Beta version

Words which make Vowel height parameter equal to True for Cheke Holo (Cheke Holo) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
abeabe abeabe 0.00
atʃi achi 0.00
aeʔaɡe ae'aḡe 0.00
aeʔahe ae'ahe 0.00
afi afi 0.00
aflo aflo 0.00
aɡa aḡa 0.00
aɡe aḡe 0.00
aɡra aḡra 0.00
aɣa aga 0.00
aɣu agu 0.00
aɲe agne 0.00
aɲo agno 0.00
aho aho 0.00
ahu ahu 0.00
ai ai 0.00
akeke akeke 0.00
aknu aknu 0.00
akuroɣo akurogo 0.00
ali ali 0.00
aloʔalo alo'alo 0.00
alu alu 0.00
alha alha 0.00
ame ame 0.00
ana ana 0.00
ani ani 0.00
ao ao 0.00
apla apla 0.00
apo apo 0.00
apra apra 0.00
apu apu 0.00
aramaʔia arama'ia 0.00
are are 0.00
ari ari 0.00
aro aro 0.00
arupa arupa 0.00
aruʔaru aru'aru 0.00
asi asi 0.00
atha atha 0.00
au au 0.00
auɡlolo auḡlolo 0.00
auʔaku au'aku 0.00
aʔaba a'aba 0.00
aʔafi a'afi 0.00
aʔaknu a'aknu 0.00
aʔava a'ava 0.00
ba ba 0.00
babafa babafa 0.00
babafo babafo 0.00
babafra babafra 0.00
babakla babakla 0.00
babala babala 0.00
babalha babalha 0.00
babalhi babalhi 0.00
babana babana 0.00
babaŋo baban̄o 0.00
babao babao 0.00
babara babara 0.00
babaratilo babaratilo 0.00
babaru babaru 0.00
babasi babasi 0.00
babaʔa baba'a 0.00
babaʔo baba'o 0.00
babi babi 0.00
bablata bablata 0.00
bae bae 0.00
baebale baebale 0.00
bafa bafa 0.00
bafra bafra 0.00
bafu bafu 0.00
baɡra baḡra 0.00
baɣa baga 0.00
baɣalu bagalu 0.00
baɣe bage 0.00
baɣi bagi 0.00
baɣo bago 0.00
baɣha bagha 0.00
baibaɣi baibagi 0.00
baibati baibati 0.00
baina baina 0.00
baka baka 0.00
bakavara bakavara 0.00
bake bake 0.00
bakla bakla 0.00
bakna bakna 0.00
bako bako 0.00
bakolo bakolo 0.00
bakosero bakosero 0.00
balaɣe balage 0.00
bali bali 0.00
balo balo 0.00
balu balu 0.00
balhu balhu 0.00
bamhu bamhu 0.00
bana bana 0.00
bane bane 0.00
baŋo ban̄o 0.00
baoli baoli 0.00
bara bara 0.00
baroŋa baron̄a 0.00
barora barora 0.00
barukura barukura 0.00
basa basa 0.00
batu batu 0.00
baubaru baubaru 0.00
baulo baulo 0.00
bava bava 0.00
baʔa ba'a 0.00
baʔesu ba'esu 0.00
baʔo ba'o 0.00
bea bea 0.00
beabela beabela 0.00
beata beata 0.00
bebeha bebeha 0.00
bebelaɣi bebelagi 0.00
babelo babelo 0.00
bebeŋa beben̄a 0.00
bebere bebere 0.00
beberekhoŋo beberekhon̄o 0.00
bebereoka bebereoka 0.00
bebreara bebreara 0.00
behu behu 0.00
beibesi beibesi 0.00
beku beku 0.00
bela bela 0.00
besa besa 0.00
besi besi 0.00
beso beso 0.00
bete bete 0.00
beti beti 0.00
bethe bethe 0.00
beuberu beuberu 0.00
beʔe be'e 0.00
bia bia 0.00
bibi bibi 0.00
bibilakhi bibilakhi 0.00
bibili bibili 0.00
bibilo bibilo 0.00
bibilha bibilha 0.00
bibiru bibiru 0.00
bibiu bibiu 0.00
biboro biboro 0.00
bitʃo bicho 0.00
bitʃoutʃou bichouchou 0.00
bihi bihi 0.00
bikha bikha 0.00
bilo bilo 0.00
bilou bilou 0.00
binu binu 0.00
bio bio 0.00
biobiŋo biobin̄o 0.00
bira bira 0.00
biru biru 0.00
bisa bisa 0.00
biso biso 0.00
biti biti 0.00
biubiru biubiru 0.00
biʔabina bi'abina 0.00
biʔo bi'o 0.00
biʔotata bi'otata 0.00
blaɲa blagna 0.00
blahi blahi 0.00
blakno blakno 0.00
blalho blalho 0.00
blau blau 0.00
blaʔe bla'e 0.00
bleana bleana 0.00
bleɡo bleḡo 0.00
blele blele 0.00
bleublesu bleublesu 0.00
bliɡi bliḡi 0.00
bliɣo bligo 0.00
blino blino 0.00
bliubliu bliubliu 0.00
bloɣo blogo 0.00
blokha blokha 0.00
blua blua 0.00
blublu blublu 0.00
bluɣu blugu 0.00
blulhu blulhu 0.00
bluse bluse 0.00
bluʔe blu'e 0.00
bniha bniha 0.00
bnilo bnilo 0.00
bnuthu bnuthu 0.00
boaboka boaboka 0.00
bobli bobli 0.00
bobo bobo 0.00
bobobo bobobo 0.00
boboi boboi 0.00
boboka boboka 0.00
boboki boboki 0.00
bobola bobola 0.00
bobolo bobolo 0.00
boboloŋono bobolon̄ono 0.00
boboro boboro 0.00
boboroɣuha boboroguha 0.00
boboromola boboromola 0.00
boborotofo boborotofo 0.00
bobotho bobotho 0.00
bobovati bobovati 0.00
boboʔo bobo'o 0.00
boboʔokhono bobo'okhono 0.00
bobroknana bobroknana 0.00
bodi bodi 0.00
boeboke boeboke 0.00
boebone boebone 0.00
bofla bofla 0.00
boɡoko boḡoko 0.00
boɣu bogu 0.00
boha boha 0.00
boho boho 0.00
boiro boiro 0.00
bokai bokai 0.00
bokisi bokisi 0.00
bokli bokli 0.00
boklo boklo 0.00
bokui bokui 0.00
bola bola 0.00
boli boli 0.00
bolo bolo 0.00
boloɣuku bologuku 0.00
bololo bololo 0.00
boma boma 0.00
boŋi bon̄i 0.00
bopha bopha 0.00
bora bora 0.00
boraha boraha 0.00
bori bori 0.00
boro boro 0.00
borotofo borotofo 0.00
borotharu borotharu 0.00
boru boru 0.00
borusihe borusihe 0.00
bosa bosa 0.00
bosi bosi 0.00
boso boso 0.00
bosu bosu 0.00
boti boti 0.00
boto boto 0.00
botolo botolo 0.00
botho botho 0.00
bothu bothu 0.00
bouboʔe boubo'e 0.00
boʔini bo'ini 0.00
boʔo bo'o 0.00
brafa brafa 0.00
braŋo bran̄o 0.00
brasa brasa 0.00
brasna brasna 0.00
brasno brasno 0.00
breku breku 0.00
breŋasa bren̄asa 0.00
brerhu brerhu 0.00
breto breto 0.00
breʔo bre'o 0.00
brihibraha brihibraha 0.00
brino brino 0.00
brisna brisna 0.00
britha britha 0.00
brotha brotha 0.00
bruara bruara 0.00
brue brue 0.00
brueɡa brueḡa 0.00
bruɡa bruḡa 0.00
brudʒa bruja 0.00
brurhu brurhu 0.00
brusu brusu 0.00
bruto bruto 0.00
bruthi bruthi 0.00
bua bua 0.00
bubla bubla 0.00
bubuɣani bubugani 0.00
bubulo bubulo 0.00
bubulhu bubulhu 0.00
bubuna bubuna 0.00
buburu buburu 0.00
buburudodo buburudodo 0.00
buburukoilo buburukoilo 0.00
bubuthu bubuthu 0.00
bue bue 0.00
buebuɲe buebugne 0.00
buɣaɡra bugaḡra 0.00
buɣi bugi 0.00
buɣo bugo 0.00
buibuhi buibuhi 0.00
buka buka 0.00
bukla bukla 0.00
bukle bukle 0.00
bukno bukno 0.00
bukrei bukrei 0.00
bukru bukru 0.00
bula bula 0.00
buli buli 0.00
bulhi bulhi 0.00
buma buma 0.00
buna buna 0.00
buobuko buobuko 0.00
bura bura 0.00
buraraŋo buraran̄o 0.00
buri buri 0.00
buru buru 0.00
busi busi 0.00
buta buta 0.00
buto buto 0.00
butu butu 0.00
butukhokoilo butukhokoilo 0.00
butulaɣi butulagi 0.00
bututano bututano 0.00
tʃa cha 0.00
tʃatʃapo chachapo 0.00
tʃatʃara chachara 0.00
tʃaɡe chaḡe 0.00
tʃaɣao chagao 0.00
tʃaɣi chagi 0.00
tʃaku chaku 0.00
tʃakhi chakhi 0.00
tʃara chara 0.00
tʃari chari 0.00
tʃau chau 0.00
tʃautʃau chauchau 0.00
tʃe che 0.00
tʃebe chebe 0.00
tʃetʃe cheche 0.00
tʃetʃeu checheu 0.00
tʃetʃeva checheva 0.00
tʃeɡa cheḡa 0.00
tʃeke cheke 0.00
tʃetʃeke checheke 0.00
tʃekeleɣu chekelegu 0.00
tʃeki cheki 0.00
tʃekre chekre 0.00
tʃekhe chekhe 0.00
tʃeŋe chen̄e 0.00
tʃeri cheri 0.00
tʃeu cheu 0.00
tʃiɡra chiḡra 0.00
tʃihe chihe 0.00
tʃiko chiko 0.00
tʃikri chikri 0.00
tʃiotʃio chiochio 0.00
tʃlo chlo 0.00
tʃlu chlu 0.00
tʃotʃokru chochokru 0.00
tʃotʃomhi chochomhi 0.00
tʃotʃopli chochopli 0.00
tʃotʃoro chochoro 0.00
tʃofu chofu 0.00
tʃoɡu choḡu 0.00
tʃoɣe choge 0.00
tʃoɣo chogo 0.00
tʃokri chokri 0.00
tʃomha chomha 0.00
tʃoŋa chon̄a 0.00
tʃopi chopi 0.00
tʃopu chopu 0.00
tʃra chra 0.00
tʃrahi chrahi 0.00
tʃri chri 0.00
tʃru chru 0.00
tʃubo chubo 0.00
tʃutʃruʔe chuchru'e 0.00
tʃutʃu chuchu 0.00
tʃutʃubo chuchubo 0.00
tʃutʃutʃu chuchuchu 0.00
tʃutʃumele chuchumele 0.00
tʃutʃuʔu chuchu'u 0.00
tʃuetʃue chuechue 0.00
tʃuɡle chuḡle 0.00
tʃuitʃuiri chuichuiri 0.00
tʃuke chuke 0.00
tʃulo chulo 0.00
tʃuri churi 0.00
tʃuru churu 0.00
tʃuʔu chu'u 0.00
da da 0.00
dadaɡla dadaḡla 0.00
dadaha dadaha 0.00
dadale dadale 0.00
dadali dadali 0.00
dadalo dadalo 0.00
dadalu dadalu 0.00
dadara dadara 0.00
dadava dadava 0.00
dafa dafa 0.00
daɡra daḡra 0.00
daɣa daga 0.00
daho daho 0.00
daka daka 0.00
dala dala 0.00
dale dale 0.00
dalha dalha 0.00
dama dama 0.00
dani dani 0.00
danu danu 0.00
daŋna dan̄na 0.00
dao dao 0.00
dapra dapra 0.00
dasa dasa 0.00
daudalu daudalu 0.00
davi davi 0.00
daʔu da'u 0.00
deadeka deadeka 0.00
dede dede 0.00
dedede dedede 0.00
dedei dedei 0.00
dedeke dedeke 0.00
dedeŋe deden̄e 0.00
dedeu dedeu 0.00
dei dei 0.00
dela dela 0.00
delei delei 0.00
demei demei 0.00
deni deni 0.00
deŋedeu den̄edeu 0.00
deplu deplu 0.00
deri deri 0.00
derii derii 0.00
deudemu deudemu 0.00
deʔo de'o 0.00
di di 0.00
didi didi 0.00
didiʔa didi'a 0.00
diha diha 0.00
diklo diklo 0.00
diʔa di'a 0.00
do do 0.00
doa doa 0.00
doadoha doadoha 0.00
doadoka doadoka 0.00
doadora doadora 0.00
dodo dodo 0.00
dodoɣo dodogo 0.00
dodokho dodokho 0.00
dodoŋna dodon̄na 0.00
dodorobuta dodorobuta 0.00
dodosa dodosa 0.00
dodoʔili dodo'ili 0.00
dofi dofi 0.00
dofra dofra 0.00
dofu dofu 0.00
doɡlo doḡlo 0.00
doɣeɲa dogegna 0.00
doklu doklu 0.00
dokha dokha 0.00
dola dola 0.00
domu domu 0.00
doru doru 0.00
doudoru doudoru 0.00
doudou doudou 0.00
dova dova 0.00
dovili dovili 0.00
dududu dududu 0.00
duduhatepolo duduhatepolo 0.00
dudulu dudulu 0.00
duduruɣufi dudurugufi 0.00
duili duili 0.00
duki duki 0.00
duku duku 0.00
duʔe du'e 0.00
e e 0.00
ea ea 0.00
eaʔea ea'ea 0.00
eaʔeva ea'eva 0.00
efra efra 0.00
eɡre eḡre 0.00
eɣu egu 0.00
eɲo egno 0.00
eha eha 0.00
ehe ehe 0.00
ehu ehu 0.00
ei ei 0.00
eklo eklo 0.00
ele ele 0.00
elo elo 0.00
emno emno 0.00
eni eni 0.00
enoʔeno eno'eno 0.00
enha enha 0.00
ero ero 0.00
esuɣu esugu 0.00
eʔeɡre e'eḡre 0.00
eʔei e'ei 0.00
fa fa 0.00
fababraʔe fababra'e 0.00
fabrou fabrou 0.00
fada fada 0.00
fadakaruɣu fadakarugu 0.00
fafaɡri fafaḡri 0.00
fafakrei fafakrei 0.00
fafakro fafakro 0.00
fafano fafano 0.00
fafara fafara 0.00
fafasi fafasi 0.00
fafauhe fafauhe 0.00
fafauta fafauta 0.00
fafra fafra 0.00
fafrai fafrai 0.00
fafuafuna fafuafuna 0.00
faɡaɡano faḡaḡano 0.00
faɡaɡlana faḡaḡlana 0.00
faɡorhei faḡorhei 0.00
faɡriu faḡriu 0.00
faɡroaɡropa faḡroaḡropa 0.00
faɡrouɡronu faḡrouḡronu 0.00
faɡrutu faḡrutu 0.00
faɡu faḡu 0.00
faɣaesu fagaesu 0.00
faɣadʒa fagaja 0.00
faɣalo fagalo 0.00
faɣano fagano 0.00
faɣaoɣatho fagaogatho 0.00
faɣau fagau 0.00
faɣavru fagavru 0.00
faɣeɲa fagegna 0.00
faɣila fagila 0.00
faɣo fago 0.00
faɣoeɣode fagoegode 0.00
faɣoiɣoi fagoigoi 0.00
faɣoro fagoro 0.00
faɣose fagose 0.00
faɣuaɣuai faguaguai 0.00
faɣusna fagusna 0.00
faɣhae faghae 0.00
faha faha 0.00
fahaehaɣe fahaehage 0.00
fahaihali fahaihali 0.00
faheaheta faheaheta 0.00
fahi fahi 0.00
fahiahira fahiahira 0.00
fahiba fahiba 0.00
bahoɡo bahoḡo 0.00
fahuhuŋu fahuhun̄u 0.00
fai fai 0.00
faidu faidu 0.00
fadʒa faja 0.00
fadʒinai fajinai 0.00
fadʒoŋoto fajon̄oto 0.00
fakakasa fakakasa 0.00
fakakrahe fakakrahe 0.00
fakakhasa fakakhasa 0.00
fakarha fakarha 0.00
fakarhaiɲa fakarhaigna 0.00
fakasa fakasa 0.00
fakathai fakathai 0.00
fakeke fakeke 0.00
fakikili fakikili 0.00
fakloa fakloa 0.00
fakmukmu fakmukmu 0.00
fakni fakni 0.00
fakoa fakoa 0.00
fakobe fakobe 0.00
fakokhoana fakokhoana 0.00
fakopo fakopo 0.00
fakota fakota 0.00
fakoto fakoto 0.00
fakoveta fakoveta 0.00
fakreitariŋo fakreitarin̄o 0.00
fakridʒa fakrija 0.00
fakuiti fakuiti 0.00
fakusu fakusu 0.00
fakhaʔo fakha'o 0.00
fala fala 0.00
falaɡore falaḡore 0.00
falao falao 0.00
falehe falehe 0.00
falete falete 0.00
faliɣi faligi 0.00
falima falima 0.00
faliulifu faliulifu 0.00
famamhaŋa famamhan̄a 0.00
famamhata famamhata 0.00
famana famana 0.00
famane famane 0.00
famemeha famemeha 0.00
fameomeɡo fameomeḡo 0.00
famno famno 0.00
famusu famusu 0.00
fanefou fanefou 0.00
faneha faneha 0.00
fanoɲa fanogna 0.00
fanoinoi fanoinoi 0.00
fanomho fanomho 0.00
fanunhuɣu fanunhugu 0.00
fanharai fanharai 0.00
fanhoɣei fanhogei 0.00
fanhoro fanhoro 0.00
faŋaŋara fan̄an̄ara 0.00
faŋauŋhau fan̄aun̄hau 0.00
faŋeŋhele fan̄en̄hele 0.00
faŋna fan̄na 0.00
fapabra fapabra 0.00
fapakura fapakura 0.00
fapeamala fapeamala 0.00
fapepepep fapepepep 0.00
fapiɡoro fapiḡoro 0.00
fapikhi fapikhi 0.00
pafiʔatho pafi'atho 0.00
faplama faplama 0.00
fapoɡru fapoḡru 0.00
fapra fapra 0.00
fapresi fapresi 0.00
fapuipuhi fapuipuhi 0.00
fapuloknoʔo fapulokno'o 0.00
fapuopulo fapuopulo 0.00
fapheɡra fapheḡra 0.00
faphiephirei faphiephirei 0.00
fara fara 0.00
farafa farafa 0.00
faraɣado faragado 0.00
fararaʔe farara'e 0.00
farerheta farerheta 0.00
fari fari 0.00
faripiti faripiti 0.00
farirhiu farirhiu 0.00
fariu fariu 0.00
farore farore 0.00
faruma faruma 0.00
faruru faruru 0.00
fasa fasa 0.00
fasaro fasaro 0.00
fasnau fasnau 0.00
fasniɡru fasniḡru 0.00
fasoisoli fasoisoli 0.00
fasre fasre 0.00
fasresre fasresre 0.00
fasusuɣu fasusugu 0.00
fata fata 0.00
fatakle fatakle 0.00
fatali fatali 0.00
fatamo fatamo 0.00
fatara fatara 0.00
fate fate 0.00
fati fati 0.00
fatiʔa fati'a 0.00
fatoke fatoke 0.00
fatuɡe fatuḡe 0.00
fatutuani fatutuani 0.00
fatha fatha 0.00
fathaɡra fathaḡra 0.00
fathoethoke fathoethoke 0.00
fathoɣo fathogo 0.00
fathoke fathoke 0.00
fathoro fathoro 0.00
faʔauʔau fa'au'au 0.00
faʔeŋe fa'en̄e 0.00
faʔeuʔemu fa'eu'emu 0.00
faʔiɲo fa'igno 0.00
faʔiho fa'iho 0.00
faʔoiʔofi fa'oi'ofi 0.00
faʔoni fa'oni 0.00
feaferai feaferai 0.00
fefei fefei 0.00
fefekha fefekha 0.00
fefelo fefelo 0.00
feferi feferi 0.00
feho feho 0.00
fei fei 0.00
feisua feisua 0.00
feka feka 0.00
fela fela 0.00
felaŋi felan̄i 0.00
fene fene 0.00
feo feo 0.00
fere fere 0.00
ferha ferha 0.00
feʔo fe'o 0.00
fidi fidi 0.00
fififri fififri 0.00
fifikhei fifikhei 0.00
fiɡri fiḡri 0.00
fihi fihi 0.00
fidʒa fija 0.00
fike fike 0.00
fiknaʔo fikna'o 0.00
fikhere fikhere 0.00
fila fila 0.00
filifoɡu filifoḡu 0.00
filo filo 0.00
fini fini 0.00
finoɣa finoga 0.00
fio fio 0.00
fiofido fiofido 0.00
fiofilo fiofilo 0.00
firi firi 0.00
fisa fisa 0.00
fiti fiti 0.00
fitu fitu 0.00
fituphiephile fituphiephile 0.00
fitusalei fitusalei 0.00
flada flada 0.00
fladu fladu 0.00
flalo flalo 0.00
flaŋha flan̄ha 0.00
flau flau 0.00
flea flea 0.00
fleɣo flego 0.00
flehi flehi 0.00
flethu flethu 0.00
fliti fliti 0.00
fludu fludu 0.00
fludu fludu 0.00
fnadʒa fnaja 0.00
fnako fnako 0.00
fnela fnela 0.00
fnera fnera 0.00
fneso fneso 0.00
fniɡlo fniḡlo 0.00
fnikla fnikla 0.00
fnisi fnisi 0.00
snoɣu snogu 0.00
fnonu fnonu 0.00
fnotu fnotu 0.00
fnua fnua 0.00
fnuda fnuda 0.00
fnuro fnuro 0.00
foafota foafota 0.00
fobo fobo 0.00
fodu fodu 0.00
foefobe foefobe 0.00
foflo foflo 0.00
fofoana fofoana 0.00
fofodu fofodu 0.00
fofoɡri fofoḡri 0.00
fofolo fofolo 0.00
fofota fofota 0.00
fofotu fofotu 0.00
fofoʔita fofo'ita 0.00
fofoʔo fofo'o 0.00
fofro fofro 0.00
foɡra foḡra 0.00
foɲa fogna 0.00
foke foke 0.00
foli foli 0.00
foŋho fon̄ho 0.00
fora fora 0.00
foro foro 0.00
foto foto 0.00
fotho fotho 0.00
fou fou 0.00
foʔi foài 0.00
fra fra 0.00
frane frane 0.00
frarapadʒa frarapaja 0.00
friro friro 0.00
froro froro 0.00
froʔi fro'i 0.00
frua frua 0.00
fruni fruni 0.00
fruŋho frun̄ho 0.00
frusu frusu 0.00
fruta fruta 0.00
fuafuha fuafuha 0.00
fuefule fuefule 0.00
fufnutu fufnutu 0.00
fufu fufu 0.00
fufuata fufuata 0.00
fufuliki fufuliki 0.00
fufuloho fufuloho 0.00
fufulho fufulho 0.00
fufure fufure 0.00
fuho fuho 0.00
fula fula 0.00
funei funei 0.00
funu funu 0.00
fura fura 0.00
fusa fusa 0.00
futu futu 0.00
fuʔa fu'a 0.00
ɣa ga 0.00
ɣabla gabla 0.00
ɣado gado 0.00
ɣae gae 0.00
ɣafle gafle 0.00
ɣaɡra gaḡra 0.00
ɣaɣa gaga 0.00
ɣaɣablai gagablai 0.00
ɣaɣafa gagafa 0.00
ɣaɣaɣhei gagaghei 0.00
ɣaɣaolo gagaolo 0.00
ɣaɣape gagape 0.00
ɣaɣarosi gagarosi 0.00
ɣaɣatha gagatha 0.00
ɣaɣaʔita gaga'ita 0.00
ɣaɣha gagha 0.00
ɣahahadʒe gahahaje 0.00
ɣahe gahe 0.00
ɣadʒo gajo 0.00
ɣadʒu gaju 0.00
ɣakmu gakmu 0.00
ɣaliɣava galigava 0.00
ɣami gami 0.00
ɣamisi gamisi 0.00
ɣamu gamu 0.00
ɣano gano 0.00
ɣao gao 0.00
ɣaoɣaho gaogaho 0.00
ɣaoɣatho gaogatho 0.00
ɣaoli gaoli 0.00
ɣapa gapa 0.00
ɣape gape 0.00
ɣara gara 0.00
ɣari gari 0.00
ɣaro garo 0.00
ɣaroɣiha garogiha 0.00
ɣarosi garosi 0.00
ɣasa gasa 0.00
ɣase gase 0.00
ɣasi gasi 0.00
ɣatho gatho 0.00
ɣau gau 0.00
ɣauɣaru gaugaru 0.00
ɣauɣavu gaugavu 0.00
ɣavo gavo 0.00
ɣe ge 0.00
ɣebe gebe 0.00
ɣebo gebo 0.00
ɣeda geda 0.00
ɣedi gedi 0.00
ɣeɡre geḡre 0.00
ɣeɡu geḡu 0.00
ɣeɣho gegho 0.00
ɣeɲa gegna 0.00
ɣeɲarake gegnarake 0.00
ɣehati gehati 0.00
ɣedʒe geje 0.00
ɣedʒo gejo 0.00
ɣekla gekla 0.00
ɣekhe gekhe 0.00
ɣele gele 0.00
ɣema gema 0.00
ɣemi gemi 0.00
ɣeoɣetʃo geogecho 0.00
ɣeoɣeɣho geogegho 0.00
ɣepa gepa 0.00
ɣeri geri 0.00
ɣero gero 0.00
ɣesa gesa 0.00
ɣete gete 0.00
ɣetilo getilo 0.00
ɣethu gethu 0.00
ɣeu geu 0.00
ɣeva geva 0.00
ɣi gi 0.00
ɣibo gibo 0.00
ɣidi gidi 0.00
ɣiɡri giḡri 0.00
ɣiɣiŋni gigin̄ni 0.00
ɣiɣo gigo 0.00
ɣiha giha 0.00
ɣikhe gikhe 0.00
ɣile gile 0.00
ɣiri giri 0.00
ɣisu gisu 0.00
ɣita gita 0.00
ɣiu giu 0.00
ɣoa goa 0.00
ɣoaɣora goagora 0.00
ɣobra gobra 0.00
ɣobro gobro 0.00
ɣoda goda 0.00
ɣodo godo 0.00
ɣoeɣore goegore 0.00
ɣofla gofla 0.00
ɣoflo goflo 0.00
ɣofu gofu 0.00
ɣoɡre goḡre 0.00
ɣoɡro goḡro 0.00
ɣoɣodo gogodo 0.00
ɣoɣoina gogoina 0.00
ɣoɣokmo gogokmo 0.00
ɣoɣolo gogolo 0.00
ɣoɣolodou gogolodou 0.00
ɣoɣomo gogomo 0.00
ɣoɣoro gogoro 0.00
ɣoɣoto gogoto 0.00
ɣoɣovilavi gogovilavi 0.00
ɣoiɣori goigori 0.00
ɣokla gokla 0.00
ɣokha gokha 0.00
ɣola gola 0.00
ɣolo golo 0.00
ɣomho gomho 0.00
ɣopa gopa 0.00
ɣoreho goreho 0.00
ɣoro goro 0.00
ɣorofolo gorofolo 0.00
ɣoroho goroho 0.00
ɣorha gorha 0.00
ɣorho gorho 0.00
ɣorhu gorhu 0.00
ɣosa gosa 0.00
ɣose gose 0.00
ɣotilo gotilo 0.00
ɣotha gotha 0.00
ɣova gova 0.00
ɣu gu 0.00
ɣuafa guafa 0.00
ɣuaɣuba guaguba 0.00
ɣudu gudu 0.00
ɣufi gufi 0.00
ɣufla gufla 0.00
ɣufra gufra 0.00
ɣuɣunu gugunu 0.00
ɣuɣuru guguru 0.00
ɣudʒu guju 0.00
ɣukhu gukhu 0.00
ɣumhu gumhu 0.00
ɣuŋna gun̄na 0.00
ɣura gura 0.00
ɣuru guru 0.00
ɣusna gusna 0.00
ɣhao ghao 0.00
ɡaba ḡaba 0.00
ɡabe ḡabe 0.00
ɡabili ḡabili 0.00
ɡabro ḡabro 0.00
ɡabusi ḡabusi 0.00
ɡabusikrupe ḡabusikrupe 0.00
ɡae ḡae 0.00
ɡafu ḡafu 0.00
ɡaɡa ḡaḡa 0.00
ɡaɡaha ḡaḡaha 0.00
ɡaɡahu ḡaḡahu 0.00
ɡaɡama ḡaḡama 0.00
ɡaɡani ḡaḡani 0.00
ɡaɡaro ḡaḡaro 0.00
ɡaɡava ḡaḡava 0.00
ɡaɡrai ḡaḡrai 0.00
ɡaɣa ḡaga 0.00
ɡaɣable ḡagable 0.00
ɡaɣafa ḡagafa 0.00
ɡaɣaho ḡagaho 0.00
ɡaɣala ḡagala 0.00
ɡaɣale ḡagale 0.00
ɡaɣalovu ḡagalovu 0.00
ɡaɣano ḡagano 0.00
ɡaɣarosi ḡagarosi 0.00
ɡaɣata ḡagata 0.00
ɡaɣavo ḡagavo 0.00
ɡaɣhamu ḡaghamu 0.00
ɡahu ḡahu 0.00
ɡaitʃutʃuʔu ḡaichuchu'u 0.00
ɡaidodomu ḡaidodomu 0.00
ɡaiɣai ḡaigai 0.00
ɡaiɣaniɣuɣa ḡaiganiguga 0.00
ɡaiɣanisasa ḡaiganisasa 0.00
ɡaiɣaniʔuri ḡaigani'uri 0.00
ɡaiɲaɲabo ḡaignagnabo 0.00
ɡaiɲaɲahi ḡaignagnahi 0.00
ɡaidʒu ḡaiju 0.00
ɡaidʒuheta ḡaijuheta 0.00
ɡaikofa ḡaikofa 0.00
ɡaikokora ḡaikokora 0.00
ɡaikuro ḡaikuro 0.00
ɡailehe ḡailehe 0.00
ɡailoku ḡailoku 0.00
ɡaimamau ḡaimamau 0.00
ɡaimomoŋha ḡaimomon̄ha 0.00
ɡaipadʒa ḡaipaja 0.00
ɡairurhu ḡairurhu 0.00
ɡaisiasitha ḡaisiasitha 0.00
ɡaisisiri ḡaisisiri 0.00
ɡaitubi ḡaitubi 0.00
ɡaitutunu ḡaitutunu 0.00
ɡadʒu ḡaju 0.00
ɡalato ḡalato 0.00
ɡaliri ḡaliri 0.00
ɡalo ḡalo 0.00
ɡama ḡama 0.00
ɡamunitu ḡamunitu 0.00
ɡano ḡano 0.00
ɡaoɣa ḡaoga 0.00
ɡaoɣatho ḡaogatho 0.00
ɡaoɣavo ḡaogavo 0.00
ɡapa ḡapa 0.00
ɡara ḡara 0.00
ɡaraŋa ḡaran̄a 0.00
ɡaro ḡaro 0.00
ɡarofa ḡarofa 0.00
ɡaru ḡaru 0.00
ɡasi ḡasi 0.00
ɡasiɡara ḡasiḡara 0.00
ɡata ḡata 0.00
ɡatha ḡatha 0.00
ɡaufoʔa ḡaufo'a 0.00
ɡauɡaru ḡauḡaru 0.00
ɡauɣa ḡauga 0.00
ɡauha ḡauha 0.00
ɡava ḡava 0.00
ɡaʔase ḡa'ase 0.00
ɡaʔi ḡa'i 0.00
ɡaʔu ḡa'u 0.00
ɡaʔusa ḡa'usa 0.00
ɡetʃo ḡecho 0.00
ɡefe ḡefe 0.00
ɡeɡe ḡeḡe 0.00
ɡeɡeʔe ḡeḡe'e 0.00
ɡeɡre ḡeḡre 0.00
ɡeɣefla ḡegefla 0.00
ɡeɣere ḡegere 0.00
ɡeɣereme ḡegereme 0.00
ɡeɣesu ḡegesu 0.00
ɡeɣete ḡegete 0.00
ɡeɣheli ḡegheli 0.00
ɡehe ḡehe 0.00
ɡeho ḡeho 0.00
ɡehu ḡehu 0.00
ɡeiɣeli ḡeigeli 0.00
ɡele ḡele 0.00
ɡelu ḡelu 0.00
ɡelhu ḡelhu 0.00
ɡema ḡema 0.00
ɡemhi ḡemhi 0.00
ɡeo ḡeo 0.00
ɡepa ḡepa 0.00
ɡere ḡere 0.00
ɡeri ḡeri 0.00
ɡeso ḡeso 0.00
ɡete ḡete 0.00
ɡeti ḡeti 0.00
ɡetu ḡetu 0.00
ɡethu ḡethu 0.00
ɡiano ḡiano 0.00
ɡibi ḡibi 0.00
ɡiɡi ḡiḡi 0.00
ɡiɡiɡli ḡiḡiḡli 0.00
ɡiɡiɡri ḡiḡiḡri 0.00
ɡiɡra ḡiḡra 0.00
ɡiɡru ḡiḡru 0.00
ɡiɣidʒu ḡigiju 0.00
ɡidʒa ḡija 0.00
ɡilo ḡilo 0.00
ɡilosu ḡilosu 0.00
ɡilu ḡilu 0.00
ɡinau ḡinau 0.00
ɡinei ḡinei 0.00
ɡinou ḡinou 0.00
ɡirato ḡirato 0.00
ɡiri ḡiri 0.00
ɡiriɡoɡe ḡiriḡoḡe 0.00
ɡirha ḡirha 0.00
ɡiuɣidʒu ḡiugiju 0.00
ɡlaba ḡlaba 0.00
ɡlabe ḡlabe 0.00
ɡlaelae ḡlaelae 0.00
ɡlaeladʒe ḡlaelaje 0.00
ɡlafi ḡlafi 0.00
ɡlaɡe ḡlaḡe 0.00
ɡlaɣe ḡlage 0.00
ɡlaɣobe ḡlagobe 0.00
ɡlaɣosi ḡlagosi 0.00
ɡlahu ḡlahu 0.00
ɡlailai ḡlailai 0.00
ɡlailami ḡlailami 0.00
ɡladʒa ḡlaja 0.00
ɡladʒe ḡlaje 0.00
ɡlakiti ḡlakiti 0.00
ɡlakna ḡlakna 0.00
ɡlako ḡlako 0.00
ɡlala ḡlala 0.00
ɡlalaba ḡlalaba 0.00
ɡlalahu ḡlalahu 0.00
ɡlalaka ḡlalaka 0.00
ɡlalako ḡlalako 0.00
ɡlalama ḡlalama 0.00
ɡlalaoni ḡlalaoni 0.00
ɡlalase ḡlalase 0.00
ɡlalaʔuta ḡlala'uta 0.00
ɡlali ḡlali 0.00
ɡlama ḡlama 0.00
ɡlani ḡlani 0.00
ɡlaŋana ḡlan̄ana 0.00
ɡlaŋo ḡlan̄o 0.00
ɡlapa ḡlapa 0.00
ɡlapa ḡlapa 0.00
ɡlapara ḡlapara 0.00
ɡlapi ḡlapi 0.00
ɡlapisaba ḡlapisaba 0.00
ɡlata ḡlata 0.00
ɡlathi ḡlathi 0.00
ɡlaulapu ḡlaulapu 0.00
ɡlauvi ḡlauvi 0.00
ɡlava ḡlava 0.00
ɡlave ḡlave 0.00
ɡlavo ḡlavo 0.00
ɡlaʔa ḡla'a 0.00
ɡlaʔe ḡla'e 0.00
ɡleɡa ḡleḡa 0.00
ɡleɡaha ḡleḡaha 0.00
ɡleɣa ḡlega 0.00
ɡleɣi ḡlegi 0.00
ɡleɣu ḡlegu 0.00
ɡleha ḡleha 0.00
ɡlehe ḡlehe 0.00
ɡleilei ḡleilei 0.00
ɡledʒa ḡleja 0.00
ɡleko ḡleko 0.00
ɡlele ḡlele 0.00
ɡleleʔudu ḡlele'udu 0.00
ɡleŋa ḡlen̄a 0.00
ɡlepo ḡlepo 0.00
ɡleʔa ḡle'a 0.00
ɡloɡomo ḡloḡomo 0.00
ɡliha ḡliha 0.00
ɡlikmu ḡlikmu 0.00
ɡlilihi ḡlilihi 0.00
ɡliliphoʔo ḡlilipho'o 0.00
ɡlima ḡlima 0.00
ɡlimafului ḡlimafului 0.00
ɡliŋho ḡlin̄ho 0.00
ɡlipa ḡlipa 0.00
ɡlithu ḡlithu 0.00
ɡliu ḡliu 0.00
ɡlivo ḡlivo 0.00
ɡloaloɣa ḡloaloga 0.00
ɡloalopa ḡloalopa 0.00
ɡlobiʔo ḡlobi'o 0.00
ɡlodu ḡlodu 0.00
ɡloɡa ḡloḡa 0.00
ɡloɡlomno ḡloḡlomno 0.00
ɡloɡu ḡloḡu 0.00
ɡloha ḡloha 0.00
ɡlohi ḡlohi 0.00
ɡloi ḡloi 0.00
ɡloilohi ḡloilohi 0.00
ɡloku ḡloku 0.00
ɡlokha ḡlokha 0.00
ɡlola ḡlola 0.00
ɡlolo ḡlolo 0.00
ɡlolobo ḡlolobo 0.00
ɡlolola ḡlolola 0.00
ɡlolona ḡlolona 0.00
ɡloloʔa ḡlolo'a 0.00
ɡlolu ḡlolu 0.00
ɡlolho ḡlolho 0.00
ɡlomno ḡlomno 0.00
ɡlomho ḡlomho 0.00
ɡlopa ḡlopa 0.00
ɡlopo ḡlopo 0.00
ɡlopopea ḡlopopea 0.00
ɡlose ḡlose 0.00
ɡloto ḡloto 0.00
ɡlotho ḡlotho 0.00
ɡloulokui ḡloulokui 0.00
ɡloʔe ḡlo'e 0.00
ɡloʔo ḡlo'o 0.00
ɡlualua ḡlualua 0.00
ɡlualuka ḡlualuka 0.00
ɡluasi ḡluasi 0.00
ɡlueluve ḡlueluve 0.00
ɡlufa ḡlufa 0.00
ɡluhu ḡluhu 0.00
ɡluilutidʒuta ḡluilutijuta 0.00
ɡludʒa ḡluja 0.00
ɡluku ḡluku 0.00
ɡlulu ḡlulu 0.00
ɡluluɣu ḡlulugu 0.00
ɡluma ḡluma 0.00
ɡlumana ḡlumana 0.00
ɡluti ḡluti 0.00
ɡluthu ḡluthu 0.00
ɡoaɣorha ḡoagorha 0.00
ɡoba ḡoba 0.00
ɡobi ḡobi 0.00
ɡobilepo ḡobilepo 0.00
ɡobro ḡobro 0.00
ɡodo ḡodo 0.00
ɡoe ḡoe 0.00
ɡoflo ḡoflo 0.00
ɡoɡe ḡoḡe 0.00
ɡoɡo ḡoḡo 0.00
ɡoɡofi ḡoḡofi 0.00
ɡoɡola ḡoḡola 0.00
ɡoɡolo ḡoḡolo 0.00
ɡoɡolu ḡoḡolu 0.00
ɡoɡomo ḡoḡomo 0.00
ɡoɡoʔo ḡoḡo'o 0.00
ɡoɡoro ḡoḡoro 0.00
ɡoɡorofu ḡoḡorofu 0.00
ɡoɡoso ḡoḡoso 0.00
ɡoɡoto ḡoḡoto 0.00
ɡoɡotu ḡoḡotu 0.00
ɡoɡro ḡoḡro 0.00
ɡoɣa ḡoga 0.00
ɡoɣo ḡogo 0.00
ɡoɣodu ḡogodu 0.00
ɡoɣofu ḡogofu 0.00
ɡoɣolo ḡogolo 0.00
ɡoɣovi ḡogovi 0.00
ɡoɲaro ḡognaro 0.00
ɡoiɡoli ḡoiḡoli 0.00
ɡoiɡoti ḡoiḡoti 0.00
ɡoiɣoli ḡoigoli 0.00
ɡoiɣovi ḡoigovi 0.00
ɡokla ḡokla 0.00
ɡokmo ḡokmo 0.00
ɡolaha ḡolaha 0.00
ɡolapeo ḡolapeo 0.00
ɡolofio ḡolofio 0.00
ɡomho ḡomho 0.00
ɡono ḡono 0.00
ɡora ḡora 0.00
ɡore ḡore 0.00
ɡoro ḡoro 0.00
ɡoru ḡoru 0.00
ɡorha ḡorha 0.00
ɡosa ḡosa 0.00
ɡosu ḡosu 0.00
ɡoti ḡoti 0.00
ɡra ḡra 0.00
ɡrabo ḡrabo 0.00
ɡrabu ḡrabu 0.00
ɡrade ḡrade 0.00
ɡrafa ḡrafa 0.00
ɡrafi ḡrafi 0.00
ɡrafo ḡrafo 0.00
ɡraɡa ḡraḡa 0.00
ɡraɡi ḡraḡi 0.00
ɡraɣu ḡragu 0.00
ɡraɲa ḡragna 0.00
ɡrahi ḡrahi 0.00
ɡraho ḡraho 0.00
ɡradʒa ḡraja 0.00
ɡraliu ḡraliu 0.00
ɡramata ḡramata 0.00
ɡraŋilo ḡran̄ilo 0.00
ɡrara ḡrara 0.00
ɡrarabaha ḡrarabaha 0.00
ɡraraka ḡraraka 0.00
ɡraratia ḡraratia 0.00
ɡraro ḡraro 0.00
ɡrasemusi ḡrasemusi 0.00
ɡratha ḡratha 0.00
ɡraurau ḡraurau 0.00
ɡrauravu ḡrauravu 0.00
ɡrave ḡrave 0.00
ɡraʔo ḡra'o 0.00
ɡraʔu ḡra'u 0.00
ɡre ḡre 0.00
ɡrebu ḡrebu 0.00
ɡreɡe ḡreḡe 0.00
ɡreɣaɲa ḡregagna 0.00
ɡreɣu ḡregu 0.00
ɡreho ḡreho 0.00
ɡrema ḡrema 0.00
ɡremoho ḡremoho 0.00
ɡreŋatha ḡren̄atha 0.00
ɡrere ḡrere 0.00
ɡrereɡe ḡrereḡe 0.00
ɡrereɡo ḡrereḡo 0.00
ɡrereʔi ḡrere'i 0.00
ɡrereʔo ḡrere'o 0.00
ɡreto ḡreto 0.00
ɡrethu ḡrethu 0.00
ɡreuremu ḡreuremu 0.00
ɡrevai ḡrevai 0.00
ɡreʔi ḡre'i 0.00
ɡri ḡri 0.00
ɡria ḡria 0.00
ɡrifu ḡrifu 0.00
ɡriɡi ḡriḡi 0.00
ɡriɡri ḡriḡri 0.00
ɡriŋni ḡrin̄ni 0.00
ɡriŋo ḡrin̄o 0.00
ɡririki ḡririki 0.00
ɡriʔo ḡri'o 0.00
ɡro ḡro 0.00
ɡroaroma ḡroaroma 0.00
ɡrobuna ḡrobuna 0.00
ɡrofo ḡrofo 0.00
ɡrofu ḡrofu 0.00
ɡroɡroha ḡroḡroha 0.00
ɡroɣe ḡroge 0.00
ɡroɣo ḡrogo 0.00
ɡroi ḡroi 0.00
ɡroirovi ḡroirovi 0.00
ɡrodʒo ḡrojo 0.00
ɡrodʒu ḡroju 0.00
ɡrokho ḡrokho 0.00
ɡroma ḡroma 0.00
ɡromido ḡromido 0.00
ɡromno ḡromno 0.00
ɡromu ḡromu 0.00
ɡrona ḡrona 0.00
ɡroro ḡroro 0.00
ɡrorofe ḡrorofe 0.00
ɡroroha ḡroroha 0.00
ɡrorosuʔa ḡrorosu'a 0.00
ɡrorotu ḡrorotu 0.00
ɡrorhoi ḡrorhoi 0.00
ɡroto ḡroto 0.00
ɡrotho ḡrotho 0.00
ɡrouɡromu ḡrouḡromu 0.00
ɡrovela ḡrovela 0.00
ɡrovu ḡrovu 0.00
ɡroʔe ḡro'e 0.00
ɡrua ḡrua 0.00
ɡruakna ḡruakna 0.00
ɡrualu ḡrualu 0.00
ɡrubi ḡrubi 0.00
ɡruɣu ḡrugu 0.00
ɡrumaɡruma ḡrumaḡruma 0.00
ɡrumaɣu ḡrumagu 0.00
ɡruru ḡruru 0.00
ɡrurubrudʒuta ḡrurubrujuta 0.00
ɡrurha ḡrurha 0.00
ɡrurhei ḡrurhei 0.00
ɡrurhu ḡrurhu 0.00
ɡruse ḡruse 0.00
ɡrutu ḡrutu 0.00
ɡu ḡu 0.00
ɡuaɣura ḡuagura 0.00
ɡuasa ḡuasa 0.00
ɡuema ḡuema 0.00
ɡufla ḡufla 0.00
ɡufna ḡufna 0.00
ɡufu ḡufu 0.00
ɡuɡulu ḡuḡulu 0.00
ɡuɡumu ḡuḡumu 0.00
ɡuɣuɣu ḡugugu 0.00
ɡuɣulisaba ḡugulisaba 0.00
ɡuɣumhu ḡugumhu 0.00
ɡuɣunu ḡugunu 0.00
ɡuɣuʔe ḡugu'e 0.00
ɡuho ḡuho 0.00
ɡukhu ḡukhu 0.00
ɡulakme ḡulakme 0.00
ɡuli ḡuli 0.00
ɡulu ḡulu 0.00
ɡuluva ḡuluva 0.00
ɡumnu ḡumnu 0.00
ɡuŋna ḡun̄na 0.00
ɡuoɡulo ḡuoḡulo 0.00
ɡuoɣuro ḡuoguro 0.00
ɡura ḡura 0.00
ɡuraidaho ḡuraidaho 0.00
ɡure ḡure 0.00
ɡuriɣau ḡurigau 0.00
ɡurumu ḡurumu 0.00
ɡusna ḡusna 0.00
ɲa gna 0.00
ɲaberaɣi gnaberagi 0.00
ɲabi gnabi 0.00
ɲado gnado 0.00
ɲae gnae 0.00
ɲaeɲare gnaegnare 0.00
ɲafa gnafa 0.00
ɲaɡla gnaḡla 0.00
ɲaɡru gnaḡru 0.00
ɲaɣo gnago 0.00
ɲaɲaɡali gnagnaḡali 0.00
ɲaɲo gnagno 0.00
ɲaɲu gnagnu 0.00
ɲahi gnahi 0.00
ɲakla gnakla 0.00
ɲakra gnakra 0.00
ɲalu gnalu 0.00
ɲami gnami 0.00
ɲaŋhi gnan̄hi 0.00
ɲaŋho gnan̄ho 0.00
ɲara gnara 0.00
ɲarafole gnarafole 0.00
ɲare gnare 0.00
ɲaru gnaru 0.00
ɲarho gnarho 0.00
ɲata gnata 0.00
ɲe gne 0.00
ɲo gno 0.00
ɲobe gnobe 0.00
ɲoɡa gnoḡa 0.00
ɲoɲofi gnognofi 0.00
ɲoɲoro gnognoro 0.00
ɲoi gnoi 0.00
ɲoke gnoke 0.00
ɲoku gnoku 0.00
ɲolu gnolu 0.00
ɲome gnome 0.00
ɲore gnore 0.00
ɲou gnou 0.00
ɲouɲoru gnougnoru 0.00
ɲuba gnuba 0.00
ɲubra gnubra 0.00
ɲueɲule gnuegnule 0.00
ɲuɡru gnuḡru 0.00
ɲuɣu gnugu 0.00
ɲula gnula 0.00
ɲuli gnuli 0.00
ɲuri gnuri 0.00
ɲhaɣa gnhaga 0.00
ɲhaka gnhaka 0.00
ɲheuɲheɣu gnheugnhegu 0.00
ɲhoi gnhoi 0.00
ɲhokro gnhokro 0.00
habo habo 0.00
haburu haburu 0.00
hae hae 0.00
hafe hafe 0.00
haɡlu haḡlu 0.00
haɣe hage 0.00
hahadʒa hahaja 0.00
hahaŋa hahan̄a 0.00
hahao hahao 0.00
hahi hahi 0.00
haho haho 0.00
haidu haidu 0.00
haihai haihai 0.00
haimi haimi 0.00
hamerane hamerane 0.00
hamu hamu 0.00
hana hana 0.00
hanu hanu 0.00
haŋa han̄a 0.00
hapu hapu 0.00
haro haro 0.00
haru haru 0.00
hasu hasu 0.00
hata hata 0.00
hatimare hatimare 0.00
hauhau hauhau 0.00
haze haze 0.00
habei habei 0.00
heɡa heḡa 0.00
hehe hehe 0.00
hei hei 0.00
hedʒa heja 0.00
helo helo 0.00
heni heni 0.00
heplu heplu 0.00
hesra hesra 0.00
heta heta 0.00
heva heva 0.00
heʔe he'e 0.00
hi hi 0.00
hiboi hiboi 0.00
hifli hifli 0.00
hiɡli hiḡli 0.00
hihi hihi 0.00
hihimoto hihimoto 0.00
hiii hiii 0.00
hili hili 0.00
hilihabo hilihabo 0.00
hiliŋata hilin̄ata 0.00
hiŋo hin̄o 0.00
hio hio 0.00
hioro hioro 0.00
hipoto hipoto 0.00
hiti hiti 0.00
hiʔo hi'o 0.00
ho ho 0.00
hoe hoe 0.00
hoehoɲe hoehogne 0.00
hoɡri hoḡri 0.00
hoho hoho 0.00
hohoa hohoa 0.00
hohoena hohoena 0.00
hohotiana hohotiana 0.00
holo holo 0.00
hono hono 0.00
hoŋo hon̄o 0.00
horo horo 0.00
horoɣoto horogoto 0.00
horotaɣi horotagi 0.00
hotei hotei 0.00
hoti hoti 0.00
houhou houhou 0.00
hu hu 0.00
huahua huahua 0.00
huahuɡra huahuḡra 0.00
hufe hufe 0.00
huɡe huḡe 0.00
huɡru huḡru 0.00
huɣa huga 0.00
huɣe huge 0.00
huha huha 0.00
huhuru huhuru 0.00
huhuti huhuti 0.00
hui hui 0.00
hudʒu huju 0.00
huknu huknu 0.00
hukri hukri 0.00
hulu hulu 0.00
hume hume 0.00
huŋu hun̄u 0.00
huru huru 0.00
huruhaŋa huruhan̄a 0.00
hurukupr hurukupr 0.00
huta huta 0.00
i i 0.00
ia ia 0.00
iaɣo iago 0.00
iara iara 0.00
ibru ibru 0.00
itʃu ichu 0.00
ido ido 0.00
ifla ifla 0.00
ifli ifli 0.00
ifu ifu 0.00
iɡre iḡre 0.00
iɡro iḡro 0.00
iɲe igne 0.00
iɲo igno 0.00
iho iho 0.00
idʒo ijo 0.00
idʒu iju 0.00
ikno ikno 0.00
iko iko 0.00
ikoi ikoi 0.00
ikotoŋana ikoton̄ana 0.00
ima ima 0.00
inuʔinu inu'inu 0.00
inha inha 0.00
ioha ioha 0.00
ioʔitho io'itho 0.00
irala irala 0.00
iroɣa iroga 0.00
iroɲa irogna 0.00
iru iru 0.00
iʔi i'i 0.00
dʒa ja 0.00
dʒabru jabru 0.00
dʒafa jafa 0.00
dʒafnu jafnu 0.00
dʒaforo jaforo 0.00
dʒafra jafra 0.00
dʒaɡlo jaḡlo 0.00
dʒaɡra jaḡra 0.00
dʒaha jaha 0.00
dʒaidʒali jaijali 0.00
dʒadʒaɣa jajaga 0.00
dʒadʒahamola jajahamola 0.00
dʒadʒalhei jajalhei 0.00
dʒadʒara jajara 0.00
dʒadʒatha jajatha 0.00
dʒakataɣi jakatagi 0.00
dʒakna jakna 0.00
dʒala jala 0.00
dʒale jale 0.00
dʒame jame 0.00
dʒamna jamna 0.00
dʒana jana 0.00
dʒaŋata jan̄ata 0.00
dʒaodʒaʔo jaoja'o 0.00
dʒapa japa 0.00
dʒarabama jarabama 0.00
dʒaraha jaraha 0.00
dʒare jare 0.00
dʒari jari 0.00
dʒaro jaro 0.00
dʒaru jaru 0.00
dʒata jata 0.00
dʒateu jateu 0.00
dʒathi jathi 0.00
dʒau jau 0.00
dʒavala javala 0.00
dʒaʔi ja'i 0.00
dʒedʒe jeje 0.00
dʒedʒebru jejebru 0.00
dʒeklo jeklo 0.00
dʒelu jelu 0.00
dʒemnu jemnu 0.00
dʒemhi jemhi 0.00
dʒifla jifla 0.00
dʒoɡri joḡri 0.00
dʒihi jihi 0.00
dʒidʒi jiji 0.00
dʒidʒiri jijiri 0.00
dʒidʒo jijo 0.00
dʒikha jikha 0.00
dʒikhe jikhe 0.00
dʒito jito 0.00
dʒiu jiu 0.00
dʒoe joe 0.00
dʒoedʒoʔe joejo'e 0.00
dʒofru jofru 0.00
dʒoho joho 0.00
dʒodʒoɣara jojogara 0.00
dʒokae jokae 0.00
dʒokmu jokmu 0.00
dʒokno jokno 0.00
dʒokra jokra 0.00
dʒokhi jokhi 0.00
dʒola jola 0.00
dʒolo jolo 0.00
dʒolomoho jolomoho 0.00
dʒomo jomo 0.00
dʒoŋi jon̄i 0.00
dʒoŋoto jon̄oto 0.00
dʒopla jopla 0.00
dʒoto joto 0.00
dʒou jou 0.00
dʒoʔa jo'a 0.00
dʒufra jufra 0.00
dʒufu jufu 0.00
dʒuɡru juḡru 0.00
dʒuɣi jugi 0.00
dʒudʒu juju 0.00
dʒudʒuala jujuala 0.00
dʒudʒufe jujufe 0.00
dʒudʒukla jujukla 0.00
dʒudʒuku jujuku 0.00
dʒudʒurukuli jujurukuli 0.00
dʒuklu juklu 0.00
dʒukma jukma 0.00
dʒukme jukme 0.00
dʒukhu jukhu 0.00
dʒulapa julapa 0.00
dʒulepe julepe 0.00
dʒulu julu 0.00
dʒume jume 0.00
dʒuŋutu jun̄utu 0.00
dʒure jure 0.00
dʒuru juru 0.00
dʒuta juta 0.00
ka ka 0.00
kabru kabru 0.00
katʃi kachi 0.00
kaekale kaekale 0.00
kafa kafa 0.00
kafe kafe 0.00
kafli kafli 0.00
kaflo kaflo 0.00
kafloɡehe kafloḡehe 0.00
kafuʔa kafu'a 0.00
kaɡle kaḡle 0.00
kaɡli kaḡli 0.00
kaɣo kago 0.00
kaha kaha 0.00
kahi kahi 0.00
kaikaliti kaikaliti 0.00
kaikari kaikari 0.00
kaina kaina 0.00
kaisei kaisei 0.00
kakabla kakabla 0.00
kakatʃi kakachi 0.00
kakadiɡa kakadiḡa 0.00
kakafna kakafna 0.00
kakai kakai 0.00
kakalahati kakalahati 0.00
kakalamaɣo kakalamago 0.00
kakalaʔe kakala'e 0.00
kakaloha kakaloha 0.00
kakamora kakamora 0.00
kakara kakara 0.00
kakaramaku kakaramaku 0.00
kakaraŋafa kakaran̄afa 0.00
kakarha kakarha 0.00
kakasa kakasa 0.00
kakata kakata 0.00
kakauleke kakauleke 0.00
kakrafa kakrafa 0.00
kakrasi kakrasi 0.00
kakhatʃi kakhachi 0.00
kakhaɡra kakhaḡra 0.00
kakhadʒi kakhaji 0.00
kakhamo kakhamo 0.00
kakhana kakhana 0.00
kalalu kalalu 0.00
kale kale 0.00
kaekale kaekale 0.00
kamaifo kamaifo 0.00
kamo kamo 0.00
kamoto kamoto 0.00
kaŋafa kan̄afa 0.00
kaokaɡlo kaokaḡlo 0.00
kapitʃo kapicho 0.00
kapiolo kapiolo 0.00
kaplo kaplo 0.00
kapraki kapraki 0.00
kaputu kaputu 0.00
karaŋafa karan̄afa 0.00
karaʔo kara'o 0.00
kari kari 0.00
karha karha 0.00
kasa kasa 0.00
kakasa kakasa 0.00
kasararu kasararu 0.00
kata kata 0.00
katakau katakau 0.00
kato kato 0.00
katu katu 0.00
katha katha 0.00
kathu kathu 0.00
kathumasiri kathumasiri 0.00
kathuplou kathuplou 0.00
kau kau 0.00
kaukaru kaukaru 0.00
kaupe kaupe 0.00
kava kava 0.00
kave kave 0.00
ke ke 0.00
keakheɡrahotei keakheḡrahotei 0.00
kefle kefle 0.00
keɡra keḡra 0.00
keha keha 0.00
kekedo kekedo 0.00
kekene kekene 0.00
kekere kekere 0.00
kekesi kekesi 0.00
kekete kekete 0.00
kekheŋe kekhen̄e 0.00
kekhepi kekhepi 0.00
keli keli 0.00
kere kere 0.00
kerufela kerufela 0.00
kɲao kgnao 0.00
kɲaokɲarho kgnaokgnarho 0.00
kɲaoraɣi kgnaoragi 0.00
kɲobro kgnobro 0.00
kɲoru kgnoru 0.00
kɲove kgnove 0.00
kiakita kiakita 0.00
kifra kifra 0.00
kikidi kikidi 0.00
kikirase kikirase 0.00
kiko kiko 0.00
kikhipa kikhipa 0.00
kikhiti kikhiti 0.00
kiliɣano kiligano 0.00
kilihoahoa kilihoahoa 0.00
kilo kilo 0.00
kinamaniɡra kinamaniḡra 0.00
kisu kisu 0.00
kiti kiti 0.00
kito kito 0.00
kivi kivi 0.00
kiʔi ki'i 0.00
kla kla 0.00
klatʃi klachi 0.00
kladʒa klaja 0.00
klamu klamu 0.00
klapa klapa 0.00
klasu klasu 0.00
klatu klatu 0.00
kleɣi klegi 0.00
kleɣo klego 0.00
klethu klethu 0.00
kliɲa kligna 0.00
klikhi klikhi 0.00
klikho klikho 0.00
klino klino 0.00
klisa klisa 0.00
klisu klisu 0.00
klithu klithu 0.00
klo klo 0.00
kloɡu kloḡu 0.00
klona klona 0.00
klopa klopa 0.00
klope klope 0.00
klosa klosa 0.00
klosi klosi 0.00
klosu klosu 0.00
klou klou 0.00
kluklu kluklu 0.00
klulhu klulhu 0.00
kluma kluma 0.00
klupi klupi 0.00
kluti kluti 0.00
kmaɲa kmagna 0.00
kmadʒi kmaji 0.00
kmana kmana 0.00
kmasa kmasa 0.00
kmehu kmehu 0.00
kmedʒo kmejo 0.00
kmeri kmeri 0.00
kmerhu kmerhu 0.00
kmidʒi kmiji 0.00
kmidʒiu kmijiu 0.00
kmikmiri kmikmiri 0.00
kmikhi kmikhi 0.00
kmiru kmiru 0.00
kmisu kmisu 0.00
kmito kmito 0.00
kmokhu kmokhu 0.00
kmoʔe kmo'e 0.00
kmu kmu 0.00
kmui kmui 0.00
kmusa kmusa 0.00
kmutukmata kmutukmata 0.00
knabe knabe 0.00
knali knali 0.00
knata knata 0.00
knauknaru knauknaru 0.00
knobe knobe 0.00
knobo knobo 0.00
knoho knoho 0.00
knoi knoi 0.00
knodʒo knojo 0.00
knola knola 0.00
knoni knoni 0.00
knoro knoro 0.00
knorho knorho 0.00
knotho knotho 0.00
kŋa kn̄a 0.00
koabutu koabutu 0.00
koakokra koakokra 0.00
koba koba 0.00
kobru kobru 0.00
kobusa kobusa 0.00
kodolapi kodolapi 0.00
keokode keokode 0.00
keokome keokome 0.00
kofe kofe 0.00
koha koha 0.00
kohaha kohaha 0.00
kodʒa koja 0.00
kodʒe koje 0.00
kodʒo kojo 0.00
kokila kokila 0.00
koko koko 0.00
kokobru kokobru 0.00
kokoilo kokoilo 0.00
kokono kokono 0.00
kokopiro kokopiro 0.00
kokopo kokopo 0.00
kokopro kokopro 0.00
kokoro kokoro 0.00
kokoʔito koko'ito 0.00
kokhoana kokhoana 0.00
kokhoba kokhoba 0.00
kokhoɡu kokhoḡu 0.00
kokhodʒu kokhoju 0.00
kokholo kokholo 0.00
kokhona kokhona 0.00
kokhoni kokhoni 0.00
kokhore kokhore 0.00
kokhori kokhori 0.00
koloi koloi 0.00
kolokuthu kolokuthu 0.00
kolho kolho 0.00
kome kome 0.00
komi komi 0.00
koneɡre koneḡre 0.00
koŋa kon̄a 0.00
kopi kopi 0.00
kopro kopro 0.00
kora kora 0.00
kori kori 0.00
korho korho 0.00
kosi kosi 0.00
koso koso 0.00
kosofufu kosofufu 0.00
kosudova kosudova 0.00
kotio kotio 0.00
koto koto 0.00
kotu kotu 0.00
koukoɡu koukoḡu 0.00
koukoru koukoru 0.00
koukou koukou 0.00
koukhoru koukhoru 0.00
koʔa ko'a 0.00
koʔu ko'u 0.00
kra kra 0.00
krafu krafu 0.00
krakra krakra 0.00
krata krata 0.00
krathu krathu 0.00
krau krau 0.00
kravu kravu 0.00
kreakreŋha kreakren̄ha 0.00
kredi kredi 0.00
kreditotoli kreditotoli 0.00
kredʒo krejo 0.00
kreki kreki 0.00
krekreŋe krekren̄e 0.00
krepa krepa 0.00
krere krere 0.00
kreso kreso 0.00
krete krete 0.00
kri kri 0.00
kridʒa krija 0.00
krisu krisu 0.00
kro kro 0.00
krodo krodo 0.00
krofu krofu 0.00
krono krono 0.00
kru kru 0.00
krupo krupo 0.00
krurhu krurhu 0.00
krusi krusi 0.00
krutha krutha 0.00
kruʔi kru'i 0.00
ku ku 0.00
kuarao kuarao 0.00
kutʃi kuchi 0.00
kutʃo kucho 0.00
kudaru kudaru 0.00
kufli kufli 0.00
kuɡri kuḡri 0.00
kuɡru kuḡru 0.00
kuikuri kuikuri 0.00
kudʒo kujo 0.00
kukna kukna 0.00
kukru kukru 0.00
kuku kuku 0.00
kukuku kukuku 0.00
kukunu kukunu 0.00
kukhube kukhube 0.00
kulu kulu 0.00
kumemetʃe kumemeche 0.00
kumeo kumeo 0.00
kumnu kumnu 0.00
kuna kuna 0.00
kunukhu kunukhu 0.00
kureo kureo 0.00
kuri kuri 0.00
kuru kuru 0.00
kusa kusa 0.00
kusu kusu 0.00
kutuhaɣe kutuhage 0.00
kutukutu kutukutu 0.00
kuzo kuzo 0.00
kuʔe ku'e 0.00
khaba khaba 0.00
khabi khabi 0.00
khabla khabla 0.00
khablatʃoʔa khablacho'a 0.00
khabru khabru 0.00
khabrusiʔe khabrusi'e 0.00
khaburha khaburha 0.00
khatʃuʔu khachu'u 0.00
khadahi khadahi 0.00
khadaluke khadaluke 0.00
khadiɣa khadiga 0.00
khado khado 0.00
khae khae 0.00
khaekale khaekale 0.00
khaekave khaekave 0.00
khaekhale khaekhale 0.00
khafa khafa 0.00
khafraseɡe khafraseḡe 0.00
khaɡlo khaḡlo 0.00
khaɣo khago 0.00
khaɲo khagno 0.00
khaikasi khaikasi 0.00
khadʒa khaja 0.00
khadʒoɣa khajoga 0.00
khakablatʃoʔa khakablacho'a 0.00
khakabua khakabua 0.00
khakade khakade 0.00
khakafre khakafre 0.00
khakaho khakaho 0.00
khakake khakake 0.00
khakalefari khakalefari 0.00
khakara khakara 0.00
khakaramahe khakaramahe 0.00
khakau khakau 0.00
khakaʔo khaka'o 0.00
khake khake 0.00
khakla khakla 0.00
khalabae khalabae 0.00
khalaʔe khala'e 0.00
khale khale 0.00
khalehaɣe khalehage 0.00
khalu khalu 0.00
khame khame 0.00
khana khana 0.00
khani khani 0.00
khaŋafa khan̄afa 0.00
khapi khapi 0.00
khapori khapori 0.00
khapote khapote 0.00
khapra khapra 0.00
khapru khapru 0.00
khapu khapu 0.00
khaputu khaputu 0.00
khara khara 0.00
kharadʒi kharaji 0.00
kharaŋahu kharan̄ahu 0.00
kharaʔo khara'o 0.00
khare khare 0.00
kharo kharo 0.00
kharoha kharoha 0.00
kharu kharu 0.00
khasa khasa 0.00
khasila khasila 0.00
khata khata 0.00
khati khati 0.00
khato khato 0.00
khatu khatu 0.00
khau khau 0.00
khavali khavali 0.00
khavi khavi 0.00
khaʔaɣi kha'agi 0.00
khebu khebu 0.00
kheda kheda 0.00
khedere khedere 0.00
khefo khefo 0.00
kheɡra kheḡra 0.00
kheikepi kheikepi 0.00
kheke kheke 0.00
khekede khekede 0.00
khekedo khekedo 0.00
khekele khekele 0.00
khekeroa khekeroa 0.00
khekete khekete 0.00
khekeve khekeve 0.00
khekle khekle 0.00
khekleɣo kheklego 0.00
khelehi khelehi 0.00
kheŋa khen̄a 0.00
kheo kheo 0.00
khepa khepa 0.00
kheraɲa kheragna 0.00
kheru kheru 0.00
khese khese 0.00
khesu khesu 0.00
khetoɲa khetogna 0.00
kheu kheu 0.00
kheʔi khe'i 0.00
khi khi 0.00
khiakia khiakia 0.00
khidiri khidiri 0.00
khiekile khiekile 0.00
khifili khifili 0.00
khifra khifra 0.00
khiɲikhoɲo khignikhogno 0.00
khidʒo khijo 0.00
khikiri khikiri 0.00
khikiloa khikiloa 0.00
khikilova khikilova 0.00
khikirisu khikirisu 0.00
khila khila 0.00
khimo khimo 0.00
khiŋna khin̄na 0.00
khiokio khiokio 0.00
khiri khiri 0.00
khirio khirio 0.00
khiti khiti 0.00
khitikhiti khitikhiti 0.00
khiu khiu 0.00
khoa khoa 0.00
khoaɡano khoaḡano 0.00
khoakoba khoakoba 0.00
khoakoŋakuli khoakon̄akuli 0.00
khoakota khoakota 0.00
khobe khobe 0.00
khobili khobili 0.00
khobla khobla 0.00
khobolo khobolo 0.00
khoburu khoburu 0.00
khodekati khodekati 0.00
khodili khodili 0.00
khodo khodo 0.00
khodoɣa khodoga 0.00
khodou khodou 0.00
khoe khoe 0.00
khoekore khoekore 0.00
khofla khofla 0.00
khofuboboi khofuboboi 0.00
khoɡa khoḡa 0.00
khoɡalele khoḡalele 0.00
khoɡe khoḡe 0.00
khoɡla khoḡla 0.00
khoɡoro khoḡoro 0.00
khoɡu khoḡu 0.00
khoɲo khogno 0.00
khoɲosile khognosile 0.00
khoikoti khoikoti 0.00
khoilo khoilo 0.00
khodʒe khoje 0.00
khodʒu khoju 0.00
khokarahi khokarahi 0.00
khoke khoke 0.00
khoko khoko 0.00
khokobru khokobru 0.00
khokoburu khokoburu 0.00
khokodau khokodau 0.00
khokodo khokodo 0.00
khokoɡa khokoḡa 0.00
khokoko khokoko 0.00
khokolo khokolo 0.00
khokoloho khokoloho 0.00
khokomo khokomo 0.00
khokopala khokopala 0.00
khokopaʔu khokopa'u 0.00
khokopi khokopi 0.00
khokopilo khokopilo 0.00
khokopono khokopono 0.00
khokoro khokoro 0.00
khokoroŋosa khokoron̄osa 0.00
khokoru khokoru 0.00
khokoti khokoti 0.00
khokoto khokoto 0.00
khokoʔaka khoko'aka 0.00
khokoʔeve khoko'eve 0.00
khoku khoku 0.00
khola khola 0.00
kholo kholo 0.00
kholu kholu 0.00
khomabro khomabro 0.00
khome khome 0.00
khomu khomu 0.00
khone khone 0.00
khoni khoni 0.00
khoŋa khon̄a 0.00
khoŋeɡre khon̄eḡre 0.00
khope khope 0.00
khopi khopi 0.00
khopro khopro 0.00
khora khora 0.00
khoraɣeu khorageu 0.00
khoramalakhuku khoramalakhuku 0.00
khoraphaʔu khorapha'u 0.00
khore khore 0.00
khorebe khorebe 0.00
khori khori 0.00
khoro khoro 0.00
khosoheni khosoheni 0.00
khosuplasa khosuplasa 0.00
khoto khoto 0.00
khotu khotu 0.00
khou khou 0.00
khoukoru khoukoru 0.00
khova khova 0.00
khovele khovele 0.00
khoveo khoveo 0.00
khoviloko khoviloko 0.00
khovo khovo 0.00
khoʔa kho'a 0.00
khoʔete kho'ete 0.00
khoʔio kho'io 0.00
khoʔu kho'u 0.00
khua khua 0.00
khuatʃo khuacho 0.00
khuakula khuakula 0.00
khuakura khuakura 0.00
khuali khuali 0.00
khuarao khuarao 0.00
khubaha khubaha 0.00
khuda khuda 0.00
khudau khudau 0.00
khuekuʔe khueku'e 0.00
khufli khufli 0.00
khudʒo khujo 0.00
khukatʃi khukachi 0.00
khukru khukru 0.00
khuku khuku 0.00
khukudu khukudu 0.00
khukuku khukuku 0.00
khukumede khukumede 0.00
khukunu khukunu 0.00
khukuri khukuri 0.00
khukhube khukhube 0.00
khula khula 0.00
khulabeu khulabeu 0.00
khulaheu khulaheu 0.00
khulano khulano 0.00
khuli khuli 0.00
khulo khulo 0.00
khuma khuma 0.00
khumamoi khumamoi 0.00
khumara khumara 0.00
khune khune 0.00
khunou khunou 0.00
khunuku khunuku 0.00
khuokutʃo khuokucho 0.00
khuokuto khuokuto 0.00
khupa khupa 0.00
khupi khupi 0.00
khupo khupo 0.00
khurama khurama 0.00
khurau khurau 0.00
khuri khuri 0.00
khuro khuro 0.00
khuromu khuromu 0.00
khuru khuru 0.00
khusa khusa 0.00
khusi khusi 0.00
khusu khusu 0.00
khuta khuta 0.00
khutureo khutureo 0.00
khuveovelo khuveovelo 0.00
khuvo khuvo 0.00
la la 0.00
laelae laelae 0.00
lafi lafi 0.00
laɡe laḡe 0.00
laɣa laga 0.00
lahu lahu 0.00
laka laka 0.00
lalahu lalahu 0.00
lalako lalako 0.00
lalakhi lalakhi 0.00
lalama lalama 0.00
lalamho lalamho 0.00
lalaoni lalaoni 0.00
lali lali 0.00
lalhaɣe lalhage 0.00
lamna lamna 0.00
lao lao 0.00
laolako laolako 0.00
lapa lapa 0.00
lapi lapi 0.00
lase lase 0.00
lathi lathi 0.00
laulamu laulamu 0.00
laulapu laulapu 0.00
laʔe la’e 0.00
lealhena lealhena 0.00
leba leba 0.00
leɡo leḡo 0.00
leɣa lega 0.00
leɣu legu 0.00
lehe lehe 0.00
leka leka 0.00
lelelo lelelo 0.00
leleoko leleoko 0.00
leleri leleri 0.00
leŋa len̄a 0.00
leoleɣo leolego 0.00
lete lete 0.00
leuleɣu leulegu 0.00
leva leva 0.00
liɡoho liḡoho 0.00
liɣi ligi 0.00
liɣiloɣo ligilogo 0.00
liloho liloho 0.00
lilhiɡi lilhiḡi 0.00
lilho lilho 0.00
limnu limnu 0.00
linolino linolino 0.00
liŋatha lin̄atha 0.00
liolino liolino 0.00
lisa lisa 0.00
lise lise 0.00
lisu lisu 0.00
lithu lithu 0.00
lui lui 0.00
livo livo 0.00
lodu lodu 0.00
loelope loelope 0.00
lofu lofu 0.00
loilohi loilohi 0.00
loiloi loiloi 0.00
lodʒi loji 0.00
loku loku 0.00
lokha lokha 0.00
lola lola 0.00
lolopo lolopo 0.00
loloro loloro 0.00
loloto loloto 0.00
loloʔa lolo’a 0.00
lolho lolho 0.00
lolhoku lolhoku 0.00
lolhopa lolhopa 0.00
lolhopo lolhopo 0.00
lolhoti lolhoti 0.00
lomno lomno 0.00
loŋa lon̄a 0.00
lopa lopa 0.00
losa losa 0.00
losoloso losoloso 0.00
lotu lotu 0.00
louloku louloku 0.00
loʔo lo’o 0.00
luai luai 0.00
lualuka lualuka 0.00
ludeni ludeni 0.00
lueluve lueluve 0.00
luelhune luelhune 0.00
lufa lufa 0.00
luɣu lugu 0.00
luluɣu lulugu 0.00
bluɣu blugu 0.00
ludʒa luja 0.00
lulu lulu 0.00
luluɣu lulugu 0.00
lumnu lumnu 0.00
lumu lumu 0.00
lupi lupi 0.00
luti luti 0.00
luthu luthu 0.00
luvu luvu 0.00
luʔa lu’a 0.00
luʔe lu’e 0.00
lhuʔi lhu’i 0.00
ma ma 0.00
mabe mabe 0.00
mabla mabla 0.00
mabo mabo 0.00
maduku maduku 0.00
madukhe madukhe 0.00
mae mae 0.00
maemahe maemahe 0.00
maemale maemale 0.00
maemare maemare 0.00
mafo mafo 0.00
mafra mafra 0.00
mafuna mafuna 0.00
maɡaru maḡaru 0.00