.00
neidjaːsant neidiasant 2.00
parhaːnt parhânt 2.00
parhaːɨnt parhaent 2.00
pləɡjant plygiant 2.00
preːsant presant 2.00
privjant prifiant 2.00
provaːsant profasant 2.00
r̥anent rhannent 2.00
r̥eubuɨnt rhewbwynt 2.00
r̥eulivjant rhewlifiant 2.00
r̥oːðant rhoddant 2.00
r̥əχwant rhychwant 2.00
sevədlaːsant sefydlasant 2.00
sment sment 2.00
stiudant stiwdant 2.00
səmɨdaːsant symudasant 2.00
sərθjaːsant syrthiasant 2.00
tanɨnt tanynt 2.00
tarðant tarddant 2.00
teimlant teimlant 2.00
torjant toriant 2.00
trausant trawsant 2.00
trausərjant trawsyriant 2.00
treɨljaːsant treuliasant 2.00
triχanmluɨðjant trichanmlwyddiant 2.00
turnament twrnament 2.00
əstərjant ystyriant 2.00
aberθent aberthent 1.00
aχoːsant achosant 1.00
adwaːɨnent adwaenent 1.00
aɡerbeirjant agerbeiriant 1.00
amhendant amhendant 1.00
amləɡant amlygant 1.00
anant anant 1.00
anvonant anfonant 1.00
aŋhovjaːsant anghofiasant 1.00
aŋhovjaːsent anghofiasent 1.00
arbeitervront arbeiterfront 1.00
arhoːsent arhosent 1.00
arweinjant arweiniant 1.00
auɡrəmant awgrymant 1.00
blaːɨneɡnant blaenegnant 1.00
blaːɨnr̥iunant blaenrhiwnant 1.00
bloɨðjant bloeddiant 1.00
bluɨdjant blwydiant 1.00
boːnt bônt 1.00
bodlonant bodlonant 1.00
boɨnt boent 1.00
braːθent brathent 1.00
breːsant bresant 1.00
bɨːant buant 1.00
bɨɡeiljent bugeilient 1.00
burjaːdent bwriadent 1.00
burjant bwriant 1.00
buɨtant bwytant 1.00
kadwent cadwent 1.00
kavnant cafnant 1.00
kanvəðent canfyddent 1.00
kanlənant canlynant 1.00
karjent carient 1.00
kasklent casglent 1.00
kaskwent casgwent 1.00
kausent cawsent 1.00
χalvont chalfont 1.00
χwaraːɨent chwaraeent 1.00
χwarðent chwarddent 1.00
kiljant ciliant 1.00
kiljaːsant ciliasant 1.00
kipjant cipiant 1.00
klaːðent claddent 1.00
kloʃant closiant 1.00
klɨːdant cludant 1.00
klɨːdent cludent 1.00
kləwant clywant 1.00
kləwent clywent 1.00
klɨusent clywsent 1.00
koɬaːsant collasant 1.00
konant conant 1.00
kraːvant crafant 1.00
kruɨdraːsant crwydrasant 1.00
kɨsanent cusanent 1.00
kuɨmpaːsant cwympasant 1.00
kədɨnent cydunent 1.00
kədweiθjant cydweithiant 1.00
kəvaðeːvant cyfaddefant 1.00
kəvarχent cyfarchent 1.00
kəvarvɨːant cyfarfuant 1.00
kəveirbuɨnt cyfeirbwynt 1.00
kəveirjent cyfeirient 1.00
kəmeraːsant cymerasant 1.00
kəmerent cymerent 1.00
kənhaljant cynhaliant 1.00
kənhaljent cynhalient 1.00
kənhuɨsent cynhwysent 1.00
kəniɡjant cynigiant 1.00
kənrəχjolent cynrychiolent 1.00
kərhaːɨðant cyrhaeddant 1.00
kərhaːɨðaːsant cyrhaeddasant 1.00
kəsəɬtent cysylltent 1.00
kətɨnaːsant cytunasant 1.00
dadleɨent dadleuent 1.00
dadleɨsant dadleusant 1.00
daːɨθent daethent 1.00
daint daint 1.00
danvonaːsant danfonasant 1.00
darɬenant darllenant 1.00
datbləɡant datblygant 1.00
datχuɨðjant datchwyddiant 1.00
ðəwetont ddywetont 1.00
deaɬent deallent 1.00
devnəðjant defnyddiant 1.00
deɡpɨnt degpunt 1.00
denent denent 1.00
deŋmluɨðjant dengmlwyddiant 1.00
derbənjaːsant derbyniasant 1.00
deːsant desant 1.00
deɨkant deucant 1.00
deɨɡant deugant 1.00
deɨnant deunant 1.00
dewiːsant dewisant 1.00
dewiːsent dewisent 1.00
dibeirjant dibeiriant 1.00
dibənant dibynnant 1.00
didorjant didoriant 1.00
divlanaːsant diflanasant 1.00
divəneɡjant difynegiant 1.00
diɡanolbuɨnt diganolbwynt 1.00
diɡuɨðant digwyddant 1.00
diɡuɨðaːsant digwyddasant 1.00
dihelɨnt dihelynt 1.00
dihəforðjant dihyfforddiant 1.00
dilənant dilynant 1.00
dinistrjent dinistrient 1.00
djoðeːvant dioddefant 1.00
djolχant diolchant 1.00
djolχent diolchent 1.00
diskənaːsant disgynasant 1.00
diskənant disgynnant 1.00
doɨnt doent 1.00
dont dont 1.00
dɨrant durrant 1.00
duɨbɨnt dwybunt 1.00
dəχwelsant dychwelsant 1.00
dəlaːsent dylasent 1.00
dəskant dysgant 1.00
dəweːdant dywedant 1.00
ekseitment ecseitment 1.00
ediveirjant edifeiriant 1.00
eisteðaːsant eisteddasant 1.00
embaŋkment embancment 1.00
envant enfant 1.00
enaint ennaint 1.00
erlidjant erlidiant 1.00
erlidjaːsant erlidiasant 1.00
eθolaːsant etholasant 1.00
valent falent 1.00
flipant fflipant 1.00
foɨsant ffoesant 1.00
fuɨθjant ffwythiant 1.00
vənɨnt fynnynt 1.00
ɡadawent gadawent 1.00
ɡalwant galwant 1.00
ɡalwent galwent 1.00
ɡeint geint 1.00
ɡenθɨnt genthynt 1.00
ɡlanðeɨsant glanddeusant 1.00
ɡlejent gleient 1.00
ɡovənant gofynnant 1.00
ɡoɡəmaint gogymaint 1.00
ɡosodaːsant gosodasant 1.00
ɡraunt grawnt 1.00
ɡronant gronant 1.00
ɡwaːɨðant gwaeddant 1.00
ɡwahanaːsant gwahanasant 1.00
ɡwareːdent gwaredent 1.00
ɡweiθjant gweithiant 1.00
ɡweiθjent gweithient 1.00
ɡwelsent gwelsent 1.00
ɡunaːɨθont gwnaethont 1.00
ɡurθbuɨnt gwrthbwynt 1.00
ɡurθdrawent gwrthdrawent 1.00
ɡurθoːdant gwrthodant 1.00
ɡurθodaːsant gwrthodasant 1.00
ɡuθjant gwthiant 1.00
ɡuɨbɨaːsent gwybuasent 1.00
ɡuɨljaːsant gwyliasant 1.00
ɡəraːsant gyrasant 1.00
ɡərjant gyriant 1.00
ɡərent gyrrent 1.00
harsant harsant 1.00
hauljent hawlient 1.00
hedvanent hedfanent 1.00
herjent herient 1.00
hidlant hidlant 1.00
hiruɨnt hirwynt 1.00
hoðnant hoddnant 1.00
hoɨljent hoelient 1.00
hofnant hoffnant 1.00
honent honnent 1.00
honɨnt honynt 1.00
hotpoint hotpoint 1.00
hoɨɡoɨmont hougoumont 1.00
hɨnanvoljant hunanfoliant 1.00
hɨnanvəneɡjant hunanfynegiant 1.00
indipendant indipendant 1.00
laːvont lafont 1.00
laɨrent laurent 1.00
laurent lawrent 1.00
ɬaːðent lladdent 1.00
ɬanðeɨsant llanddeusant 1.00
ɬedaːsant lledasant 1.00
ɬeðvent lleddfent 1.00
ɬesteirjant llesteiriant 1.00
ɬiːvont llifont 1.00
ɬəvant llyfant 1.00
ɬəŋkent llyncent 1.00
ɬəstəvjant llystyfiant 1.00
ɬəθərent llythyrent 1.00
lɨnt lunt 1.00
mabuɨʃaːdent mabwysiadent 1.00
meðəljant meddyliant 1.00
meiðjent meiddient 1.00
mesɨrent mesurent 1.00
meθaːsant methasant 1.00
miɡneint migneint 1.00
mɨːdent mudent 1.00
munt mwnt 1.00
məɡent mygent 1.00
məneːɡant mynegant 1.00
mənəχent mynychent 1.00
nejaint neiaint 1.00
neidjant neidiant 1.00
neidjent neidient 1.00
newidjant newidiant 1.00
newidjent newidient 1.00
obsoleːsent obsolesent 1.00
odanɨnt odanynt 1.00
parχaːsant parchasant 1.00
pedwarkanmluɨðjant pedwarcanmlwyddiant 1.00
perjant periant 1.00
perθənant perthynant 1.00
piɡnaint pignaint 1.00
pleidleiʃent pleidleisient 1.00
porjant poriant 1.00
prjodaːsant priodasant 1.00
proːvent profent 1.00
prənant prynant 1.00
prənent prynent 1.00
pɨmsaint pumsaint 1.00
pɨteinjaːsant puteiniasant 1.00
puɨsant pwysant 1.00
r̥eolent rheolent 1.00
r̥oðaːsant rhoddasant 1.00
r̥oːðent rhoddent 1.00
r̥oisant rhoisant 1.00
r̥əðvraint rhyddfraint 1.00
saiθkanmluɨðjant saithcanmlwyddiant 1.00
sarɡant sargant 1.00
seiljent seilient 1.00
skrivenaːsant sgrifenasant 1.00
ʃaraːdant siaradant 1.00
siɡnivjant signifiant 1.00
simunt simwnt 1.00
sonjent sonient 1.00
sorjant soriant 1.00
stent stent 1.00
sɨːðant suddant 1.00
səlwant sylwant 1.00
səlweðolsant sylweddolsant 1.00
səmɨːdant symudant 1.00
sərθjent syrthient 1.00
tavlent taflent 1.00
talant talant 1.00
teɨrnvradurjaːɨθaːsant teyrnfradwriaethasant 1.00
tirjant tiriant 1.00
toraːsant torasant 1.00
traːɨθaːsant traethasant 1.00
trevnant trefnant 1.00
trevnaːsent trefnasent 1.00
treθjant trethiant 1.00
triːɡent trigent 1.00
triɡjant trigiant 1.00
triwant triwant 1.00
troχjant trochiant 1.00
troɨnt troent 1.00
troisant troisant 1.00
trosnant trosnant 1.00
truʃent trwsient 1.00
tɨeːðant tueddant 1.00
tɨeːðent tueddent 1.00
tunt twnt 1.00
təbjaːsant tybiasant 1.00
təbjent tybient 1.00
təvant tyfant 1.00
təvent tyfent 1.00
tənhaːɨnt tynhaent 1.00
tənant tynnant 1.00
tənent tynnent 1.00
təwaɬtaːsant tywalltasant 1.00
uɨbrnant wybrnant 1.00
uɨneːbant wynebant 1.00
əmborθant ymborthant 1.00
əmðaŋɡoːsant ymddangosant 1.00
əmðiðorant ymddiddorant 1.00
əmðəɡant ymddygant 1.00
əmestənant ymestynnant 1.00
əmfɨrvjaːsant ymffurfiasant 1.00
əmvɨːdent ymfudent 1.00
əmɡoɬjant ymgolliant 1.00
əmɡəmerent ymgymerent 1.00
əmhəvrədant ymhyfrydant 1.00
əmlənent ymlynent 1.00
əmnəðant ymnyddant 1.00
əmosodaːsant ymosodasant 1.00
əmprədjant ymprydiant 1.00
əmroðaːsant ymroddasant 1.00
əmsevədlaːsant ymsefydlasant 1.00
əŋanent ynganent 1.00
əskrivenant ysgrifennant 1.00
əskrivenent ysgrifennent 1.00
əstərjent ystyrient 1.00
wiljəms williams 583.00
aːdams adams 3.00
wiljems wiliems 3.00
albums albwms 2.00
wiljams wiliams 2.00
məʃrums myshrwms 1.00
sɨms syms 1.00
iːvaŋk ifanc 398.00
puŋk pwnc 233.00
fraiŋk ffrainc 115.00
iːvaiŋk ifainc 101.00
djaŋk dianc 95.00
baŋk banc 73.00
jeɨaŋk ieuanc 47.00
kaiŋk cainc 28.00
jeɨaiŋk ieuainc 24.00
piŋk pinc 20.00
maiŋk mainc 19.00
poŋk ponc 17.00
siŋk sinc 11.00
traŋk tranc 10.00
taŋk tanc 8.00
ɬuŋk llwnc 7.00
r̥oŋk rhonc 7.00
tiŋk tinc 7.00
leblaŋk leblanc 5.00
kraːvaŋk crafanc 4.00
kraŋk cranc 4.00
toŋk tonc 4.00
spoŋk sbonc 3.00
ʃoŋk sionc 3.00
aŋk anc 2.00
bɨŋk bync 2.00
ɡriŋk grinc 2.00
ɡwaŋk gwanc 2.00
aːvaŋk afanc 1.00
kliŋk clinc 1.00
kəvraŋk cyfranc 1.00
vereŋk ferenc 1.00
fraŋk ffranc 1.00
ɡlaslaŋk glaslanc 1.00
ɡwiŋk gwinc 1.00
plaŋk planc 1.00
pɨŋk pync 1.00
r̥uŋk rhwnc 1.00
staŋk stanc 1.00
swaŋk swanc 1.00
θrɨŋk thrync 1.00
əstaŋk ystanc 1.00
merχ merch 380.00
serχ serch 154.00
kənɨrχ cynnyrch 153.00
əmɡɨrχ ymgyrch 88.00
kəvarχ cyfarch 39.00
anerχ annerch 38.00
ɬewɨrχ llewyrch 20.00
ɬoŋəvarχ llongyfarch 15.00
meirχ meirch 13.00
keirχ ceirch 12.00
ɬannerχ llannerch 9.00
kɨrχ cyrch 8.00
r̥əðerχ rhydderch 8.00
forχ fforch 7.00
prəθerχ prytherch 7.00
maːdarχ madarch 5.00
niuburχ niwbwrch 5.00
r̥iɡəvarχ rhigyfarch 5.00
turχ twrch 5.00
alarχ alarch 4.00
anhəɡɨrχ anhygyrch 4.00
elɨrχ elyrch 4.00
ɬanɡamarχ llangamarch 4.00
ɬəwarχ llywarch 4.00
dilewɨrχ dilewyrch 3.00
eirχ eirch 3.00
ɡorðerχ gordderch 3.00
həɡɨrχ hygyrch 3.00
prjodverχ priodferch 3.00
abererχ abererch 2.00
amarχ amarch 2.00
kasteɬmarχ castellmarch 2.00
həbarχ hybarch 2.00
ɬəsverχ llysferch 2.00
pikwarχ picwarch 2.00
prəðerχ prydderch 2.00
təweirχ tyweirch 2.00
adlewɨrχ adlewyrch 1.00
aɬɡɨrχ allgyrch 1.00
brənɬəwarχ brynllywarch 1.00
kaːɨθverχ caethferch 1.00
kinmerχ cinmerch 1.00
kənhɨrχ cynhyrch 1.00
horŋχɨrχ hornchurch 1.00
hɨnanbarχ hunanbarch 1.00
ɬenɨrχ llennyrch 1.00
ɬenɨrχ llenyrch 1.00
maɬerχ mallerch 1.00
pikforχ picfforch 1.00
pikfɨrχ picffyrch 1.00
r̥osmeirχ rhosmeirch 1.00
təwɨrχ tywyrch 1.00
eŋr̥aift enghraifft 355.00
kreft crefft 90.00
ɬoft llofft 60.00
draft drafft 35.00
lift lifft 24.00
aift aifft 18.00
drift drifft 6.00
ʃift shifft 6.00
raft rafft 5.00
ʃaft siafft 3.00
uft wfft 2.00
ɡhraift ghraifft 1.00
ɡrift grifft 1.00
korf corff 324.00
kɨrf cyrff 83.00
skarf sgarff 7.00
sarf sarff 5.00
korf corph 2.00
ɡurθɡɨrf gwrthgyrff 2.00
beiŋorf beingorff 1.00
kəvaŋorf cyfangorff 1.00
ɡorf gorff 1.00
seirf seirff 1.00
roːberts roberts 314.00
kwarts cwarts 6.00
dorts dorts 2.00
ekspɨrts ecspyrts 1.00
ɡonsarts gonsarts 1.00
ʃorts siorts 1.00
θorts thorts 1.00
weinerts weinerts 1.00
djolχ diolch 262.00
kɨlχ cylch 219.00
balχ balch 140.00
əŋhɨlχ ynghylch 137.00
amɡɨlχ amgylch 108.00
bulχ bwlch 77.00
awərɡɨlχ awyrgylch 54.00
kalχ calch 27.00
ɡɨlχ gylch 6.00
dalɡɨlχ dalgylch 5.00
ɡwalχ gwalch 5.00
amulχ amwlch 4.00
ɡwəŋalχ gwyngalch 3.00
kaledvulχ caledfwlch 2.00
kevnamulχ cefnamwlch 2.00
χɨlχ chylch 2.00
bruɨdrweilχ brwydrweilch 1.00
deurvalχ dewrfalch 1.00
diːvalχ difalch 1.00
ɡolχ golch 1.00
hɨveŋalχ hufengalch 1.00
ŋ̥ɨlχ nghylch 1.00
oːɡɨlχ ogylch 1.00
welχ welch 1.00
əmolχ ymolch 1.00
fɨrv ffurf 224.00
torv torf 36.00
kənurv cynnwrf 33.00
berv berf 23.00
arv arf 18.00
nerv nerf 10.00
ɨnfɨrv unffurf 8.00
adverv adferf 7.00
diɡənurv digynnwrf 5.00
turv twrf 3.00
ɨnjonfɨrv unionffurf 1.00
ferm fferm 154.00
farm ffarm 23.00
platform platfform 5.00
əstorm ystorm 4.00
fɨrm ffyrm 3.00
blatform blatfform 2.00
iuniːform iwnifform 2.00
blatvorm blatform 1.00
form fform 1.00
riːχard richard 153.00
edward edward 114.00
ɡward gward 35.00
tɨrd tyrd 35.00
pritχard pritchard 29.00
jard iard 28.00
howard howard 15.00
laəard layard 12.00
bord bord 11.00
kətɡord cytgord 11.00
stiward stiward 9.00
kustard cwstard 8.00
hansard hansard 8.00
bernard bernard 6.00
staːford stafford 6.00
priːχard prichard 5.00
ɡard gard 4.00
miɬward millward 4.00
mustard mwstard 4.00
boɨχard bouchard 3.00
kardbord cardbord 3.00
viʃɡɨard fishguard 3.00
ɡerard gerard 3.00
ɡjard giard 3.00
alvord alford 2.00
bedvord bedford 2.00
haskɨard hasguard 2.00
hereːvord hereford 2.00
hɨrd hurd 2.00
lanlord lanlord 2.00
ʃepard shepard 2.00
teilhard teilhard 2.00
telvord telford 2.00
woodward woodward 2.00
amanvord ammanford 1.00
aŋhətɡord anghytgord 1.00
ard ard 1.00
aəlward aylward 1.00
blaŋχard blanchard 1.00
bluːbɨrd blwbyrd 1.00
bradvord bradford 1.00
katvord catford 1.00
krauvord crawford 1.00
kɨnard cunard 1.00
kurd cwrd 1.00
kətkord cytcord 1.00
edɨːard eduard 1.00
ford fford 1.00
ɡardbord gardbord 1.00
ɡoːðard goddard 1.00
ɡresvord gresford 1.00
harvord harford 1.00
haəward hayward 1.00
homward homward 1.00
leonhard leonhard 1.00
liskard liscard 1.00
ɬeupard llewpard 1.00
milord milord 1.00
nord nord 1.00
periːɡord perigord 1.00
postkjard postciard 1.00
rɨθervord rutherford 1.00
salvord salford 1.00
seward seward 1.00
ʃaldeːvord shaldeford 1.00
stratvord stratford 1.00
traːford trafford 1.00
walvord walford 1.00
waʃvord washford 1.00
watvord watford 1.00
ujard wiard 1.00
wilvord wilford 1.00
uɨnvord wynford 1.00
ɡuɨɬt gwyllt 144.00
ɡwaɬt gwallt 107.00
kəsuɬt cyswllt 88.00
ɡweɬt gwellt 36.00
ɡlasweɬt glaswellt 29.00
suɬt swllt 24.00
təwaɬt tywallt 22.00
ɡwenaɬt gwenallt 21.00
hoɬt hollt 21.00
aɬt allt 18.00
ɡeraɬt gerallt 18.00
daɬt dallt 17.00
eːsɨɬt esyllt 17.00
haɬt hallt 14.00
dəvnaɬt dyfnallt 10.00
meɬt mellt 10.00
kroɨsoswaɬt croesoswallt 8.00
diɡəsuɬt digyswllt 3.00
ɡaɬt gallt 3.00
r̥einaɬt rheinallt 3.00
tanraɬt tanrallt 3.00
boɨlaɬt boelallt 2.00
boɬt bollt 2.00
deɨsuɬt deuswllt 2.00
ɡoruɨɬt gorwyllt 2.00
nuɨduɨɬt nwydwyllt 2.00
raɬt rallt 2.00
avraːduɨɬt afradwyllt 1.00
aŋhəsuɬt anghyswllt 1.00
anəstəwaɬt anystywallt 1.00
baːɡiɬt bagillt 1.00
bodriŋaɬt bodringallt 1.00
bronaɬt bronallt 1.00
bɨːeɬt buellt 1.00
bulχəðuɨaɬt bwlchyddwyallt 1.00
kraukweɬt crawcwellt 1.00
kroukweɬt crowcwellt 1.00
kəsɨɬt cysyllt 1.00
deɬt dellt 1.00
ferɨɬt fferyllt 1.00
maːɨsweɬt maeswellt 1.00
maɬt mallt 1.00
mɨaɬt muallt 1.00
mɨɬt myllt 1.00
peisweɬt peiswellt 1.00
penəwenaɬt penywennallt 1.00
taranvoɬt taranfollt 1.00
ɨɨːeɬt uuellt 1.00
wenaɬt wenallt 1.00
uɨɬt wyllt 1.00
edwards edwards 137.00
riːχards richards 53.00
biljards biliards 1.00
etendards etendards 1.00
film ffilm 135.00
salm salm 15.00
malkolm malcolm 4.00
anselm anselm 2.00
kulm cwlm 1.00
vikroːfilm ficroffilm 1.00
saːdurn sadwrn 122.00
kaːdarn cadarn 99.00
haːɨarn haearn 90.00
taːvarn tafarn 64.00
peŋwern pengwern 34.00
karn carn 30.00
eskɨrn esgyrn 27.00
χuɨrn chwyrn 26.00
askurn asgwrn 25.00
kɨrn cyrn 24.00
ɨːfern uffern 24.00
ɡwern gwern 23.00
ɬanaːɨlhaːɨarn llanaelhaearn 21.00
durn dwrn 20.00
r̥aɡvarn rhagfarn 16.00
keːdɨrn cedyrn 12.00
ɡurθeɨrn gwrtheyrn 10.00
ɬanbaːdarn llanbadarn 9.00
kəveiljorn cyfeiliorn 8.00
eːdern edern 8.00
meɬteɨrn mellteyrn 8.00
ɡuɨðelwern gwyddelwern 7.00
paːdarn padarn 7.00
sarn sarn 7.00
siːsurn siswrn 7.00
ɨtɡorn utgorn 7.00
arðurn arddwrn 6.00
kildurn cildwrn 6.00
djaːðɨrn diaddurn 6.00
talurn talwrn 6.00
turn twrn 6.00
wiːbɨrn wiburn 6.00
konsɨrn consyrn 5.00
burn bwrn 4.00
pensarn pensarn 4.00
teɨrn teyrn 4.00
bodeːdern bodedern 3.00
ɬɨːsern llusern 3.00
talsarn talsarn 3.00
trəɡarn trygarn 3.00
ɨŋkorn uncorn 3.00
wern wern 3.00
aberkarn abercarn 2.00
aːðɨrn addurn 2.00
aːɨlhaːɨarn aelhaearn 2.00
baθaːvarn bathafarn 2.00
koɬvarn collfarn 2.00
furn ffwrn 2.00
ɡwalarn gwalarn 2.00
heɨrn heyrn 2.00
ɬandrəɡarn llandrygarn 2.00
ɬansaːdurn llansadwrn 2.00
maːsarn masarn 2.00
miːɡurn migwrn 2.00
miːsurn miswrn 2.00
talarn talarn 2.00
talhaːɨarn talhaearn 2.00
θorbɨrn thorburn 2.00
treːbern trebern 2.00
triːdarn tridarn 2.00
ɨdɡɨrn udgyrn 2.00
ɨnvarn unfarn 2.00
aːsarn asarn 1.00
blaːɨnwern blaenwern 1.00
brəŋarn bryngarn 1.00
konsarn consarn 1.00
konsern consern 1.00
diraɡvarn diragfarn 1.00
dolbaːdarn dolbadarn 1.00
ɡarðurn garddwrn 1.00
ɡarn garn 1.00
ɡonsern gonsern 1.00
ɡormesteɨrn gormesdeyrn 1.00
ɡənsɨrn gynsyrn 1.00
lamboɨrn lambourn 1.00
ɬanɬuχaːɨarn llanllwchaearn 1.00
ɬanwern llanwern 1.00
ɬoskurn llosgwrn 1.00
ɬuɨŋwern llwyngwern 1.00
loɨarn louarn 1.00
maːθarn matharn 1.00
meːdurn medwrn 1.00
meiɬteɨrn meillteyrn 1.00
n̥urn nhwrn 1.00
peŋarn pengarn 1.00
faːdarn phadarn 1.00
piːɡurn pigwrn 1.00
raəbɨrn rayburn 1.00
rɨŋkorn runcorn 1.00
skoːθern scothern 1.00
skɨrn scurn 1.00
stuːburn stwbwrn 1.00
surn swrn 1.00
talaːχarn talacharn 1.00
talhajarn talhaiarn 1.00
taləsarn talysarn 1.00
trahaːɨarn trahaearn 1.00
ɨtɡɨrn utgyrn 1.00
ənəskənhaːɨarn ynyscynhaearn 1.00
roːbert robert 119.00
sport sbort 20.00
ɬidjart llidiart 19.00
kurt cwrt 15.00
ʃart siart 12.00
albert albert 11.00
skert sgert 11.00
herbert herbert 10.00
beðɡelert beddgelert 9.00
hort hort 8.00
stɨart stuart 8.00
χwart chwart 6.00
fulbart ffwlbart 6.00
heŋurt hengwrt 5.00
liːbart libart 5.00
r̥iʃart rhisiart 5.00
ʃort siort 5.00
basport basport 4.00
hɨːbert hubert 4.00
joːɡɨrt iogurt 3.00
sχɨːbert schubert 3.00
bart bart 2.00
birt birt 2.00
kamembert camembert 2.00
keirt ceirt 2.00
kɨθbert cuthbert 2.00
joːɡurt iogwrt 2.00
oberwart oberwart 2.00
rɨpert rupert 2.00
stiwart stiwart 2.00
wolvhart wolfhart 2.00
aːɨθelbert aethelbert 1.00
aɡiŋkoɨrt agincourt 1.00
beaɨvort beaufort 1.00
boːχart bochart 1.00
boːɡart bogart 1.00
bɨmkwart bumcwart 1.00
ekspɨrt ecspyrt 1.00
vroisart froissart 1.00
ɡoŋkoɨrt goncourt 1.00
ɡɨiɡneːbert guignebert 1.00
ɡwart gwart 1.00
lambert lambert 1.00
ljonheːart lionheart 1.00
ɬeupart llewpart 1.00
m̥asport mhasport 1.00
pasport pasport 1.00
pervert perfert 1.00
proːbert probert 1.00
ripoːrt ripôrt 1.00
riʃart risiart 1.00
stoːðart stoddart 1.00
stɨtɡart stuttgart 1.00
treherbert treherbert 1.00
aust awst 115.00
krist crist 113.00
trist trist 69.00
klɨst clust 64.00
brekwast brecwast 54.00
ɡwəðost gwyddost 43.00
ɬanrust llanrwst 40.00
ernest ernest 35.00
ɡonest gonest 29.00
prəðest pryddest 27.00
onest onest 25.00
tɨst tyst 25.00
brest brest 21.00
kist cist 19.00
ŋ̥rist nghrist 18.00
ɡorχest gorchest 12.00
ɡornest gornest 12.00
ɬanast llanast 12.00
ɡwelaist gwelaist 11.00
fenest ffenest 10.00
forest fforest 9.00
ɡast gast 9.00
tost tost 8.00
keːvaist cefaist 7.00
kest cest 7.00
dirwest dirwest 7.00
ɡnwest gwnest 7.00
arɡost argost 6.00
χrist christ 6.00
kləwaist clywaist 6.00
əmfrost ymffrost 6.00
ɬaːbust llabwst 5.00
pɨst pyst 5.00
anabaptist anabaptist 4.00
belvast belfast 4.00
bɨost buost 4.00
ðeɨdist ddeudist 4.00
fenast ffenast 4.00
ornest ornest 4.00
anonest anonest 3.00
belfast belffast 3.00
bist bist 3.00
bost bost 3.00
kilbost cilbost 3.00
kwest cwest 3.00
ðoist ddoist 3.00
djaist diaist 3.00
vaɨst faust 3.00
herɡest hergest 3.00
r̥ost rhost 3.00
daːɨθost daethost 2.00
dest dest 2.00
ɡadewaist gadewaist 2.00
ɡarðwest garddwest 2.00
ɡeːbɨst gebyst 2.00
ɡest gest 2.00
ɡompost gompost 2.00
ɬeːðaist lleddaist 2.00
ɬuɨðaist llwyddaist 2.00
r̥oːðaist rhoddaist 2.00
traust trawst 2.00
trevorest treforest 2.00
trust trwst 2.00
adwaːɨnost adwaenost 1.00
anr̥ədeːðaist anrhydeddaist 1.00
basiːfist basiffist 1.00
beronist beronist 1.00
borθəɡest borthygest 1.00
brounist brownist 1.00
bɨdapest budapest 1.00
bɨːest buest 1.00
bukarest bwcarest 1.00
budapest bwdapest 1.00
keːbɨst cebyst 1.00
keraist ceraist 1.00
kerðaist cerddaist 1.00
χompost chompost 1.00
klɨnust clunwst 1.00
koŋkwest concwest 1.00
kəmalust cymalwst 1.00
kəmeraist cymeraist 1.00
kərhaːɨðaist cyrhaeddaist 1.00
kəskaist cysgaist 1.00
daŋɡoːsaist dangosaist 1.00
devnəðjest defnyddiest 1.00
dibrotest dibrotest 1.00
diːɡost digost 1.00
dinistrjaist dinistriaist 1.00
djoðeːvaist dioddefaist 1.00
distribɨtist distributist 1.00
diweːdust diwedwst 1.00
dramaːfest dramaffest 1.00
dweːdaist dwedaist 1.00
dust dwst 1.00
dəweːdaist dywedaist 1.00
fost ffost 1.00
ɡalanast galanast 1.00
ɡloːðest gloddest 1.00
ɡlənaist glynaist 1.00
ɡləwist glywist 1.00
ɡorχmənaist gorchmynnaist 1.00
ɡosoːdaist gosodaist 1.00
ɡunaːɨθost gwnaethost 1.00
heŋist hengist 1.00
hiumanist hiwmanist 1.00
intoɨrist intourist 1.00
ist ist 1.00
ɬenwaist llenwaist 1.00
ɬɨːest lluest 1.00
medraist medraist 1.00
məneɡbost mynegbost 1.00
natwest natwest 1.00
pendrist pendrist 1.00
proɨst proust 1.00
r̥əbɨðjaist rhybuddiaist 1.00
sonjaist soniaist 1.00
tevlaist teflaist 1.00
θoːst thôst 1.00
toːst tôst 1.00
torɡest torgest 1.00
treforest trefforest 1.00
əmleːðaist ymleddaist 1.00
əskɨːbaist ysgubaist 1.00
ɨst ysst 1.00
boks bocs 66.00
briks brics 11.00
kleks clecs 4.00
bariks barics 3.00
beiks beics 3.00
dɨuks duwcs 3.00
r̥aks rhacs 3.00
asteks astecs 2.00
breːks brêcs 2.00
kneks cnecs 2.00
faks ffacs 2.00
feniks ffenics 2.00
ɡjamoks giamocs 2.00
indeks indecs 2.00
matriks matrics 2.00
steriks sterics 2.00
anoraks anoracs 1.00
arteks artecs 1.00
bariks barrics 1.00
kleimaks cleimacs 1.00
kriks crics 1.00
ðɨuks dduwcs 1.00
djauks diawcs 1.00
euks ewcs 1.00
fiks ffics 1.00
fronaks ffronacs 1.00
ɡeːrboks gêrbocs 1.00
jeɨːks ieûcs 1.00
meiks meics 1.00
motoːbeiks motobeics 1.00
paraːdoks paradocs 1.00
ʃokaholiks siocaholics 1.00
sleks slecs 1.00
spoːks spôcs 1.00
steːks stêcs 1.00
steks stecs 1.00
səmdoniks symdonics 1.00
talteks taltecs 1.00
θoraks thoracs 1.00
θraks thracs 1.00
hɨɡh hugh 65.00
pɨɡh pugh 15.00
peterboroɨɡh peterborough 8.00
denbiɡh denbigh 6.00
miðlesproɨɡh middlesbrough 3.00
raleiɡh raleigh 3.00
ɡoɡh gogh 2.00
ɡoɨɡh gough 2.00
loɨɡhboroɨɡh loughborough 2.00
amlɨɡh amlugh 1.00
atenboroɨɡh attenborough 1.00
beɬaɨɡh bellaugh 1.00
haiɡh haigh 1.00
hiɬsporoɨɡh hillsborough 1.00
leiɡh leigh 1.00
marlboroɨɡh marlborough 1.00
ʃelaɡh shelagh 1.00
waɨɡh waugh 1.00
ɬank llanc 65.00
park parc 62.00
mark marc 48.00
denmark denmarc 13.00
klerk clerc 10.00
herk herc 2.00
penpark penparc 2.00
bəlwark bylwarc 1.00
kɨrk cyrc 1.00
fork fforc 1.00
pork porc 1.00
spark sbarc 1.00
roulands rowlands 61.00
edmɨnds edmunds 6.00
simonds simmonds 2.00
rounds rownds 1.00
ʃadoulands shadowlands 1.00
səmonds symonds 1.00
proʃekt prosiect 46.00
ekstrakt ecstract 4.00
kəsakt cysact 2.00
ɡəsakt gysact 2.00
kəsakt cysact 1.00
deirekt deirect 1.00
disrikt disrict 1.00
fakt ffact 1.00
okt oct 1.00
pontevrakt pontefract 1.00
ɡriːfiθs griffiths 45.00
kosp cosb 39.00
hesp hesb 1.00
r̥asp rhasp 1.00
luːvans lwfans 37.00
ʃauns siawns 35.00
iːvans ifans 33.00
səmons symons 25.00
ambiulans ambiwlans 21.00
fens ffens 13.00
ʃalens sialens 13.00
koɬins collins 12.00
owens owens 12.00
stefens stephens 12.00
niusans niwsans 6.00
orleans orleans 6.00
ferins fferins 5.00
florens fflorens 4.00
ləons lyons 4.00
welintons welintons 4.00
bəklins byclins 3.00
proːvens profens 3.00
troːns trôns 3.00
albans albans 2.00
balans balans 2.00
bɨtlins butlins 2.00
kurens cwrens 2.00
kərens cyrens 2.00
dihiːdans dihidans 2.00
valens falens 2.00
ɡermans germans 2.00
ɡusperins gwsberins 2.00
pembertons pembertons 2.00
ʃaːvins shafins 2.00
ʃaːvins siafins 2.00
stuns stwns 2.00
səmons symmons 2.00
trimins trimins 2.00
avalans afalans 1.00
alsatjans alsatians 1.00
asprins asprins 1.00
aɨɡɨstans augustans 1.00
aɨstraljans australians 1.00
baŋorjans bangorians 1.00
brəθons brythons 1.00
bɨrtons burtons 1.00
bəðiɡjons byddigions 1.00
kaːdens cadens 1.00
χikons chicons 1.00
kərtens cyrtens 1.00
dekins decins 1.00
deliːfons deliffons 1.00
djemens diemens 1.00
drans drans 1.00
eropleːns eroplêns 1.00
eroplens eroplens 1.00
fans ffans 1.00
flouns fflowns 1.00
vrans frans 1.00
vəðiɡjons fyddigions 1.00
ɡalvins galfins 1.00
ɡantiːns gantîns 1.00
ɡitins gittins 1.00
hans hans 1.00
hjans hians 1.00
hiɡsons higsons 1.00
hɨəsmans huysmans 1.00
hutχuns hwtchwns 1.00
indjans indians 1.00
insiurans insiwrans 1.00
leːɡins legins 1.00
leins leins 1.00
meikraːfons meicraffons 1.00
mins mins 1.00
mons mons 1.00
moriːns moreens 1.00
morɡans morgans 1.00
n̥emprans nhemprans 1.00
nonsens nonsens 1.00
ordnans ordnans 1.00
perons perons 1.00
popins poppins 1.00
pruːns prŵns 1.00
puːdins pwdins 1.00
raːvins rafins 1.00
raulins rawlins 1.00
relins relins 1.00
riːdens ridens 1.00
roːbɨns robyns 1.00
roulans rowlans 1.00
ruːdins rwdins 1.00
sakariːns sacarîns 1.00
samons samons 1.00
seːans seans 1.00
sempervlorens semperflorens 1.00
skərʃons sgyrsions 1.00
siurans siwrans 1.00
stans stans 1.00
stərbans styrbans 1.00
treːns trêns 1.00
wiɡins wiggins 1.00
winuns winwns 1.00
kelv celf 34.00
valv falf 3.00
rolv rolf 3.00
alv alf 2.00
rɨːdolv rudolf 2.00
talv talf 2.00
aːdolv adolf 1.00
deɨvalv deufalf 1.00
palv palf 1.00
ots ots 28.00
roːbaits robaits 20.00
wats wats 14.00
veːts fêts 6.00
kaːɨts caets 4.00
koɨts coets 4.00
skets sgets 3.00
swits swits 3.00
kaːbaːɨts cabaets 2.00
masaχɨːsets massachusetts 2.00
siɡarets sigarets 2.00
ɨts yts 2.00
atalwats atalwats 1.00
drapits drapits 1.00
vets fets 1.00
floːts fflôts 1.00
ɡɨts gyts 1.00
meːts mêts 1.00
plats platts 1.00
proːfits proffits 1.00
rejats reiats 1.00
roundaːboɨts rowndabouts 1.00
roundaːbouts rowndabowts 1.00
sats sats 1.00
sklats sglats 1.00
spinaits spinaits 1.00
triːts treets 1.00
tuts twts 1.00
jarɬ iarll 26.00
jeirɬ ieirll 2.00
fiɬips phillips 25.00
filips philipps 3.00
t͡ʃips tships 3.00
ɡlaps glaps 1.00
leseps lesseps 1.00
meinaps meinaps 1.00
skraps sgraps 1.00
streips streips 1.00
parχɡ parchg 24.00
silf silff 24.00
kulf cwlff 11.00
ɡolf golff 7.00
ɡwelf gwelph 1.00
ralf ralph 1.00
skript sgript 22.00
χapt chapt 1.00
kuɨmp cwymp 21.00
ɡemp gemp 13.00
r̥emp rhemp 12.00
blump blwmp 7.00
peniːɡamp penigamp 7.00
lump lwmp 6.00
pump pwmp 6.00
dramp dramp 3.00
flaχlamp fflachlamp 3.00
plump plwmp 3.00
sump swmp 1.00
tɨmp tymp 1.00
lotments lotments 12.00
amiusments amiwsments 3.00
boints boints 2.00
feːsants ffesants 2.00
beints beints 1.00
kəraints cyraints 1.00
ɡroisants groissants 1.00
stiudants stiwdants 1.00
ʃarp siarp 12.00
antwerp antwerp 1.00
ɬorp llorp 1.00
perikarp pericarp 1.00
liŋkoln lincoln 10.00
hameln hameln 2.00
uhitɡivt whitgift 10.00
ðravt ddraft 1.00
landsχavt landschaft 1.00
sandəkrovt sandycroft 1.00
uhtiːɡivt whtigift 1.00
belɡ belg 9.00
perl perl 8.00
ʃarl siarl 5.00
kaːɨrl caerl 2.00
barl barl 1.00
karl carl 1.00
deɨberl deuberl 1.00
drafts draffts 7.00
maːstriχt maastricht 7.00
breχt brecht 1.00
draχt dracht 1.00
wehrmaχt wehrmacht 1.00
talp talp 7.00
karturiɡht cartwright 6.00
krɨiserweiɡht cruiserweight 1.00
liːds leeds 6.00
barikeːds baricêds 3.00
koŋrads congrads 1.00
vastads fasdads 1.00
harods harrods 1.00
ɬoɨds lloyds 1.00
morwoːds morwoods 1.00
reids reids 1.00
mumbuls mwmbwls 6.00
rouls rowls 6.00
fals ffals 5.00
teils teils 4.00
bɨls byls 3.00
als als 2.00
brɨsels brussels 2.00
feinals ffeinals 2.00
muls mwls 2.00
pils pils 2.00
puls pwls 2.00
spektols spectols 2.00
destimonjals destimonials 1.00
fouls ffowls 1.00
ɬainsiːbols llainsibols 1.00
maːɡɨls maguls 1.00
ministerjals ministerials 1.00
njels niels 1.00
puːls pŵls 1.00
pɨls pyls 1.00
riːsols risols 1.00
spanjels sbaniels 1.00
seːls sêls 1.00
skels sgels 1.00
sils sils 1.00
tuːls tŵls 1.00
wals wals 1.00
howeɬs howells 5.00
ʃalk sialc 5.00
silk silc 2.00
kelk celc 1.00
ɡwalk gwalc 1.00
tolk tolc 1.00
kult cwlt 4.00
kilt cilt 3.00
kelt celt 2.00
kwilt cwilt 2.00
felt ffelt 2.00
asfalt asffalt 1.00
kɨmk cymc 4.00
ekstrakts ecstracts 4.00
ɡibs gibbs 4.00
arabs arabs 1.00
strabs strabs 1.00
ɨnhkr unhcr 4.00
beɡanivs beganifs 3.00
stoːvs stôfs 1.00
kɨmh cymh 3.00
drəhɨrst dryhurst 3.00
baθhɨrst bathhurst 1.00
bɨrst byrst 1.00
klauvirst clawfirst 1.00
luksemburɡ lwcsembwrg 3.00
straspoɨrɡ strasbourg 3.00
demiurɡ demiwrg 2.00
vreibɨrɡ freiburg 2.00
panenberɡ pannenberg 2.00
peterspɨrɡ petersburg 2.00
spjelberɡ spielberg 2.00
brandenbɨrɡ brandenburg 1.00
kerboɨrɡ cerbourg 1.00
heidelberɡ heidelberg 1.00
heinsenberɡ heinsenberg 1.00
heisenberɡ heisenberg 1.00
nəberɡ nyberg 1.00
strindberɡ strindberg 1.00
wiɬjamsperɡ williamsberg 1.00
wɨertemberɡ wuerttemberg 1.00
wɨrtenbɨrɡ wurtenburg 1.00
penh penh 3.00
pnompenh pnompenh 1.00
piranʃahr piranshahr 3.00
bohr bohr 1.00
rauliŋs rawlings 3.00
tədiŋs tydings 2.00
lariŋs larings 1.00
mɨɬiŋs mullings 1.00
plemiŋs plemings 1.00
reɨnolds reynolds 3.00
makdonalds macdonalds 2.00
ɡreenʃjelds greenshields 1.00
roθχilds rothchilds 1.00
ʃarks siarcs 3.00
rimarks rimarcs 1.00
siŋh singh 3.00
ɨŋh yngh 1.00
beikarb beicarb 2.00
serb serb 1.00
brahms brahms 2.00
bulb bwlb 2.00
bɨlb bylb 1.00
vulb fwlb 1.00
bɨfs byffs 2.00
kurls cwrls 2.00
kɨrls cyrls 1.00
edinbɨrɡh edinburgh 2.00
peterspɨrɡh petersburgh 2.00
pitspɨrɡh pittsburgh 1.00
ɡoɡs gogs 2.00
kaːduɡs cadwgs 1.00
drɨɡs drygs 1.00
ɡoliwoɡs goliwogs 1.00
ɡroubaɡs growbags 1.00
hiɡs higgs 1.00
slɨɡs slygs 1.00
troɡs troggs 1.00
woɡs wogs 1.00
felps phelps 2.00
alks alcs 1.00
amd amd 1.00
atk atc 1.00
bahn bahn 1.00
mendelsohn mendelssohn 1.00
bosχ bosch 1.00
vresχ fresch 1.00
brounists brownists 1.00
bɨmps bymps 1.00
n̥ramps nhramps 1.00
bɨrh byrh 1.00
keːbl cêbl 1.00
χɨrχɬl churchlll 1.00
kilterns cilterns 1.00
korinθ corinth 1.00
kɨmstk cymsdc 1.00
kənaːvn cynâfn 1.00
deŋχ dench 1.00
diːsl dîsl 1.00
ehk ehc 1.00
entrepreneɨrism entrepreneurism 1.00
veikrokosm feicrocosm 1.00
mekanism mecanism 1.00
sism sism 1.00
eprdv eprdf 1.00
ɡerelnt gerelnt 1.00
ɡoɡls gogls 1.00
ɡrisps grisps 1.00
handls handls 1.00
hiʃt hisht 1.00
hɨmboldt humboldt 1.00
imt imt 1.00
iuniːforms iwnifforms 1.00
laŋks lancs 1.00
straŋks strancs 1.00
letχ letch 1.00
lɨmf lymff 1.00
malθ malth 1.00
meɨrlɡ meurlg 1.00
mumbls mwmbls 1.00
nɨrvs nyrfs 1.00
pikls picls 1.00
platdeɨtsχ plattdeutsch 1.00
puːdls pŵdls 1.00
saŋkt sanct 1.00
skavrɬ scafrll 1.00
sχmidt schmidt 1.00
skjeŋkeworld scienceworld 1.00
stunʃ stwnsh 1.00
tranʃ transh 1.00
sɨːbodh subodh 1.00
transp transp 1.00
walʃ walsh 1.00
uhrr whrrr 1.00
uhrrr whrrrrr 1.00
uhss whssss 1.00
woolworθs woolworths 1.00
uɨnf wynff 1.00
ɨvɡ yfg 1.00