Beta version

Words which make Superheavy rhyme equal to True for EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal phonemic)

Pronunciation Orthography Frequency Gloss Part of speech Other tags
dias días 582.24 noun
debeɾias deberías 219.99 verb
podɾias podrías 180.93 verb
tenias tenías 105.63 verb
keɾias querías 89.06 verb
sabias sabías 79.99 verb
abias habías 59.21 verb
poliθias policías 55.03 noun
tonteɾias tonterías 53.89 noun
aɾias harías 40.33 verb
podias podías 34.73 verb
estaɾias estarías 26.51 verb
tendɾias tendrías 22.79 verb
abɾias habrías 18.96 verb
aθias hacías 18.61 verb
seɾias serías 18.39 verb
mias mías 15.28 noun
fotoɡɾafias fotografías 15.05 noun
deθias decías 14.34 verb
komfias confías 13.86 verb
kerias querrías 13.64 verb
diɾias dirías 13.39 verb
kompaɲias compañías 12.66 noun
espias espías 11.39 noun
debias debías 10.87 verb
bias vías 9.90 noun
konoθias conocías 9.88 verb
bendɾias vendrías 9.25 verb
baθias vacías 8.73 adjective
teoɾias teorías 7.82 noun
solias solías 7.20 verb
fantasias fantasías 7.17 noun
sabɾias sabrías 6.95 verb
bateɾias baterías 6.28 noun
iɾias irías 5.80 verb
daɾias darías 5.57 verb
dexaɾias dejarías 5.49 verb
fɾias frías 5.37 adjective
kɾeeɾias creerías 5.33 verb
tias tías 5.27 noun
paɾeθias parecías 5.21 verb
sentias sentías 5.15 verb
entendeɾias entenderías 4.89 verb
bolbeɾias volverías 4.62 verb
pɾefeɾiɾias preferirías 4.53 verb
mesias mesías 4.52 noun
benias venías 4.51 verb
rias rías 4.24 verb
xudias judías 4.15 noun
tubeɾias tuberías 4.12 noun
poɾkeɾias porquerías 3.98 noun
É¡aɾantias garantías 3.51 noun
sentiɾias sentirías 3.43 verb
pensaɾias pensarías 3.35 verb
kɾias crías 3.19 noun
θiɾuxias cirugías 2.91 noun
ʎamaɾias llamarías 2.91 verb
beɾias verías 2.87 verb
embias envías 2.83 verb
eneɾxias energías 2.77 noun
kasaɾias casarías 2.76 verb
kaloɾias calorías 2.72 noun
doɾmias dormías 2.69 verb
radjoɡɾafias radiografías 2.67 noun
anomalias anomalías 2.60 noun
aʝudaɾias ayudarías 2.52 verb
bibias vivías 2.52 verb
mataɾias matarías 2.51 verb
ʎebaɾias llevarías 2.39 verb
kedaɾias quedarías 2.34 verb
É¡ias guías 2.29 noun
neθesitaɾias necesitarías 2.18 verb
salias salías 2.15 verb
tobias tobías 2.14 noun
kaɲeɾias cañerías 2.14 noun
meɾkanθias mercancías 2.07 noun
ʎeÉ¡aɾias llegarías 2.03 verb
pondɾias pondrías 1.99 verb
seÉ¡ias seguías 1.99 verb
meɾeθias merecías 1.95 verb
pɾofeθias profecías 1.93 noun
saldɾias saldrías 1.85 verb
aleɡɾias alegrías 1.82 noun
elias elías 1.80 noun
teÉ¡noloxias tecnologías 1.79 noun
enÉ¡kontɾaɾias encontrarías 1.78 verb
moɾiɾias morirías 1.72 verb
refeɾias referías 1.67 verb
melodias melodías 1.57 noun
deseaɾias desearías 1.54 verb
abladuɾias habladurías 1.51 noun
tomaɾias tomarías 1.44 verb
É¡aleɾias galerías 1.40 noun
tɾaeɾias traerías 1.39 verb
kateÉ¡oɾias categorías 1.36 noun
pasaɾias pasarías 1.36 verb
seÉ¡iɾias seguirías 1.36 verb
konseÉ¡iɾias conseguirías 1.33 verb
soɾpɾendeɾias sorprenderías 1.26 verb
minoɾias minorías 1.25 noun
ɡɾoseɾias groserías 1.25 noun
enθias encías 1.22 noun
fias fías 1.21 verb
matias matías 1.17 noun
aθeptaɾias aceptarías 1.16 verb
peɾdeɾias perderías 1.12 verb
reɡɾesaɾias regresarías 1.12 verb
espeɾaɾias esperarías 1.10 verb
atɾebeɾias atreverías 1.09 verb
É¡anaɾias ganarías 1.08 verb
paÉ¡aɾias pagarías 1.06 verb
oɾxias orgías 1.06 noun
bolbias volvías 1.05 verb
pediɾias pedirías 1.03 verb
ponias ponías 0.98 verb
ablaɾias hablarías 0.97 verb
pɾeÉ¡untaɾias preguntarías 0.95 verb
temias temías 0.95 verb
sonrias sonrías 0.94 verb
θeɾkanias cercanías 0.91 noun
rekonoθeɾias reconocerías 0.90 verb
kambjaɾias cambiarías 0.89 verb
konsideɾaɾias considerarías 0.88 verb
komias comías 0.87 verb
poesias poesías 0.86 noun
korias corrías 0.84 verb
estanteɾias estanterías 0.84 noun
t͡ʃut͡ʃeɾias chucherías 0.82 noun
usaɾias usarías 0.81 verb
loɡɾaɾias lograrías 0.78 verb
kompɾendeɾias comprenderías 0.78 verb
manias manías 0.78 noun
eskɾibias escribías 0.77 verb
estɾias estrías 0.77 noun
sandias sandías 0.75 noun
mentias mentías 0.75 verb
mentiɾias mentirías 0.74 verb
seɲoɾias señorías 0.74 noun
intentaɾias intentarías 0.72 verb
libɾeɾias librerías 0.70 noun
olbidaɾias olvidarías 0.68 verb
entendias entendías 0.68 verb
buxias bujías 0.67 noun
sakaɾias sacarías 0.67 verb
komeɾias comerías 0.65 verb
fet͡ʃoɾias fechorías 0.65 noun
odjaɾias odiarías 0.65 verb
pɾetendias pretendías 0.65 verb
bebias bebías 0.64 verb
akabaɾias acabarías 0.63 verb
pedias pedías 0.62 verb
bibiɾias vivirías 0.62 verb
kontaɾias contarías 0.61 verb
kalkomanias calcomanías 0.60 noun
konduθias conducías 0.60 verb
abandonaɾias abandonarías 0.59 verb
kompɾaɾias comprarías 0.59 verb
moɾias morías 0.58 verb
desafias desafías 0.58 verb
tɾataɾias tratarías 0.58 verb
elexiɾias elegirías 0.57 verb
pɾefeɾias preferías 0.57 verb
reÉ¡alias regalías 0.56 noun
arjesÉ¡aɾias arriesgarías 0.56 verb
eskondias escondías 0.54 verb
bendias vendías 0.54 verb
ekonomias economías 0.54 noun
rekoɾdaɾias recordarías 0.54 verb
et͡ʃaɾias echarías 0.54 verb
bendeɾias venderías 0.54 verb
tɾabaxaɾias trabajarías 0.53 verb
konoθeɾias conocerías 0.52 verb
dispaɾaɾias dispararías 0.51 verb
akostaɾias acostarías 0.51 verb
maɾias marías 0.51 noun
simpatias simpatías 0.51 noun
taɾdaɾias tardarías 0.51 verb
deskɾibiɾias describirías 0.51 verb
komisaɾias comisarías 0.49 noun
eskut͡ʃaɾias escucharías 0.48 verb
salbaɾias salvarías 0.48 verb
bixias vigías 0.48 noun
buskaɾias buscarías 0.48 verb
duɾaɾias durarías 0.48 verb
kafeteɾias cafeterías 0.47 noun
koxeɾias cogerías 0.47 verb
tɾambias tranvías 0.46 noun
bjoɡɾafias biografías 0.46 noun
peɾdias perdías 0.46 verb
kaθeɾias cacerías 0.45 noun
meteɾias meterías 0.45 verb
É¡alimatias galimatías 0.45 noun
teɾminaɾias terminarías 0.45 verb
peɾdonaɾias perdonarías 0.44 verb
bobeɾias boberías 0.44 noun
iɾonias ironías 0.44 noun
aleɡɾaɾias alegrarías 0.43 verb
aɾpias arpías 0.43 noun
kwidaɾias cuidarías 0.43 verb
apaɾeθeɾias aparecerías 0.43 verb
entɾaɾias entrarías 0.43 verb
metias metías 0.43 verb
É¡ustaɾias gustarías 0.42 verb
peɾmitiɾias permitirías 0.42 verb
filosofias filosofías 0.42 noun
enseɲaɾias enseñarías 0.42 verb
reakθjonaɾias reaccionarías 0.42 verb
tomoɡɾafias tomografías 0.41 noun
labandeɾias lavanderías 0.41 noun
eskapaɾias escaparías 0.40 verb
kombeɾtiɾias convertirías 0.39 verb
ideoloxias ideologías 0.39 noun
xeɾemias jeremías 0.39 noun
amaɾias amarías 0.39 verb
eÉ¡sistias existías 0.38 verb
doɾmiɾias dormirías 0.38 verb
sekias sequías 0.37 noun
areÉ¡laɾias arreglarías 0.37 verb
koxias cogías 0.37 verb
abeɾias averías 0.36 noun
koɾtesias cortesías 0.36 noun
destɾwiɾias destruirías 0.36 verb
lastimaɾias lastimarías 0.35 verb
respondias respondías 0.35 verb
koreɾias correrías 0.35 noun
tɾaiθjonaɾias traicionarías 0.35 verb
adibinaɾias adivinarías 0.34 verb
komfjaɾias confiarías 0.34 verb
luθias lucías 0.34 verb
reiɾias reirías 0.34 verb
kaeɾias caerías 0.34 verb
sombɾias sombrías 0.34 adjective
konseÉ¡ias conseguías 0.34 verb
tiɾaɾias tirarías 0.33 verb
aɾtesanias artesanías 0.33 noun
mostɾaɾias mostrarías 0.33 verb
entɾeÉ¡aɾias entregarías 0.32 verb
embjaɾias enviarías 0.32 verb
É¡waɾdeɾias guarderías 0.32 noun
robaɾias robarías 0.32 verb
xoʝeɾias joyerías 0.32 noun
abɾias abrías 0.32 verb
akompaɲaɾias acompañarías 0.32 verb
diskulpaɾias disculparías 0.32 verb
mantenias mantenías 0.31 verb
diɾixias dirigías 0.31 verb
disfɾutaɾias disfrutarías 0.31 verb
eskoxeɾias escogerías 0.31 verb
simfonias sinfonías 0.31 noun
finÉ¡xias fingías 0.31 verb
sobɾebibiɾias sobrevivirías 0.30 verb
ansias ansías 0.30 verb
empeθaɾias empezarías 0.30 verb
wias huías 0.30 verb
dezbias desvías 0.29 verb
leeɾias leerías 0.29 verb
eɾexias herejías 0.29 noun
miɾaɾias mirarías 0.29 verb
bestias vestías 0.29 verb
esplikaɾias explicarías 0.29 verb
peɾseÉ¡ias perseguías 0.29 verb
sakɾifikaɾias sacrificarías 0.29 verb
refineɾias refinerías 0.28 noun
uniɾias unirías 0.28 verb
eskɾibiɾias escribirías 0.28 verb
fiɾmaɾias firmarías 0.28 verb
mantendɾias mantendrías 0.28 verb
reθibiɾias recibirías 0.28 verb
niɲeɾias niñerías 0.28 noun
arwinaɾias arruinarías 0.27 verb
peɾteneθias pertenecías 0.27 verb
rompeɾias romperías 0.27 verb
imbitaɾias invitarías 0.27 verb
É¡waɾdaɾias guardarías 0.27 verb
ʎoɾaɾias llorarías 0.26 verb
okupaɾias ocuparías 0.26 verb
bɾuxeɾias brujerías 0.26 noun
enÉ¡kaɾɡaɾias encargarías 0.26 verb
oiɾias oirías 0.26 verb
pɾestaɾias prestarías 0.26 verb
sopoɾtaɾias soportarías 0.26 verb
eskondeɾias esconderías 0.26 verb
paɾeθeɾias parecerías 0.26 verb
despeɾtaɾias despertarías 0.26 verb
meɾkadeɾias mercaderías 0.26 noun
seɾbiɾias servirías 0.26 verb
abadias abadías 0.25 noun
apɾendeɾias aprenderías 0.25 verb
notaɾias notarías 0.25 noun
obtendɾias obtendrías 0.25 verb
renunθjaɾias renunciarías 0.25 verb
apɾeθjaɾias apreciarías 0.25 verb
emfadaɾias enfadarías 0.25 verb
enteɾaɾias enterarías 0.24 verb
malakias malaquías 0.24 noun
bebeɾias beberías 0.24 verb
besaɾias besarías 0.24 verb
xeɾaɾkias jerarquías 0.24 noun
neÉ¡aɾias negarías 0.24 verb
peÉ¡aɾias pegarías 0.24 verb
θakaɾias zacarías 0.24 noun
aɾmonias armonías 0.24 noun
debolbeɾias devolverías 0.24 verb
reθibias recibías 0.24 verb
akoɾdaɾias acordarías 0.24 verb
dibeɾtias divertías 0.24 verb
tokaɾias tocarías 0.24 verb
apostaɾias apostarías 0.23 verb
koɾtaɾias cortarías 0.23 verb
pɾotexeɾias protegerías 0.23 verb
apaɾeθias aparecías 0.23 verb
moneɾias monerías 0.23 noun
sentaɾias sentarías 0.23 verb
kantaɾias cantarías 0.22 verb
xuÉ¡aɾias jugarías 0.22 verb
likoɾeɾias licorerías 0.22 noun
palabɾeɾias palabrerías 0.22 noun
abemaɾias avemarías 0.22 noun
kompaɾtiɾias compartirías 0.22 verb
enoxaɾias enojarías 0.22 verb
paɾaɾias pararías 0.22 verb
xuɾaɾias jurarías 0.22 verb
mobias movías 0.22 verb
peonias peonías 0.22 noun
pɾeokupaɾias preocuparías 0.22 verb
deskubɾiɾias descubrirías 0.21 verb
respondeɾias responderías 0.21 verb
apoʝaɾias apoyarías 0.21 verb
estɾaɲaɾias extrañarías 0.21 verb
aÉ¡wantaɾias aguantarías 0.21 verb
bailaɾias bailarías 0.21 verb
kaɾniθeɾias carnicerías 0.21 noun
É¡astaɾias gastarías 0.21 verb
É¡olpeaɾias golpearías 0.21 verb
imaxinaɾias imaginarías 0.20 verb
deskomfias desconfías 0.20 verb
balias valías 0.20 verb
kumplias cumplías 0.20 verb
mudaɾias mudarías 0.20 verb
kitaɾias quitarías 0.20 verb
maθias macías 0.19 noun
molestaɾias molestarías 0.19 verb
pɾesentaɾias presentarías 0.19 verb
aoraɾias ahorrarías 0.19 verb
eskias esquías 0.19 verb
baxaɾias bajarías 0.19 verb
olias olías 0.19 verb
dinastias dinastías 0.19 noun
subias subías 0.19 verb
aktwaɾias actuarías 0.18 verb
mandaɾias mandarías 0.18 verb
ananias ananías 0.18 noun
É¡wareɾias guarrerías 0.18 noun
θenaɾias cenarías 0.18 verb
ekoɡɾafias ecografías 0.18 noun
mexoɾias mejorías 0.18 noun
peleaɾias pelearías 0.18 verb
abɾiɾias abrirías 0.17 verb
lut͡ʃaɾias lucharías 0.17 verb
auditoɾias auditorías 0.17 noun
definiɾias definirías 0.17 verb
enÉ¡É¡aɲaɾias engañarías 0.17 verb
seɾbias servías 0.17 verb
aburiɾias aburrirías 0.17 verb
kombeɾtias convertías 0.17 verb
kumpliɾias cumplirías 0.17 verb
lias lías 0.17 verb
detendɾias detendrías 0.16 verb
ret͡ʃaθaɾias rechazarías 0.16 verb
panadeɾias panaderías 0.16 noun
patoloxias patologías 0.16 noun
atendias atendías 0.16 verb
baldias baldías 0.16 adjective
ipokɾesias hipocresías 0.16 noun
luθiɾias lucirías 0.16 verb
pelukeɾias peluquerías 0.16 noun
kontɾataɾias contratarías 0.16 verb
enÉ¡kaxaɾias encajarías 0.16 verb
pɾotexias protegías 0.16 verb
saltaɾias saltarías 0.16 verb
sostenias sostenías 0.16 verb
aÉ¡onias agonías 0.16 noun
deθepθjonaɾias decepcionarías 0.16 verb
alkanθaɾias alcanzarías 0.15 verb
destileɾias destilerías 0.15 noun
eÉ¡sistiɾias existirías 0.15 verb
wiɾias huirías 0.15 verb
suponias suponías 0.15 verb
akonsexaɾias aconsejarías 0.15 verb
arepentiɾias arrepentirías 0.15 verb
kabaʎeɾias caballerías 0.15 noun
kɾeθias crecías 0.15 verb
subiɾias subirías 0.15 verb
lebantaɾias levantarías 0.15 verb
rekomendaɾias recomendarías 0.15 verb
apɾobaɾias aprobarías 0.14 verb
desaɾias desharías 0.14 verb
analoxias analogías 0.14 noun
θeɾbeθeɾias cervecerías 0.14 noun
mitoloxias mitologías 0.14 noun
rekupeɾaɾias recuperarías 0.14 verb
aburias aburrías 0.14 verb
atɾapaɾias atraparías 0.14 verb
foʎaɾias follarías 0.14 verb
impias impías 0.14 adjective
tutoɾias tutorías 0.14 noun
kobɾaɾias cobrarías 0.14 verb
defendeɾias defenderías 0.14 verb
asustaɾias asustarías 0.14 verb
tintoɾeɾias tintorerías 0.14 noun
sufɾias sufrías 0.13 verb
suxeɾiɾias sugerirías 0.13 verb
kubɾiɾias cubrirías 0.13 verb
maɾt͡ʃaɾias marcharías 0.13 verb
pɾopondɾias propondrías 0.13 verb
kometeɾias cometerías 0.12 verb
aʎaɾias hallarías 0.12 verb
loteɾias loterías 0.12 noun
malkɾias malcrías 0.12 verb
bisitaɾias visitarías 0.12 verb
atakaɾias atacarías 0.12 verb
lanθaɾias lanzarías 0.12 verb
bolaɾias volarías 0.12 verb
kaʎaɾias callarías 0.12 verb
insistias insistías 0.12 verb
kɾees crees 548.86 verb
lees lees 11.19 verb
desees desees 5.24 verb
bɾomees bromees 3.93 verb
É¡olpees golpees 1.92 verb
pelees pelees 1.89 verb
posees posees 1.87 verb
estɾopees estropees 1.66 verb
boltees voltees 0.72 verb
seɾmonees sermonees 0.57 verb
kabɾees cabrees 0.43 verb
planees planees 0.39 verb
patees patees 0.35 verb
mees mees 0.24 verb
rastɾees rastrees 0.23 verb
oɾees orees 0.20 verb
ʎoɾikees lloriquees 0.20 verb
koketees coquetees 0.19 verb
paɾpadees parpadees 0.18 verb
blokees bloquees 0.18 verb
maɾees marees 0.18 verb
dees dees 0.16 noun
titubees titubees 0.15 verb
boɡsees boxees 0.14 verb
emplees emplees 0.12 verb
moskees mosquees 0.12 verb
aun aún 492.31 adverb
aun aun 94.57 adverb
bɾaun braun 1.60 noun
kɾeeɾ creer 202.16 verb
leeɾ leer 76.56 verb
poseeɾ poseer 3.65 verb
pɾobeeɾ proveer 2.73 verb
beeɾ veer 1.25 noun
beeɾ beer 0.65 verb
pjoneeɾ pioneer 0.31 noun
peeɾ peer 0.25 noun
t͡ʃeeɾ cheer 0.23 noun
pɾebeeɾ preveer 0.15 verb
releeɾ releer 0.13 verb
seis seis 181.12 number
abeis habéis 60.34 verb
teneis tenéis 39.21 verb
keɾeis queréis 27.05 verb
podeis podéis 27.02 verb
sabeis sabéis 25.68 verb
aθeis hacéis 12.70 verb
beis veis 8.92 verb
debeis debéis 8.32 verb
djeθiseis dieciséis 5.41 number
konoθeis conocéis 5.31 verb
tendɾeis tendréis 5.16 verb
beɾeis veréis 3.96 verb
seɾeis seréis 3.47 verb
esteis estéis 3.33 verb
dexeis dejéis 3.29 verb
podɾeis podréis 2.97 verb
entendeis entendéis 2.90 verb
iθisteis hicisteis 2.84 verb
pɾeokupeis preocupéis 2.83 verb
estaɾeis estaréis 2.62 verb
fwisteis fuisteis 2.23 verb
aɾeis haréis 2.17 verb
paɾeθeis parecéis 1.91 verb
olbideis olvidéis 1.89 verb
iɾeis iréis 1.62 verb
bisteis visteis 1.50 verb
dispaɾeis disparéis 1.38 verb
dixisteis dijisteis 1.35 verb
abɾeis habréis 1.23 verb
deis deis 1.22 verb
tokeis toquéis 1.16 verb
kedeis quedéis 1.12 verb
bolbeis volvéis 1.08 verb
ableis habléis 1.07 verb
sabɾeis sabréis 1.04 verb
tubisteis tuvisteis 1.01 verb
enÉ¡kontɾaɾeis encontraréis 1.00 verb
estubisteis estuvisteis 0.97 verb
bolbeɾeis volveréis 0.93 verb
miɾeis miréis 0.92 verb
poneis ponéis 0.90 verb
konoθisteis conocisteis 0.89 verb
moɾiɾeis moriréis 0.85 verb
penseis penséis 0.81 verb
reis reís 0.77 verb
paɾeis paréis 0.77 verb
enɡkontɾasteis encontrasteis 0.75 verb
aθeɾkeis acerquéis 0.72 verb
paseis paséis 0.71 verb
djeθiseis dieciseis 0.62 number
disteis disteis 0.62 verb
binisteis vinisteis 0.61 verb
mateis matéis 0.60 verb
ablasteis hablasteis 0.60 verb
espeɾeis esperéis 0.59 verb
enÉ¡kontɾeis encontréis 0.59 verb
atɾebeis atrevéis 0.57 verb
ʎeÉ¡eis lleguéis 0.56 verb
matasteis matasteis 0.56 verb
kedaɾeis quedaréis 0.56 verb
kereis querréis 0.56 verb
komeis coméis 0.55 verb
paÉ¡aɾeis pagaréis 0.55 verb
meɾeθeis merecéis 0.54 verb
dexasteis dejasteis 0.54 verb
peɾdeis perdéis 0.54 verb
kompɾendeis comprendéis 0.53 verb
saldɾeis saldréis 0.51 verb
ʎebeis llevéis 0.51 verb
diɾeis diréis 0.51 verb
bendɾeis vendréis 0.48 verb
pɾetendeis pretendéis 0.47 verb
eskut͡ʃeis escuchéis 0.46 verb
empeθeis empecéis 0.45 verb
tomeis toméis 0.45 verb
ʎeɡasteis llegasteis 0.44 verb
daɾeis daréis 0.43 verb
entɾeis entréis 0.42 verb
oisteis oísteis 0.42 verb
bibiɾeis viviréis 0.42 verb
intenteis intentéis 0.41 verb
koxeis cogéis 0.40 verb
debeɾeis deberéis 0.40 verb
ʎebaɾeis llevaréis 0.40 verb
molesteis molestéis 0.40 verb
pudisteis pudisteis 0.38 verb
sepaɾeis separéis 0.38 verb
akabaɾeis acabaréis 0.38 verb
ʎameis llaméis 0.38 verb
neθesiteis necesitéis 0.38 verb
temeis teméis 0.38 verb
konseɡisteis conseguisteis 0.37 verb
pɾometisteis prometisteis 0.36 verb
konoθeɾeis conoceréis 0.36 verb
neθesitaɾeis necesitaréis 0.36 verb
konseÉ¡iɾeis conseguiréis 0.36 verb
kasasteis casasteis 0.36 verb
lebanteis levantéis 0.35 verb
reθibiɾeis recibiréis 0.35 verb
seÉ¡iɾeis seguiréis 0.35 verb
ʎeÉ¡aɾeis llegaréis 0.34 verb
rekonoθeis reconocéis 0.34 verb
pasasteis pasasteis 0.33 verb
debisteis debisteis 0.33 verb
abandoneis abandonéis 0.32 verb
pasaɾeis pasaréis 0.32 verb
dexaɾeis dejaréis 0.31 verb
ubjeseis hubieseis 0.31 verb
xeɾseis jerseys 0.31 noun
meteis metéis 0.30 verb
akabeis acabéis 0.30 verb
peɾdisteis perdisteis 0.30 verb
apɾendeɾeis aprenderéis 0.30 verb
konteis contéis 0.30 verb
rekoɾdeis recordéis 0.29 verb
salisteis salisteis 0.29 verb
et͡ʃeis echéis 0.28 verb
peɾdeɾeis perderéis 0.27 verb
robasteis robasteis 0.27 verb
bebeis bebéis 0.27 verb
pensasteis pensasteis 0.27 verb
pɾeÉ¡unteis preguntéis 0.27 verb
aʝudeis ayudéis 0.26 verb
fweseis fueseis 0.26 verb
kaseis caséis 0.26 verb
ʎoɾeis lloréis 0.25 verb
asusteis asustéis 0.25 verb
pedisteis pedisteis 0.24 verb
pusisteis pusisteis 0.24 verb
maɾt͡ʃeis marchéis 0.24 verb
peleasteis peleasteis 0.24 verb
enɡkontɾaɾeis encontrareis 0.24 verb
eskondeis escondéis 0.24 verb
xokkeis jockeys 0.24 noun
buskeis busquéis 0.23 verb
kɾeeɾeis creeréis 0.23 verb
arepentiɾeis arrepentiréis 0.23 verb
ofɾeθeis ofrecéis 0.22 verb
kiteis quitéis 0.22 verb
pɾometeis prometéis 0.22 verb
sentiɾeis sentiréis 0.22 verb
bolbisteis volvisteis 0.22 verb
koreis corréis 0.21 verb
oiɾeis oiréis 0.21 verb
disfɾuteis disfrutéis 0.21 verb
ʎamasteis llamasteis 0.21 verb
mobeis movéis 0.21 verb
peɾteneθeis pertenecéis 0.21 verb
koxisteis cogisteis 0.21 verb
tɾaxisteis trajisteis 0.21 verb
aθepteis aceptéis 0.21 verb
oleis oléis 0.21 verb
entendeɾeis entenderéis 0.20 verb
rekoɾdaɾeis recordaréis 0.20 verb
solteis soltéis 0.20 verb
tiɾeis tiréis 0.20 verb
baxeis bajéis 0.20 verb
ablaɾeis hablaréis 0.20 verb
sakeis saquéis 0.20 verb
pensaɾeis pensaréis 0.20 verb
xeɾseis jerséis 0.19 noun
baleis valéis 0.19 verb
dudeis dudéis 0.19 verb
ʎebasteis llevasteis 0.19 verb
alexeis alejéis 0.19 verb
aʝudaɾeis ayudaréis 0.19 verb
rompisteis rompisteis 0.19 verb
bendeis vendéis 0.18 verb
komeɾeis comeréis 0.18 verb
empeθasteis empezasteis 0.18 verb
empuxeis empujéis 0.18 verb
useis uséis 0.18 verb
naθisteis nacisteis 0.18 verb
enÉ¡kontɾasteis encontrásteis 0.17 verb
sakasteis sacasteis 0.17 verb
ɡɾiteis gritéis 0.17 verb
teɾmineis terminéis 0.17 verb
xuθɡeis juzguéis 0.17 verb
manteneis mantenéis 0.17 verb
komfjeis confiéis 0.17 verb
emfadeis enfadéis 0.17 verb
tomasteis tomasteis 0.17 verb
buɾleis burléis 0.16 verb
É¡usteis gustéis 0.16 verb
lamentaɾeis lamentaréis 0.16 verb
É¡anaɾeis ganaréis 0.16 verb
pɾeÉ¡untaɾeis preguntaréis 0.16 verb
reθibisteis recibisteis 0.16 verb
entɾeÉ¡eis entreguéis 0.15 verb
xuÉ¡eis juguéis 0.15 verb
kedasteis quedasteis 0.15 verb
pɾesteis prestéis 0.15 verb
senteis sentéis 0.15 verb
tɾateis tratéis 0.15 verb
pondɾeis pondréis 0.15 verb
koxeɾeis cogeréis 0.14 verb
estubjeseis estuvieseis 0.14 verb
rompeis rompéis 0.14 verb
tomaɾeis tomaréis 0.14 verb
kompɾendeɾeis comprenderéis 0.14 verb
taɾdaɾeis tardaréis 0.14 verb
mostɾeis mostréis 0.14 verb
respondeis respondéis 0.14 verb
espeɾaɾeis esperaréis 0.14 verb
peɾdoneis perdonéis 0.14 verb
intentasteis intentasteis 0.13 verb
pɾoponeis proponéis 0.13 verb
salbasteis salvasteis 0.13 verb
tɾabaxaɾeis trabajaréis 0.13 verb
koɾteis cortéis 0.13 verb
deθidisteis decidisteis 0.13 verb
sakaɾeis sacaréis 0.13 verb
tɾabaxeis trabajéis 0.13 verb
kasaɾeis casaréis 0.13 verb
kedaɾeis quedareis 0.13 verb
kɾeisteis creísteis 0.13 verb
diskutisteis discutisteis 0.13 verb
doɾmiɾeis dormiréis 0.13 verb
lut͡ʃaɾeis lucharéis 0.13 verb
mandeis mandéis 0.13 verb
sufɾiɾeis sufriréis 0.13 verb
supisteis supisteis 0.13 verb
mataɾeis mataréis 0.12 verb
oɾdenasteis ordenasteis 0.12 verb
kisisteis quisisteis 0.12 verb
apɾendeis aprendéis 0.12 verb
entɾaɾeis entraréis 0.12 verb
peÉ¡eis peguéis 0.12 verb
pɾeɡuntasteis preguntasteis 0.12 verb
pudjeseis pudieseis 0.12 verb
reɡɾeseis regreséis 0.12 verb
kompɾasteis comprasteis 0.12 verb
deskubɾiɾeis descubriréis 0.12 verb
eskut͡ʃasteis escuchasteis 0.12 verb
beintiseis veintiséis 0.77 date
pais país 172.20 noun
estais estáis 51.18 verb
bais vais 26.54 verb
É¡ais gays 10.14 adjective
pais pais 8.37 noun
estabais estabais 5.57 verb
mais mais 5.41 noun
aÉ¡ais hagáis 4.81 verb
neθesitais necesitáis 4.03 verb
keɾais queráis 3.77 verb
pensais pensáis 3.76 verb
ʎebais lleváis 3.64 verb
tenÉ¡É¡ais tengáis 3.48 verb
dais dais 3.31 verb
baʝais vayáis 3.13 verb
aʝais hayáis 2.94 verb
podais podáis 2.73 verb
eɾais erais 2.61 verb
ablais habláis 2.58 verb
diÉ¡ais digáis 1.90 verb
mobais mováis 1.87 verb
dexais dejáis 1.86 verb
ʎamais llamáis 1.81 verb
rekoɾdais recordáis 1.64 verb
espeɾais esperáis 1.46 verb
bolbais volváis 1.44 verb
kalais calais 1.33 noun
kedais quedáis 1.32 verb
estabais estábais 1.27 verb
sepais sepáis 1.27 verb
ibais ibais 1.20 verb
miɾais miráis 1.14 verb
buskais buscáis 1.13 verb
akoɾdais acordáis 1.09 verb
temais temáis 0.95 verb
peɾdais perdáis 0.92 verb
ubjeɾais hubierais 0.90 verb
enÉ¡kontɾais encontráis 0.90 verb
ponÉ¡É¡ais pongáis 0.89 verb
fweɾais fuerais 0.89 verb
samuɾais samurais 0.87 noun
tomais tomáis 0.85 verb
amais amáis 0.84 verb
benÉ¡É¡ais vengáis 0.82 verb
diskulpais disculpáis 0.80 verb
ʎeÉ¡ais llegáis 0.79 verb
tɾabaxais trabajáis 0.77 verb
akabais acabáis 0.73 verb
salÉ¡ais salgáis 0.72 verb
É¡wais guays 0.71 adjective
xuÉ¡ais jugáis 0.67 verb
siÉ¡ais sigáis 0.65 verb
pasais pasáis 0.64 verb
estubjeɾais estuvierais 0.58 verb
pudjeɾais pudierais 0.55 verb
intentais intentáis 0.53 verb
eɾais érais 0.53 noun
metais metáis 0.50 verb
ekibokais equivocáis 0.48 verb
eskut͡ʃais escucháis 0.48 verb
imaxinais imagináis 0.48 verb
pɾeÉ¡untais preguntáis 0.48 verb
opinais opináis 0.45 verb
aθeptais aceptáis 0.44 verb
tubjeɾais tuvierais 0.42 verb
tɾatais tratáis 0.41 verb
olbidais olvidáis 0.41 verb
É¡anais ganáis 0.40 verb
kontais contáis 0.40 verb
ablabais hablabais 0.40 verb
matais matáis 0.40 verb
aʝudais ayudáis 0.39 verb
entɾais entráis 0.39 verb
usais usáis 0.39 verb
pidais pidáis 0.38 verb
tokais tocáis 0.38 verb
konoθkais conozcáis 0.37 verb
xeɾbais gervais 0.35 noun
maɾt͡ʃais marcháis 0.35 verb
pensabais pensabais 0.35 verb
paÉ¡ais pagáis 0.34 verb
empeθais empezáis 0.34 verb
espeɾabais esperabais 0.34 verb
et͡ʃais echáis 0.34 verb
abɾais abráis 0.33 verb
dibiɾtais divirtáis 0.33 verb
kasais casáis 0.32 verb
komais comáis 0.31 verb
binjeɾais vinierais 0.31 verb
É¡ustais gustáis 0.31 verb
supjeɾais supierais 0.31 verb
duɾmais durmáis 0.31 verb
tais tais 0.30 noun
peɾdonais perdonáis 0.30 verb
koxais cojáis 0.29 verb
korais corráis 0.29 verb
iθjeɾais hicierais 0.29 verb
sakais sacáis 0.29 verb
oiÉ¡ais oigáis 0.28 verb
ʎebabais llevabais 0.27 verb
bibais viváis 0.27 verb
neÉ¡ais negáis 0.27 verb
diskutais discutáis 0.26 verb
lut͡ʃais lucháis 0.26 verb
muɾais muráis 0.26 verb
rjais riáis 0.26 verb
sintais sintáis 0.26 verb
entendais entendáis 0.25 verb
osais osáis 0.25 verb
odjais odiáis 0.25 verb
piʎais pilláis 0.25 verb
bebais bebáis 0.24 verb
paɾais paráis 0.24 verb
buɾlais burláis 0.23 verb
eɾais eráis 0.23 verb
peɾmitais permitáis 0.23 verb
sentais sentáis 0.23 verb
andais andáis 0.22 verb
kaʎais calláis 0.22 verb
tɾaiÉ¡ais traigáis 0.22 verb
komfjais confiáis 0.21 verb
detenÉ¡É¡ais detengáis 0.21 verb
tiɾais tiráis 0.21 verb
aktwais actuáis 0.21 verb
kitais quitáis 0.20 verb
kompoɾtais comportáis 0.20 verb
rompais rompáis 0.20 verb
konsideɾais consideráis 0.19 verb
buskabais buscabais 0.19 verb
mandais mandáis 0.18 verb
pɾeokupais preocupáis 0.18 verb
kisjeɾais quisierais 0.18 verb
bjeɾais vierais 0.18 verb
foɾmais formáis 0.18 verb
adibinais adivináis 0.17 verb
kompɾais compráis 0.17 verb
laɾɡais largáis 0.17 verb
kantais cantáis 0.17 verb
uʝais huyáis 0.17 verb
É¡waɾdais guardáis 0.16 verb
ʎoɾais lloráis 0.16 verb
neθesitabais necesitabais 0.16 verb
konoθjeɾais conocierais 0.16 verb
spɾais sprays 0.16 noun
kambjais cambiáis 0.15 verb
ubjeɾais hubiérais 0.15 verb
poɾtais portáis 0.15 verb
robais robáis 0.15 verb
dexaɾais dejarais 0.15 verb
dedikais dedicáis 0.14 verb
eskɾibais escribáis 0.14 verb
baxais bajáis 0.14 verb
entɾeÉ¡ais entregáis 0.14 verb
ɡɾitais gritáis 0.14 verb
subais subáis 0.14 verb
areÉ¡lais arregláis 0.13 verb
deθidais decidáis 0.13 verb
lebantais levantáis 0.13 verb
bailais bailáis 0.13 verb
aʎais halláis 0.13 verb
xodais jodáis 0.13 verb
debolbais devolváis 0.13 verb
pɾestais prestáis 0.13 verb
kexais quejáis 0.13 verb
xuɾais juráis 0.12 verb
tais thais 0.12 noun
akompaɲais acompañáis 0.12 verb
apɾendais aprendáis 0.12 verb
dixeɾais dijerais 0.12 verb
montais montáis 0.12 verb
unais unáis 0.12 verb
dudais dudáis 0.12 verb
ʎeɡais llegais 0.12 noun
obliÉ¡ais obligáis 0.12 verb
peoɾ peor 163.29 adjective
real real 143.98 adjective
ideal ideal 17.73 adjective
leal leal 13.70 adjective
θeɾeal cereal 4.15 noun
montɾeal montreal 3.06 noun
ireal irreal 2.64 adjective
kɾaneal craneal 1.64 adjective
deal deal 1.37 noun
dezleal desleal 1.29 adjective
lineal lineal 0.97 adjective
intɾakɾaneal intracraneal 0.51 adjective
boɾeal boreal 0.48 adjective
pineal pineal 0.39 adjective
peɾitoneal peritoneal 0.22 adjective
tɾakeal traqueal 0.17 adjective
koɾneal corneal 0.14 noun
sureal surreal 0.13 adjective
inteɾkɾaneal intercraneal 0.12 adjective
seas seas 135.69 verb
ideas ideas 50.45 noun
kɾeas creas 27.75 verb
beas veas 26.45 verb
lineas líneas 26.24 noun
deseas deseas 22.23 verb
bɾomeas bromeas 20.40 verb
peleas peleas 18.55 noun
taɾeas tareas 12.69 noun
aɾeas áreas 7.33 noun
feas feas 6.52 adjective
planeas planeas 5.75 verb
nauseas náuseas 5.66 noun
aeɾeas aéreas 4.29 adjective
leas leas 3.87 verb
É¡olpeas golpeas 3.37 verb
oɾkideas orquídeas 2.73 noun
lineas lineas 2.61 verb
É¡ineas guineas 2.45 noun
ektaɾeas hectáreas 2.34 number
aldeas aldeas 2.27 noun
nauseas nauseas 2.02 verb
aeɾolineas aerolíneas 1.93 noun
andɾeas andreas 1.90 noun
koreas correas 1.81 noun
maɾeas mareas 1.77 noun
t͡ʃimeneas chimeneas 1.60 noun
panÉ¡kɾeas páncreas 1.52 noun
euɾopeas europeas 1.51 adjective
eroneas erróneas 0.86 adjective
estɾopeas estropeas 0.78 verb
paseas paseas 0.75 verb
subteraneas subterráneas 0.73 adjective
beneɾeas venéreas 0.65 adjective
meas meas 0.53 verb
blokeas bloqueas 0.48 verb
pateas pateas 0.48 verb
koketeas coqueteas 0.47 verb
aθoteas azoteas 0.46 noun
deletɾeas deletreas 0.39 verb
instantaneas instantáneas 0.39 adjective
espontaneas espontáneas 0.37 adjective
bolteas volteas 0.37 verb
poleas poleas 0.37 noun
asambleas asambleas 0.36 noun
abeas hábeas 0.32 adjective
koɾneas córneas 0.31 noun
aθaleas azaleas 0.30 noun
antjaeɾeas antiaéreas 0.29 adjective
kabɾeas cabreas 0.29 verb
fereas férreas 0.27 adjective
sanÉ¡É¡ineas sanguíneas 0.27 adjective
empleas empleas 0.26 verb
boɡseas boxeas 0.24 verb
bateas bateas 0.23 noun
taɾtamudeas tartamudeas 0.22 verb
rodeas rodeas 0.21 verb
peas peas 0.21 noun
aeɾeas aereas 0.21 adjective
fantaseas fantaseas 0.21 verb
planteas planteas 0.20 verb
nokeas noqueas 0.18 verb
eneas eneas 0.18 noun
pestaɲeas pestañeas 0.18 verb
suɾfeas surfeas 0.18 adjective
meneas meneas 0.18 verb
koxeas cojeas 0.18 verb
oseas óseas 0.17 verb
babeas babeas 0.16 verb
alaɾdeas alardeas 0.16 verb
reas reas 0.16 noun
poseas poseas 0.15 verb
saboteas saboteas 0.14 verb
balanθeas balanceas 0.14 verb
seɾmoneas sermoneas 0.14 verb
paɾpadeas parpadeas 0.13 verb
piloteas piloteas 0.13 verb
kontempoɾaneas contemporáneas 0.13 adjective
toketeas toqueteas 0.13 verb
titubeas titubeas 0.12 verb
kutaneas cutáneas 0.12 adjective
simultaneas simultáneas 0.12 adjective
mit͡ʃael michael 131.26 noun
izrael israel 10.95 noun
rafael rafael 4.20 noun
rapael raphael 1.36 noun
izmael ismael 0.65 noun
ismael ishmael 0.26 noun
ʝael yael 0.26 noun
sean sean 106.27 verb
bean vean 33.33 verb
dean dean 29.21 noun
xean jean 21.96 noun
desean desean 12.44 verb
kɾean crean 11.63 verb
pelean pelean 6.01 verb
rodean rodean 4.35 verb
mean mean 3.88 verb
planean planean 3.84 verb
lean lean 3.31 verb
É¡olpean golpean 2.97 verb
oθean ocean 2.31 noun
batean batean 1.42 verb
bɾomean bromean 1.00 verb
bombaɾdean bombardean 0.98 verb
blokean bloquean 0.93 verb
pasean pasean 0.85 verb
emplean emplean 0.76 verb
estɾopean estropean 0.70 verb
eskasean escasean 0.58 verb
patean patean 0.56 verb
rastɾean rastrean 0.54 verb
alinean alinean 0.46 verb
apaɾean aparean 0.44 verb
sakean saquean 0.35 verb
paɾpadean parpadean 0.35 verb
meɾodean merodean 0.33 verb
É¡otean gotean 0.27 verb
rebolotean revolotean 0.26 verb
maɾean marean 0.24 verb
plantean plantean 0.23 verb
boltean voltean 0.23 verb
balanθean balancean 0.23 verb
tintinean tintinean 0.21 verb
posean posean 0.19 verb
menean menean 0.19 verb
pisotean pisotean 0.19 verb
koketean coquetean 0.18 verb
babean babean 0.18 verb
tambalean tambalean 0.18 verb
fantasean fantasean 0.18 verb
dean deán 0.17 noun
ondean ondean 0.17 verb
akarean acarrean 0.16 verb
eskanean escanean 0.16 verb
monitoɾean monitorean 0.14 verb
abut͡ʃean abuchean 0.14 verb
kabɾean cabrean 0.13 verb
pabonean pavonean 0.13 verb
apalean apalean 0.13 verb
pɾobean provean 0.13 verb
bombean bombean 0.12 verb
moldean moldean 0.12 verb
paul paul 90.74 noun
baul baúl 8.30 noun
saul saul 6.41 noun
raul raúl 2.21 noun
saul saúl 1.19 noun
raul raul 0.91 noun
paul paúl 0.67 noun
oiɾ oír 88.07 verb
renoiɾ renoir 1.23 noun
kɾeen creen 87.02 verb
ɡɾeen green 15.37 noun
reen rehén 10.63 noun
aʎobeen halloween 9.39 noun
keen queen 5.31 noun
peleen peleen 4.65 verb
leen leen 3.34 verb
poseen poseen 3.03 verb
É¡olpeen golpeen 2.00 verb
deseen deseen 1.92 verb
seen seen 1.58 verb
blokeen bloqueen 1.26 verb
rastɾeen rastreen 1.01 verb
rodeen rodeen 0.93 verb
bɾeen breen 0.86 noun
spɾinɡɡsteen springsteen 0.72 noun
seen sheen 0.66 noun
pɾobeen proveen 0.65 verb
pateen pateen 0.61 verb
bolteen volteen 0.53 verb
abeɾdeen aberdeen 0.53 noun
t͡ʃekeen chequeen 0.42 noun
estɾopeen estropeen 0.29 verb
bombaɾdeen bombardeen 0.25 verb
meen meen 0.24 verb
koɾeen coreen 0.23 noun
pisoteen pisoteen 0.22 verb
skɾeen screen 0.21 noun
boɡseen boxeen 0.19 verb
eskaneen escaneen 0.18 verb
planeen planeen 0.18 verb
lauɾeen laureen 0.17 noun
paseen paseen 0.14 verb
bombeen bombeen 0.14 verb
sakeen saqueen 0.13 verb
koleen coleen 0.13 noun
podɾian podrían 79.23 verb
abian habían 72.06 verb
tenian tenían 67.62 verb
debeɾian deberían 59.02 verb
keɾian querían 38.27 verb
sabian sabían 23.99 verb
podian podían 23.26 verb
aθian hacían 19.50 verb
seɾian serían 17.84 verb
abɾian habrían 17.62 verb
ian ian 14.69 noun
deθian decían 14.29 verb
aɾian harían 13.96 verb
estaɾian estarían 13.38 verb
tendɾian tendrían 9.80 verb
paɾeθian parecían 8.69 verb
debian debían 8.50 verb
benian venían 8.09 verb
embian envían 7.47 verb
solian solían 7.18 verb
bibian vivían 6.25 verb
konoθian conocían 5.99 verb
seÉ¡ian seguían 4.47 verb
daɾian darían 4.43 verb
mataɾian matarían 4.39 verb
bendɾian vendrían 4.38 verb
diɾian dirían 4.35 verb
komfian confían 4.30 verb
kerian querrían 4.12 verb
salian salían 4.10 verb
sonrian sonrían 3.49 verb
dexaɾian dejarían 3.30 verb
iɾian irían 3.13 verb
ponian ponían 2.76 verb
eÉ¡sistian existían 2.51 verb
sentian sentían 2.27 verb
beɾian verían 2.25 verb
sabɾian sabrían 2.13 verb
bolbian volvían 1.97 verb
meɾeθian merecían 1.91 verb
moɾian morían 1.80 verb
pensaɾian pensarían 1.78 verb
rian rían 1.76 verb
paÉ¡aɾian pagarían 1.66 verb
bolbeɾian volverían 1.64 verb
ʎebaɾian llevarían 1.64 verb
enÉ¡kontɾaɾian encontrarían 1.63 verb
komian comían 1.62 verb
ʎamaɾian llamarían 1.62 verb
korian corrían 1.57 verb
kedaɾian quedarían 1.54 verb
kɾeeɾian creerían 1.51 verb
peɾseÉ¡ian perseguían 1.51 verb
pondɾian pondrían 1.49 verb
doɾmian dormían 1.48 verb
moɾiɾian morirían 1.47 verb
É¡ustaɾian gustarían 1.47 verb
bendian vendían 1.42 verb
peɾteneθian pertenecían 1.40 verb
diɾixian dirigían 1.35 verb
pedian pedían 1.29 verb
temian temían 1.28 verb
seÉ¡iɾian seguirían 1.17 verb
aʝudaɾian ayudarían 1.15 verb
neθesitaɾian necesitarían 1.14 verb
ʎeÉ¡aɾian llegarían 1.12 verb
metian metían 1.09 verb
mobian movían 1.04 verb
mantenian mantenían 1.04 verb
saldɾian saldrían 1.03 verb
seɾbian servían 1.02 verb
pasaɾian pasarían 1.02 verb
peɾmitian permitían 1.00 verb
entendian entendían 1.00 verb
diskutian discutían 0.91 verb
entendeɾian entenderían 0.90 verb
tomaɾian tomarían 0.89 verb
apaɾeθian aparecían 0.89 verb
embjaɾian enviarían 0.88 verb
bebian bebían 0.88 verb
kɾian crían 0.85 verb
desafian desafían 0.82 verb
kompaɾtian compartían 0.81 verb
pɾefeɾiɾian preferirían 0.80 verb
akabaɾian acabarían 0.78 verb
kaeɾian caerían 0.78 verb
eskondian escondían 0.78 verb
aθeptaɾian aceptarían 0.78 verb
sentiɾian sentirían 0.77 verb
É¡ian guían 0.76 verb
peɾmitiɾian permitirían 0.75 verb
et͡ʃaɾian echarían 0.73 verb
balian valían 0.71 verb
reθibian recibían 0.69 verb
bestian vestían 0.69 verb
deseaɾian desearían 0.68 verb
peɾdian perdían 0.68 verb
reunian reunían 0.67 verb
kambjaɾian cambiarían 0.66 verb
ofɾeθian ofrecían 0.65 verb
kontenian contenían 0.64 verb
peɾdeɾian perderían 0.64 verb
abɾian abrían 0.62 verb
pɾetendian pretendían 0.60 verb
kɾeθian crecían 0.59 verb
seɾbiɾian servirían 0.59 verb
subian subían 0.59 verb
luθian lucían 0.58 verb
konstɾwian construían 0.58 verb
usaɾian usarían 0.58 verb
pɾotexian protegían 0.56 verb
taɾdaɾian tardarían 0.55 verb
konseÉ¡ian conseguían 0.53 verb
sakaɾian sacarían 0.53 verb
olian olían 0.52 verb
kitaɾian quitarían 0.52 verb
tɾaeɾian traerían 0.52 verb
baɾian varían 0.52 verb
atɾebeɾian atreverían 0.50 verb
konduθian conducían 0.50 verb
bibiɾian vivirían 0.50 verb
arestaɾian arrestarían 0.50 verb
É¡anaɾian ganarían 0.49 verb
pɾobenian provenían 0.48 verb
dispaɾaɾian dispararían 0.48 verb
koxian cogían 0.47 verb
wian huían 0.47 verb
tɾataɾian tratarían 0.47 verb
eskɾibian escribían 0.46 verb
komeɾian comerían 0.46 verb
refeɾian referían 0.45 verb
detendɾian detendrían 0.45 verb
buskaɾian buscarían 0.45 verb
despediɾian despedirían 0.45 verb
mandaɾian mandarían 0.45 verb
sufɾian sufrían 0.45 verb
kubɾian cubrían 0.44 verb
okurian ocurrían 0.44 verb
reɡɾesaɾian regresarían 0.44 verb
emfɾian enfrían 0.44 verb
deskubɾiɾian descubrirían 0.43 verb
paɾeθeɾian parecerían 0.43 verb
konsideɾaɾian considerarían 0.43 verb
desapaɾeθian desaparecían 0.42 verb
eskut͡ʃaɾian escucharían 0.42 verb
reiɾian reirían 0.42 verb
rompian rompían 0.42 verb
destɾwiɾian destruirían 0.41 verb
kombeɾtian convertían 0.40 verb
enθeraɾian encerrarían 0.40 verb
kompɾaɾian comprarían 0.40 verb
intentaɾian intentarían 0.39 verb
dibeɾtian divertían 0.39 verb
meteɾian meterían 0.39 verb
rekonoθeɾian reconocerían 0.39 verb
konseÉ¡iɾian conseguirían 0.39 verb
espeɾaɾian esperarían 0.39 verb
ablaɾian hablarían 0.39 verb
atakaɾian atacarían 0.37 verb
ansian ansían 0.37 verb
kombeɾtiɾian convertirían 0.37 verb
inÉ¡klwian incluían 0.37 verb
molestaɾian molestarían 0.37 verb
soɾpɾendeɾian sorprenderían 0.36 verb
koinθidian coincidían 0.36 verb
atɾapaɾian atraparían 0.36 verb
peɾmaneθian permanecían 0.36 verb
dezbian desvían 0.35 verb
suθedian sucedían 0.34 verb
koɾtaɾian cortarían 0.34 verb
empeθaɾian empezarían 0.34 verb
sobɾebibiɾian sobrevivirían 0.34 verb
fian fían 0.33 verb
robaɾian robarían 0.33 verb
bendeɾian venderían 0.33 verb
baθian vacían 0.32 verb
aɾdian ardían 0.32 verb
fɾian frían 0.32 verb
mentian mentían 0.32 verb
pɾoduθian producían 0.31 verb
entɾaɾian entrarían 0.31 verb
respondian respondían 0.31 verb
teɾminaɾian terminarían 0.31 verb
dolian dolían 0.31 verb
loɡɾaɾian lograrían 0.31 verb
elexian elegían 0.30 verb
espian espían 0.30 verb
ʝaθian yacían 0.30 verb
oponian oponían 0.30 verb
defendian defendían 0.30 verb
pediɾian pedirían 0.29 verb
funθjonaɾian funcionarían 0.29 verb
pɾoθedian procedían 0.29 verb
reθibiɾian recibirían 0.29 verb
rekoxian recogían 0.28 verb
kumplian cumplían 0.27 verb
deskubɾian descubrían 0.27 verb
pɾefeɾian preferían 0.27 verb
apaɾeθeɾian aparecerían 0.27 verb
abɾiɾian abrirían 0.26 verb
kulpaɾian culparían 0.26 verb
mantendɾian mantendrían 0.26 verb
desapaɾeθeɾian desaparecerían 0.26 verb
pɾeÉ¡untaɾian preguntarían 0.26 verb
inteɾesaɾian interesarían 0.25 verb
paɾaɾian pararían 0.25 verb
konoθeɾian conocerían 0.25 verb
eÉ¡sistiɾian existirían 0.24 verb
rekeɾian requerían 0.24 verb
suɾxian surgían 0.24 verb
akusaɾian acusarían 0.24 verb
miɾaɾian mirarían 0.24 verb
detenian detenían 0.24 verb
finÉ¡xian fingían 0.24 verb
rekoɾdaɾian recordarían 0.24 verb
rompeɾian romperían 0.24 verb
sostenian sostenían 0.23 verb
arjesÉ¡aɾian arriesgarían 0.23 verb
dependian dependían 0.23 verb
deskomfian desconfían 0.23 verb
repetian repetían 0.23 verb
sospet͡ʃaɾian sospecharían 0.23 verb
uniɾian unirían 0.23 verb
θeraɾian cerrarían 0.23 verb
duɾaɾian durarían 0.23 verb
rekonoθian reconocían 0.22 verb
unian unían 0.22 verb
kausaɾian causarían 0.22 verb
kompɾendian comprendían 0.22 verb
enÉ¡kantaɾian encantarían 0.22 verb
destɾwian destruían 0.22 verb
lut͡ʃaɾian lucharían 0.22 verb
resolbian resolvían 0.22 verb
bastaɾian bastarían 0.22 verb
debolbeɾian devolverían 0.22 verb
kontɾataɾian contratarían 0.21 verb
paɾtian partían 0.21 verb
pɾometian prometían 0.21 verb
deθidian decidían 0.21 verb
enteɾaɾian enterarían 0.21 verb
akudian acudían 0.21 verb
aplaudian aplaudían 0.21 verb
despedian despedían 0.21 verb
peleaɾian pelearían 0.21 verb
elexiɾian elegirían 0.20 verb
mexoɾaɾian mejorarían 0.20 verb
baldɾian valdrían 0.20 verb
tɾabaxaɾian trabajarían 0.20 verb
okuriɾian ocurrirían 0.20 verb
respondeɾian responderían 0.20 verb
okupaɾian ocuparían 0.20 verb
aleɡɾaɾian alegrarían 0.19 verb
asustaɾian asustarían 0.19 verb
koxeɾian cogerían 0.19 verb
oiɾian oirían 0.19 verb
salbaɾian salvarían 0.19 verb
mostɾaɾian mostrarían 0.19 verb
obtenian obtenían 0.19 verb
resistian resistían 0.19 verb
abandonaɾian abandonarían 0.19 verb
pɾotexeɾian protegerían 0.19 verb
bolaɾian volarían 0.19 verb
admitiɾian admitirían 0.19 verb
arwinaɾian arruinarían 0.19 verb
estendian extendían 0.19 verb
retenian retenían 0.19 verb
kontaɾian contarían 0.19 verb
lastimaɾian lastimarían 0.19 verb
peɾdonaɾian perdonarían 0.19 verb
kasaɾian casarían 0.18 verb
kɾeθeɾian crecerían 0.18 verb
mentiɾian mentirían 0.18 verb
rekorian recorrían 0.18 verb
kompetian competían 0.18 verb
apɾeθjaɾian apreciarían 0.18 verb
eÉ¡sixian exigían 0.18 verb
disponian disponían 0.18 verb
sobɾebibian sobrevivían 0.18 verb
subiɾian subirían 0.18 verb
botaɾian votarían 0.18 verb
kabian cabían 0.17 verb
debolbian devolvían 0.17 verb
libeɾaɾian liberarían 0.17 verb
sepaɾaɾian separarían 0.17 verb
tokaɾian tocarían 0.17 verb
konstɾwiɾian construirían 0.17 verb
konsumian consumían 0.17 verb
koreɾian correrían 0.17 verb
buɾlaɾian burlarían 0.17 verb
komfjaɾian confiarían 0.17 verb
obtendɾian obtendrían 0.17 verb
kɾeaɾian crearían 0.17 verb
deskɾibian describían 0.17 verb
apɾendeɾian aprenderían 0.16 verb
kolÉ¡aɾian colgarían 0.16 verb
eskupian escupían 0.16 verb
peɾseÉ¡iɾian perseguirían 0.16 verb
kemaɾian quemarían 0.16 verb
tiɾaɾian tirarían 0.16 verb
kabɾian cabrían 0.16 verb
mobeɾian moverían 0.16 verb
naθian nacían 0.16 verb
notaɾian notarían 0.16 verb
pɾeokupaɾian preocuparían 0.16 verb
atɾebian atrevían 0.16 verb
korespondian correspondían 0.16 verb
sentaɾian sentarían 0.16 verb
komenθaɾian comenzarían 0.16 verb
impedian impedían 0.15 verb
aktwaɾian actuarían 0.15 verb
apɾendian aprendían 0.15 verb
apɾobaɾian aprobarían 0.15 verb
suponian suponían 0.15 verb
temeɾian temerían 0.15 verb
admitian admitían 0.15 verb
esplikaɾian explicarían 0.15 verb
apoʝaɾian apoyarían 0.15 verb
kondenaɾian condenarían 0.15 verb
kwidaɾian cuidarían 0.15 verb
atendian atendían 0.14 verb
peÉ¡aɾian pegarían 0.14 verb
espulsaɾian expulsarían 0.14 verb
respetaɾian respetarían 0.14 verb
alkanθaɾian alcanzarían 0.14 verb
diskulpaɾian disculparían 0.14 verb
odjaɾian odiarían 0.14 verb
roθian rocían 0.14 verb
kostaɾian costarían 0.14 verb
É¡olpeaɾian golpearían 0.14 verb
aʎaɾian hallarían 0.14 verb
areÉ¡laɾian arreglarían 0.13 verb
impoɾtaɾian importarían 0.13 verb
ʎenaɾian llenarían 0.13 verb
reakθjonaɾian reaccionarían 0.13 verb
rendian rendían 0.13 verb
kombatian combatían 0.13 verb
kometian cometían 0.13 verb
dibidian dividían 0.13 verb
aÉ¡wantaɾian aguantarían 0.13 verb
asistian asistían 0.13 verb
eskoxian escogían 0.13 verb
enθendian encendían 0.13 verb
esplotaɾian explotarían 0.13 verb
insistian insistían 0.13 verb
benefiθjaɾian beneficiarían 0.13 verb
kompɾendeɾian comprenderían 0.13 verb
enÉ¡kaɾɡaɾian encargarían 0.13 verb
lebantaɾian levantarían 0.13 verb
obedeθian obedecían 0.13 verb
pɾoduθiɾian producirían 0.12 verb
kaɾeθian carecían 0.12 verb
disfɾutaɾian disfrutarían 0.12 verb
olbidaɾian olvidarían 0.12 verb
adoɾaɾian adorarían 0.12 verb
asesinaɾian asesinarían 0.12 verb
baxaɾian bajarían 0.12 verb
kantaɾian cantarían 0.12 verb
kontinwaɾian continuarían 0.12 verb
eliminaɾian eliminarían 0.12 verb
eskɾibiɾian escribirían 0.12 verb
imbitaɾian invitarían 0.12 verb
lian lían 0.12 verb
moɾdian mordían 0.12 verb
sakɾifikaɾian sacrificarían 0.12 verb
tɾaeɾ traer 61.15 verb
kaeɾ caer 52.96 verb
atɾaeɾ atraer 7.56 verb
estɾaeɾ extraer 4.50 verb
distɾaeɾ distraer 2.28 verb
kontɾaeɾ contraer 1.30 verb
rekaeɾ recaer 0.46 verb
dekaeɾ decaer 0.37 verb
peleaɾ pelear 60.77 verb
kɾeaɾ crear 37.60 verb
nukleaɾ nuclear 19.63 adjective
ɡolpeaɾ golpear 18.49 verb
paseaɾ pasear 14.68 verb
rastɾeaɾ rastrear 9.91 verb
meaɾ mear 8.46 verb
deseaɾ desear 8.37 verb
pateaɾ patear 7.23 verb
planeaɾ planear 6.25 verb
bɾomeaɾ bromear 4.47 verb
blokeaɾ bloquear 4.42 verb
estɾopeaɾ estropear 4.11 verb
t͡ʃekeaɾ chequear 2.89 verb
suɾfeaɾ surfear 2.63 verb
bombaɾdeaɾ bombardear 2.43 verb
koketeaɾ coquetear 2.43 verb
saboɾeaɾ saborear 2.40 verb
boɡseaɾ boxear 2.22 verb
rekɾeaɾ recrear 2.19 verb
telefoneaɾ telefonear 2.16 verb
buθeaɾ bucear 2.09 verb
bateaɾ batear 2.08 verb
deletɾeaɾ deletrear 2.06 verb
saboteaɾ sabotear 2.02 verb
empleaɾ emplear 2.01 verb
alaɾdeaɾ alardear 1.85 verb
ʎoɾikeaɾ lloriquear 1.85 verb
piloteaɾ pilotear 1.81 verb
uzmeaɾ husmear 1.71 verb
rodeaɾ rodear 1.59 verb
sakeaɾ saquear 1.59 verb
bolteaɾ voltear 1.57 verb
kleaɾ clear 1.41 noun
deaɾ dear 1.34 verb
t͡ʃantaxeaɾ chantajear 1.29 verb
ideaɾ idear 1.23 verb
bombeaɾ bombear 1.21 verb
paɾpadeaɾ parpadear 1.19 verb
oɾneaɾ hornear 1.19 verb
kosteaɾ costear 1.12 verb
reɡateaɾ regatear 1.10 verb
eskaneaɾ escanear 1.05 verb
akkeaɾ hackear 1.03 verb
pɾokɾeaɾ procrear 1.03 verb
monitoɾeaɾ monitorear 1.02 verb
fliɾteaɾ flirtear 1.01 verb
babeaɾ babear 0.92 verb
planteaɾ plantear 0.86 verb
fantaseaɾ fantasear 0.82 verb
famfaroneaɾ fanfarronear 0.80 verb
tonteaɾ tontear 0.80 verb
koloɾeaɾ colorear 0.75 verb
pisoteaɾ pisotear 0.73 verb
kabɾeaɾ cabrear 0.71 verb
balanθeaɾ balancear 0.71 verb
meɾodeaɾ merodear 0.71 verb
meneaɾ menear 0.70 verb
olɡaθaneaɾ holgazanear 0.70 verb
xuɡeteaɾ juguetear 0.70 verb
abofeteaɾ abofetear 0.68 verb
pestaɲeaɾ pestañear 0.66 verb
nokeaɾ noquear 0.66 verb
alineaɾ alinear 0.65 verb
paɾloteaɾ parlotear 0.64 verb
titubeaɾ titubear 0.62 verb
soɾteaɾ sortear 0.59 verb
kanɡxeaɾ canjear 0.58 verb
moldeaɾ moldear 0.58 verb
teɾmonukleaɾ termonuclear 0.56 adjective
akareaɾ acarrear 0.54 verb
kuɾjoseaɾ curiosear 0.54 verb
dezblokeaɾ desbloquear 0.54 verb
ɡateaɾ gatear 0.52 verb
blanɡkeaɾ blanquear 0.52 verb
kontɾabandeaɾ contrabandear 0.52 verb
olfateaɾ olfatear 0.51 verb
fisɡoneaɾ fisgonear 0.51 verb
baɡabundeaɾ vagabundear 0.48 verb
balbuθeaɾ balbucear 0.48 verb
pedaleaɾ pedalear 0.48 verb
taɾaɾeaɾ tararear 0.46 verb
rapeaɾ rapear 0.45 verb
maɾeaɾ marear 0.44 verb
taɾtamudeaɾ tartamudear 0.43 verb
kotiʎeaɾ cotillear 0.43 verb
manoseaɾ manosear 0.43 verb
ximoteaɾ gimotear 0.42 verb
piɾateaɾ piratear 0.42 verb
seɾmoneaɾ sermonear 0.40 verb
tanteaɾ tantear 0.40 verb
boikoteaɾ boicotear 0.40 verb
t͡ʃaskeaɾ chasquear 0.38 verb
koxeaɾ cojear 0.37 verb
areaɾ arrear 0.37 verb
masaxeaɾ masajear 0.37 verb
aiɾeaɾ airear 0.36 verb
koreteaɾ corretear 0.35 verb
sondeaɾ sondear 0.35 verb
ɡoteaɾ gotear 0.33 verb
aɡuxeɾeaɾ agujerear 0.32 verb
apaleaɾ apalear 0.32 verb
flakeaɾ flaquear 0.32 verb
ondeaɾ ondear 0.32 verb
aporeaɾ aporrear 0.31 verb
salteaɾ saltear 0.31 verb
manɡɡoneaɾ mangonear 0.31 verb
toɾeaɾ torear 0.29 verb
falseaɾ falsear 0.29 verb
tekleaɾ teclear 0.28 verb
parandeaɾ parrandear 0.26 verb
redondeaɾ redondear 0.26 verb
reboloteaɾ revolotear 0.26 verb
omenaxeaɾ homenajear 0.25 verb
ɡaɾabateaɾ garabatear 0.25 verb
pataleaɾ patalear 0.24 verb
t͡ʃateaɾ chatear 0.24 verb
t͡ʃizmeaɾ chismear 0.24 verb
puteaɾ putear 0.24 verb
oxeaɾ hojear 0.23 verb
replanteaɾ replantear 0.23 verb
kakaɾeaɾ cacarear 0.22 verb
aleteaɾ aletear 0.22 verb
kotoreaɾ cotorrear 0.21 verb
oxeaɾ ojear 0.21 verb
bereaɾ berrear 0.21 verb
t͡ʃizmoreaɾ chismorrear 0.21 verb
moɾdiskeaɾ mordisquear 0.21 verb
tɾapeaɾ trapear 0.20 verb
foɾθexeaɾ forcejear 0.20 verb
xadeaɾ jadear 0.20 verb
reseteaɾ resetear 0.19 verb
lineaɾ linear 0.19 adjective
toketeaɾ toquetear 0.18 verb
lokkleaɾ locklear 0.18 noun
paleaɾ palear 0.17 verb
boɾdeaɾ bordear 0.17 verb
kokleaɾ coclear 0.16 adjective
pwenteaɾ puentear 0.16 verb
realineaɾ realinear 0.16 verb
tambaleaɾ tambalear 0.16 verb
eskaseaɾ escasear 0.16 verb
tuteaɾ tutear 0.15 verb
badeaɾ vadear 0.15 verb
pikoteaɾ picotear 0.15 verb
kut͡ʃit͡ʃeaɾ cuchichear 0.14 verb
kableaɾ cablear 0.14 verb
t͡ʃapoteaɾ chapotear 0.14 verb
tintineaɾ tintinear 0.14 verb
abut͡ʃeaɾ abuchear 0.14 verb
ɡereaɾ guerrear 0.13 verb
paɾkeaɾ parquear 0.13 verb
aɾaɡaneaɾ haraganear 0.13 verb
baɡeaɾ vaguear 0.13 verb
beɾaneaɾ veranear 0.12 verb
aseaɾ asear 0.12 verb
reboleaɾ revolear 0.12 verb
espolboɾeaɾ espolvorear 0.12 verb
sois sois 46.41 verb
lois lois 22.49 noun
iʎinois illinois 4.00 noun
bois boys 3.66 noun
ois oís 2.47 verb
kowbois cowboys 1.04 noun
lanɡɡlois langlois 0.32 noun
tois toys 0.22 noun
kombois convoys 0.21 noun
fois foix 0.13 noun
alkool alcohol 34.49 noun
kool cool 6.93 noun
libeɾpool liverpool 2.57 noun
st͡ʃool school 2.09 noun
pool pool 1.78 noun
blakkpool blackpool 0.52 noun
kampeon campeón 33.30 noun
leon león 20.02 noun
leon leon 9.38 noun
napoleon napoleón 8.64 noun
peon peón 3.28 noun
kamaleon camaleón 1.45 noun
neon neón 1.20 noun
akoɾdeon acordeón 1.16 noun
panteon panteón 0.86 noun
seon seon 0.72 noun
simeon simeon 0.56 noun
É¡aleon galeón 0.38 noun
meon meón 0.29 noun
peleon peleón 0.28 noun
simeon simeón 0.27 noun
fɾeon freón 0.22 noun
toreon torreón 0.21 noun
xedeon gedeón 0.15 noun
mios míos 32.60 pronoun
xudios judíos 28.33 noun
tios tíos 25.01 noun
lios líos 12.25 noun
baθios vacíos 6.45 adjective
rios ríos 6.08 noun
eskalofɾios escalofríos 5.04 noun
kɾios críos 4.75 noun
fɾios fríos 3.86 adjective
desafios desafíos 2.63 noun
embios envíos 1.73 noun
dibeɾtios divertíos 1.50 verb
unios uníos 1.37 verb
sombɾios sombríos 0.73 adjective
amoɾios amoríos 0.67 noun
nabios navíos 0.67 noun
reunios reuníos 0.61 verb
kubɾios cubríos 0.60 verb
seɾbios servíos 0.54 verb
tɾios tríos 0.45 noun
bestios vestíos 0.41 pronoun
arepentios arrepentíos 0.41 verb
impios impíos 0.38 adjective
dezbios desvíos 0.34 noun
dezbaɾios desvaríos 0.34 noun
despedios despedíos 0.31 verb
diɾixios dirigíos 0.31 pronoun
sentios sentíos 0.26 verb
deθidios decidíos 0.25 pronoun
subios subíos 0.18 pronoun
baxios bajíos 0.14 noun
bɾios bríos 0.13 noun
ʝouɾ your 27.19 noun
touɾ tour 5.99 noun
seimouɾ seymour 3.83 noun
fouɾ four 2.76 noun
bonɡxouɾ bonjour 2.46 noun
ɡlamouɾ glamour 1.85 noun
amouɾ amour 1.18 noun
aɾbouɾ harbour 0.72 noun
balfouɾ balfour 0.32 noun
louis louis 27.18 noun
oʎibood hollywood 26.30 noun
É¡ood good 11.09 noun
ood hood 5.19 noun
bood wood 4.32 noun
easdbood eastwood 1.71 noun
food food 1.05 noun
food foot 0.86 noun
undeɾbood underwood 0.72 noun
biɡfood bigfoot 0.51 noun
skood scoot 0.17 noun
deseos deseos 25.12 noun
mobeos moveos 14.15 verb
koreos correos 8.93 noun
bideos videos 8.84 noun
fideos fideos 5.71 noun
poneos poneos 5.31 verb
empleos empleos 5.04 noun
rodeos rodeos 5.02 noun
feos feos 3.79 adjective
euɾopeos europeos 3.44 noun
tɾofeos trofeos 3.06 noun
paseos paseos 2.67 noun
deteneos deteneos 2.42 verb
museos museos 2.38 noun
bideos vídeos 2.25 noun
bombaɾdeos bombardeos 2.20 noun
aeɾeos aéreos 1.98 adjective
maɾeos mareos 1.76 noun
tiɾoteos tiroteos 1.76 noun
kɾaneos cráneos 1.56 noun
manteneos manteneos 1.49 verb
reos reos 1.46 noun
sanÉ¡É¡ineos sanguíneos 1.42 adjective
buɾdeos burdeos 1.21 noun
subteraneos subterráneos 1.10 adjective
toɾneos torneos 1.07 noun
eskondeos escondeos 0.96 verb
lakteos lácteos 0.95 adjective
ebɾeos hebreos 0.94 noun
meteos meteos 0.91 verb
kotiʎeos cotilleos 0.91 noun
blokeos bloqueos 0.87 noun
eskaneos escaneos 0.83 noun
eliseos elíseos 0.75 noun
ateos ateos 0.68 noun
sakeos saqueos 0.67 noun
piɡmeos pigmeos 0.61 noun
filisteos filisteos 0.61 noun
sondeos sondeos 0.61 noun
É¡luteos glúteos 0.57 noun
t͡ʃekeos chequeos 0.54 noun
espontaneos espontáneos 0.53 adjective
desaθeos deshaceos 0.51 verb
tɾineos trineos 0.51 noun
ʎoɾikeos lloriqueos 0.48 noun
nukleos núcleos 0.46 noun
faɾiseos fariseos 0.45 noun
t͡ʃizmoreos chismorreos 0.43 noun
kontempoɾaneos contemporáneos 0.43 noun
instantaneos instantáneos 0.42 adjective
aseos aseos 0.37 noun
opjaθeos opiáceos 0.37 adjective
piɾineos pirineos 0.36 noun
eroneos erróneos 0.35 adjective
kɾustaθeos crustáceos 0.35 noun
tebeos tebeos 0.35 noun
bolbeos volveos 0.35 pronoun
antjaeɾeos antiaéreos 0.32 adjective
aθeos haceos 0.29 verb
xodeos jodeos 0.26 verb
koxeos cogeos 0.26 pronoun
abut͡ʃeos abucheos 0.25 noun
esteɾeos estéreos 0.24 noun
rekɾeos recreos 0.24 noun
simultaneos simultáneos 0.24 adjective
titubeos titubeos 0.22 noun
balbuθeos balbuceos 0.22 noun
rastɾeos rastreos 0.21 noun
komeos comeos 0.19 verb
papeleos papeleos 0.19 noun
oseos óseos 0.18 noun
foɾaneos foráneos 0.17 adjective
xadeos jadeos 0.16 noun
paɾpadeos parpadeos 0.16 noun
tɾapit͡ʃeos trapicheos 0.15 noun
koketeos coqueteos 0.15 noun
eos eos 0.15 noun
petɾoleos petróleos 0.15 noun
oleos óleos 0.15 noun
teneos teneos 0.13 pronoun
pɾotexeos protegeos 0.13 verb
areos arreos 0.13 noun
besukeos besuqueos 0.13 noun
eskaɾθeos escarceos 0.12 noun
xaleos jaleos 0.12 noun
tɾaes traes 24.59 verb
kaes caes 10.50 verb
atɾaes atraes 1.26 verb
distɾaes distraes 0.75 verb
maes maes 0.16 noun
estɾaes extraes 0.15 verb
monsjeuɾ monsieur 22.17 noun
amateuɾ amateur 2.36 noun
fleuɾ fleur 1.69 noun
pasteuɾ pasteur 0.50 noun
reiɾ reír 20.32 verb
sonreiɾ sonreír 9.49 verb
fɾeiɾ freír 2.11 verb
sonreiɾ sonreir 1.87 verb
aθmereiɾ hazmerreír 1.58 noun
aθmereiɾ hazmerreir 0.21 verb
kaos caos 18.85 noun
sentaos sentaos 9.23 verb
maɾt͡ʃaos marchaos 8.94 verb
daos daos 7.89 verb
kedaos quedaos 7.73 verb
apaɾtaos apartaos 5.92 verb
pɾepaɾaos preparaos 5.43 verb
laɾɡaos largaos 4.87 verb
fixaos fijaos 4.35 verb
kaʎaos callaos 3.69 noun
lebantaos levantaos 3.43 verb
aθeɾkaos acercaos 2.91 verb
kitaos quitaos 2.43 verb
kalmaos calmaos 2.28 verb
aɡat͡ʃaos agachaos 1.69 verb
aɡaraos agarraos 1.66 verb
ʎebaos llevaos 1.66 verb
alexaos alejaos 1.52 verb
retiɾaos retiraos 1.36 verb
sepaɾaos separaos 1.32 verb
aseɡuɾaos aseguraos 1.28 verb
kwidaos cuidaos 1.13 verb
laos laos 0.94 noun
miɾaos miraos 0.87 verb
olbidaos olvidaos 0.86 pronoun
relaxaos relajaos 0.80 verb
arodiʎaos arrodillaos 0.78 verb
imaxinaos imaginaos 0.75 verb
dexaos dejaos 0.75 verb
poɾtaos portaos 0.73 pronoun
tɾanɡkiliθaos tranquilizaos 0.70 verb
okupaos ocupaos 0.68 verb
tomaos tomaos 0.64 verb
akoɾdaos acordaos 0.61 verb
apɾesuɾaos apresuraos 0.56 verb
konθentɾaos concentraos 0.47 verb
kompoɾtaos comportaos 0.47 verb
et͡ʃaos echaos 0.46 verb
kolokaos colocaos 0.45 pronoun
inɡklinaos inclinaos 0.43 verb
aleɡɾaos alegraos 0.38 verb
xuntaos juntaos 0.36 verb
enɡkaɾɡaos encargaos 0.35 verb
estaos estaos 0.35 noun
pɾesentaos presentaos 0.34 verb
alθaos alzaos 0.32 pronoun
despeɾtaos despertaos 0.32 verb
kasaos casaos 0.30 pronoun
ɡwaɾdaos guardaos 0.30 pronoun
buskaos buscaos 0.29 pronoun
suxetaos sujetaos 0.29 pronoun
amaos amaos 0.28 verb
baxaos bajaos 0.28 pronoun
labaos lavaos 0.27 verb
mostɾaos mostraos 0.26 verb
besaos besaos 0.24 verb
pɾinɡɡaos pringaos 0.23 verb
aɾmaos armaos 0.22 verb
t͡ʃaos chaos 0.22 noun
akostaos acostaos 0.22 pronoun
multiplikaos multiplicaos 0.22 pronoun
taos taos 0.21 noun
kambjaos cambiaos 0.20 pronoun
animaos animaos 0.19 verb
abɾot͡ʃaos abrochaos 0.18 verb
deznudaos desnudaos 0.18 verb
xiɾaos giraos 0.17 pronoun
tapaos tapaos 0.15 verb
esfoɾθaos esforzaos 0.15 pronoun
θentɾaos centraos 0.14 verb
tiɾaos tiraos 0.14 verb
aoraos ahorraos 0.13 pronoun
kaɾɡaos cargaos 0.13 pronoun
apjadaos apiadaos 0.12 verb
enteɾaos enteraos 0.12 pronoun
tumbaos tumbaos 0.12 pronoun
libɾaos libraos 0.12 verb
pasaos pasaos 0.12 verb
eɾoes héroes 18.58 noun
supeɾeɾoes superhéroes 2.33 noun
É¡oes goes 1.20 noun
noes noes 0.15 noun
stɾeed street 16.72 noun
sbeed sweet 3.88 noun
speed speed 2.51 noun
kɾeed creed 2.20 noun
tbeed tweed 1.05 noun
leed leed 0.41 verb
feed feed 0.23 noun
neil neil 16.18 noun
soleil soleil 0.55 noun
beil weil 0.30 noun
oud out 15.28 noun
aboud about 11.40 noun
skoud scout 3.80 noun
plimoud plymouth 1.28 noun
poɾtzmoud portsmouth 0.70 noun
beɾmoud vermouth 0.30 noun
boud bout 0.25 noun
mommoud monmouth 0.17 noun
boiskoud boyscout 0.15 noun
maiθ maíz 14.09 noun
raiθ raíz 7.29 noun
maiθ maiz 1.26 noun
blaiɾ blair 14.01 noun
aiɾ air 5.83 noun
aiɾ hair 1.07 verb
altaiɾ altair 0.51 noun
paiɾ pair 0.31 verb
ʝaiɾ yair 0.15 noun
ʎoid lloyd 13.42 noun
detɾoid detroit 9.59 noun
floid floyd 7.29 noun
oid oíd 1.53 verb
polaɾoid polaroid 0.72 noun
ʝounɡɡ young 13.02 noun
tɾaen traen 12.97 verb
kaen caen 12.90 verb
atɾaen atraen 3.26 verb
estɾaen extraen 0.50 verb
distɾaen distraen 0.47 verb
kontɾaen contraen 0.39 verb
rekaen recaen 0.15 verb
ataud ataúd 12.02 noun
ataud ataud 0.98 noun
aɾnaud arnaud 0.68 noun
laud laúd 0.45 noun
rimbaud rimbaud 0.43 noun
tɾuffaud truffaut 0.39 noun
ɡɾaam graham 11.64 noun
abɾaam abraham 6.21 noun
noel noel 11.37 noun
xoel joel 9.98 noun
xoan joan 11.27 noun
xoan johan 2.87 noun
roan roan 0.54 noun
loan lohan 0.47 noun
loan loan 0.19 noun
kɾeias creías 11.10 verb
beias veías 4.45 verb
leias leías 0.53 verb
reias reías 0.52 verb
sonreias sonreías 0.15 verb
poseias poseías 0.14 verb
beat͡ʃ beach 10.19 noun
ries ríes 10.13 verb
komfies confíes 5.17 verb
sonries sonríes 3.81 verb
iɾakies iraquíes 2.48 noun
izraelies israelíes 2.31 noun
embies envíes 1.95 verb
rubies rubíes 1.42 noun
manies maníes 1.08 noun
xabalies jabalíes 1.00 noun
fies fíes 0.90 verb
iɾanies iraníes 0.75 noun
manikies maniquíes 0.64 noun
saudies saudíes 0.52 adjective
É¡ies guíes 0.50 verb
espies espíes 0.49 verb
pakistanies pakistaníes 0.38 noun
eskies esquíes 0.36 noun
somalies somalíes 0.35 noun
dezbies desvíes 0.34 verb
kolibɾies colibríes 0.31 verb
pakistanies paquistaníes 0.29 noun
desafies desafíes 0.26 verb
ies íes 0.25 noun
fɾies fríes 0.22 verb
lies líes 0.22 verb
marokies marroquíes 0.19 noun
resfɾies resfríes 0.19 verb
manaties manatíes 0.18 noun
benÉ¡É¡alies bengalíes 0.14 noun
sies síes 0.14 noun
pies píes 0.13 verb
look look 9.12 noun
kook cook 4.55 noun
faθebook facebook 4.17 noun
ook hook 1.53 noun
book book 1.49 noun
notebook notebook 0.24 noun
embien envíen 9.07 verb
rien ríen 5.51 verb
komfien confíen 2.46 verb
sonrien sonríen 1.21 verb
baθien vacíen 0.86 verb
É¡ien guíen 0.68 verb
dezbien desvíen 0.41 verb
emfɾien enfríen 0.40 verb
kɾien críen 0.33 verb
fɾien fríen 0.25 verb
alien alíen 0.23 verb
fotoɡɾafien fotografíen 0.21 verb
amplien amplíen 0.21 verb
espien espíen 0.19 verb
arien arríen 0.17 verb
desafien desafíen 0.13 verb
saind saint 8.85 noun
toussaind toussaint 0.40 noun
peaɾl pearl 8.75 noun
kɾeeis creéis 8.17 verb
kɾeeis creeis 0.90 verb
peleeis peleéis 0.44 verb
deseeis deseéis 0.22 verb
leeis leéis 0.19 verb
poseeis poseéis 0.12 verb
klaus claus 7.85 noun
klaus klaus 5.87 noun
malraus malraux 0.13 noun
fɾankenstein frankenstein 7.73 noun
einstein einstein 7.22 noun
klein klein 4.08 noun
mein mein 3.99 noun
beɾnstein bernstein 2.78 noun
ussein hussein 2.73 noun
stein stein 2.05 noun
ein hein 0.71 adverb
biddxenstein wittgenstein 0.32 noun
alamein alamein 0.24 noun
ljet͡ʃtenstein liechtenstein 0.22 noun
baɾein bahrein 0.13 noun
oɾleans orleans 7.67 noun
xeans jeans 3.21 noun
road road 7.57 noun
toad toad 0.59 noun
load load 0.32 verb
kɾeian creían 7.25 verb
beian veían 4.95 verb
reian reían 1.51 verb
poseian poseían 0.48 verb
leian leían 0.32 verb
sonreian sonreían 0.21 verb
aktuas actúas 7.20 verb
insinuas insinúas 2.83 verb
kontinuas continúas 2.40 verb
puas púas 1.93 noun
ɡɾuas grúas 0.68 noun
ɡɾaduas gradúas 0.30 verb
É¡anθuas ganzúas 0.16 noun
isaak isaac 6.89 noun
kontinuen continúen 6.58 verb
aktuen actúen 1.59 verb
ɡɾaduen gradúen 0.17 verb
xeep jeep 6.35 noun
deep deep 1.70 noun
stɾeep streep 0.55 noun
koen cohen 6.19 noun
θitɾoen citroen 0.15 noun
roen roen 0.14 verb
θeus zeus 5.89 noun
deus deus 1.51 noun
seus seus 0.73 noun
amadeus amadeus 0.37 noun
pɾometeus prometheus 0.34 noun
pɾoteus proteus 0.29 noun
mateus mateus 0.13 noun
boom boom 5.88 noun
bloom bloom 5.02 noun
room room 2.60 noun
θoom zoom 1.51 noun
É¡ail gail 5.83 noun
email email 3.72 noun
abiɡail abigail 3.52 noun
mail mail 1.91 noun
mikail mikhail 1.46 noun
bail vail 0.97 noun
mixail mijail 0.46 noun
tɾail trail 0.45 noun
rail rail 0.19 noun
rail raíl 0.14 noun
mixail mijaíl 0.14 noun
debeɾiais deberíais 5.58 verb
podɾiais podríais 4.11 verb
teniais teníais 2.23 verb
abiais habíais 1.96 verb
keɾiais queríais 1.44 verb
sabiais sabíais 1.43 verb
aɾiais haríais 0.90 verb
tendɾiais tendríais 0.85 verb
estaɾiais estaríais 0.78 verb
aθiais hacíais 0.73 verb
abɾiais habríais 0.65 verb
podiais podíais 0.63 verb
seɾiais seríais 0.53 verb
konoθiais conocíais 0.39 verb
keriais querríais 0.36 verb
debiais debíais 0.32 verb
deθiais decíais 0.29 verb
beniais veníais 0.28 verb
diɾiais diríais 0.27 verb
paɾeθiais parecíais 0.20 verb
bendɾiais vendríais 0.17 verb
kɾeeɾiais creeríais 0.17 verb
daɾiais daríais 0.17 verb
soliais solíais 0.17 verb
sabɾiais sabríais 0.16 verb
bibiais vivíais 0.16 verb
saliais salíais 0.13 verb
iɾiais iríais 0.12 verb
bous vous 5.52 noun
sjous sioux 2.10 noun
tous tous 0.49 noun
biθjous vicious 0.45 noun
danɡxeɾous dangerous 0.33 noun
deliθjous delicious 0.14 noun
poind point 5.50 noun
pobeɾpoind powerpoint 0.25 noun
reit͡ʃ reich 5.37 noun
kontinuan continúan 4.87 verb
aktuan actúan 4.30 verb
ʝuan yuan 3.88 noun
tɾuan truhán 0.42 noun
uan uan 0.34 adverb
situan sitúan 0.30 verb
ɡɾaduan gradúan 0.25 verb
insinuan insinúan 0.21 verb
inteɾaktuan interactúan 0.20 verb
ebaluan evalúan 0.19 verb
ɡɾead great 4.47 noun
ead head 3.14 noun
read read 1.25 noun
mead mead 1.19 noun
skinead skinhead 0.49 noun
sinead sinead 0.38 noun
sead seat 0.35 noun
bɾead bread 0.35 verb
blokead bloquead 0.27 verb
rodead rodead 0.25 verb
pelead pelead 0.20 verb
aroɡwead arrowhead 0.14 noun
É¡olpead golpead 0.12 verb
faid faith 4.16 noun
kubaid kuwait 1.45 noun
raid raid 0.21 noun
paɾfaid parfait 0.13 noun
round round 3.93 noun
sound sound 1.46 noun
kound count 0.68 noun
ound hound 0.46 noun
bakkɡɾound background 0.12 noun
tɾaed traed 3.90 verb
raed raed 0.12 noun
faɾaon faraón 3.80 noun
aɡain again 3.56 noun
mountain mountain 3.03 noun
main main 2.43 noun
rain rain 2.42 noun
ain ain 2.37 noun
alain alain 1.92 noun
tbain twain 1.68 noun
kain caín 1.44 noun
xeɾmain germain 1.00 noun
pain pain 0.65 noun
lain lain 0.60 noun
spain spain 0.26 noun
romain romain 0.25 noun
eaɾd heart 3.50 noun
eaɾd heard 1.58 noun
fɾeud freud 3.48 noun
beiss weiss 3.35 noun
reiss reiss 0.48 noun
edelbeiss edelweiss 0.42 noun
leiɡ leigh 3.32 noun
bobzleiɡ bobsleigh 0.13 noun
seais seáis 3.19 verb
deseais deseáis 1.11 verb
beais veáis 0.89 verb
kɾeais creáis 0.76 verb
seais seais 0.52 verb
peleais peleáis 0.26 verb
leais leáis 0.13 verb
saib sahib 3.08 noun
memsaib memsahib 0.60 noun
diaθ díaz 3.02 noun
xoann johann 2.84 noun
stɾauss strauss 2.82 noun
É¡auss gauss 0.21 noun
seul seúl 2.80 noun
soul soul 2.79 noun
kouɾd court 2.77 noun
aɾkouɾd harcourt 0.53 noun
axinɡkouɾd agincourt 0.17 noun
betanɡkouɾd betancourt 0.14 noun
ɡɾoup group 2.63 noun
raoul raoul 2.49 noun
bɾeak break 2.44 noun
speak speak 0.97 noun
peak peak 0.54 noun
leeds leeds 2.35 noun
kual cúal 2.34 noun
aktues actúes 2.30 verb
indues hindúes 2.09 noun
kontinues continúes 0.85 verb
ɡɾadues gradúes 0.38 verb
θulues zulúes 0.37 noun
tabues tabúes 0.25 noun
skouds scouts 2.23 noun
renauld renault 2.11 noun
foukauld foucault 0.35 noun
team team 2.03 noun
dɾeam dream 1.79 noun
kaian caían 1.74 verb
tɾaian traían 1.52 verb
atɾaian atraían 0.26 verb
emails emails 1.69 noun
dooɾs doors 1.57 noun
xeoɾɡ georg 1.34 noun
debeɾeaus devereaux 1.23 noun
ant͡ʃoas anchoas 1.09 noun
kanoas canoas 0.67 noun
baɾbakoas barbacoas 0.60 noun
boas boas 0.28 noun
amateuɾs amateurs 1.04 noun
baum baum 0.98 noun
buos búhos 0.98 noun
baal baal 0.97 noun
tɾaias traías 0.90 verb
isaias isaías 0.69 noun
kaias caías 0.53 verb
baias bahías 0.24 noun
xeum geum 0.89 noun
museum museum 0.21 noun
koliseum coliseum 0.15 noun
deum deum 0.12 noun
pɾousd proust 0.83 noun
znowboaɾd snowboard 0.81 noun
tɾaeis traéis 0.80 verb
kaeis caéis 0.14 verb
seems seems 0.77 noun
oian oían 0.77 verb
boeinɡɡ boeing 0.76 noun
moawk mohawk 0.75 noun
apaɾdeid apartheid 0.73 noun
sonreid sonreíd 0.59 verb
faɾeneid fahrenheit 0.43 noun
fɾeid freid 0.12 noun
newsbeek newsweek 0.72 noun
roeɾ roer 0.67 verb
boeɾ bóer 0.34 noun