Beta version
←Doculects

EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal phonemic)

Retranscribed from EsPal Castillian Subtitles using EsPal phonemic.

Sequence sets

Inventory

k, e, n, o, i, s, l, m, t, a, p, ɾ, b, j, ʝ, d, u, ɡ, w, θ, f, ʎ, ɲ, t͡ʃ, x, z, r
Details

Words

This doculect has 80094 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   w   x   z   ɲ   É¡   ʎ   ʝ   θ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
proDuktora pɾoduktoɾa 2.05
proDuktoras pɾoduktoɾas 0.19
proDuktores pɾoduktoɾes 4.21
proDukTjon pɾodukθjon 17.25
proDukTjones pɾodukθjones 1.28
proDuxe pɾoduxe 0.22
proDuxera pɾoduxeɾa 0.24
proDuxeron pɾoduxeɾon 0.93
proDuxo pɾoduxo 4.06
proDuTe pɾoduθe 10.59
proDuTen pɾoduθen 3.82
proDuTes pɾoduθes 0.32
proDuTia pɾoduθia 0.76
proDuTian pɾoduθian 0.31
proDuTiDa pɾoduθida 1.87
proDuTiDas pɾoduθidas 0.46
proDuTiDo pɾoduθido 4.32
proDuTiDos pɾoduθidos 0.44
proDuTimos pɾoduθimos 0.47
proDuTir pɾoduθiɾ 8.16
proDuTira pɾoduθiɾa 1.20
proDuTiran pɾoduθiɾan 0.20
proDuTiria pɾoduθiɾia 0.52
proDuTirian pɾoduθiɾian 0.12
proDuTirla pɾoduθiɾla 0.30
proDuTirle pɾoduθiɾle 0.14
proDuTirlo pɾoduθiɾlo 0.66
proDuTirlos pɾoduθiɾlos 0.12
proDuTirse pɾoduθiɾse 1.21
proDuTjendo pɾoduθjendo 2.43
proDuTka pɾoduθka 1.09
proDuTkan pɾoduθkan 0.35
proDuTko pɾoduθko 0.56
proeTa pɾoeθa 1.03
proeTas pɾoeθas 0.70
prof pɾof 2.56
profana pɾofana 0.42
profanaDa pɾofanada 0.14
profanaDo pɾofanado 0.50
profanaDor pɾofanadoɾ 0.19
profanaDores pɾofanadoɾes 0.17
profanan pɾofanan 0.12
profanando pɾofanando 0.22
profanar pɾofanaɾ 0.77
profanaTjon pɾofanaθjon 0.66
profano pɾofano 0.74
profanos pɾofanos 0.21
profe pɾofe 1.79
profes pɾofes 0.26
profesa pɾofesa 0.29
profesjon pɾofesjon 15.05
profesjonal pɾofesjonal 43.25
profesjonales pɾofesjonales 13.51
profesjonaliDaD pɾofesjonalidad 0.44
profesjonalizmo pɾofesjonalizmo 0.62
profesjonalmente pɾofesjonalmente 2.51
profesjones pɾofesjones 0.78
profeso pɾofeso 0.18
profesor pɾofesoɾ 106.92
profesora pɾofesoɾa 16.15
profesoraDo pɾofesoɾado 0.42
profesoras pɾofesoɾas 0.49
profesores pɾofesoɾes 11.73
professor pɾofessoɾ 0.79
profeta pɾofeta 7.83
profetas pɾofetas 3.04
profetika pɾofetika 0.14
profetiko pɾofetiko 0.21
profetiTaDo pɾofetiθado 0.21
profetiTo pɾofetiθo 0.19
profeTia pɾofeθia 7.62
profeTias pɾofeθias 1.93
profilaktiko pɾofilaktiko 0.17
profilaktikos pɾofilaktikos 0.13
profunda pɾofunda 14.52
profundamente pɾofundamente 17.93
profundas pɾofundas 5.71
profundiDaD pɾofundidad 11.49
profundiDaDes pɾofundidades 4.37
profundiTa pɾofundiθa 0.22
profundiTaDo pɾofundiθado 0.14
profundiTamos pɾofundiθamos 0.12
profundiTando pɾofundiθando 0.14
profundiTar pɾofundiθaɾ 1.01
profundo pɾofundo 39.40
profundos pɾofundos 4.09
profusamente pɾofusamente 0.18
profuGo pɾofuɡo 0.80
profuGos pɾofuɡos 0.37
proiBa pɾoiba 0.69
proiBan pɾoiban 0.16
proiBe pɾoibe 3.40
proiBe pɾoibe 1.13
proiBen pɾoiben 1.01
proiBen pɾoiben 0.29
proiBes pɾoibes 0.20
proiBi pɾoibi 0.59
proiBia pɾoibia 0.22
proiBiDa pɾoibida 5.15
proiBiDas pɾoibidas 1.92
proiBiDo pɾoibido 19.25
proiBiDos pɾoibidos 1.79
proiBimos pɾoibimos 0.16
proiBiste pɾoibiste 0.14
proiBir pɾoibiɾ 1.80
proiBira pɾoibiɾa 0.13
proiBiria pɾoibiɾia 0.14
proiBirle pɾoibiɾle 0.43
proiBirles pɾoibiɾles 0.13
proiBirlo pɾoibiɾlo 0.20
proiBirme pɾoibiɾme 0.48
proiBirmelo pɾoibiɾmelo 0.22
proiBirselo pɾoibiɾselo 0.17
proiBirte pɾoibiɾte 0.23
proiBiTjon pɾoibiθjon 2.69
proiBiTjones pɾoibiθjones 0.24
proiBjendo pɾoibjendo 0.34
proiBjeron pɾoibjeɾon 1.08
proiBjo pɾoibjo 2.08
proiBo pɾoibo 2.64
proklama pɾoklama 1.15
proklamaDo pɾoklamado 0.67
proklaman pɾoklaman 0.22
proklamando pɾoklamando 0.24
proklamar pɾoklamaɾ 0.48
proklamarlo pɾoklamaɾlo 0.23
proklamarse pɾoklamaɾse 0.17
proklamaTjon pɾoklamaθjon 0.64
proklame pɾoklame 0.15
proklamo pɾoklamo 0.46
proklamo pɾoklamo 0.30
prokofjeB pɾokofjeb 0.13
prokonsul pɾokonsul 0.18
proktoloGo pɾoktoloɡo 0.24
prokura pɾokuɾa 3.79
prokuraBa pɾokuɾaba 0.12
prokuraD pɾokuɾad 0.27
prokuraDo pɾokuɾado 0.39
prokuraDor pɾokuɾadoɾ 2.96
prokuraDora pɾokuɾadoɾa 0.16
prokuraDuria pɾokuɾaduɾia 0.19
prokuramos pɾokuɾamos 0.20
prokurando pɾokuɾando 0.42
prokurar pɾokuɾaɾ 1.05
prokurare pɾokuɾaɾe 0.79
prokuraremos pɾokuɾaɾemos 0.25
prokurarme pɾokuɾaɾme 0.20
prokurarse pɾokuɾaɾse 0.22
prokure pɾokuɾe 1.17
prokuren pɾokuɾen 0.38
prokuro pɾokuɾo 0.78
prokuro pɾokuɾo 0.12
prokrear pɾokɾeaɾ 1.03
prokreaTjon pɾokɾeaθjon 0.61
prole pɾole 0.56
proletarja pɾoletaɾja 0.35
proletarjaDo pɾoletaɾjado 0.96
proletarjas pɾoletaɾjas 0.16
proletarjo pɾoletaɾjo 0.53
proletarjos pɾoletaɾjos 0.47
proliferaTjon pɾolifeɾaθjon 0.48
prolifika pɾolifika 0.15
prolifiko pɾolifiko 0.28
prolixa pɾolixa 0.16
prolixo pɾolixo 0.40
proloNga pɾolonɡɡa 0.38
proloNgaDa pɾolonɡɡada 1.01
proloNgaDas pɾolonɡɡadas 0.12
proloNgaDo pɾolonɡɡado 1.16
proloNgaDos pɾolonɡɡados 0.13
proloNgando pɾolonɡɡando 0.24
proloNgar pɾolonɡɡaɾ 1.42
proloNgara pɾolonɡɡaɾa 0.17
proloNgarlo pɾolonɡɡaɾlo 0.21
proloNgarse pɾolonɡɡaɾse 0.19
proloNgaTjon pɾolonɡɡaθjon 0.17
proloNgo pɾolonɡɡo 0.22
proloGo pɾoloɡo 0.82
proloGos pɾoloɡos 0.15
promeDjo pɾomedjo 8.27
promeDjos pɾomedjos 0.17
promesa pɾomesa 30.36
promesas pɾomesas 12.40
prometa pɾometa 1.05
prometalo pɾometalo 0.18
prometame pɾometame 2.42
prometamelo pɾometamelo 0.73
prometamme pɾometamme 0.64
prometammelo pɾometammelo 0.13
prometan pɾometan 0.40
prometas pɾometas 1.70
promete pɾomete 7.73
prometeDme pɾometedme 0.44
prometeDor pɾometedoɾ 3.76
prometeDora pɾometedoɾa 1.40
prometeDoras pɾometedoɾas 0.36
prometeDores pɾometedoɾes 0.72
prometeis pɾometeis 0.22
prometele pɾometele 0.24
prometelo pɾometelo 1.96
prometeme pɾometeme 23.76
prometemelo pɾometemelo 9.17
prometemos pɾometemos 1.45
prometen pɾometen 1.46
prometeo pɾometeo 1.08
prometes pɾometes 13.06
prometeus pɾometeus 0.34
prometer pɾometeɾ 5.54
prometeras pɾometeɾas 0.16
prometere pɾometeɾe 0.18
prometerle pɾometeɾle 2.87
prometerles pɾometeɾles 0.75
prometerlo pɾometeɾlo 1.06
prometerme pɾometeɾme 5.86
prometermelo pɾometeɾmelo 0.99
prometernos pɾometeɾnos 0.42
prometerse pɾometeɾse 0.29
prometerselo pɾometeɾselo 0.66
prometerte pɾometeɾte 2.62
prometertelo pɾometeɾtelo 0.36
prometi pɾometi 25.20
prometia pɾometia 0.75
prometian pɾometian 0.21
prometiDa pɾometida 14.97
prometiDas pɾometidas 0.20
prometiDo pɾometido 23.99
prometiDos pɾometidos 1.50
prometimos pɾometimos 2.59
prometiste pɾometiste 18.14
prometisteis pɾometisteis 0.36
prometjendo pɾometjendo 0.85
prometjendole pɾometjendole 0.35
prometjendome pɾometjendome 0.27
prometjera pɾometjeɾa 0.36
prometjeron pɾometjeɾon 3.61
prometjo pɾometjo 16.57
prometjo pɾometjo 0.62
prometo pɾometo 94.87
prominente pɾominente 1.21
prominentes pɾominentes 0.79
promiskwa pɾomiskwa 0.71
promiskwas pɾomiskwas 0.12
promiskwiDaD pɾomiskwidad 0.66
promiskwo pɾomiskwo 0.47
promisorjo pɾomisoɾjo 0.15
promoBer pɾomobeɾ 2.39
promoBerlo pɾomobeɾlo 0.21
promoBerte pɾomobeɾte 0.27
promoBiDa pɾomobida 0.25
promoBiDo pɾomobido 0.95
promoBjendo pɾomobjendo 0.43
promoBjeron pɾomobjeɾon 0.35
promoBjo pɾomobjo 0.16
promontorjo pɾomontoɾjo 0.15
promotor pɾomotoɾ 1.78
promotora pɾomotoɾa 0.16
promotores pɾomotoɾes 0.56
promoTjon pɾomoθjon 6.08
promoTjona pɾomoθjona 0.24
promoTjonaDo pɾomoθjonado 0.20
promoTjonal pɾomoθjonal 0.55
promoTjonales pɾomoθjonales 0.13
promoTjonando pɾomoθjonando 0.36
promoTjonar pɾomoθjonaɾ 0.96
promoTjonarlo pɾomoθjonaɾlo 0.18
promoTjonarse pɾomoθjonaɾse 0.18
promoTjones pɾomoθjones 0.64
promulGaDo pɾomulɡado 0.14
promulGar pɾomulɡaɾ 0.19
promweBe pɾomwebe 0.57
promweBen pɾomweben 0.24
promweBo pɾomwebo 0.18
pronomBre pɾonombɾe 0.20
pronomBres pɾonombɾes 0.18
pronostika pɾonostika 0.21
pronostikaDo pɾonostikado 0.13
pronostikaDor pɾonostikadoɾ 0.23
pronostikar pɾonostikaɾ 0.27
pronostiko pɾonostiko 3.09
pronostiko pɾonostiko 0.30
pronostikos pɾonostikos 0.66
pronta pɾonta 0.78
prontamente pɾontamente 0.20
prontito pɾontito 0.12
prontituD pɾontitud 0.32
pronto pɾonto 307.13
prontos pɾontos 0.28
prontwarjo pɾontwaɾjo 0.57
pronunTja pɾonunθja 2.68
pronunTjaBa pɾonunθjaba 0.24
pronunTjaDa pɾonunθjada 0.46
pronunTjaDas pɾonunθjadas 0.24
pronunTjaDo pɾonunθjado 1.31
pronunTjaDos pɾonunθjados 0.14
pronunTjamos pɾonunθjamos 0.15
pronunTjan pɾonunθjan 0.30
pronunTjando pɾonunθjando 0.26
pronunTjas pɾonunθjas 0.31
pronunTjar pɾonunθjaɾ 3.63
pronunTjara pɾonunθjaɾa 0.20
pronunTjare pɾonunθjaɾe 0.18
pronunTjarla pɾonunθjaɾla 0.21
pronunTjarlo pɾonunθjaɾlo 1.33
pronunTjarse pɾonunθjaɾse 0.32
pronunTjaTjon pɾonunθjaθjon 0.84
pronunTje pɾonunθje 0.58
pronunTje pɾonunθje 0.21
pronunTjes pɾonunθjes 0.32
pronunTjo pɾonunθjo 0.71
pronunTjo pɾonunθjo 0.60
propano pɾopano 0.85
propasarse pɾopasaɾse 0.35
propaGa pɾopaɡa 0.93
propaGaDo pɾopaɡado 0.43
propaGan pɾopaɡan 0.45
propaGanda pɾopaɡanda 5.62
propaGandas pɾopaɡandas 0.28
propaGando pɾopaɡando 0.49
propaGandose pɾopaɡandose 0.33
propaGar pɾopaɡaɾ 0.79
propaGara pɾopaɡaɾa 0.12
propaGarse pɾopaɡaɾse 0.68
propaGaTjon pɾopaɡaθjon 0.78
propaGe pɾopaɡe 0.34
propaGo pɾopaɡo 0.46
propensa pɾopensa 0.40
propensas pɾopensas 0.13
propensjon pɾopensjon 0.36
propenso pɾopenso 1.08
propensos pɾopensos 0.54
propina pɾopina 8.87
propinas pɾopinas 4.22
propiTja pɾopiθja 0.28
propiTjo pɾopiθjo 0.84
propja pɾopja 117.85
propjamente pɾopjamente 1.19
propjas pɾopjas 28.53
propjeDaD pɾopjedad 38.36
propjeDaDes pɾopjedades 10.25
propjetarja pɾopjetaɾja 1.66
propjetarjo pɾopjetaɾjo 9.61
propjetarjos pɾopjetaɾjos 3.23
propjo pɾopjo 108.91
propjos pɾopjos 35.96
propondra pɾopondɾa 0.21
propondre pɾopondɾe 0.48
propondria pɾopondɾia 0.26
propondrias pɾopondɾias 0.13
propone pɾopone 5.42
proponeis pɾoponeis 0.13
proponemos pɾoponemos 0.67
proponen pɾoponen 0.83
propones pɾopones 3.68
proponer pɾoponeɾ 4.30
proponerle pɾoponeɾle 2.22
proponerles pɾoponeɾles 0.38
proponerlo pɾoponeɾlo 0.20
proponerme pɾoponeɾme 1.10
proponermelo pɾoponeɾmelo 0.35
proponeros pɾoponeɾos 0.12
proponerselo pɾoponeɾselo 0.76
proponerte pɾoponeɾte 1.85
proponertelo pɾoponeɾtelo 0.36
proponia pɾoponia 0.41
proponjendo pɾoponjendo 1.53
propoNga pɾoponɡɡa 0.61
propoNgas pɾoponɡɡas 0.35
propoNgo pɾoponɡɡo 10.00
propositjon pɾopositjon 0.12
proposito pɾoposito 60.90
propositos pɾopositos 3.27
proposiTjon pɾoposiθjon 5.31
proposiTjones pɾoposiθjones 0.69
proporTjon pɾopoɾθjon 2.63
proporTjona pɾopoɾθjona 2.22
proporTjonaBa pɾopoɾθjonaba 0.29
proporTjonaDa pɾopoɾθjonada 0.37
proporTjonaDo pɾopoɾθjonado 1.46
proporTjonal pɾopoɾθjonal 0.57
proporTjonalmente pɾopoɾθjonalmente 0.23
proporTjonamos pɾopoɾθjonamos 0.47
proporTjonan pɾopoɾθjonan 0.64
proporTjonando pɾopoɾθjonando 0.28
proporTjonas pɾopoɾθjonas 0.13
proporTjonar pɾopoɾθjonaɾ 2.04
proporTjonara pɾopoɾθjonaɾa 0.86
proporTjonaran pɾopoɾθjonaɾan 0.15
proporTjonare pɾopoɾθjonaɾe 0.31
proporTjonaremos pɾopoɾθjonaɾemos 0.21
proporTjonaria pɾopoɾθjonaɾia 0.16
proporTjonarle pɾopoɾθjonaɾle 1.31
proporTjonarles pɾopoɾθjonaɾles 0.57
proporTjonarme pɾopoɾθjonaɾme 0.45
proporTjonarnos pɾopoɾθjonaɾnos 0.63
proporTjonaron pɾopoɾθjonaɾon 0.24
proporTjonarte pɾopoɾθjonaɾte 0.40
proporTjone pɾopoɾθjone 0.44
proporTjones pɾopoɾθjones 2.30
proporTjono pɾopoɾθjono 1.20
proporTjono pɾopoɾθjono 0.34
propulsaDo pɾopulsado 0.16
propulsjon pɾopulsjon 2.76
propulsor pɾopulsoɾ 1.20
propulsora pɾopulsoɾa 0.20
propulsores pɾopulsoɾes 2.77
propuse pɾopuse 2.11
propusimos pɾopusimos 0.34
propusiste pɾopusiste 0.88
propusjera pɾopusjeɾa 0.32
propusjeron pɾopusjeɾon 0.56
propuso pɾopuso 4.41
propwesta pɾopwesta 17.61
propwestas pɾopwestas 2.16
propwesto pɾopwesto 3.05
propwestos pɾopwestos 0.14
proprjo pɾopɾjo 0.22
proRoGa pɾoroɡa 1.09
pros pɾos 0.99
prosa pɾosa 1.00
prosaiko pɾosaiko 0.28
proseGiD pɾoseɡid 0.15
proseGimos pɾoseɡimos 0.16
proseGir pɾoseɡiɾ 1.53
proseGiremos pɾoseɡiɾemos 0.16
prosiGa pɾosiɡa 2.31
prosiGamos pɾosiɡamos 0.60
prosiGan pɾosiɡan 0.53
prosiGe pɾosiɡe 0.95
prosiGjo pɾosiɡjo 0.14
proskrito pɾoskɾito 0.46
proskritos pɾoskɾitos 0.47
prospekto pɾospekto 0.62
prospektos pɾospektos 0.31
prosper pɾospeɾ 0.16
prospera pɾospeɾa 1.09
prospera pɾospeɾa 0.77
prosperaDo pɾospeɾado 0.59
prosperan pɾospeɾan 0.47
prosperando pɾospeɾando 0.38
prosperas pɾospeɾas 0.14
prosperar pɾospeɾaɾ 1.12
prosperara pɾospeɾaɾa 0.21
prospere pɾospeɾe 0.24
prosperiDaD pɾospeɾidad 4.05
prospero pɾospeɾo 1.82
prospero pɾospeɾo 0.39
prospero pɾospeɾo 0.21
prosperos pɾospeɾos 0.20
prostata pɾostata 2.05
prostiBulo pɾostibulo 0.86
prostiBulos pɾostibulos 0.13
prostituta pɾostituta 18.35
prostitutas pɾostitutas 8.69
prostituto pɾostituto 0.75
prostitutos pɾostitutos 0.19
prostituHe pɾostituʝe 0.25
prostituHendo pɾostituʝendo 0.15
prostituHendose pɾostituʝendose 0.26
prostituHendote pɾostituʝendote 0.14
prostituTjon pɾostituθjon 3.95
prostitwiDo pɾostitwido 0.13
prostitwirme pɾostitwiɾme 0.24
prostitwirse pɾostitwiɾse 0.47
prostitwirte pɾostitwiɾte 0.28
protaGoniko pɾotaɡoniko 0.33
protaGonista pɾotaɡonista 4.99
protaGonistas pɾotaɡonistas 1.25
protaGonizmo pɾotaɡonizmo 0.35
protaGoniTa pɾotaɡoniθa 0.29
protaGoniTaDa pɾotaɡoniθada 0.64
protaGoniTaDo pɾotaɡoniθado 0.38
protaGoniTar pɾotaɡoniθaɾ 0.28
protaGoniTo pɾotaɡoniθo 0.21
proteina pɾoteina 2.38
proteinas pɾoteinas 3.45
proteiniko pɾoteiniko 0.12
protektiBa pɾotektiba 0.13
protektor pɾotektoɾ 9.85
protektora pɾotektoɾa 2.54
protektoraDo pɾotektoɾado 0.18
protektoras pɾotektoɾas 0.53
protektores pɾotektoɾes 2.05
protekTjon pɾotekθjon 37.23
protekTjones pɾotekθjones 0.37
proteo pɾoteo 0.42
protesis pɾotesis 1.69
protesta pɾotesta 7.41
protestaBa pɾotestaba 0.16
protestaBan pɾotestaban 0.20
protestaDo pɾotestado 0.27
protestamos pɾotestamos 0.22
protestan pɾotestan 0.56
protestando pɾotestando 1.22
protestante pɾotestante 1.96
protestantes pɾotestantes 1.77
protestantizmo pɾotestantizmo 0.15
protestas pɾotestas 2.79
protestar pɾotestaɾ 3.46
protestara pɾotestaɾa 0.13
protestaron pɾotestaɾon 0.25
proteste pɾoteste 0.30
proteste pɾoteste 0.15
protestes pɾotestes 0.27
protesto pɾotesto 6.70
protesto pɾotesto 0.45
proteus pɾoteus 0.29
protexa pɾotexa 5.37
protexamme pɾotexamme 0.16
protexamos pɾotexamos 0.37
protexan pɾotexan 2.57
protexanlo pɾotexanlo 0.16
protexanlos pɾotexanlos 0.13
protexanse pɾotexanse 0.87
protexas pɾotexas 0.96
protexase pɾotexase 0.21
protexe pɾotexe 12.58
protexe pɾotexe 0.42
protexeD pɾotexed 0.42
protexela pɾotexela 0.81
protexele pɾotexele 0.14
protexelo pɾotexelo 0.62
protexelos pɾotexelos 0.40
protexeme pɾotexeme 1.97
protexemos pɾotexemos 1.28
protexen pɾotexen 3.97
protexenos pɾotexenos 1.36
protexeos pɾotexeos 0.13
protexes pɾotexes 1.85
protexete pɾotexete 0.85
protexer pɾotexeɾ 44.82
protexer pɾotexeɾ 0.41
protexera pɾotexeɾa 4.21
protexeran pɾotexeɾan 0.92
protexeras pɾotexeɾas 0.59
protexere pɾotexeɾe 3.53
protexeremos pɾotexeɾemos 1.47
protexeria pɾotexeɾia 1.00
protexerian pɾotexeɾian 0.19
protexerias pɾotexeɾias 0.23
protexerla pɾotexeɾla 12.12
protexerlas pɾotexeɾlas 0.86
protexerle pɾotexeɾle 2.81
protexerles pɾotexeɾles 0.80
protexerlo pɾotexeɾlo 11.60
protexerlo pɾotexeɾlo 0.12
protexerlos pɾotexeɾlos 6.08
protexerme pɾotexeɾme 16.53
protexerme pɾotexeɾme 0.22
protexernos pɾotexeɾnos 9.16
protexeros pɾotexeɾos 1.09
protexerse pɾotexeɾse 6.78
protexerte pɾotexeɾte 23.73
protexerte pɾotexeɾte 0.17
protexi pɾotexi 0.82
protexia pɾotexia 1.57
protexian pɾotexian 0.56
protexias pɾotexias 0.16
protexiDa pɾotexida 5.04
protexiDas pɾotexidas 1.06
protexiDo pɾotexido 10.92
protexiDos pɾotexidos 3.32
proteximos pɾoteximos 0.23
protexiste pɾotexiste 0.58
protexjendo pɾotexjendo 9.81
protexjendola pɾotexjendola 0.73
protexjendole pɾotexjendole 0.23
protexjendolo pɾotexjendolo 0.75
protexjendolos pɾotexjendolos 0.37
protexjendome pɾotexjendome 0.91
protexjendonos pɾotexjendonos 0.80
protexjendose pɾotexjendose 0.29
protexjendote pɾotexjendote 1.01
protexjera pɾotexjeɾa 0.91
protexjeran pɾotexjeɾan 0.14
protexjeras pɾotexjeɾas 0.15
protexjeron pɾotexjeɾon 0.48
protexjo pɾotexjo 1.66
protexo pɾotexo 2.15
protokolar pɾotokolaɾ 0.12
protokolo pɾotokolo 11.62
protokolos pɾotokolos 4.42
proton pɾoton 0.27
protones pɾotones 1.25
prototipo pɾototipo 4.87
prototipos pɾototipos 0.85
protuBeranTja pɾotubeɾanθja 0.45
protuBeranTjas pɾotubeɾanθjas 0.20
prousD pɾousd 0.83
proxenitor pɾoxenitoɾ 0.30
proxenitores pɾoxenitoɾes 0.15
proxenje pɾoxenje 0.40
proxesterona pɾoxesteɾona 0.13
proximo pɾoximo 2.63
proGnosis pɾoɡnosis 0.18
proGseneta pɾoɡseneta 2.27
proGsenetas pɾoɡsenetas 0.63
proGsenetizmo pɾoɡsenetizmo 0.18
proGsima pɾoɡsima 109.99
proGsimal pɾoɡsimal 0.17
proGsimamente pɾoɡsimamente 0.88
proGsimas pɾoɡsimas 8.58
proGsimiDaD pɾoɡsimidad 1.94
proGsimiDaDes pɾoɡsimidades 0.37
proGsimo pɾoɡsimo 65.69
proGsimos pɾoɡsimos 15.18
proGrama pɾoɡɾama 102.64
proGramaDa pɾoɡɾamada 3.48
proGramaDas pɾoɡɾamadas 0.76
proGramaDo pɾoɡɾamado 6.40
proGramaDos pɾoɡɾamados 1.41
proGramaDor pɾoɡɾamadoɾ 1.38
proGramaDora pɾoɡɾamadoɾa 0.19
proGramaDores pɾoɡɾamadoɾes 0.60
proGramamos pɾoɡɾamamos 0.32
proGraman pɾoɡɾaman 0.21
proGramando pɾoɡɾamando 0.43
proGramas pɾoɡɾamas 14.25
proGramaste pɾoɡɾamaste 0.19
proGramar pɾoɡɾamaɾ 2.10
proGramare pɾoɡɾamaɾe 0.28
proGramarla pɾoɡɾamaɾla 0.33
proGramarlo pɾoɡɾamaɾlo 0.48
proGramarlos pɾoɡɾamaɾlos 0.13
proGramaron pɾoɡɾamaɾon 0.39
proGramarse pɾoɡɾamaɾse 0.13
proGramaTjon pɾoɡɾamaθjon 4.19
proGrame pɾoɡɾame 0.77
proGrame pɾoɡɾame 0.45
proGramen pɾoɡɾamen 0.18
proGramo pɾoɡɾamo 0.87
proGramo pɾoɡɾamo 0.26
proGresa pɾoɡɾesa 0.79
proGresaDo pɾoɡɾesado 1.85
proGresamos pɾoɡɾesamos 0.20
proGresan pɾoɡɾesan 0.20
proGresando pɾoɡɾesando 3.10
proGresar pɾoɡɾesaɾ 1.73
proGresara pɾoɡɾesaɾa 0.13
proGrese pɾoɡɾese 0.24
proGresiBa pɾoɡɾesiba 0.72
proGresiBamente pɾoɡɾesibamente 0.54
proGresiBo pɾoɡɾesibo 0.64
proGresista pɾoɡɾesista 0.87
proGresistas pɾoɡɾesistas 0.44
proGresjon pɾoɡɾesjon 0.78
proGreso pɾoɡɾeso 16.26
proGreso pɾoɡɾeso 0.13
proGresos pɾoɡɾesos 3.74
proHekta pɾoʝekta 1.00
proHektaBa pɾoʝektaba 0.22
proHektaDa pɾoʝektada 0.29
proHektaDas pɾoʝektadas 0.17
proHektaDo pɾoʝektado 0.55
proHektaDos pɾoʝektados 0.15
proHektamos pɾoʝektamos 0.28
proHektan pɾoʝektan 0.47
proHektando pɾoʝektando 0.68
proHektas pɾoʝektas 0.18
proHektar pɾoʝektaɾ 1.92
proHektarla pɾoʝektaɾla 0.16
proHektarlo pɾoʝektaɾlo 0.19
proHektarse pɾoʝektaɾse 0.19
proHekte pɾoʝekte 0.14
proHektil pɾoʝektil 2.33
proHektiles pɾoʝektiles 2.20
proHekto pɾoʝekto 49.28
proHekto pɾoʝekto 0.28
proHektos pɾoʝektos 7.60
proHektor pɾoʝektoɾ 1.88
proHektores pɾoʝektoɾes 0.42
proHekTjon pɾoʝekθjon 4.17
proHekTjones pɾoʝekθjones 2.30
proHekTjonista pɾoʝekθjonista 0.34
proTak pɾoθak 1.36
proTeDa pɾoθeda 3.59
proTeDamos pɾoθedamos 0.91
proTeDan pɾoθedan 2.90
proTeDe pɾoθede 3.72
proTeDeD pɾoθeded 0.13
proTeDemos pɾoθedemos 1.03
proTeDen pɾoθeden 1.00
proTeDente pɾoθedente 1.50
proTeDentes pɾoθedentes 0.61
proTeDenTja pɾoθedenθja 1.00
proTeDes pɾoθedes 0.17
proTeDer pɾoθedeɾ 6.85
proTeDera pɾoθedeɾa 0.40
proTeDeran pɾoθedeɾan 0.12
proTeDere pɾoθedeɾe 0.29
proTeDeremos pɾoθedeɾemos 1.05
proTeDi pɾoθedi 0.13
proTeDia pɾoθedia 0.62
proTeDian pɾoθedian 0.29
proTeDiDo pɾoθedido 0.19
proTeDimjento pɾoθedimjento 17.99
proTeDimjentos pɾoθedimjentos 6.32
proTeDjendo pɾoθedjendo 0.42
proTeDjera pɾoθedjeɾa 0.12
proTeDjo pɾoθedjo 0.28
proTeDo pɾoθedo 0.47
proTesa pɾoθesa 0.75
proTesaBle pɾoθesable 0.13
proTesaDa pɾoθesada 0.69
proTesaDas pɾoθesadas 0.13
proTesaDo pɾoθesado 2.03
proTesaDos pɾoθesados 0.61
proTesaDor pɾoθesadoɾ 1.42
proTesaDora pɾoθesadoɾa 0.20
proTesaDores pɾoθesadoɾes 0.62
proTesalo pɾoθesalo 0.14
proTesamjento pɾoθesamjento 1.71
proTesamjentos pɾoθesamjentos 0.13
proTesamos pɾoθesamos 0.45
proTesan pɾoθesan 0.40
proTesando pɾoθesando 1.41
proTesaste pɾoθesaste 0.13
proTesar pɾoθesaɾ 3.80
proTesara pɾoθesaɾa 0.14
proTesaran pɾoθesaɾan 0.14
proTesare pɾoθesaɾe 0.18
proTesaremos pɾoθesaɾemos 0.15
proTesarla pɾoθesaɾla 0.58
proTesarle pɾoθesaɾle 0.28
proTesarlo pɾoθesaɾlo 1.72
proTesarlos pɾoθesaɾlos 0.40
proTesarme pɾoθesaɾme 0.21
proTesaron pɾoθesaɾon 0.25
proTesarte pɾoθesaɾte 0.26
proTese pɾoθese 0.31
proTese pɾoθese 0.29
proTesen pɾoθesen 0.29
proTesjon pɾoθesjon 1.81
proTesjones pɾoθesjones 0.14
proTeso pɾoθeso 38.06
proTeso pɾoθeso 0.32
proTesos pɾoθesos 2.16
pru pɾu 0.27
pruDente pɾudente 7.40
pruDentemente pɾudentemente 0.27
pruDentes pɾudentes 0.92
pruDenTja pɾudenθja 2.01
pruDenTjal pɾudenθjal 0.14
prusja pɾusja 0.82
prusjana pɾusjana 0.15
prusjano pɾusjano 0.55
prusjanos pɾusjanos 0.46
prweBa pɾweba 147.16
prweBala pɾwebala 2.29
prweBalas pɾwebalas 0.39
prweBalo pɾwebalo 10.79
prweBalos pɾwebalos 0.49
prweBame pɾwebame 2.49
prweBamelo pɾwebamelo 0.56
prweBan pɾweban 2.48
prweBas pɾwebas 98.45
prweBate pɾwebate 2.13
prweBatela pɾwebatela 0.55
prweBatelas pɾwebatelas 0.25
prweBatelo pɾwebatelo 3.26
prweBatelos pɾwebatelos 0.78
prweBe pɾwebe 9.17
prweBela pɾwebela 0.45
prweBelo pɾwebelo 2.04
prweBelos pɾwebelos 0.15
prweBeme pɾwebeme 0.47
prweBen pɾweben 2.33
prweBenla pɾwebenla 0.12
prweBenlo pɾwebenlo 0.42
prweBense pɾwebense 0.21
prweBes pɾwebes 1.85
prweBese pɾwebese 0.44
prweBesela pɾwebesela 0.18
prweBeselo pɾwebeselo 0.57
prweBeselos pɾwebeselos 0.21
prweBo pɾwebo 2.11
prwiDD pɾwidd 0.59
prHor pɾʝoɾ 0.43
pHoNGHaNG pʝonɡɡʝanɡɡ 0.43
Ra ra 7.12
RaBaD rabad 0.30
RaBano rabano 1.05
RaBanos rabanos 0.72
RaBBiD rabbid 3.93
RaBel rabel 0.38
RaBi rabi 0.38
RaBino rabino 6.24
RaBinos rabinos 0.45
RaBiLo rabiʎo 0.33
RaBja rabja 12.00
RaBjar rabjaɾ 0.51
RaBjeta rabjeta 0.56
RaBjetas rabjetas 0.38
RaBjoles rabjoles 0.50
RaBjoli rabjoli 0.32
RaBjolis rabjolis 0.27
RaBjosa rabjosa 0.42
RaBjoso rabjoso 2.51
RaBjosos rabjosos 0.67
RaBo rabo 3.47
RaBos rabos 0.38
RaDa rada 0.43
RaDar radaɾ 13.47
RaDares radaɾes 1.22
RaDforD radfoɾd 0.42
RaDika radika 0.87
RaDikal radikal 5.47
RaDikales radikales 2.50
RaDikalmente radikalmente 1.07
RaDjaDor radjadoɾ 2.69
RaDjaDores radjadoɾes 0.27
RaDjaktiBa radjaktiba 0.50
RaDjaktiBas radjaktibas 0.24
RaDjaktiBiDaD radjaktibidad 0.32
RaDjaktiBo radjaktibo 0.87
RaDjaktiBos radjaktibos 0.32
RaDjal radjal 1.41
RaDjales radjales 0.31
RaDjante radjante 4.50
RaDjantes radjantes 0.50
RaDjaTjon radjaθjon 14.98
RaDjaTjones radjaθjones 0.70
RaDjo radjo 79.89
RaDjoaktiBa radjoaktiba 0.99
RaDjoaktiBas radjoaktibas 0.40
RaDjoaktiBiDaD radjoaktibidad 0.88
RaDjoaktiBo radjoaktibo 1.32
RaDjoaktiBos radjoaktibos 0.50
RaDjoBaliTa radjobaliθa 0.14
RaDjoDifusjon radjodifusjon 0.25
RaDjofaro radjofaɾo 0.51
RaDjofonika radjofonika 0.14
RaDjofoniko radjofoniko 0.12
RaDjoloxia radjoloxia 1.32
RaDjoloxika radjoloxika 0.13
RaDjoloGo radjoloɡo 0.25
RaDjos radjos 4.01
RaDjoteleskopjos radjoteleskopjos 0.13
RaDjoterapja radjoteɾapja 0.34
RaDjotranzmisor radjotɾanzmisoɾ 0.12
RaDjoGrafia radjoɡɾafia 2.62
RaDjoGrafias radjoɡɾafias 2.67
RaDjoGrama radjoɡɾama 0.28
RaDs rads 0.15
Rae rae 1.53
RaeD raed 0.12
Rafa rafa 0.68
Rafael rafael 4.20
RafaGa rafaɡa 1.86
RafaGas rafaɡas 1.09
RafD rafd 0.14
Rafe rafe 2.81
Raffi raffi 0.14
Rafi rafi 0.52
RaftiNG raftinɡɡ 0.17
Rai rai 54.42
Rai rai 0.86
RaiD raid 0.21
RaiDo raido 0.13
Rail rail 0.19
Rail rail 0.14
Railes railes 0.52
Raimond raimond 14.51
Raimondo raimondo 0.17
Raimunda raimunda 0.41
Raimundo raimundo 0.19
Rain rain 2.42
Raines raines 2.14
Rainer raineɾ 0.91
RainiNG raininɡɡ 0.14
RaiT raiθ 7.29
RaiTes raiθes 11.43
Rakel rakel 2.24
Raketa raketa 1.30
Raketas raketas 0.44
RakiDeo rakideo 0.12
Rakitiko rakitiko 0.19
Rakitizmo rakitizmo 0.16
Ralea ralea 0.22
RalentiTa ralentiθa 0.35
RalentiTar ralentiθaɾ 0.31
RalentiTarlo ralentiθaɾlo 0.15
Ralf ralf 0.34
Ralp ralp 13.68
Ram ram 5.10
Rama rama 8.29
RamaDa ramada 0.54
RamaDan ramadan 0.22
Ramal ramal 0.24
Ramas ramas 5.85
RamaLo ramaʎo 0.21
RamBla rambla 0.14
RamBo rambo 3.58
Ramera rameɾa 7.79
Rameras rameɾas 1.83
RamifikaTjones ramifikaθjones 0.65
Ramita ramita 0.68
Ramitas ramitas 0.48
Ramito ramito 0.20
RamireT ramiɾeθ 2.12
Ramiro ramiɾo 0.57
RamiLete ramiʎete 0.90
RamiLetes ramiʎetes 0.15
Ramo ramo 4.03
Ramon ramon 6.64
Ramona ramona 2.01
Ramones ramones 0.93
Ramos ramos 3.05
Rampa rampa 3.88
Rampante rampante 0.14
Rampas rampas 0.48
Ramses ramses 0.82
Ramses ramses 0.14
Ran ran 1.06
Rana rana 8.31
Ranas ranas 3.82
Rand rand 2.31
Randa randa 0.25
RandaL randaʎ 7.49
Randi randi 18.61
Ranita ranita 0.45
RankiNG rankinɡɡ 0.54
RanCera rant͡ʃeɾa 0.27
RanCero rant͡ʃeɾo 0.83
RanCeros rant͡ʃeɾos 0.80
RanCo rant͡ʃo 13.62
RanCos rant͡ʃos 0.66
Ranura ranuɾa 1.13
Ranuras ranuɾas 0.39
RaNxel ranɡxel 0.17
RaNxer ranɡxeɾ 3.27
RaNxers ranɡxeɾs 3.18
RaNgo ranɡɡo 15.00
RaNgos ranɡɡos 1.02
RaNGun ranɡɡun 0.24
RanTja ranθja 0.51
RanTjas ranθjas 0.15
RanTjo ranθjo 1.00
RanTjos ranθjos 0.16
Raoul raoul 2.49
Rap rap 4.17
Rap rap 0.61
Rapa rapa 0.15
RapaDa rapada 0.54
RapaDas rapadas 0.23
RapaDo rapado 0.28
Rapael rapael 1.36
Raparme rapaɾme 0.13
Raparte rapaɾte 0.18
RapaT rapaθ 0.83
RapaTes rapaθes 0.14
Rape rape 0.34
Rape rape 0.27
Rapea rapea 0.12
Rapeando rapeando 0.20
Rapear rapeaɾ 0.45
Rapeo rapeo 0.13
Rapera rapeɾa 0.13
Rapero rapeɾo 1.65
Raperos rapeɾos 0.68
RapiDa rapida 24.74
RapiDamente rapidamente 31.21
RapiDamente rapidamente 1.91
RapiDas rapidas 3.13
RapiDeT rapideθ 5.53
RapiDisimo rapidisimo 0.45
RapiDito rapidito 1.63
RapiDo rapido 334.83
RapiDos rapidos 8.15
RapiDs rapids 0.55
RapiJa rapiɲa 0.71
Rappel rappel 0.14
RapsoDja rapsodja 0.35
Rapta rapta 0.14
RaptaDa raptada 0.98
RaptaDas raptadas 0.14
RaptaDo raptado 1.75
RaptaDos raptados 0.43
Raptamos raptamos 0.13
Raptan raptan 0.19
Raptando raptando 0.18
Raptar raptaɾ 1.00
Raptarla raptaɾla 0.28
Raptarme raptaɾme 0.26
Raptaron raptaɾon 0.91
Raptarte raptaɾte 0.15
Rapto rapto 1.60
Rapto rapto 0.88
Raptos raptos 0.20
Raptor raptoɾ 2.80
Raptores raptoɾes 0.51
Ras ras 0.74
Ras ras 0.18
Rasa rasa 0.15
Rasero raseɾo 0.17
Raska raska 0.89
RaskaBa raskaba 0.16
RaskaDo raskado 0.18
Raskame raskame 0.48
Raskamos raskamos 0.12
Raskan raskan 0.16