Beta version

Words which make Triple branching onset equal to True for Breit 2015 (Welsh) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ɡlwaːd gwlad 861.00
ɡlweːdɨð gwledydd 217.00
ɡlwadurjaːɨθ gwladwriaeth 103.00
ɡlweːdiɡ gwledig 93.00
ɡlwaːdol gwladol 88.00
ɡlwɨːb gwlyb 60.00
ɡlweːð gwledd 34.00
ɡlwadva gwladfa 14.00
ɡlwadurjaːɨθaɨ gwladwriaethau 14.00
ɡlwadurjaːɨθol gwladwriaethol 11.00
ɡlwəχɨ gwlychu 11.00
ɡlwadɡarol gwladgarol 10.00
ɡlweːða gwledda 8.00
ɡlwadɡaruχ gwladgarwch 7.00
ɡlwiːθ gwlith 7.00
ɡlwaːdaið gwladaidd 6.00
ɡlwaːdur gwladwr 6.00
ɡlwəbanjaːɨθ gwlybaniaeth 6.00
ɡlwadɡaruɨr gwladgarwyr 5.00
ɡlwadweinuɨr gwladweinwyr 5.00
ɡlwatɡar gwlatgar 5.00
ɡlwaːdɨs gwladys 4.00
ɡlwadoli gwladoli 3.00
ɡlwan gwlan 3.00
ɡlwanoɡ gwlanog 3.00
ɡlweːðoɨð gwleddoedd 3.00
ɡlwəbjon gwlybion 3.00
ɡlwɨːð gwlydd 3.00
ɡlwadɡarur gwladgarwr 2.00
ɡlwadweinɨð gwladweinydd 2.00
ɡlwaːduɨr gwladwyr 2.00
ɡlwadəχɨ gwladychu 2.00
ɡlwanen gwlanen 2.00
ɡlwanoɡ gwlannog 2.00
ɡlwadeiðiuχ gwladeiddiwch 1.00
ɡlwadoluɨd gwladolwyd 1.00
ɡlwadweinjaːɨθ gwladweiniaeth 1.00
ɡlwana gwlana 1.00
ɡlwanenaið gwlanennaidd 1.00
ɡlwatɡarol gwlatgarol 1.00
ɡlweːb gwleb 1.00
ɡlweːðaɨ gwleddau 1.00
ɡlwiθlau gwlithlaw 1.00
ɡlwiːθoɡ gwlithog 1.00
ɡlwɨːχ gwlych 1.00
ɡlwəχoð gwlychodd 1.00
ɡlwəχuχ gwlychwch 1.00
ɡlwəpaχ gwlypach 1.00
ɡlwəpav gwlypaf 1.00
ɡrwando gwrando 201.00
ɡrwaːɡeð gwragedd 96.00
ɡrweːs gwres 86.00
ɡrwandawɨr gwrandawyr 28.00
ɡrwaːχod gwrachod 15.00
ɡrwaːχ gwrach 14.00
ɡrwandawoð gwrandawodd 11.00
ɡrweːsoɡ gwresog 11.00
ɡrwɨːχ gwrych 11.00
ɡrwandaujad gwrandawiad 9.00
ɡrwəχɨn gwrychyn 9.00
ɡrwoːɡaːɨθ gwrogaeth 7.00
ɡrwəχoɨð gwrychoedd 7.00
ɡrwanduχ gwrandwch 6.00
ɡrwiːd gwrid 6.00
ɡrwandeuχ gwrandewch 5.00
ɡrweːɡɨs gwregys 5.00
ɡrwol gwrol 5.00
ɡrwanda gwranda 4.00
ɡrwandawant gwrandawant 4.00
ɡrwandaur gwrandawr 4.00
ɡrwandawai gwrandawai 3.00
ɡrwesoːɡi gwresogi 3.00
ɡrwiːdoð gwridodd 3.00
ɡrwoldeb gwroldeb 3.00
ɡrwon gwron 3.00
ɡrwandaun gwrandawn 2.00
ɡrwandewais gwrandewais 2.00
ɡrweɡəsaɨ gwregysau 2.00
ɡrweŋ gwreng 2.00
ɡrwesoːɡɨð gwresogydd 2.00
ɡrwiːdoɡ gwridog 2.00
ɡrwitɡoχ gwritgoch 2.00
ɡrwandau gwrandaw 1.00
ɡrwandawais gwrandawais 1.00
ɡrwandaujaːdaɨ gwrandawiadau 1.00
ɡrwandawɨd gwrandawyd 1.00
ɡrwendɨ gwrendy 1.00
ɡrwesokav gwresocaf 1.00
ɡrwesoːɡir gwresogir 1.00
ɡrwesoːɡuχ gwresogwch 1.00
ɡrwesoɡəðjon gwresogyddion 1.00
ɡrwidɡoχ gwridgoch 1.00
ɡrwiːdo gwrido 1.00
ɡrwolaχ gwrolach 1.00
ɡrwolaːɨθ gwrolaeth 1.00
ɡrwonjaid gwroniaid 1.00
ɡrwɨːd gwryd 1.00
ɡrwɨsk gwrysg 1.00
prjoːdol priodol 172.00
prjoːdi priodi 114.00
prjoːdas priodas 97.00
prjoːd priod 91.00
prjoːdoð priododd 33.00
prjon prion 21.00
prjodaːsol priodasol 12.00
prjodoleːðaɨ priodoleddau 11.00
prjodoli priodoli 11.00
prjoːduɨd priodwyd 11.00
prjordɨ priordy 10.00
prjodvab priodfab 8.00
prjoːdor priodor 8.00
prjodaːsaɨ priodasau 7.00
prjodoldeb priodoldeb 7.00
prjodweːðaɨ priodweddau 6.00
prjodolir priodolir 5.00
prjodverχ priodferch 3.00
prjodoluɨd priodolwyd 3.00
prjoːda prioda 2.00
prjodolid priodolid 2.00
prjodweð priodwedd 2.00
prjordai priordai 2.00
prjestleɨ priestley 1.00
prjoːdais priodais 1.00
prjodaːsant priodasant 1.00
prjodolai priodolai 1.00
prjodoleð priodoledd 1.00
prjodoljaːɨθaɨ priodoliaethau 1.00
prjoːdun priodwn 1.00
prjorjaid prioriaid 1.00
strɨːd stryd 125.00
straːɨon straeon 81.00
streik streic 63.00
strədoɨð strydoedd 60.00
strateːɡaːɨθ strategaeth 50.00
struɨθɨr strwythur 41.00
strateːɡol strategol 14.00
straːɨn straen 12.00
stribeːdi stribedi 12.00
strateɡaːɨθaɨ strategaethau 11.00
stroːk strôc 8.00
straŋkjo strancio 6.00
streikjaɨ streiciau 4.00
struɨθɨrol strwythurol 4.00
straːɨ strae 3.00
straspoɨrɡ strasbourg 3.00
streikuɨr streicwyr 3.00
struɨθɨro strwythuro 3.00
striːbed stribed 2.00
strokjaɨ strociau 2.00
struɨθɨraɨ strwythurau 2.00
struɨθɨreːdiɡ strwythuredig 2.00
strabs strabs 1.00
straːχ strach 1.00
stradmore stradmore 1.00
straːɨs straes 1.00
strafaɡljais straffagliais 1.00
strafaɡljo straffaglio 1.00
strafaɡlɨ straffaglu 1.00
straːfɨ straffu 1.00
straŋkjai stranciai 1.00
straŋkjaɨ stranciau 1.00
straŋks strancs 1.00
strapjaɨ strapiau 1.00
strapjo strapio 1.00
strapjoð strapiodd 1.00
stratvord stratford 1.00
straθkləde strathclyde 1.00
streikjo streicio 1.00
streikjoð streiciodd 1.00
streipjoɡ streipiog 1.00
streips streips 1.00
strempjaɨ strempiau 1.00
stribeːdɨ stribedu 1.00
strik stric 1.00
strimɨn strimyn 1.00
strindberɡ strindberg 1.00
strok stroc 1.00
strəfaɡljo stryffaglio 1.00
strəfiɡ stryffig 1.00
strəpe strype 1.00
strɨuɡar strywgar 1.00
skrivenɨ sgrifennu 91.00
skriːn sgrîn 23.00
skript sgript 22.00
skrivenoð sgrifennodd 19.00
skrin sgrin 18.00
skreχjan sgrechian 15.00
skreːχ sgrech 13.00
skriptjaɨ sgriptiau 8.00
skreχjoð sgrechiodd 7.00
skrivenuɨd sgrifennwyd 7.00
skroːl sgrôl 6.00
skrɨm sgrym 6.00
skreχveɨð sgrechfeydd 4.00
skrivenai sgrifennai 4.00
skrivenuɨr sgrifenwyr 4.00
skraːbal scrabl 3.00
skrap sgrap 3.00
skraːveɬ sgrafell 2.00
skramblo sgramblo 2.00
skrapjo sgrapio 2.00
skreχjaːdaɨ sgrechiadau 2.00
skrubjo sgrwbio 2.00
skraveɬɨ sgrafellu 1.00
skram sgram 1.00
skraps sgraps 1.00
skreːχen sgrechen 1.00
skreχjai sgrechiai 1.00
skriblan sgriblan 1.00
skribljoð sgribliodd 1.00
skriblir sgriblir 1.00
skriblo sgriblo 1.00
skrivenaːsant sgrifenasant 1.00
skrivena sgrifenna 1.00
skrivenav sgrifennaf 1.00
skrivenais sgrifennais 1.00
skrivenun sgrifennwn 1.00
skrivenur sgrifennwr 1.00
skrivenɨð sgrifennydd 1.00
skrinjaɨ sgriniau 1.00
skrol sgrol 1.00
skroljaɨ sgroliau 1.00
skrəθɨraɨ sgrythurau 1.00
skwaːr sgwâr 62.00
skwenɨ sgwennu 16.00
skwar sgwar 14.00
skwadron sgwadron 6.00
skwarjaɨ sgwariau 6.00
skwejar sgweiar 6.00
skwarnoɡ sgwarnog 4.00
skwejer sgweier 4.00
skwenoð sgwennodd 3.00
skwarɨn sgwaryn 2.00
skweirjaid sgweiriaid 2.00
skwadjaɨ sgwadiau 1.00
skwaraɨ sgwarau 1.00
skwarjo sgwario 1.00
skwarjoð sgwariodd 1.00
skwarnoːɡod sgwarnogod 1.00
skwat sgwat 1.00
skwatuɨr sgwatwyr 1.00
skwejarjaid sgweiariaid 1.00
skwenais sgwennais 1.00
skwetus sgwetws 1.00
ɡnweːs gwnes 50.00
ɡnwelo gwnelo 33.00
ɡnwaːv gwnaf 31.00
ɡnwest gwnest 7.00
ɡnwelai gwnelai 3.00
ɡnwelont gwnelont 3.00
ɡnwant gwnant 2.00
ɡnwelun gwnelwn 2.00
ɡnwaːθ gwnath 1.00
ɡnwiŋen gwningen 1.00
krjoː crio 47.00
krjavolen criafolen 3.00
krjaːvol criafol 2.00
sχneider schneider 23.00
skjoː sgio 23.00
skjais sgiais 2.00
skjeŋkeworld scienceworld 1.00
sklodjon sglodion 21.00
sklein sglein 10.00
skleinjo sgleinio 8.00
sklevrjo sglefrio 5.00
skleinjoɡ sgleiniog 4.00
skləvaːɨθ sglyfaeth 3.00
skləvaθ sglyfath 2.00
sklafjo sglaffio 1.00
sklats sglats 1.00
skleːver sglefr 1.00
skleinjai sgleiniai 1.00
skloːdɨn sglodyn 1.00
skləvaːɨθdod sglyfaethdod 1.00
skləvaːɨθɨs sglyfaethus 1.00
brjan brian 13.00
brjaɬɨ briallu 6.00
brjah briah 1.00
brjeː brie 1.00
brjeːve briefe 1.00
frjoː ffrio 10.00
frjeʃaid ffriesiaid 1.00
spjoː sbio 10.00
spjenðrɨχ sbienddrych 2.00
spjelberɡ spielberg 2.00
spjenðrəχol sbienddrychol 1.00
spriː sbri 9.00
spriŋjaɨ sbringiau 4.00
sprius sbriws 3.00
spriŋ sbring 2.00
spriːɡɨn sbrigyn 1.00
spraːχ sprach 1.00
spriːɡɨn sprigyn 1.00
spriŋvjeld springfield 1.00
trjaːsiɡ triasig 6.00
trjoɨð trioedd 5.00
trjoŋol triongl 4.00
trjaː tria 3.00
trjaud triawd 2.00
trjoːð triodd 2.00
trjoːɡ triog 2.00
trjol triol 2.00
trjaːɡal triagl 1.00
trjaloɡ trialog 1.00
trjaːs trias 1.00
trjoŋloɡ trionglog 1.00
mklean mclean 3.00
mklɨre mcclure 2.00
mklɨhan mcluhan 2.00
sploɨt sbloet 3.00
splaʃjo sblashio 2.00
splaʃ sblash 1.00
splaʃo sblasio 1.00
split sblit 1.00
sploɨtjaɨ sbloetiau 1.00
sploɨt sploet 1.00
fljoː fflio 2.00
mkferson mcpherson 2.00
sχlejermaːχer schleiermacher 2.00
sχleiner schleiner 1.00
drjoːd driod 1.00
fvloːt ffflôt 1.00
vrjeːbel friebel 1.00
vrjedman friedman 1.00
vrjedriχ friedrich 1.00
ɡhraift ghraifft 1.00
ɡmloː gmlo 1.00
hnlaɨ hnlau 1.00
mkdermid mcdermid 1.00
mkdoɨɡal mcdougal 1.00
rnliː rnli 1.00
sχmidt schmidt 1.00
sχrodiŋer schrodinger 1.00
θrjaː thria 1.00