Beta version

Words which make Fricative triple branching onset equal to False for German Subtlex CELEX (German) (DISC)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ʃpɹɛxən sprechen 318.63
ʃpɹɪxt spricht 108.51
ʃpɹaːx sprach 59.96
ʃpɹɛxə spreche 53.47
ʃpɹaːxə Sprache 44.80
ʃpɹɪxst sprichst 40.24
ʃpɹɪŋən springen 32.84
ʃpɹɛːxən sprachen 24.65
ʃpɹʊŋ Sprung 23.47
ʃpɹɪŋt springt 20.55
ʃpɹɪŋ Spring 17.64
ʃpɹʊx Spruch 10.55
ʃpɹɪt͡sə Spritze 10.35
ʃpɹɛŋən sprengen 10.08
ʃpɹɛxt sprecht 9.49
ʃpɹaŋ sprang 8.23
ʃpɹɛŋʃtɔf Sprengstoff 7.91
ʃpɹɛxəɹ Sprecher 6.34
ʃpɹɪt͡sən Spritzen 6.22
ʃpɹɪŋə springe 5.91
ʃpɹɪŋəɹ Springer 3.86
ʃpɹɪŋst springst 3.70
ʃpɹɪxvɔɹt Sprichwort 3.66
ʃpɹɪt Sprit 3.62
ʃpɹɪt͡stuːɹ Spritztour 3.23
ʃpɹɪt͡st spritzt 2.91
ʃpɹaːxloːs sprachlos 2.64
ʃpɹɛŋt sprengt 2.52
ʃpɹaːxst sprachst 2.28
ʃpɹɪt͡səɹ Spritzer 1.42
ʃpɹɛŋən sprangen 1.42
ʃpɹɛxanlaːɡə Sprechanlage 1.18
ʃpɹɔsə Sprosse 1.18
ʃpɹɛŋlaːdʊŋ Sprengladung 1.10
ʃpɹɛxkoːɹ Sprechchor 1.02
ʃpɹɛŋtə sprengte 0.94
ʃpɹɪŋbɹʊnən Springbrunnen 0.91
ʃpɹɛŋə sprenge 0.91
ʃpɹɛŋʊŋ Sprengung 0.87
ʃpɹɪŋkləɹ Sprinkler 0.83
ʃpɹait͡sən spreizen 0.79
ʃpɹɪt͡stə spritzte 0.79
ʃpɹɛŋlaːdʊŋən Sprengladungen 0.75
ʃpɹeː Spray 0.75
ʃtɹaːsə Straße 114.93
ʃtɹant Strand 39.02
ʃtɹait Streit 30.71
ʃtɹɛŋ streng 30.20
ʃtɹoːm Strom 29.53
ʃtɹaːsən Straßen 29.49
ʃtɹaixən streichen 26.06
ʃtɹaːfə Strafe 24.41
ʃtɹaitən streiten 23.78
ʃtɹɛkə Strecke 12.68
ʃtɹaifən Streifen 11.73
ʃtɹaːlʊŋ Strahlung 8.23
ʃtɹeːbən streben 7.87
ʃtɹateːɡiː Strategie 7.36
ʃtɹaix Streich 6.89
ʃtɹʊktuːɹ Struktur 6.61
ʃtɹaitət streitet 5.79
ʃtɹaik Streik 5.67
ʃtɹɛkən strecken 5.67
ʃtɹeːbəɹ Streber 5.51
ʃtɹɪx Strich 4.61
ʃtɹaːl Strahl 4.57
ʃtɹaixə Streiche 4.21
ʃtɹɛŋə strenge 4.17
ʃtɹaːlən Strahlen 3.98
ʃtɹaːsənzaitə Straßenseite 3.50
ʃtɹaf straff 3.50
ʃtɹaːləndə strahlende 3.19
ʃtɹaixəln streicheln 3.03
ʃtɹaitə streite 2.95
ʃtɹaːfən Strafen 2.91
ʃtɹaːftaːt Straftat 2.87
ʃtɹaifənvaːɡən Streifenwagen 2.87
ʃtɹɪk Strick 2.72
ʃtɹoː Stroh 2.64
ʃtɹaifə Streife 2.60
ʃtɹaikən streiken 2.52
ʃtɹaːləndəs strahlendes 2.52
ʃtɹaːlt strahlt 2.48
ʃtɹɪtən stritten 2.40
ʃtɹaːləndəɹ strahlender 2.32
ʃtɹaixhɔlt͡s Streichholz 2.28
ʃtɹaːsənʃpɛɹən Straßensperren 2.09
ʃtɹaːlənt strahlend 2.09
ʃtɹɛkt streckt 2.01
ʃtɹaːləndən strahlenden 1.85
ʃtɹam stramm 1.81
ʃtɹaːsənʃpɛɹə Straßensperre 1.81
ʃtɹʊmp͡fhoːzən Strumpfhosen 1.81
ʃtɹɛŋəɹ strenger 1.81
ʃtɹɛŋən strengen 1.77
ʃtɹaːfbaːɹ strafbar 1.61
ʃtɹaitmaxt Streitmacht 1.57
ʃtɹʊmp͡f Strumpf 1.57
ʃtɹaitəɹaiən Streitereien 1.46
ʃtɹaŋ Strang 1.42
ʃtɹateːɡɪʃən strategischen 1.38
ʃtɹɛktə streckte 1.34
ʃtɹaːsənbaːn Straßenbahn 1.22
ʃtɹuːdəl Strudel 1.22
ʃtɹɔyən streuen 1.22
ʃtɹateːɡiːən Strategien 1.22
ʃtɹaikt streikt 1.18
ʃtɹɪktə strikte 1.18
ʃtɹeːpt strebt 1.18
ʃtɹaixəlt streichelt 1.14
ʃtɹaixt streicht 1.14
ʃtɹɪkən stricken 1.10
ʃtɹoːmfɛɹzɔɹɡʊŋ Stromversorgung 1.10
ʃtɹaːftaːtən Straftaten 1.10
ʃtɹateːɡɪʃə strategische 1.10
ʃtɹɪkt strikt 1.06
ʃtɹaift streift 1.06
ʃtɹoːfə Strophe 0.98
ʃtɹaixst streichst 0.98
ʃtɹoːmkɹais Stromkreis 0.94
ʃtɹoːmkaːbəl Stromkabel 0.94
ʃtɹateːɡɪʃ strategisch 0.91
ʃtɹʊktuːɹən Strukturen 0.91
ʃtɹʊmp͡fhoːzə Strumpfhose 0.91
ʃtɹaːlst strahlst 0.87
ʃtɹaːfanʃtalt Strafanstalt 0.87
ʃtɹaiks Streiks 0.83
ʃtɹaitəst streitest 0.83
ʃtɹaixəɹ Streicher 0.79
ʃtɹaːfɹeːɡɪstəɹ Strafregister 0.79
ʃtɹɔlx Strolch 0.75
ʃtɹɪpən strippen 0.75
sklaːvən Sklaven 17.44
sklaːvə Sklave 9.76
sklaːvəɹai Sklaverei 4.02
sklaːvɪn Sklavin 3.27
sklaːvənaɹbait Sklavenarbeit 0.87
skɹɪpt Skript 4.96
skɹuːpəlloːs skrupellos 1.57
skɹuːpəl Skrupel 1.14
ʃplɪtəɹ Splitter 2.76
stjuːəɹt Steward 1.54
skvoː Squaw 0.83