Beta version

Words which make Onset gap of 1 equal to True for Cheke Holo (Cheke Holo) (IPA)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
tʃa cha 0.00
tʃatʃapo chachapo 0.00
tʃatʃara chachara 0.00
tʃaɡe chaḡe 0.00
tʃaɣao chagao 0.00
tʃaɣi chagi 0.00
tʃaku chaku 0.00
tʃakhi chakhi 0.00
tʃara chara 0.00
tʃari chari 0.00
tʃau chau 0.00
tʃautʃau chauchau 0.00
tʃe che 0.00
tʃebe chebe 0.00
tʃetʃe cheche 0.00
tʃetʃeu checheu 0.00
tʃetʃeva checheva 0.00
tʃeɡa cheḡa 0.00
tʃeke cheke 0.00
tʃetʃeke checheke 0.00
tʃekeleɣu chekelegu 0.00
tʃeki cheki 0.00
tʃekre chekre 0.00
tʃekhe chekhe 0.00
tʃeŋe chen̄e 0.00
tʃeri cheri 0.00
tʃeu cheu 0.00
tʃiɡra chiḡra 0.00
tʃihe chihe 0.00
tʃiko chiko 0.00
tʃikri chikri 0.00
tʃiotʃio chiochio 0.00
tʃotʃokru chochokru 0.00
tʃotʃomhi chochomhi 0.00
tʃotʃopli chochopli 0.00
tʃotʃoro chochoro 0.00
tʃofu chofu 0.00
tʃoɡu choḡu 0.00
tʃoɣe choge 0.00
tʃoɣo chogo 0.00
tʃokri chokri 0.00
tʃomha chomha 0.00
tʃoŋa chon̄a 0.00
tʃopi chopi 0.00
tʃopu chopu 0.00
tʃubo chubo 0.00
tʃutʃruʔe chuchru'e 0.00
tʃutʃu chuchu 0.00
tʃutʃubo chuchubo 0.00
tʃutʃutʃu chuchuchu 0.00
tʃutʃumele chuchumele 0.00
tʃutʃuʔu chuchu'u 0.00
tʃuetʃue chuechue 0.00
tʃuɡle chuḡle 0.00
tʃuitʃuiri chuichuiri 0.00
tʃuke chuke 0.00
tʃulo chulo 0.00
tʃuri churi 0.00
tʃuru churu 0.00
tʃuʔu chu'u 0.00
fnadʒa fnaja 0.00
fnako fnako 0.00
fnela fnela 0.00
fnera fnera 0.00
fneso fneso 0.00
fniɡlo fniḡlo 0.00
fnikla fnikla 0.00
fnisi fnisi 0.00
fnonu fnonu 0.00
fnotu fnotu 0.00
fnua fnua 0.00
fnuda fnuda 0.00
fnuro fnuro 0.00
snoɣu snogu 0.00
sna sna 0.00
snaɡla snaḡla 0.00
snaɡru snaḡru 0.00
snaɡu snaḡu 0.00
snakre snakre 0.00
snalhu snalhu 0.00
snamore snamore 0.00
snamhu snamhu 0.00
snapla snapla 0.00
snaplu snaplu 0.00
snaru snaru 0.00
sne sne 0.00
snebla snebla 0.00
snefi senfi 0.00
snekri snekri 0.00
sneʔa sne'a 0.00
sniɡla sniḡla 0.00
sniɣisnaɣa snigisnaga 0.00
snikhi snikhi 0.00
snivi snivi 0.00
snoɡlo snoḡlo 0.00
snoɣa snoga 0.00
snoɣo snogo 0.00
snoisnoi snoisnoi 0.00
snokha snokha 0.00
snolo snolo 0.00
snoni snoni 0.00
snopa snopa 0.00
snoto snoto 0.00
snoʔo sno'o 0.00
snuha snuha 0.00
snura snura 0.00
snuru snuru 0.00
dʒa ja 0.00
dʒabru jabru 0.00
dʒafa jafa 0.00
dʒafnu jafnu 0.00
dʒaforo jaforo 0.00
dʒafra jafra 0.00
dʒaɡlo jaḡlo 0.00
dʒaɡra jaḡra 0.00
dʒaha jaha 0.00
dʒaidʒali jaijali 0.00
dʒadʒaɣa jajaga 0.00
dʒadʒahamola jajahamola 0.00
dʒadʒalhei jajalhei 0.00
dʒadʒara jajara 0.00
dʒadʒatha jajatha 0.00
dʒakataɣi jakatagi 0.00
dʒakna jakna 0.00
dʒala jala 0.00
dʒale jale 0.00
dʒame jame 0.00
dʒamna jamna 0.00
dʒana jana 0.00
dʒaŋata jan̄ata 0.00
dʒaodʒaʔo jaoja'o 0.00
dʒapa japa 0.00
dʒarabama jarabama 0.00
dʒaraha jaraha 0.00
dʒare jare 0.00
dʒari jari 0.00
dʒaro jaro 0.00
dʒaru jaru 0.00
dʒata jata 0.00
dʒateu jateu 0.00
dʒathi jathi 0.00
dʒau jau 0.00
dʒavala javala 0.00
dʒaʔi ja'i 0.00
dʒedʒe jeje 0.00
dʒedʒebru jejebru 0.00
dʒeklo jeklo 0.00
dʒelu jelu 0.00
dʒemnu jemnu 0.00
dʒemhi jemhi 0.00
dʒifla jifla 0.00
dʒoɡri joḡri 0.00
dʒihi jihi 0.00
dʒidʒi jiji 0.00
dʒidʒiri jijiri 0.00
dʒidʒo jijo 0.00
dʒikha jikha 0.00
dʒikhe jikhe 0.00
dʒito jito 0.00
dʒiu jiu 0.00
dʒoe joe 0.00
dʒoedʒoʔe joejo'e 0.00
dʒofru jofru 0.00
dʒoho joho 0.00
dʒodʒoɣara jojogara 0.00
dʒokae jokae 0.00
dʒokmu jokmu 0.00
dʒokno jokno 0.00
dʒokra jokra 0.00
dʒokhi jokhi 0.00
dʒola jola 0.00
dʒolo jolo 0.00
dʒolomoho jolomoho 0.00
dʒomo jomo 0.00
dʒoŋi jon̄i 0.00
dʒoŋoto jon̄oto 0.00
dʒopla jopla 0.00
dʒoto joto 0.00
dʒou jou 0.00
dʒoʔa jo'a 0.00
dʒufra jufra 0.00
dʒufu jufu 0.00
dʒuɡru juḡru 0.00
dʒuɣi jugi 0.00
dʒudʒu juju 0.00
dʒudʒuala jujuala 0.00
dʒudʒufe jujufe 0.00
dʒudʒukla jujukla 0.00
dʒudʒuku jujuku 0.00
dʒudʒurukuli jujurukuli 0.00
dʒuklu juklu 0.00
dʒukma jukma 0.00
dʒukme jukme 0.00
dʒukhu jukhu 0.00
dʒulapa julapa 0.00
dʒulepe julepe 0.00
dʒulu julu 0.00
dʒume jume 0.00
dʒuŋutu jun̄utu 0.00
dʒure jure 0.00
dʒuru juru 0.00
dʒuta juta 0.00
khaba khaba 0.00
khabi khabi 0.00
khabla khabla 0.00
khablatʃoʔa khablacho'a 0.00
khabru khabru 0.00
khabrusiʔe khabrusi'e 0.00
khaburha khaburha 0.00
khatʃuʔu khachu'u 0.00
khadahi khadahi 0.00
khadaluke khadaluke 0.00
khadiɣa khadiga 0.00
khado khado 0.00
khae khae 0.00
khaekale khaekale 0.00
khaekave khaekave 0.00
khaekhale khaekhale 0.00
khafa khafa 0.00
khafraseɡe khafraseḡe 0.00
khaɡlo khaḡlo 0.00
khaɣo khago 0.00
khaɲo khagno 0.00
khaikasi khaikasi 0.00
khadʒa khaja 0.00
khadʒoɣa khajoga 0.00
khakablatʃoʔa khakablacho'a 0.00
khakabua khakabua 0.00
khakade khakade 0.00
khakafre khakafre 0.00
khakaho khakaho 0.00
khakake khakake 0.00
khakalefari khakalefari 0.00
khakara khakara 0.00
khakaramahe khakaramahe 0.00
khakau khakau 0.00
khakaʔo khaka'o 0.00
khake khake 0.00
khakla khakla 0.00
khalabae khalabae 0.00
khalaʔe khala'e 0.00
khale khale 0.00
khalehaɣe khalehage 0.00
khalu khalu 0.00
khame khame 0.00
khana khana 0.00
khani khani 0.00
khaŋafa khan̄afa 0.00
khapi khapi 0.00
khapori khapori 0.00
khapote khapote 0.00
khapra khapra 0.00
khapru khapru 0.00
khapu khapu 0.00
khaputu khaputu 0.00
khara khara 0.00
kharadʒi kharaji 0.00
kharaŋahu kharan̄ahu 0.00
kharaʔo khara'o 0.00
khare khare 0.00
kharo kharo 0.00
kharoha kharoha 0.00
kharu kharu 0.00
khasa khasa 0.00
khasila khasila 0.00
khata khata 0.00
khati khati 0.00
khato khato 0.00
khatu khatu 0.00
khau khau 0.00
khavali khavali 0.00
khavi khavi 0.00
khaʔaɣi kha'agi 0.00
khebu khebu 0.00
kheda kheda 0.00
khedere khedere 0.00
khefo khefo 0.00
kheɡra kheḡra 0.00
kheikepi kheikepi 0.00
kheke kheke 0.00
khekede khekede 0.00
khekedo khekedo 0.00
khekele khekele 0.00
khekeroa khekeroa 0.00
khekete khekete 0.00
khekeve khekeve 0.00
khekle khekle 0.00
khekleɣo kheklego 0.00
khelehi khelehi 0.00
kheŋa khen̄a 0.00
kheo kheo 0.00
khepa khepa 0.00
kheraɲa kheragna 0.00
kheru kheru 0.00
khese khese 0.00
khesu khesu 0.00
khetoɲa khetogna 0.00
kheu kheu 0.00
kheʔi khe'i 0.00
khi khi 0.00
khiakia khiakia 0.00
khidiri khidiri 0.00
khiekile khiekile 0.00
khifili khifili 0.00
khifra khifra 0.00
khiɲikhoɲo khignikhogno 0.00
khidʒo khijo 0.00
khikiri khikiri 0.00
khikiloa khikiloa 0.00
khikilova khikilova 0.00
khikirisu khikirisu 0.00
khila khila 0.00
khimo khimo 0.00
khiŋna khin̄na 0.00
khiokio khiokio 0.00
khiri khiri 0.00
khirio khirio 0.00
khiti khiti 0.00
khitikhiti khitikhiti 0.00
khiu khiu 0.00
khoa khoa 0.00
khoaɡano khoaḡano 0.00
khoakoba khoakoba 0.00
khoakoŋakuli khoakon̄akuli 0.00
khoakota khoakota 0.00
khobe khobe 0.00
khobili khobili 0.00
khobla khobla 0.00
khobolo khobolo 0.00
khoburu khoburu 0.00
khodekati khodekati 0.00
khodili khodili 0.00
khodo khodo 0.00
khodoɣa khodoga 0.00
khodou khodou 0.00
khoe khoe 0.00
khoekore khoekore 0.00
khofla khofla 0.00
khofuboboi khofuboboi 0.00
khoɡa khoḡa 0.00
khoɡalele khoḡalele 0.00
khoɡe khoḡe 0.00
khoɡla khoḡla 0.00
khoɡoro khoḡoro 0.00
khoɡu khoḡu 0.00
khoɲo khogno 0.00
khoɲosile khognosile 0.00
khoikoti khoikoti 0.00
khoilo khoilo 0.00
khodʒe khoje 0.00
khodʒu khoju 0.00
khokarahi khokarahi 0.00
khoke khoke 0.00
khoko khoko 0.00
khokobru khokobru 0.00
khokoburu khokoburu 0.00
khokodau khokodau 0.00
khokodo khokodo 0.00
khokoɡa khokoḡa 0.00
khokoko khokoko 0.00
khokolo khokolo 0.00
khokoloho khokoloho 0.00
khokomo khokomo 0.00
khokopala khokopala 0.00
khokopaʔu khokopa'u 0.00
khokopi khokopi 0.00
khokopilo khokopilo 0.00
khokopono khokopono 0.00
khokoro khokoro 0.00
khokoroŋosa khokoron̄osa 0.00
khokoru khokoru 0.00
khokoti khokoti 0.00
khokoto khokoto 0.00
khokoʔaka khoko'aka 0.00
khokoʔeve khoko'eve 0.00
khoku khoku 0.00
khola khola 0.00
kholo kholo 0.00
kholu kholu 0.00
khomabro khomabro 0.00
khome khome 0.00
khomu khomu 0.00
khone khone 0.00
khoni khoni 0.00
khoŋa khon̄a 0.00
khoŋeɡre khon̄eḡre 0.00
khope khope 0.00
khopi khopi 0.00
khopro khopro 0.00
khora khora 0.00
khoraɣeu khorageu 0.00
khoramalakhuku khoramalakhuku 0.00
khoraphaʔu khorapha'u 0.00
khore khore 0.00
khorebe khorebe 0.00
khori khori 0.00
khoro khoro 0.00
khosoheni khosoheni 0.00
khosuplasa khosuplasa 0.00
khoto khoto 0.00
khotu khotu 0.00
khou khou 0.00
khoukoru khoukoru 0.00
khova khova 0.00
khovele khovele 0.00
khoveo khoveo 0.00
khoviloko khoviloko 0.00
khovo khovo 0.00
khoʔa kho'a 0.00
khoʔete kho'ete 0.00
khoʔio kho'io 0.00
khoʔu kho'u 0.00
khua khua 0.00
khuatʃo khuacho 0.00
khuakula khuakula 0.00
khuakura khuakura 0.00
khuali khuali 0.00
khuarao khuarao 0.00
khubaha khubaha 0.00
khuda khuda 0.00
khudau khudau 0.00
khuekuʔe khueku'e 0.00
khufli khufli 0.00
khudʒo khujo 0.00
khukatʃi khukachi 0.00
khukru khukru 0.00
khuku khuku 0.00
khukudu khukudu 0.00
khukuku khukuku 0.00
khukumede khukumede 0.00
khukunu khukunu 0.00
khukuri khukuri 0.00
khukhube khukhube 0.00
khula khula 0.00
khulabeu khulabeu 0.00
khulaheu khulaheu 0.00
khulano khulano 0.00
khuli khuli 0.00
khulo khulo 0.00
khuma khuma 0.00
khumamoi khumamoi 0.00
khumara khumara 0.00
khune khune 0.00
khunou khunou 0.00
khunuku khunuku 0.00
khuokutʃo khuokucho 0.00
khuokuto khuokuto 0.00
khupa khupa 0.00
khupi khupi 0.00
khupo khupo 0.00
khurama khurama 0.00
khurau khurau 0.00
khuri khuri 0.00
khuro khuro 0.00
khuromu khuromu 0.00
khuru khuru 0.00
khusa khusa 0.00
khusi khusi 0.00
khusu khusu 0.00
khuta khuta 0.00
khutureo khutureo 0.00
khuveovelo khuveovelo 0.00
khuvo khuvo 0.00
phipirikuava phipirikuava 0.00
phiri phiri 0.00
phadaɡi phadaḡi 0.00
phade phade 0.00
phae phae 0.00
phaepae phaepae 0.00
phaɡa phaḡa 0.00
phaɡla phaḡla 0.00
phaɡli phaḡli 0.00
phaɡu phaḡu 0.00
phaɡui phaḡui 0.00
phaɡusu phaḡusu 0.00
phaipadʒi phaipaji 0.00
phadʒa phaja 0.00
phaki phaki 0.00
phakra phakra 0.00
phala phala 0.00
phaleo phaleo 0.00
phalesu phalesu 0.00
phaloho phaloho 0.00
phaluha phaluha 0.00
phana phana 0.00
phanaɡa phanaḡa 0.00
phane phane 0.00
phaŋa phan̄a 0.00
phaopado phaopado 0.00
phapaɡli phapaḡli 0.00
phapala phapala 0.00
phapana phapana 0.00
phapate phapate 0.00
phapati phapati 0.00
pharaɡaha pharaḡaha 0.00
pharaɣama pharagama 0.00
pharaka pharaka 0.00
phari phari 0.00
phasa phasa 0.00
phasareɡe phasareḡe 0.00
phasi phasi 0.00
phata phata 0.00
phataɣarha phatagarha 0.00
phateʔi phate'i 0.00
phaupamu phaupamu 0.00
phaupatu phaupatu 0.00
phaza phaza 0.00
phaʔe pha'e 0.00
phaʔu pha'u 0.00
pheaka pheaka 0.00
pheda pheda 0.00
pheɡra pheḡra 0.00
pheɡu pheḡu 0.00
pheɣe phege 0.00
phei phei 0.00
pheladu pheladu 0.00
pheoko pheoko 0.00
phepeo phepeo 0.00
pheru pheru 0.00
phesi phesi 0.00
pheso pheso 0.00
phetu phetu 0.00
phia phia 0.00
phiatʃekeɲa phiachekegna 0.00
phiamare phiamare 0.00
phiaso phiaso 0.00
phiatutu phiatutu 0.00
phitʃi phichi 0.00
phitʃoutʃou phichouchou 0.00
phido phido 0.00
phiephilekhuma phiephilekhuma 0.00
phiɡla phiḡla 0.00
phiɡu phiḡu 0.00
phiɡunitu phiḡunitu 0.00
phike phike 0.00
phiko phiko 0.00
philaku philaku 0.00
phile phile 0.00
phili phili 0.00
phinu phinu 0.00
phipi phipi 0.00
phipiaso phipiaso 0.00
phipila phipila 0.00
phipilo phipilo 0.00
phipirikuava phipirikuava 0.00
phipisu phipisu 0.00
phipiti phipiti 0.00
phipito phipito 0.00
phipitu phipitu 0.00
phipituale phipituale 0.00
phipli phipli 0.00
phira phira 0.00
phirikafna phirikafna 0.00
phiruki phiruki 0.00
phita phita 0.00
phiti phiti 0.00
phiʔaso phi'aso 0.00
pho pho 0.00
phoapoka phoapoka 0.00
phobro phobro 0.00
photʃo phocho 0.00
phoepore phoepore 0.00
phoɡru phoḡru 0.00
phoɣa phoga 0.00
phoɲu phognu 0.00
phodʒi phoji 0.00
phodʒoɣaho phojogaho 0.00
phokli phokli 0.00
phoklo phoklo 0.00
phoko phoko 0.00
phole phole 0.00
pholi pholi 0.00
phomo phomo 0.00
phono phono 0.00
phonoto phonoto 0.00
phopoɣo phopogo 0.00
phopolitana phopolitana 0.00
phoporaɣi phoporagi 0.00
phoporo phoporo 0.00
phoporosiɣa phoporosiga 0.00
phopota phopota 0.00
phopoto phopoto 0.00
phopoʔi phopo'i 0.00
phopoʔo phopo'o 0.00
phoprosa phoprosa 0.00
phore phore 0.00
phorodʒo phorojo 0.00
phosa phosa 0.00
phota phota 0.00
photafeo photafeo 0.00
photaporo photaporo 0.00
phove phove 0.00
phuɡra phuḡra 0.00
phuka phuka 0.00
phuki phuki 0.00
phukri phukri 0.00
phuku phuku 0.00
phulu phulu 0.00
phure phure 0.00
phuriki phuriki 0.00
phuta phuta 0.00
phuto phuto 0.00
phutu phutu 0.00
theu theu 0.00
thaba thaba 0.00
thabafe thabafe 0.00
thabaraɣaho thabaragaho 0.00
thabaravi thabaravi 0.00
thabla thabla 0.00
thablatʃoʔa thablacho'a 0.00
thaboɣano thabogano 0.00
thabubuɲa thabubugna 0.00
thabuknaɲa thabuknagna 0.00
thabuŋhoɲa thabun̄hogna 0.00
thaburaɲa thaburagna 0.00
thabureɣaɲa thaburegagna 0.00
thabusiɲa thabusigna 0.00
thabutifi thabutifi 0.00
thada thada 0.00
thafi thafi 0.00
thafla thafla 0.00
thafraseɡe thafraseḡe 0.00
thafrotho thafrotho 0.00
thafru thafru 0.00
thaɡoho thaḡoho 0.00
thaɡra thaḡra 0.00
thaɡru thaḡru 0.00
thaɣo thago 0.00
thairu thairu 0.00
thadʒi thaji 0.00
thakifi thakifi 0.00
thaliɣoɡro thaligoḡro 0.00
thalio thalio 0.00
thamaro thamaro 0.00
thamna thamna 0.00
thanaɣobru thanagobru 0.00
thano thano 0.00
thao thao 0.00
thaokae thaokae 0.00
thaotaɣo thaotago 0.00
thaotapo thaotapo 0.00
thaothadoɣa thaothadoga 0.00
thaothapo thaothapo 0.00
thapa thapa 0.00
thapera thapera 0.00
thara thara 0.00
tharaka tharaka 0.00
thariakna thariakna 0.00
thariŋo tharin̄o 0.00
tharu tharu 0.00
tharukhae tharukhae 0.00
tharuŋa tharun̄a 0.00
thata thata 0.00
thatablaɣahe thatablagahe 0.00
thatablakhame thatablakhame 0.00
thataeri thataeri 0.00
thataɡru thataḡru 0.00
thataɣo thatago 0.00
thatalato thatalato 0.00
thatalo thatalo 0.00
thatano thatano 0.00
thatara thatara 0.00
thatarake thatarake 0.00
thau thau 0.00
thautabu thautabu 0.00
thavakua thavakua 0.00
thavelu thavelu 0.00
thaʔe tha'e 0.00
theɡe theḡe 0.00
theɡuru theḡuru 0.00
theɲa thegna 0.00
theibrahu theibrahu 0.00
theiɡaʔu theiḡa'u 0.00
theke theke 0.00
theki theki 0.00
theko theko 0.00
theli theli 0.00
thema thema 0.00
theteɡo theteḡo 0.00
theutehu theutehu 0.00
theʔo the'o 0.00
theʔome the'ome 0.00
thiatifa thiatifa 0.00
thiba thiba 0.00
thibuhi thibuhi 0.00
thifuni thifuni 0.00
thiɡi thiḡi 0.00
thilo thilo 0.00
thilotutu thilotutu 0.00
thina thina 0.00
thini thini 0.00
thiŋo thin̄o 0.00
thiro thiro 0.00
thiti thiti 0.00
thitili thitili 0.00
thiʔa thi'a 0.00
thoa thoa 0.00
thoatoɣafisa thoatogafisa 0.00
thoba thoba 0.00
thobelaɣi thobelagi 0.00
thobi thobi 0.00
thobo thobo 0.00
thoboloku thoboloku 0.00
thodo thodo 0.00
thoe thoe 0.00
thofa thofa 0.00
thofiʔo thofi'o 0.00
thofno thofno 0.00
thofra thofra 0.00
thoɡele thoḡele 0.00
thoɡlo thoḡlo 0.00
thoɣa thoga 0.00
thoɣei thogei 0.00
thoɣi thogi 0.00
thoɣo thogo 0.00
thoɣuheke thoguheke 0.00
thodʒo thojo 0.00
thoka thoka 0.00
thoke thoke 0.00
thokethoŋna thokethon̄na 0.00
thoklo thoklo 0.00
thokra thokra 0.00
thola thola 0.00
tholaɣi tholagi 0.00
tholo tholo 0.00
thoma thoma 0.00
thomoko thomoko 0.00
thona thona 0.00
thono thono 0.00
thoŋaha thon̄aha 0.00
thoŋana thon̄ana 0.00
thoŋna thon̄na 0.00
thopa thopa 0.00
thopo thopo 0.00
thora thora 0.00
thori thori 0.00
thoroko thoroko 0.00
thosei thosei 0.00
thoti thoti 0.00
thotofo thotofo 0.00
thotofu thotofu 0.00
thotoɣale thotogale 0.00
thotoɣamhoko thotogamhoko 0.00
thotodʒo thotojo 0.00
thotoku thotoku 0.00
thotola thotola 0.00
thotoli thotoli 0.00
thotolimapo thotolimapo 0.00
thotomno thotomno 0.00
thotono thotono 0.00
thotoro thotoro 0.00
thotou thotou 0.00
thouɲa thougna 0.00
thoutonu thoutonu 0.00
thoutoru thoutoru 0.00
thove thove 0.00
thovei thovei 0.00
thovu thovu 0.00
thua thua 0.00
thubi thubi 0.00
thubo thubo 0.00
thubu thubu 0.00
thudu thudu 0.00
thufi thufi 0.00
thufu thufu 0.00
thufuni thufuni 0.00
thuɡru thuḡru 0.00
thuɣa thuga 0.00
thuɣu thugu 0.00
thuɲa thugna 0.00
thui thui 0.00
thuke thuke 0.00
thukmu thukmu 0.00
thuko thuko 0.00
thula thula 0.00
thulo thulo 0.00
thunu thunu 0.00
thuŋi thun̄i 0.00
thuotuʔo thuotu'o 0.00
thupa thupa 0.00
thupi thupi 0.00
thupri thupri 0.00
thura thura 0.00
thuri thuri 0.00
thurikhulo thurikhulo 0.00
thuru thuru 0.00
thuta thuta 0.00
thutubu thutubu 0.00
thutuku thutuku 0.00
thututamnu thututamnu 0.00
thuthunu thuthunu 0.00
thuthura thuthura 0.00
thuʔa thu'a 0.00
thuʔe thu'e 0.00
vnahe vnahe 0.00