Beta version
←Doculects

EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal phonemic)

Retranscribed from EsPal Castillian Subtitles using EsPal phonemic.

Sequence sets

Inventory

k, e, n, o, i, s, l, m, t, a, p, ɾ, b, j, ʝ, d, u, ɡ, w, θ, f, ʎ, ɲ, t͡ʃ, x, z, r
Details

Words

This doculect has 80094 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   w   x   z   ɲ   É¡   ʎ   ʝ   θ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
motiBarnos motibaɾnos 0.13
motiBarse motibaɾse 0.16
motiBarte motibaɾte 0.39
motiBaTjon motibaθjon 4.01
motiBaTjonal motibaθjonal 0.25
motiBaTjones motibaθjones 0.65
motiBe motibe 0.36
motiBo motibo 54.90
motiBo motibo 0.53
motiBos motibos 22.15
motin motin 4.78
motines motines 0.62
motita motita 0.12
moto moto 18.97
motokross motokɾoss 0.16
moton moton 0.14
motos motos 4.28
motosjeRa motosjera 1.03
motor motoɾ 33.25
motora motoɾa 0.67
motoras motoɾas 0.48
motores motoɾes 15.55
motorista motoɾista 0.88
motoristas motoɾistas 0.51
motoriTaDa motoɾiθada 0.18
motoriTaDo motoɾiθado 0.36
motoriTaDos motoɾiθados 0.29
motorola motoɾola 0.16
motoTikleta motoθikleta 5.75
motoTikletas motoθikletas 1.59
motoTiklista motoθiklista 1.03
motoTiklistas motoθiklistas 1.68
motriT motɾiθ 0.46
motriTes motɾiθes 0.22
moCa mot͡ʃa 0.29
moCila mot͡ʃila 10.74
moCilas mot͡ʃilas 1.43
moCilero mot͡ʃileɾo 0.21
moCileros mot͡ʃileɾos 0.13
moCo mot͡ʃo 0.13
moCwelo mot͡ʃwelo 0.16
moCwelos mot͡ʃwelos 0.15
mountain mountain 3.03
mouse mouse 1.84
mousse mousse 0.78
moxa moxa 1.42
moxaBa moxaba 0.20
moxaDa moxada 5.45
moxaDas moxadas 1.72
moxaDo moxado 8.23
moxaDos moxados 1.69
moxalo moxalo 0.20
moxamos moxamos 0.19
moxan moxan 0.34
moxando moxando 0.76
moxandose moxandose 0.15
moxas moxas 0.43
moxaste moxaste 0.39
moxate moxate 0.35
moxar moxaɾ 2.35
moxara moxaɾa 0.18
moxara moxaɾa 0.17
moxaran moxaɾan 0.12
moxaras moxaɾas 0.26
moxare moxaɾe 0.14
moxaremos moxaɾemos 0.14
moxarla moxaɾla 0.19
moxarlo moxaɾlo 0.23
moxarme moxaɾme 0.94
moxarnos moxaɾnos 0.45
moxaron moxaɾon 0.18
moxarse moxaɾse 1.88
moxarte moxaɾte 1.08
moxe moxe 1.04
moxe moxe 0.45
moxen moxen 0.28
moxes moxes 0.46
moxito moxito 0.56
moxitos moxitos 0.54
moxiGata moxiɡata 0.68
moxiGato moxiɡato 0.53
moxo moxo 2.31
moxo moxo 0.78
moxon moxon 0.87
moxones moxones 0.18
mozlei mozlei 0.75
moJo moɲo 1.53
moJos moɲos 0.26
moGoLon moɡoʎon 0.61
mor moɾ 0.50
mora moɾa 1.82
moraBja moɾabja 0.21
moraDa moɾada 4.63
moraDas moɾadas 0.64
moraDo moɾado 3.58
moraDos moɾados 0.59
moraDores moɾadoɾes 0.41
moral moɾal 22.48
morales moɾales 6.00
moralexa moɾalexa 1.07
moraliDaD moɾalidad 3.87
moralista moɾalista 0.68
moralistas moɾalistas 0.17
moralmente moɾalmente 2.15
moran moɾan 2.81
moran moɾan 0.12
moras moɾas 1.80
moraton moɾaton 0.35
moratones moɾatones 0.81
moratorja moɾatoɾja 0.25
morar moɾaɾ 0.15
morare moɾaɾe 0.14
morBiDa moɾbida 0.40
morBiDo moɾbido 0.39
morBo moɾbo 0.35
morBosa moɾbosa 0.61
morBosas moɾbosas 0.23
morBoso moɾboso 1.26
morBosos moɾbosos 0.29
morDaT moɾdaθ 0.65
morDaTa moɾdaθa 0.98
morDaTes moɾdaθes 0.15
morDeDor moɾdedoɾ 0.30
morDeDura moɾdeduɾa 1.20
morDeDuras moɾdeduɾas 0.73
morDemos moɾdemos 0.21
morDer moɾdeɾ 5.45
morDera moɾdeɾa 0.98
morDeran moɾdeɾan 0.27
morDeras moɾdeɾas 0.15
morDere moɾdeɾe 0.99
morDeria moɾdeɾia 0.25
morDerla moɾdeɾla 0.55
morDerle moɾdeɾle 0.49
morDerlo moɾdeɾlo 0.58
morDerlos moɾdeɾlos 0.14
morDerme moɾdeɾme 2.26
morDernos moɾdeɾnos 0.21
morDerse moɾdeɾse 0.35
morDerte moɾdeɾte 2.39
morDi moɾdi 0.94
morDia moɾdia 0.45
morDian moɾdian 0.12
morDiDa moɾdida 4.47
morDiDas moɾdidas 1.25
morDiDo moɾdido 5.05
morDiDos moɾdidos 0.24
morDiskear moɾdiskeaɾ 0.21
morDisko moɾdisko 3.18
morDiskos moɾdiskos 1.30
morDiste moɾdiste 0.87
morDjendo moɾdjendo 1.49
morDjendole moɾdjendole 0.13
morDjendome moɾdjendome 0.19
morDjendose moɾdjendose 0.16
morDjendote moɾdjendote 0.13
morDjera moɾdjeɾa 0.51
morDjeron moɾdjeɾon 1.47
morDjo moɾdjo 7.41
more moɾe 8.92
moreau moɾeau 1.21
moreira moɾeiɾa 0.15
morena moɾena 5.09
morenas moɾenas 0.76
morenita moɾenita 0.23
moreno moɾeno 4.07
morenos moɾenos 0.73
mores moɾes 0.13
moreton moɾeton 1.17
moretones moɾetones 3.29
moreL moɾeʎ 0.60
moreLi moɾeʎi 0.94
morfeo moɾfeo 4.24
morfina moɾfina 7.25
morfo moɾfo 0.17
morfoloxia moɾfoloxia 0.27
mori moɾi 4.30
moria moɾia 5.78
moriamos moɾiamos 0.49
morian moɾian 1.80
morias moɾias 0.58
moriBunda moɾibunda 1.41
moriBundas moɾibundas 0.14
moriBundo moɾibundo 3.72
moriBundos moɾibundos 1.31
moriD moɾid 0.39
morimos moɾimos 7.78
morini moɾini 0.14
moris moɾis 0.31
moriste moɾiste 2.63
morir moɾiɾ 230.02
morira moɾiɾa 25.57
moriran moɾiɾan 11.60
moriras moɾiɾas 12.62
morire moɾiɾe 11.54
morireis moɾiɾeis 0.85
moriremos moɾiɾemos 10.40
moriria moɾiɾia 8.93
moririamos moɾiɾiamos 0.72
moririan moɾiɾian 1.47
moririas moɾiɾias 1.72
morirme moɾiɾme 8.16
morirnos moɾiɾnos 0.97
morirse moɾiɾse 10.20
morirte moɾiɾte 3.86
morja moɾja 1.50
morla moɾla 0.14
morlakos moɾlakos 0.16
mormon moɾmon 1.02
mormona moɾmona 0.45
mormones moɾmones 1.25
morniNG moɾninɡɡ 2.71
moro moɾo 2.78
moros moɾos 1.86
moroso moɾoso 0.28
morosos moɾosos 0.13
moroCa moɾot͡ʃa 0.53
morsa moɾsa 1.25
morsas moɾsas 0.34
morse moɾse 2.84
mortaDela moɾtadela 0.67
mortal moɾtal 23.00
mortales moɾtales 7.54
mortaliDaD moɾtalidad 2.42
mortalmente moɾtalmente 1.08
mortandaD moɾtandad 0.19
mortaxa moɾtaxa 0.48
morte moɾte 0.47
mortem moɾtem 0.45
mortero moɾteɾo 1.67
morteros moɾteɾos 1.73
mortifera moɾtifeɾa 0.74
mortiferas moɾtifeɾas 0.20
mortifero moɾtifeɾo 0.71
mortiferos moɾtifeɾos 0.21
mortifika moɾtifika 0.17
mortifikaDa moɾtifikada 0.34
mortifikaDo moɾtifikado 0.35
mortifikante moɾtifikante 0.15
mortifikarme moɾtifikaɾme 0.21
mortifikaTjon moɾtifikaθjon 0.14
mortis moɾtis 0.75
morton moɾton 4.02
mortworja moɾtwoɾja 0.24
mortworjo moɾtwoɾjo 0.21
morxen moɾxen 0.36
morG moɾɡ 0.43
morGan moɾɡan 33.88
morGana moɾɡana 2.77
morGe moɾɡe 7.83
morGes moɾɡes 0.19
morTiLa moɾθiʎa 0.41
morTiLas moɾθiʎas 0.13
moL moʎ 0.41
moLexa moʎexa 0.33
moLexas moʎexas 0.40
moLera moʎeɾa 0.35
moHa moʝa 2.14
moTa moθa 0.91
moTalBete moθalbete 0.20
moTamBike moθambike 0.51
moTas moθas 0.24
moTarD moθaɾd 5.90
moTjon moθjon 4.48
moTjones moθjones 0.39
moTo moθo 6.56
moTos moθos 1.17
moTTareLa moθθaɾeʎa 0.53
mu mu 3.89
muDa muda 5.81
muDaBa mudaba 0.45
muDaBamos mudabamos 0.23
muDaBan mudaban 0.16
muDaBas mudabas 0.13
muDaDo mudado 4.01
muDamos mudamos 5.65
muDan mudan 0.96
muDando mudando 2.03
muDandome mudandome 0.34
muDandonos mudandonos 0.35
muDandose mudandose 0.76
muDandote mudandote 0.34
muDanTa mudanθa 4.07
muDanTas mudanθas 1.34
muDas mudas 2.29
muDaste mudaste 2.19
muDate mudate 1.18
muDar mudaɾ 6.19
muDara mudaɾa 1.00
muDara mudaɾa 0.84
muDaramos mudaɾamos 0.25
muDaran mudaɾan 0.33
muDaran mudaɾan 0.25
muDaras mudaɾas 0.48
muDaras mudaɾas 0.43
muDare mudaɾe 1.58
muDaremos mudaɾemos 1.47
muDaria mudaɾia 0.43
muDariamos mudaɾiamos 0.12
muDarias mudaɾias 0.20
muDarlo mudaɾlo 0.14
muDarme mudaɾme 10.78
muDarnos mudaɾnos 8.07
muDaron mudaɾon 2.49
muDaros mudaɾos 0.20
muDarse mudaɾse 12.51
muDarte mudaɾte 7.53
muDe mude 4.24
muDe mude 2.38
muDemonos mudemonos 0.36
muDemos mudemos 0.63
muDen muden 0.43
muDes mudes 0.96
muDese mudese 0.15
muDo mudo 7.85
muDo mudo 7.40
muDos mudos 0.85
mui mui 2589.34
mukosa mukosa 0.55
mukosas mukosas 0.17
mukosiDaD mukosidad 0.30
mula mula 5.98
mula mula 0.13
mulas mulas 3.03
mulata mulata 0.21
mulato mulato 0.36
mulatos mulatos 0.18
mulder muldeɾ 16.91
muleta muleta 0.92
muletas muletas 1.71
mulo mulo 0.44
multa multa 9.87
multaDo multado 0.43
multan multan 0.19
multas multas 4.24
multar multaɾ 0.37
multaran multaɾan 0.16
multare multaɾe 0.13
multarle multaɾle 0.18
multarlo multaɾlo 0.24
multarme multaɾme 0.41
multarnos multaɾnos 0.22
multaron multaɾon 0.26
multarte multaɾte 0.18
multe multe 0.23
multen multen 0.22
multikolor multikoloɾ 0.28
multikultural multikultuɾal 0.19
multimeDja multimedja 0.22
multimiLonarja multimiʎonaɾja 0.68
multimiLonarjo multimiʎonaɾjo 2.03
multimiLonarjos multimiʎonaɾjos 0.39
multinaTjonal multinaθjonal 0.85
multinaTjonales multinaθjonales 0.67
multiple multiple 4.13
multiples multiples 8.97
multiplika multiplika 0.62
multiplikaDa multiplikada 0.14
multiplikaDo multiplikado 1.12
multiplikalo multiplikalo 0.41
multiplikan multiplikan 0.85
multiplikando multiplikando 0.20
multiplikandose multiplikandose 0.35
multiplikaos multiplikaos 0.22
multiplikas multiplikas 0.20
multiplikar multiplikaɾ 0.86
multiplikaron multiplikaɾon 0.13
multiplikarse multiplikaɾse 0.48
multiplikaTjon multiplikaθjon 0.27
multipliTiDaD multipliθidad 0.15
multiplos multiplos 0.13
multitarea multitaɾea 0.18
multituD multitud 15.36
multituDes multitudes 2.19
mummi mummi 0.17
mundana mundana 0.49
mundanas mundanas 0.44
mundano mundano 0.77
mundanos mundanos 0.55
mundi mundi 0.27
mundiLo mundiʎo 0.39
mundjal mundjal 34.97
mundjales mundjales 3.21
mundjalmente mundjalmente 1.47
mundo mundo 698.35
mundos mundos 12.29
muniC munit͡ʃ 3.76
muniTipal muniθipal 4.12
muniTipales muniθipales 0.79
muniTipaliDaD muniθipalidad 0.93
muniTipjo muniθipjo 1.80
muniTipjos muniθipjos 0.24
muniTjon muniθjon 7.61
muniTjones muniθjones 12.27
muRai murai 6.84
mus mus 0.15
musa musa 2.74
musas musas 0.39
musaraJa musaɾaɲa 0.12
muse muse 0.12
muselina muselina 0.32
museo museo 23.28
museos museos 2.38
museum museum 0.21
musika musika 137.96
musika musika 5.99
musikal musikal 15.04
musikales musikales 4.52
musikalmente musikalmente 0.41
musikas musikas 0.29
musiko musiko 8.62
musikos musikos 7.20
muskaD muskad 0.12
muskulatura muskulatuɾa 0.48
muskular muskulaɾ 3.30
muskulares muskulaɾes 0.89
muskulo muskulo 5.54
muskulo muskulo 0.43
muskulos muskulos 10.84
muskulosa muskulosa 0.29
muskulosas muskulosas 0.17
muskuloso muskuloso 1.56
muskulosos muskulosos 0.54
musso musso 0.17
mussolini mussolini 2.75
mustafa mustafa 0.37
mustaNG mustanɡɡ 2.93
musulman musulman 3.73
musulmana musulmana 1.49
musulmanas musulmanas 0.32
musulmanes musulmanes 6.09
muta muta 0.30
mutaDo mutado 0.36
mutando mutando 0.40
mutante mutante 4.36
mutantes mutantes 4.58
mutar mutaɾ 0.39
mutara mutaɾa 0.14
mutaTjon mutaθjon 3.01
mutaTjones mutaθjones 1.17
mutila mutila 0.22
mutilaDa mutilada 0.42
mutilaDas mutiladas 0.22
mutilaDo mutilado 1.43
mutilaDos mutilados 0.88
mutilaDor mutiladoɾ 0.13
mutilan mutilan 0.14
mutilar mutilaɾ 0.50
mutilaron mutilaɾon 0.21
mutilaTjon mutilaθjon 1.09
mutilaTjones mutilaθjones 0.56
mutilo mutilo 0.29
mutizmo mutizmo 0.13
muto muto 0.30
muto muto 0.19
mutwa mutwa 2.56
mutwal mutwal 0.52
mutwalistas mutwalistas 0.24
mutwamente mutwamente 8.17
mutwas mutwas 0.34
mutwo mutwo 4.47
mutwos mutwos 0.50
muC mut͡ʃ 4.86
muCa mut͡ʃa 163.92
muCas mut͡ʃas 339.78
muCaCa mut͡ʃat͡ʃa 35.71
muCaCas mut͡ʃat͡ʃas 10.81
muCaCita mut͡ʃat͡ʃita 1.87
muCaCitas mut͡ʃat͡ʃitas 0.38
muCaCito mut͡ʃat͡ʃito 3.48
muCaCitos mut͡ʃat͡ʃitos 0.38
muCaCo mut͡ʃat͡ʃo 126.88
muCaCon mut͡ʃat͡ʃon 0.42
muCaCos mut͡ʃat͡ʃos 131.81
muCaCote mut͡ʃat͡ʃote 1.61
muCeDumBre mut͡ʃedumbɾe 2.68
muCeDumBres mut͡ʃedumbɾes 0.23
muCisima mut͡ʃisima 2.67
muCisimas mut͡ʃisimas 13.06
muCisimo mut͡ʃisimo 34.43
muCisimos mut͡ʃisimos 2.28
muCo mut͡ʃo 1217.63
muCos mut͡ʃos 233.55
muxer muxeɾ 588.29
muxeres muxeɾes 237.46
muxerjeGo muxeɾjeɡo 2.59
muxerjeGos muxeɾjeɡos 0.17
muxerTita muxeɾθita 2.54
muxerTitas muxeɾθitas 0.40
muxerTwela muxeɾθwela 2.63
muxerTwelas muxeɾθwelas 0.79
muzlo muzlo 3.38
muzlos muzlos 4.08
muzGo muzɡo 1.46
muJeka muɲeka 27.97
muJekas muɲekas 9.58
muJekera muɲekeɾa 0.17
muJekita muɲekita 1.79
muJekitas muɲekitas 0.21
muJekito muɲekito 0.38
muJekitos muɲekitos 0.40
muJeko muɲeko 8.43
muJekos muɲekos 3.29
muJon muɲon 0.65
muJones muɲones 0.32
muJoT muɲoθ 0.30
muGre muɡɾe 3.34
muGrjenta muɡɾjenta 0.52
muGrjentas muɡɾjentas 0.16
muGrjento muɡɾjento 1.01
muGrjentos muɡɾjentos 0.55
muGrosa muɡɾosa 0.24
muGroso muɡɾoso 0.48
muGrosos muɡɾosos 0.28
mur muɾ 0.22
muraD muɾad 0.29
murais muɾais 0.26
mural muɾal 1.21
murales muɾales 0.31
muramos muɾamos 1.64
murano muɾano 0.13
murase muɾase 0.24
muraLa muɾaʎa 3.40
muraLas muɾaʎas 2.00
murDoC muɾdot͡ʃ 2.58
muriLo muɾiʎo 0.24
murjel muɾjel 2.26
murjendo muɾjendo 36.86
murjendome muɾjendome 1.10
murjendonos muɾjendonos 0.25
murjendose muɾjendose 4.97
murjendote muɾjendote 0.69
murjese muɾjese 1.78
murjesen muɾjesen 0.14
murjeses muɾjeses 0.16
murjera muɾjeɾa 10.46
murjeramos muɾjeɾamos 0.16
murjeran muɾjeɾan 1.50
murjeras muɾjeɾas 0.98
murjeron muɾjeɾon 33.18
murjo muɾjo 171.72
murmura muɾmuɾa 0.62
murmuraBa muɾmuɾaba 0.20
murmuran muɾmuɾan 0.28
murmurando muɾmuɾando 1.05
murmuras muɾmuɾas 0.21
murmurar muɾmuɾaɾ 0.59
murmuro muɾmuɾo 0.25
murmuLo muɾmuʎo 1.28
murmuLos muɾmuʎos 0.69
muro muɾo 20.82
muros muɾos 8.58
murGa muɾɡa 0.18
murTjelaGo muɾθjelaɡo 5.14
murTjelaGos muɾθjelaɡos 3.07
muLe muʎe 0.14
muLen muʎen 0.78
muLer muʎeɾ 1.62
muLiDa muʎida 0.12
muLiDo muʎido 0.20
muLiGan muʎiɡan 1.31
mwa mwa 0.16
mweBa mweba 25.65
mweBalo mwebalo 0.54
mweBalos mwebalos 0.12
mweBan mweban 13.09
mweBanla mwebanla 0.33
mweBanlo mwebanlo 1.03
mweBanlos mwebanlos 0.31
mweBanse mwebanse 82.77
mweBas mwebas 42.37
mweBase mwebase 9.73
mweBe mwebe 39.33
mweBela mwebela 1.06
mweBelas mwebelas 0.46
mweBelo mwebelo 3.93
mweBelos mwebelos 0.42
mweBen mweben 9.41
mweBes mwebes 6.87
mweBete mwebete 82.27
mweBle mweble 2.04
mweBles mwebles 15.10
mweBleria mwebleɾia 0.17
mweBo mwebo 5.06
mweka mweka 0.93
mwekas mwekas 0.84
mwela mwela 1.59
mwelas mwelas 2.03
mwele mwele 0.24
mwelo mwelo 0.19
mweska mweska 0.51
mweskas mweskas 0.42
mwestra mwestɾa 52.36
mwestrala mwestɾala 0.19
mwestralas mwestɾalas 0.13
mwestrale mwestɾale 8.59
mwestrales mwestɾales 3.97
mwestrales mwestɾales 0.24
mwestralo mwestɾalo 0.49
mwestrame mwestɾame 29.67
mwestrame mwestɾame 3.25
mwestramela mwestɾamela 1.36
mwestramelas mwestɾamelas 0.34
mwestramelo mwestɾamelo 4.46
mwestramelos mwestɾamelos 0.49
mwestran mwestɾan 11.34
mwestranos mwestɾanos 4.96
mwestranozlo mwestɾanozlo 0.14
mwestras mwestɾas 21.73
mwestrasela mwestɾasela 0.37
mwestraselos mwestɾaselos 0.16
mwestrate mwestɾate 4.01
mwestrarjo mwestɾaɾjo 0.20
mwestre mwestɾe 7.75
mwestrele mwestɾele 1.22
mwestreles mwestɾeles 0.41
mwestrelo mwestɾelo 0.23
mwestreme mwestɾeme 5.74
mwestremela mwestɾemela 0.18
mwestremelas mwestɾemelas 0.14
mwestremelo mwestɾemelo 0.72
mwestremelos mwestɾemelos 0.17
mwestremme mwestɾemme 2.31
mwestren mwestɾen 2.36
mwestrenle mwestɾenle 0.91
mwestrenles mwestɾenles 0.36
mwestrennos mwestɾennos 0.24
mwestrenos mwestɾenos 1.21
mwestrense mwestɾense 0.42
mwestreo mwestɾeo 0.21
mwestres mwestɾes 2.52
mwestrese mwestɾese 0.60
mwestreselo mwestɾeselo 0.24
mwestro mwestɾo 4.29
mwera mweɾa 28.86
mweran mweɾan 6.65
mweranse mweɾanse 0.96
mweras mweɾas 10.94
mwerase mweɾase 1.03
mwerDa mweɾda 1.56
mwerDan mweɾdan 0.80
mwerDas mweɾdas 1.14
mwerDaGo mweɾdaɡo 1.11
mwerDe mweɾde 6.40
mwerDela mweɾdela 0.32
mwerDele mweɾdele 0.35
mwerDelo mweɾdelo 0.78
mwerDeme mweɾdeme 1.57
mwerDen mweɾden 1.91
mwerDes mweɾdes 0.85
mwerDete mweɾdete 0.69
mwerDo mweɾdo 1.40
mwere mweɾe 59.41
mweren mweɾen 20.86
mweres mweɾes 13.56
mwerete mweɾete 12.07
mwermo mweɾmo 0.27
mwero mweɾo 28.31
mwerta mweɾta 93.79
mwertas mweɾtas 11.09
mwerte mweɾte 296.01
mwertes mweɾtes 16.11
mwerto mweɾto 362.20
mwertos mweɾtos 116.22
mweLe mweʎe 16.79
mweLes mweʎes 4.12
mwir mwiɾ 1.43
mGDoBeL mɡdobeʎ 0.61
mGDonalds mɡdonalds 0.42
mHammar mʝammaɾ 0.22
mTenRoe mθenroe 0.25
na na 13.51
naBal nabal 5.61
naBales nabales 1.04
naBaRa nabara 0.56
naBaRo nabaro 0.94
naBaxa nabaxa 11.16
naBaxas nabaxas 2.09
naBaxaTo nabaxaθo 0.26
naBaxaTos nabaxaθos 0.12
naBaxo nabaxo 0.87
naBaxos nabaxos 0.34
naBe nabe 130.88
naBes nabes 29.61
naBeGa nabeɡa 1.44
naBeGaBa nabeɡaba 0.29
naBeGaBan nabeɡaban 0.16
naBeGaDo nabeɡado 0.74
naBeGaDor nabeɡadoɾ 0.99
naBeGaDores nabeɡadoɾes 0.14
naBeGamos nabeɡamos 0.90
naBeGan nabeɡan 0.59
naBeGando nabeɡando 2.94
naBeGante nabeɡante 1.88
naBeGantes nabeɡantes 0.51
naBeGas nabeɡas 0.35
naBeGar nabeɡaɾ 8.06
naBeGara nabeɡaɾa 0.23
naBeGare nabeɡaɾe 0.17
naBeGaremos nabeɡaɾemos 0.61
naBeGarlo nabeɡaɾlo 0.12
naBeGaron nabeɡaɾon 0.15
naBeGaTjon nabeɡaθjon 5.94
naBeGe nabeɡe 0.36
naBeGe nabeɡe 0.26
naBeGen nabeɡen 0.12
naBeGo nabeɡo 0.53
naBeGo nabeɡo 0.31
naBi nabi 0.64
naBiDaD nabidad 94.46
naBiDaDes nabidades 5.06
naBiDeJa nabideɲa 1.77
naBiDeJas nabideɲas 0.86
naBiDeJo nabideɲo 2.67
naBiDeJos nabideɲos 0.43
naBio nabio 2.09
naBios nabios 0.67
naBjera nabjeɾa 0.28
naBo nabo 1.29
naBokoB nabokob 0.16
naBos nabos 1.01
naBukoDonosor nabukodonosoɾ 0.45
naDa nada 2124.64
naDaBa nadaba 0.75
naDaBamos nadabamos 0.21
naDaBan nadaban 0.27
naDaDo nadado 0.37
naDaDor nadadoɾ 2.23
naDaDora nadadoɾa 0.57
naDaDores nadadoɾes 0.88
naDal nadal 0.25
naDamos nadamos 0.84
naDan nadan 1.13
naDando nadando 7.37
naDas nadas 0.86
naDaste nadaste 0.18
naDar nadaɾ 24.97
naDara nadaɾa 0.19
naDara nadaɾa 0.12
naDare nadaɾe 0.29
naDaremos nadaɾemos 0.27
naDaria nadaɾia 0.13
naDaron nadaɾon 0.27
naDe nade 0.72
naDe nade 0.56
naDemos nademos 0.37
naDen naden 0.98
naDes nades 0.22
naDer nadeɾ 1.19
naDeria nadeɾia 0.13
naDi nadi 0.27
naDine nadine 3.41
naDir nadiɾ 0.13
naDja nadja 6.06
naDje nadje 846.14
naDjes nadjes 0.29
naDo nado 1.87
naDo nado 0.66
naDCeT nadt͡ʃeθ 0.17
nafta nafta 0.78
naftalina naftalina 0.71
nailon nailon 0.30
naipe naipe 0.27
naipes naipes 2.32
nairoBi naiɾobi 1.01
nak nak 0.21
nakar nakaɾ 0.17
nal nal 0.29
nalGa nalɡa 1.01
nalGaDa nalɡada 0.36
nalGaDas nalɡadas 1.17
nalGas nalɡas 4.27
name name 2.78
namiBja namibja 0.17
namoraDa namoɾada 0.12
nana nana 5.50
nanas nanas 0.26
nando nando 0.75
nani nani 0.27
nanki nanki 20.83
nankiNG nankinɡɡ 0.53
nano nano 0.57
nanoBoDs nanobods 0.37
nanoseGundo nanoseɡundo 0.21
nanoteGnoloxia nanoteɡnoloxia 0.49
nantan nantan 0.14
nantes nantes 0.44
naNxiNG nanɡxinɡɡ 0.98
naNga nanɡɡa 0.12
nao nao 1.54
naomi naomi 9.22
napa napa 1.16
napalm napalm 1.91
napoleon napoleon 8.64
napoleoniko napoleoniko 0.19
napoles napoles 5.12
napoli napoli 0.24
napolitana napolitana 0.30
napolitano napolitano 0.56
napolitanos napolitanos 0.22
naRa nara 0.34
naRaDo narado 0.17
naRaDor naradoɾ 1.39
naRaDora naradoɾa 0.23
naRaDores naradoɾes 0.17
naRando narando 0.16
naRatiBa naratiba 0.71
naRatiBo naratibo 0.13
naRar naraɾ 0.40
naRaTjon naraθjon 1.15
nasa nasa 6.27
nasal nasal 1.95
nasales nasales 1.43
nasBiLe nasbiʎe 1.37
nassau nassau 1.25
nastHa nastʝa 0.31
nata nata 2.69
natal natal 5.83
natali natali 0.28
nataliDaD natalidad 0.63
natalja natalja 2.10
nataljo nataljo 0.13
natalHa natalʝa 0.36
natasa natasa 4.69
nataCa natat͡ʃa 0.81
nataTjon nataθjon 3.10
nati nati 0.37
natiBa natiba 1.08
natiBas natibas 0.59
natiBiDaD natibidad 0.34
natiBo natibo 2.41
natiBos natibos 5.82
natiLa natiʎa 0.25
natiLas natiʎas 0.37
natjonal natjonal 3.37
nato nato 1.76
natos natos 0.19
natura natuɾa 0.29
natural natuɾal 43.42
naturales natuɾales 8.40
naturaleTa natuɾaleθa 54.38
naturaleTas natuɾaleθas 0.32
naturaliDaD natuɾalidad 1.30
naturalista natuɾalista 0.59
naturaliTaTjon natuɾaliθaθjon 0.13
naturalmente natuɾalmente 24.23
naturista natuɾista 0.19
naCo nat͡ʃo 0.72
naCos nat͡ʃos 1.46
naufraxjo naufɾaxjo 2.22
naufraxjos naufɾaxjos 0.32
naufraGaDo naufɾaɡado 0.33
naufraGar naufɾaɡaɾ 0.23
naufraGo naufɾaɡo 0.46
naufraGo naufɾaɡo 0.32
naufraGos naufɾaɡos 0.54
nausea nausea 0.89
nausea nausea 0.25
nauseaBunda nauseabunda 0.19
nauseaBundo nauseabundo 0.57
nauseas nauseas 5.66
nauseas nauseas 2.02
nautika nautika 0.21
nautikas nautikas 0.34
nautiko nautiko 0.43
nautilus nautilus 0.65
naxel naxel 0.77
naGa naɡa 0.13
naGasaki naɡasaki 0.80
nar naɾ 0.34
nara naɾa 0.25
naraNxa naɾanɡxa 16.95
naraNxaDa naɾanɡxada 0.41
naraNxal naɾanɡxal 0.19
naraNxales naɾanɡxales 0.18
naraNxas naɾanɡxas 4.21
naraNxo naɾanɡxo 0.49
naraNxos naɾanɡxos 0.25
naraHama naɾaʝama 0.26
narBal naɾbal 0.19
narDo naɾdo 0.29
nariGon naɾiɡon 0.32
nariT naɾiθ 53.12
nariTes naɾiθes 12.76
nariTita naɾiθita 0.37
nariTota naɾiθota 0.24
nariTotas naɾiθotas 0.36
narko naɾko 0.69
narkolepsja naɾkolepsja 0.28
narkos naɾkos 0.38
narkotiko naɾkotiko 0.61
narkotikos naɾkotikos 6.53
narkotikos naɾkotikos 0.29
narkotrafikante naɾkotɾafikante 1.87
narkotrafikantes naɾkotɾafikantes 1.05
narkotrafiko naɾkotɾafiko 1.14
narTisista naɾθisista 1.68
narTisistas naɾθisistas 0.22
narTisizmo naɾθisizmo 0.61
narTiso naɾθiso 0.64
narTisos naɾθisos 0.75
naTareD naθaɾed 1.42
naTareD naθaɾed 0.50
naTareno naθaɾeno 0.69
naTarjo naθaɾjo 0.15
naTe naθe 6.26
naTemos naθemos 1.35
naTen naθen 4.26
naTes naθes 0.57
naTer naθeɾ 11.74
naTera naθeɾa 1.51
naTeran naθeɾan 0.26
naTeria naθeɾia 0.24
naTi naθi 21.35
naTi naθi 9.46
naTi naθi 1.09
naTia naθia 0.36
naTian naθian 0.16
naTiDa naθida 2.70
naTiDas naθidas 0.30
naTiDo naθido 24.46
naTiDos naθidos 2.93
naTimjento naθimjento 22.18
naTimjentos naθimjentos 0.88
naTimos naθimos 2.03
naTis naθis 12.13
naTiste naθiste 9.32
naTisteis naθisteis 0.18
naTizmo naθizmo 0.49
naTjendo naθjendo 0.63
naTjente naθjente 0.83
naTjese naθjese 0.13
naTjera naθjeɾa 2.70
naTjeramos naθjeɾamos 0.15
naTjeran naθjeɾan 0.28
naTjeras naθjeɾas 1.36
naTjeron naθjeɾon 3.85
naTjo naθjo 27.44
naTjon naθjon 27.65
naTjon naθjon 1.00
naTjonal naθjonal 47.57
naTjonales naθjonales 5.38
naTjonaliDaD naθjonalidad 1.86
naTjonaliDaDes naθjonalidades 0.40
naTjonalista naθjonalista 0.72
naTjonalistas naθjonalistas 0.81
naTjonalizmo naθjonalizmo 0.42
naTjonaliTaDo naθjonaliθado 0.15
naTjonaliTaTjon naθjonaliθaθjon 0.16
naTjonalsoTjalista naθjonalsoθjalista 0.21
naTjonalsoTjalizmo naθjonalsoθjalizmo 0.16
naTjones naθjones 11.34
naTka naθka 3.30
naTkan naθkan 0.36
ne ne 37.27
ne ne 8.56
nea nea 0.20
neanderDal neandeɾdal 0.35
neandertal neandeɾtal 0.46
neandertales neandeɾtales 0.62
neBaBa nebaba 0.41
neBaDa nebada 6.88
neBaDas nebadas 0.51
neBaDo nebado 0.74
neBaDos nebados 0.19
neBando nebando 2.34
neBar nebaɾ 1.38
neBara nebaɾa 0.23
neBark nebaɾk 2.47
neBer nebeɾ 6.86
neBera nebeɾa 7.52
neBeras nebeɾas 0.28
neBiLe nebiʎe 4.05
neBlina neblina 2.06
neBo nebo 0.39
neBulosa nebulosa 2.38
neBulosas nebulosas 0.20
neBuloso nebuloso 0.29
neBraska nebɾaska 2.90
neD ned 6.11
nefasta nefasta 0.31
nefastas nefastas 0.28
nefasto nefasto 1.17
nefastos nefastos 0.16
nefertari nefeɾtaɾi 0.13
neil neil 16.18
nektar nektaɾ 1.33
nekrofaGos nekɾofaɡos 0.17
nekrofilja nekɾofilja 0.42
nekrofilo nekɾofilo 0.13
nekroloxika nekɾoloxika 0.34
nekroloxikas nekɾoloxikas 0.44
nekropolis nekɾopolis 0.19
nekrosis nekɾosis 0.41
nela nela 0.15
nelson nelson 12.34
nemesis nemesis 1.59
nemo nemo 6.39
nen nen 0.18
nena nena 82.02