Beta version

Words which make Word initial SSP violation equal to True for German Subtlex CELEX (German) (DISC)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
ʃtɪmt stimmt 357.34
ʃtʊndən Stunden 322.57
ʃteːt steht 306.70
ʃtɛɹbən sterben 292.14
ʃtat Stadt 274.74
ʃteːən stehen 242.65
ʃtɛlən stellen 155.32
ʃtʊndə Stunde 127.09
ʃtɛlə Stelle 120.20
ʃtaɹk stark 106.74
ʃtaɹp starb 102.09
ʃtɪmə Stimme 100.91
ʃtɪl still 99.18
ʃtɔlt͡s stolz 98.43
ʃtant stand 83.00
ʃtɛkt steckt 70.32
ʃtɛkən stecken 67.92
ʃtɛlt stellt 65.48
ʃtɪɹpt stirbt 64.37
ʃteːə stehe 56.54
ʃteːlən stehlen 50.36
ʃtat statt 49.41
ʃtɪmən Stimmen 45.51
ʃtain Stein 44.88
ʃtaik Steig 43.11
ʃtaiɡən steigen 38.74
ʃtɔp Stopp 34.96
ʃtɛɹbə sterbe 34.84
ʃteːst stehst 34.49
ʃtoːɹiː Story 33.54
ʃtɔk Stock 33.19
ʃtɔpən stoppen 32.28
ʃtuːl Stuhl 31.42
ʃtaːtən Staaten 29.84
ʃtɛːɹ Star 28.51
ʃtaikt steigt 28.51
ʃtɛːɹtən starten 27.72
ʃtɪx Stich 27.68
ʃtafəl Staffel 25.79
ʃtamt stammt 25.75
ʃtɛltə stellte 25.51
ʃtɪmʊŋ Stimmung 25.00
ʃtɔf Stoff 23.98
ʃtuːdiːoː Studio 23.90
ʃtɛɹnə Sterne 22.80
ʃtaːt Staat 22.56
ʃtaɹkə starke 21.65
ʃtiːl Stil 21.58
ʃtat͡siːoːn Station 21.50
ʃtɔyəɹn Steuern 21.14
ʃtɪŋkt stinkt 20.99
ʃtɛɹn Stern 20.47
ʃtʊɹm Sturm 20.39
ʃtɪɹpst stirbst 20.24
ʃtaup Staub 20.24
ʃtɛkst steckst 19.92
ʃtaɹt Start 17.99
ʃtɛlʊŋ Stellung 17.52
ʃtɪft Stift 17.40
ʃtainə Steine 17.28
ʃtɛlst stellst 16.93
ʃtɛndən standen 16.85
ʃtaɹbən starben 16.42
ʃtuːdiːɹən studieren 15.59
ʃtuːfə Stufe 15.43
ʃtaːl Stahl 15.08
ʃtuːdiːɹt studiert 14.80
ʃtɛkə stecke 14.25
ʃtiːfəl Stiefel 12.91
ʃtɛɹkən starken 12.87
ʃtɔyəɹ Steuer 11.50
ʃteːvən Steven 11.42
ʃtɪɹn Stirn 11.14
ʃtaŋə Stange 10.87
ʃtaɹən starren 10.79
ʃtuːdɛntən Studenten 10.59
ʃtɛktə steckte 10.55
ʃtam Stamm 10.35
ʃtɪlə Stille 10.12
ʃtamən stammen 9.88
ʃtoːsən stoßen 9.76
ʃteːvəns Stevens 9.76
ʃteːk Steak 9.17
ʃtaːtʊs Status 9.17
ʃtaɹtət startet 9.17
ʃtabiːl stabil 9.13
ʃtatfɪndən stattfinden 8.98
ʃtaːtuːə Statue 8.50
ʃtatɹaːt Stadtrat 8.23
ʃtiːk stieg 8.15
ʃtaupzauɡəɹ Staubsauger 7.95
ʃtantɔɹt Standort 7.72
ʃtaːp Stab 7.72
ʃtaɹkəɹ starker 7.40
ʃtɪmtə stimmte 7.32
ʃtuːɹ stur 7.21
ʃtɛltən stellten 7.05
ʃtʊndənlaŋ stundenlang 7.01
ʃtaiɡə steige 6.97
ʃtɛːɹs Stars 6.89
ʃtantpʊŋkt Standpunkt 6.69
ʃtuːdiːʊm Studium 6.54
ʃtɛɹnən Sternen 6.46
ʃtaif steif 6.34
ʃtɛxən stechen 6.18
ʃtɪlən stillen 6.14
ʃtɛkəɹ Stecker 6.10
ʃtaɹkəs starkes 5.98
ʃtʊɹt͡s Sturz 5.95
ʃtuːdiːoːs Studios 5.87
ʃtuːdɛnt Student 5.75
ʃtuːfən Stufen 5.59
ʃtuːdɛntɪn Studentin 5.43
ʃtɔyəɹbɔɹt Steuerbord 5.39
ʃtal Stall 5.35
ʃtiːpɛndiːʊm Stipendium 5.20
ʃtaɹst starrst 5.12
ʃtoːs Stoß 5.08
ʃtaːdiːɔn Stadion 5.04
ʃtiːlt stiehlt 4.96
ʃtɔp͡fən stopfen 4.92
ʃtainən Steinen 4.88
ʃtaɹtə Starte 4.80
ʃtɪŋkst stinkst 4.76
ʃtatfɪndət stattfindet 4.72
ʃtɪŋkən stinken 4.69
ʃtɔkvɛɹk Stockwerk 4.65
ʃtɔyəɹt steuert 4.61
ʃtaikst steigst 4.57
ʃtiːɹ Stier 4.57
ʃtaɹt starrt 4.45
ʃtɔlt͡səɹ stolzer 4.41
ʃtiːffɛːtəɹ Stiefvater 4.33
ʃtʊm stumm 4.29
ʃtaiɡəɹn steigern 4.29
ʃtɪlhaltən stillhalten 4.25
ʃtɪftə Stifte 4.25
ʃtɛɹpt sterbt 4.17
ʃtuːdiːən Studien 4.13
ʃtat͡siːoːniːɹt stationiert 4.09
ʃtɛktən steckten 4.09
ʃtuːdiːə Studie 4.06
ʃtiːs stieß 3.98
ʃtat͡siːoːnən Stationen 3.94
ʃtaːpəl Stapel 3.90
ʃtabiːliːziːɹt stabilisiert 3.82
ʃtɪftʊŋ Stiftung 3.78
ʃtau Stau 3.74
ʃtɪmst stimmst 3.70
ʃtuːdiːɹə studiere 3.66
ʃtɛndə Stande 3.62
ʃtandaɹt Standard 3.58
ʃtɔkvɛɹkə Stockwerke 3.50
ʃtiːlst stiehlst 3.43
ʃtoːsə stoße 3.35
ʃteːks Steaks 3.23
ʃtanthaltən standhalten 3.23
ʃtuːdiːɹtə studierte 3.15
ʃtoːɹiːs Storys 3.15
ʃtɛɹnʃnʊpə Sternschnuppe 3.15
ʃtatɡəfʊndən stattgefunden 3.11
ʃtaːdiːʊm Stadium 3.07
ʃteːəndə stehende 3.07
ʃtɛɹplɪx sterblich 3.07
ʃtaunən staunen 3.03
ʃtɪmənɡəvɪɹ Stimmengewirr 3.03
ʃteːlə stehle 3.03
ʃtɛlfɛɹtɹeːtəɹ Stellvertreter 2.95
ʃtafəln Staffeln 2.95
ʃtiːsən stießen 2.95
ʃtɪxt sticht 2.83
ʃtɪxə Stiche 2.76
ʃtiːfmʏtəɹ Stiefmutter 2.76
ʃtɔyəɹʊŋ Steuerung 2.68
ʃtaɹtə starrte 2.64
ʃtɪxvɔɹt Stichwort 2.60
ʃtɛlfɛɹtɹeːtəndəɹ stellvertretender 2.60
ʃtɔlt͡sə stolze 2.60
ʃtanthaft standhaft 2.56
ʃtatuːiːɹən statuieren 2.56
ʃtatɪstən Statisten 2.52
ʃtabiːliːziːɹən stabilisieren 2.48
ʃtaːtuːən Statuen 2.48
ʃtɔtəɹt stottert 2.44
ʃtɛlfɛɹtɹeːtəndə stellvertretende 2.40
ʃtɪftən stiften 2.40
ʃtail steil 2.32
ʃtɛmpəl Stempel 2.17
ʃtaŋən Stangen 2.13
ʃtaːlən stahlen 2.13
ʃtiːl Stiel 2.13
ʃtaupkɔɹn Staubkorn 2.09
ʃtɔptə stoppte 2.09
ʃtʊmp͡f stumpf 2.05
ʃtatfant stattfand 2.05
ʃtiːɡən stiegen 2.05
ʃtiːfəln Stiefeln 2.01
ʃtɪlʃtant Stillstand 2.01
ʃteːənt stehend 2.01
ʃtambaum Stammbaum 1.97
ʃtɔlpəɹn stolpern 1.97
ʃtaɹtətə startete 1.93
ʃtaɹə starre 1.93
ʃtaiɡəɹt steigert 1.93
ʃtamtə stammte 1.93
ʃtaːtlɪxə staatliche 1.89
ʃtɔlpəɹtə stolperte 1.89
ʃtɛlʊŋən Stellungen 1.85
ʃtɛlʊŋnaːmə Stellungnahme 1.77
ʃtɔfə Stoffe 1.77
ʃtamə stamme 1.73
ʃtatɪstiːkən Statistiken 1.73
ʃtamp͡fən stampfen 1.73
ʃtaməs Stammes 1.73
ʃtɪŋktiːɹ Stinktier 1.69
ʃtaːx stach 1.69
ʃtatɪstɪk Statistik 1.69
ʃtamst stammst 1.65
ʃtɪkʃtɔf Stickstoff 1.65
ʃteːəndən stehenden 1.65
ʃteːɹiːl steril 1.65
ʃteːɹeːoːanlaːɡə Stereoanlage 1.61
ʃtaɹtbəɹait startbereit 1.61
ʃtuːdiːɹst studierst 1.54
ʃtɔpə stoppe 1.54
ʃtʊmə stumme 1.54
ʃtɔp͡ft stopft 1.54
ʃteːənɡəbliːbən stehengeblieben 1.50
ʃtɔp͡fə stopfe 1.50
ʃtaːtlɪxən staatlichen 1.42
ʃtathaltəɹ Statthalter 1.42
ʃtɪxvʊndən Stichwunden 1.38
ʃtaːpəln stapeln 1.38
ʃtainbɹʊx Steinbruch 1.38
ʃtaiɡənt steigend 1.34
ʃtaɹkəm starkem 1.34
ʃteːɹiːliːziːɹt sterilisiert 1.34
ʃtabiːliːzaːtoːɹən Stabilisatoren 1.34
ʃtatuːɹ Statur 1.30
ʃtɔyəɹt͡saːləɹ Steuerzahler 1.30
ʃtaŋk stank 1.30
ʃtɔlt͡sən stolzen 1.26
ʃteːtoːskoːp Stethoskop 1.26
ʃtɪləs stilles 1.26
ʃtaxəl Stachel 1.26
ʃtandaɹt͡s Standards 1.26
ʃtaxəldɹaːt Stacheldraht 1.22
ʃtɛɹplɪxkait Sterblichkeit 1.22
ʃtuːɹəɹ sturer 1.22
ʃtʊk Stuck 1.22
ʃtatɹant Stadtrand 1.22
ʃtabiːlə stabile 1.22
ʃtoːsʃtaŋə Stoßstange 1.18
ʃtiːlfɔl stilvoll 1.18
ʃtuːlɡaŋ Stuhlgang 1.18
ʃtɪlɡəleːkt stillgelegt 1.18
ʃtɔfvɛksəl Stoffwechsel 1.18
ʃtantbɪlt Standbild 1.14
ʃtɔtəɹn stottern 1.14
ʃtɪləɹ stiller 1.14
ʃtaubɪx staubig 1.10
ʃtuːtə Stute 1.10
ʃtatt͡sɛntɹʊm Stadtzentrum 1.10
ʃtatɪstɪʃ statistisch 1.10
ʃtaːtlɪx staatlich 1.10
ʃtiːmuːliːɹt stimuliert 1.10
ʃtɪŋkə stinke 1.06
ʃtɛkdoːzə Steckdose 1.06
ʃtiːlə Stile 1.06
ʃtɪxvʊndə Stichwunde 1.06
ʃtɛpə Steppe 1.06
ʃtɛɹns Sterns 1.02
ʃtatmɪtə Stadtmitte 1.02
ʃtaɹthɪlfə Starthilfe 0.98
ʃtʊɹms Sturms 0.98
ʃtaunst staunst 0.98
ʃtɛxə steche 0.98
ʃtɔlt͡səs stolzes 0.98
ʃtɔptən stoppten 0.94
ʃtatiːf Stativ 0.94
ʃtatplaːn Stadtplan 0.94
ʃtamkʊndən Stammkunden 0.94
ʃtantpaukə Standpauke 0.94
ʃtaiɡəɹʊŋ Steigerung 0.94
ʃtaɹtbaːn Startbahn 0.91
ʃtaint͡sait Steinzeit 0.91
ʃtɪmtən stimmten 0.91
ʃtabiːlən stabilen 0.91
ʃtiːmuːliːɹən stimulieren 0.87
ʃtabiːləs stabiles 0.87
ʃtaːdiːən Stadien 0.87
ʃteːtɪx stetig 0.87
ʃtɪkɪx stickig 0.87
ʃtɔkzauəɹ stocksauer 0.87
ʃtɛmən stemmen 0.87
ʃtuːdiːɹtən studierten 0.83
ʃtatfɛɹvaltʊŋ Stadtverwaltung 0.83
ʃtattail Stadtteil 0.83
ʃtuːbənaɹɛst Stubenarrest 0.83
ʃtɛɹnbɪlt Sternbild 0.83
ʃtɔyəɹman Steuermann 0.79
ʃtatɡəbiːt Stadtgebiet 0.79
ʃtɛlfɛɹtɹeːtəndən stellvertretenden 0.79
ʃtɔyəɹə steuere 0.79
ʃtɔlpəɹt stolpert 0.79
ʃtɛɹbəbɛt Sterbebett 0.79
ʃtaut staut 0.79
ʃtɛɹlɪŋ Sterling 0.75
ʃtɛldɪxain Stelldichein 0.75
ʃtatɪst Statist 0.75
ʃtaunə staune 0.75
ʃpɹɛxən sprechen 318.63
ʃpɹɪxt spricht 108.51
ʃpɹaːx sprach 59.96
ʃpɹɛxə spreche 53.47
ʃpɹaːxə Sprache 44.80
ʃpɹɪxst sprichst 40.24
ʃpɹɪŋən springen 32.84
ʃpɹɛːxən sprachen 24.65
ʃpɹʊŋ Sprung 23.47
ʃpɹɪŋt springt 20.55
ʃpɹɪŋ Spring 17.64
ʃpɹʊx Spruch 10.55
ʃpɹɪt͡sə Spritze 10.35
ʃpɹɛŋən sprengen 10.08
ʃpɹɛxt sprecht 9.49
ʃpɹaŋ sprang 8.23
ʃpɹɛŋʃtɔf Sprengstoff 7.91
ʃpɹɛxəɹ Sprecher 6.34
ʃpɹɪt͡sən Spritzen 6.22
ʃpɹɪŋə springe 5.91
ʃpɹɪŋəɹ Springer 3.86
ʃpɹɪŋst springst 3.70
ʃpɹɪxvɔɹt Sprichwort 3.66
ʃpɹɪt Sprit 3.62
ʃpɹɪt͡stuːɹ Spritztour 3.23
ʃpɹɪt͡st spritzt 2.91
ʃpɹaːxloːs sprachlos 2.64
ʃpɹɛŋt sprengt 2.52
ʃpɹaːxst sprachst 2.28
ʃpɹɪt͡səɹ Spritzer 1.42
ʃpɹɛŋən sprangen 1.42
ʃpɹɛxanlaːɡə Sprechanlage 1.18
ʃpɹɔsə Sprosse 1.18
ʃpɹɛŋlaːdʊŋ Sprengladung 1.10
ʃpɹɛxkoːɹ Sprechchor 1.02
ʃpɹɛŋtə sprengte 0.94
ʃpɹɪŋbɹʊnən Springbrunnen 0.91
ʃpɹɛŋə sprenge 0.91
ʃpɹɛŋʊŋ Sprengung 0.87
ʃpɹɪŋkləɹ Sprinkler 0.83
ʃpɹait͡sən spreizen 0.79
ʃpɹɪt͡stə spritzte 0.79
ʃpɹɛŋlaːdʊŋən Sprengladungen 0.75
ʃpɹeː Spray 0.75
ʃpiːlən spielen 283.44
ʃpiːl Spiel 207.41
ʃpaːs Spaß 196.78
ʃpiːlt spielt 147.68
ʃpiːlə spiele 58.70
ʃpuːɹ Spur 57.60
ʃpiːlst spielst 31.30
ʃpɪnəɹ Spinner 28.54
ʃpiːltə spielte 26.62
ʃpiːɡəl Spiegel 24.76
ʃpuːɹən Spuren 24.33
ʃpɪt͡sə Spitze 23.43
ʃpɔɹt Sport 23.27
ʃpiːləɹ Spieler 19.41
ʃpaik Spike 19.29
ʃpat͡siːɹən spazieren 19.25
ʃpaːɹən sparen 18.47
ʃpiːoːn Spion 15.28
ʃpiːlt͡sɔyk Spielzeug 14.88
ʃpiːoːnə Spione 11.61
ʃpeːt͡siːɛlən speziellen 11.14
ʃpiːltən spielten 11.02
ʃpɛndən spenden 10.79
ʃpanʊŋ Spannung 10.55
ʃpat͡siːɹɡaŋ Spaziergang 10.32
ʃpeːt͡siːɛs Spezies 10.08
ʃpaːniːən Spanien 9.69
ʃpɛɹən sperren 9.02
ʃpeːt͡siːɛlə spezielle 8.94
ʃpɪnt spinnt 8.66
ʃpɪnə Spinne 8.11
ʃpanənt spannend 7.83
ʃpɪnən Spinnen 7.80
ʃpeːɹ Speer 7.24
ʃpeːt͡siːɛl speziell 6.65
ʃpɛk Speck 6.50
ʃpɪt͡səl Spitzel 5.83
ʃpɛɹt sperrt 5.83
ʃpɪt͡snaːmə Spitzname 5.63
ʃpɔntaːn spontan 5.59
ʃpɛɹmaː Sperma 4.96
ʃpeːt͡siːalɪstən Spezialisten 4.88
ʃpɪt͡snaːmən Spitznamen 4.69
ʃpaːɹt spart 4.61
ʃpɛndə Spende 4.57
ʃpeːt͡siːalɪst Spezialist 4.17
ʃpɪnt Spind 3.98
ʃpʊkə Spucke 3.78
ʃpaːnɪʃə spanische 3.78
ʃpʊkən spucken 3.74
ʃpiːls Spiels 3.58
ʃpiːs Spieß 3.54
ʃpanəɹ Spanner 3.50
ʃpeːt͡siːɛləs spezielles 3.46
ʃpɪt͡sən spitzen 3.35
ʃpiːɡəlbɪlt Spiegelbild 3.19
ʃpiːɹiːtuːɛlə spirituelle 3.15
ʃpiːlfɛlt Spielfeld 3.07
ʃpaixəɹ Speicher 2.99
ʃpiːlplat͡s Spielplatz 2.99
ʃpaizəkaɹtə Speisekarte 2.91
ʃpiːɹiːtuːɛlən spirituellen 2.91
ʃpɔɹtləɹ Sportler 2.87
ʃpaizən Speisen 2.87
ʃpeːt͡siːaːliːziːɹt spezialisiert 2.87
ʃpɪt͡s Spitz 2.76
ʃpaːsɪx spaßig 2.72
ʃpaːnɪʃən spanischen 2.68
ʃpʊkt spuckt 2.68
ʃpiːsəɹ Spießer 2.64
ʃpɛndəɹ Spender 2.64
ʃpaːniːəɹ Spanier 2.64
ʃpuːkt spukt 2.60
ʃpaɹtaːnəɹ Spartaner 2.60
ʃpaːɹə spare 2.56
ʃpanən spannen 2.52
ʃpuːɹloːs spurlos 2.44
ʃpat͡s Spatz 2.44
ʃpɛndiːɹən spendieren 2.44
ʃpanʊŋən Spannungen 2.40
ʃpɔɹtlɪx sportlich 2.32
ʃpiːlɹaum Spielraum 2.28
ʃpaixəɹn speichern 2.28
ʃpeːsən Spesen 2.28
ʃpiːɡəln Spiegeln 2.24
ʃpeːt͡siːɛləɹ spezieller 2.24
ʃpiːlɹeːɡəln Spielregeln 2.20
ʃpiːoːnɪn Spionin 2.20
ʃpiːɡəlt spiegelt 2.17
ʃpiːlfɛɹdɛɹbəɹ Spielverderber 2.17
ʃpɛnt spannt 2.17
ʃpeːkuːlat͡siːoːnən Spekulationen 2.01
ʃpaːɹzaːm sparsam 1.93
ʃpoːɹən Sporen 1.89
ʃpalt Spalt 1.89
ʃpiːlt͡sɔyɡə Spielzeuge 1.89
ʃpɛndiːɹt spendiert 1.89
ʃpɛɹə Sperre 1.85
ʃpeːt͡siːaːl Spezial 1.81
ʃpaltə Spalte 1.81
ʃpanəndəɹ spannender 1.81
ʃpiːsɪx spießig 1.73
ʃpɔɹtvaːɡən Sportwagen 1.73
ʃpiːtaːl Spital 1.73
ʃpiːnaːt Spinat 1.73
ʃpat͡siːɹt spaziert 1.73
ʃpiːoːniːɹən spionieren 1.73
ʃpɛktaːkəl Spektakel 1.69
ʃpiːləɹn Spielern 1.65
ʃpeːɹə Speere 1.61
ʃpɔɹthalə Sporthalle 1.61
ʃpɛndət spendet 1.61
ʃpaltən spalten 1.57
ʃpɔt Spott 1.57
ʃpaŋə Spange 1.54
ʃpaɹtiːaːtən Spartiaten 1.50
ʃpiːoːnaːʒə Spionage 1.50
ʃpeːkuːlat͡siːoːn Spekulation 1.50
ʃpɛɹɡəbiːt Sperrgebiet 1.46
ʃpiːoːniːɹt spioniert 1.42
ʃpɛɹʃtʊndə Sperrstunde 1.42
ʃpaizəzaːl Speisesaal 1.38
ʃpɔntaːnə spontane 1.38
ʃpylə Spule 1.26
ʃpiːoːniːɹst spionierst 1.26
ʃpat͡siːɹfaːɹt Spazierfahrt 1.26
ʃpaɹɡəl Spargel 1.26
ʃpiːɹiːtuːɛləs spirituelles 1.26
ʃpaːsən spaßen 1.22
ʃpaizə Speise 1.22
ʃpylən Spulen 1.18
ʃpaːsføːɡəl Spaßvogel 1.18
ʃpiːlʃʊldən Spielschulden 1.14
ʃpɛndiːɹə spendiere 1.10
ʃpʊktə spuckte 1.10
ʃpanəndəs spannendes 1.10
ʃpiːɹiːtuːɛl spirituell 1.10
ʃpaizəkaməɹ Speisekammer 1.10
ʃpɔɹtlɪxə sportliche 1.06
ʃpaixəl Speichel 1.06
ʃpʊkst spuckst 1.02
ʃpeːt͡siːaːlɡəbiːt Spezialgebiet 1.02
ʃpaizəvaːɡən Speisewagen 1.02
ʃpuːk Spuk 0.98
ʃpiːɡəlaiəɹ Spiegeleier 0.98
ʃpaːnɪʃəɹ spanischer 0.98
ʃpɛɹtə sperrte 0.98
ʃpiːlautoːmaːtən Spielautomaten 0.98
ʃpiːlfɪlm Spielfilm 0.94
ʃpiːlt͡sɪməɹ Spielzimmer 0.94
ʃpiːlt͡sait Spielzeit 0.91
ʃpeːkuːliːɹt spekuliert 0.91
ʃpiːɡəlai Spiegelei 0.91
ʃpʊtnɪk Sputnik 0.87
ʃpaːɹst sparst 0.87
ʃpeːkuːliːɹən spekulieren 0.83
ʃpat͡siːɹtə spazierte 0.83
ʃpiːləɹɪn Spielerin 0.83
ʃpɛɹtən sperrten 0.83
ʃpɛɹmiːən Spermien 0.79
ʃpiːɡəlʊŋ Spiegelung 0.79
ʃpiːɹaːlə Spirale 0.79
ʃpɪt͡st spitzt 0.75
ʃpaːniːəns Spaniens 0.75
ʃpɪnəɹn Spinnern 0.75
st͡seːnə Szene 127.05
st͡seːnən Szenen 27.84
st͡seːnaːɹiːoː Szenario 2.95
st͡seːnaːɹiːən Szenarien 1.77
ʃtɹaːsə Straße 114.93
ʃtɹant Strand 39.02
ʃtɹait Streit 30.71
ʃtɹɛŋ streng 30.20
ʃtɹoːm Strom 29.53
ʃtɹaːsən Straßen 29.49
ʃtɹaixən streichen 26.06
ʃtɹaːfə Strafe 24.41
ʃtɹaitən streiten 23.78
ʃtɹɛkə Strecke 12.68
ʃtɹaifən Streifen 11.73
ʃtɹaːlʊŋ Strahlung 8.23
ʃtɹeːbən streben 7.87
ʃtɹateːɡiː Strategie 7.36
ʃtɹaix Streich 6.89
ʃtɹʊktuːɹ Struktur 6.61
ʃtɹaitət streitet 5.79
ʃtɹaik Streik 5.67
ʃtɹɛkən strecken 5.67
ʃtɹeːbəɹ Streber 5.51
ʃtɹɪx Strich 4.61
ʃtɹaːl Strahl 4.57
ʃtɹaixə Streiche 4.21
ʃtɹɛŋə strenge 4.17
ʃtɹaːlən Strahlen 3.98
ʃtɹaːsənzaitə Straßenseite 3.50
ʃtɹaf straff 3.50
ʃtɹaːləndə strahlende 3.19
ʃtɹaixəln streicheln 3.03
ʃtɹaitə streite 2.95
ʃtɹaːfən Strafen 2.91
ʃtɹaːftaːt Straftat 2.87
ʃtɹaifənvaːɡən Streifenwagen 2.87
ʃtɹɪk Strick 2.72
ʃtɹoː Stroh 2.64
ʃtɹaifə Streife 2.60
ʃtɹaikən streiken 2.52
ʃtɹaːləndəs strahlendes 2.52
ʃtɹaːlt strahlt 2.48
ʃtɹɪtən stritten 2.40
ʃtɹaːləndəɹ strahlender 2.32
ʃtɹaixhɔlt͡s Streichholz 2.28
ʃtɹaːsənʃpɛɹən Straßensperren 2.09
ʃtɹaːlənt strahlend 2.09
ʃtɹɛkt streckt 2.01
ʃtɹaːləndən strahlenden 1.85
ʃtɹam stramm 1.81
ʃtɹaːsənʃpɛɹə Straßensperre 1.81
ʃtɹʊmp͡fhoːzən Strumpfhosen 1.81
ʃtɹɛŋəɹ strenger 1.81
ʃtɹɛŋən strengen 1.77
ʃtɹaːfbaːɹ strafbar 1.61
ʃtɹaitmaxt Streitmacht 1.57
ʃtɹʊmp͡f Strumpf 1.57
ʃtɹaitəɹaiən Streitereien 1.46
ʃtɹaŋ Strang 1.42
ʃtɹateːɡɪʃən strategischen 1.38
ʃtɹɛktə streckte 1.34
ʃtɹaːsənbaːn Straßenbahn 1.22
ʃtɹuːdəl Strudel 1.22
ʃtɹɔyən streuen 1.22
ʃtɹateːɡiːən Strategien 1.22
ʃtɹaikt streikt 1.18
ʃtɹɪktə strikte 1.18
ʃtɹeːpt strebt 1.18
ʃtɹaixəlt streichelt 1.14
ʃtɹaixt streicht 1.14
ʃtɹɪkən stricken 1.10
ʃtɹoːmfɛɹzɔɹɡʊŋ Stromversorgung 1.10
ʃtɹaːftaːtən Straftaten 1.10
ʃtɹateːɡɪʃə strategische 1.10
ʃtɹɪkt strikt 1.06
ʃtɹaift streift 1.06
ʃtɹoːfə Strophe 0.98
ʃtɹaixst streichst 0.98
ʃtɹoːmkɹais Stromkreis 0.94
ʃtɹoːmkaːbəl Stromkabel 0.94
ʃtɹateːɡɪʃ strategisch 0.91
ʃtɹʊktuːɹən Strukturen 0.91
ʃtɹʊmp͡fhoːzə Strumpfhose 0.91
ʃtɹaːlst strahlst 0.87
ʃtɹaːfanʃtalt Strafanstalt 0.87
ʃtɹaiks Streiks 0.83
ʃtɹaitəst streitest 0.83
ʃtɹaixəɹ Streicher 0.79
ʃtɹaːfɹeːɡɪstəɹ Strafregister 0.79
ʃtɹɔlx Strolch 0.75
ʃtɹɪpən strippen 0.75
sklaːvən Sklaven 17.44
sklaːvə Sklave 9.76
sklaːvəɹai Sklaverei 4.02
sklaːvɪn Sklavin 3.27
sklaːvənaɹbait Sklavenarbeit 0.87
skandaːl Skandal 5.55
skɔɹpiːoːn Skorpion 3.78
skeːlɛt Skelett 3.03
skʊlptuːɹ Skulptur 2.60
skalpɛl Skalpell 2.52
skɛptɪʃ skeptisch 2.17
skaːlaː Skala 1.81
skɛt͡ʃ Sketch 1.42
skɪt͡sən Skizzen 1.22
skɪt͡sə Skizze 1.10
skɛptiːkəɹ Skeptiker 1.06
skeːlɛtə Skelette 0.94
skɔɹpiːoːnə Skorpione 0.83
skɹɪpt Skript 4.96
skɹuːpəlloːs skrupellos 1.57
skɹuːpəl Skrupel 1.14
spɔt Spot 2.95
ʃplɪtəɹ Splitter 2.76
stjuːəɹt Steward 1.54
skvoː Squaw 0.83