Beta version
Doculects

EsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal broad phonetic)

Retranscribed from EsPal Castillian Subtitles using EsPal broad phonetic.

Sequence sets

Inventory

k, e, n, o, i, s, l, m, t, a, p, ɾ, b, j, ð, u, ɣ, ŋ, ɡ, w, d, θ, f, ʎ, ɲ, t͡ʃ, x, z, r, ʝ, β
Details

Words

This doculect has 80094 words. |<   <<   >>   >|
a   b   d   e   f   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   w   x   z   ɣ   ɲ   ɡ   ʎ   ʝ   β   θ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
HoDa ʝoða 3.33
HoDo ʝoðo 1.19
HoNki ʝoŋki 1.04
HoNkis ʝoŋkis 0.45
HoNG ʝoŋɣ 1.35
HoGa ʝoɣa 5.64
HoGi ʝoɣi 0.30
HoGur ʝoɣuɾ 1.84
HoGures ʝoɣuɾes 0.25
HoGurD ʝoɣuɾð 2.15
Hork ʝoɾk 128.17
Horksire ʝoɾksiɾe 1.61
HoHo ʝoʝo 0.27
HoHo ʝoʝo 0.16
Huan ʝuan 3.88
Huka ʝuka 0.17
Hukatan ʝukatan 0.37
Hukka ʝukka 0.14
Hukon ʝukon 0.35
Hukon ʝukon 0.13
Huma ʝuma 0.84
Huna ʝuna 0.29
Hunta ʝunta 0.16
Hupi ʝupi 0.75
Huppje ʝuppje 0.34
Huppjes ʝuppjes 0.30
HustaposiTjon ʝustaposiθjon 0.22
Husuf ʝusuf 1.39
HuNke ʝuŋke 0.63
HuNkes ʝuŋkes 0.13
HuGo ʝuɣo 1.08
HuGozlaBa ʝuɣozlaβa 0.14
HuGozlaBja ʝuɣozlaβja 1.79
HuGozlaBo ʝuɣozlaβo 0.45
HuGozlaBos ʝuɣozlaβos 0.15
HuGular ʝuɣulaɾ 1.33
Hura ʝuɾa 0.23
Huri ʝuɾi 6.82
Baine βaine 22.89
BaiDs βaiðs 0.18
Bako βako 0.82
Bald βald 0.56
Baldemar βaldemaɾ 0.15
Balden βalden 1.63
Balder βaldeɾ 0.16
Baldo βaldo 1.75
Bales βales 0.75
Balker βalkeɾ 17.07
Balkman βalkman 0.55
Bals βals 5.31
Balter βalteɾ 56.50
BalD βalð 15.64
Banda βanda 4.36
BaRen βaren 12.76
BasaBi βasaβi 0.48
BasiNGton βasiŋɣton 47.02
Basp βasp 0.29
Bater βateɾ 2.81
Bater βateɾ 0.15
Baterloo βateɾloo 2.14
Baterpolo βateɾpolo 0.36
BaterGate βateɾɣate 1.86
BatliNG βatliŋɣ 0.28
BaDson βaðson 12.60
BaDD βaðð 0.44
BaDDs βaððs 2.10
BaNG βaŋɣ 0.74
BaGner βaɣneɾ 3.98
Bare βaɾe 0.57
Barm βaɾm 0.41
Barner βaɾneɾ 3.45
Barol βaɾol 0.88
BarBikk βaɾβikk 1.27
BaL βaʎ 7.26
BaLaTe βaʎaθe 12.42
BaLi βaʎi 7.37
BaLis βaʎis 0.75
BaBas βaβas 0.30
BeaBer βeaβeɾ 4.00
Beil βeil 0.30
Beimar βeimaɾ 0.23
BeimBerG βeimβeɾɣ 0.50
BeintrauB βeintɾauβ 0.16
Beiss βeiss 3.35
Belkome βelkome 0.80
BelC βelt͡ʃ 1.03
Bendi βendi 12.78
Besses βesses 0.29
Bestern βesteɾn 3.54
Besterns βesteɾns 0.53
Beston βeston 2.90
BesD βesð 15.96
Bezlei βezlei 5.58
BeDxe βeðxe 0.57
Berner βeɾneɾ 2.75
BeL βeʎ 9.18
BeLes βeʎes 1.77
BeLiNGton βeʎiŋɣton 2.10
BeLs βeʎs 5.87
BeB βeβ 12.40
BeBer βeβeɾ 1.82
BeBkam βeβkam 0.35
BeBs βeβs 0.29
BeBsite βeβsite 0.38
BikipeDja βikipeðja 0.54
Bilde βilde 1.56
Bilder βildeɾ 2.79
Bilelm βilelm 1.97
BilfreD βilfɾeð 1.66
Bilkinson βilkinson 1.37
Bilko βilko 0.18
Bilma βilma 1.61
BilmiNGton βilmiŋɣton 0.57
Bilson βilson 24.17
Bimfrei βimfɾei 0.17
BimBleDon βimβleðon 0.71
Bindo βindo 0.40
Bindows βindows 1.29
Bindsor βindsoɾ 2.23
Bindsurf βindsuɾf 0.30
Bine βine 0.67
BinnipeG βinnipeɣ 0.97
Binona βinona 0.54
Binston βinston 7.80
Binter βinteɾ 2.93
Biskonsin βiskonsin 3.41
Bisterja βisteɾja 0.65
BiCita βit͡ʃita 2.46
BiD βið 21.14
BiDe βiðe 0.39
BiDmark βiðmaɾk 0.17
BiDDxenstein βiððxenstein 0.32
BiNxer βiŋxeɾ 0.55
BiLa βiʎa 0.95
BiLi βiʎi 8.64
BiLis βiʎis 4.56
BiLjam βiʎjam 43.08
BiLjams βiʎjams 15.69
BiLo βiʎo 4.16
Bolfman βolfman 0.15
BolfGaNG βolfɣaŋɣ 1.06
Bolfram βolfɾam 0.62
Bomakk βomakk 0.30
Boman βoman 2.66
BomBaD βomβað 0.13
Bonder βondeɾ 1.71
Bonderful βondeɾful 0.70
BonderBra βondeɾβɾa 0.14
Boolf βoolf 0.50
BooD βooð 4.32
BooDi βooði 9.83
Borker βoɾkeɾ 0.13
Borld βoɾld 7.64
Borms βoɾms 0.19
BorD βoɾð 2.34
BorD βoɾð 1.51
BorDs βoɾðs 0.72
BorTester βoɾθesteɾ 0.46
Bulf βulf 0.13
Ta θa 1.12
Tafa θafa 0.15
TafaRanCo θafarant͡ʃo 0.28
TafaDo θafaðo 0.35
Tafar θafaɾ 0.80
Tafarme θafaɾme 0.64
Tafarnos θafaɾnos 0.20
Tafarse θafaɾse 0.89
Tafarte θafaɾte 0.53
Tafiro θafiɾo 1.11
Tafiros θafiɾos 0.49
Tafo θafo 0.72
Taire θaiɾe 0.57
Takarias θakaɾias 0.24
Talamero θalameɾo 0.29
Tama θama 0.22
Tamora θamoɾa 0.35
TamBja θamβja 0.25
TamBuLe θamβuʎe 0.17
TamBuLete θamβuʎete 0.12
TamBuLi θamβuʎi 0.13
TamBuLiDa θamβuʎiða 0.68
TamBuLirme θamβuʎiɾme 0.42
TamBuLirnos θamβuʎiɾnos 0.13
TamBuLirse θamβuʎiɾse 0.59
TamBuLirte θamβuʎiɾte 0.28
TamBuLo θamβuʎo 0.14
Tanaorja θanaoɾja 3.99
Tanaorjas θanaoɾjas 3.83
TanTiBar θanθiβaɾ 0.20
Tapata θapata 0.42
Tapateo θapateo 0.22
Tapatera θapateɾa 0.40
Tapateria θapateɾia 0.77
Tapatero θapateɾo 1.41
Tapateros θapateɾos 0.18
Tapatito θapatito 0.17
Tapatitos θapatitos 0.41
TapatiLa θapatiʎa 1.30
TapatiLas θapatiʎas 7.77
Tapato θapato 14.97
Tapatos θapatos 70.76
TapaDores θapaðoɾes 0.20
Tape θape 0.12
Tas θas 1.20
TaNkaDa θaŋkaða 0.15
TaNkaDas θaŋkaðas 0.34
TaNkaDiLa θaŋkaðiʎa 0.28
TaNkos θaŋkos 0.34
TaNxa θaŋxa 3.52
TaNxas θaŋxas 0.69
TaNxaDo θaŋxaðo 0.48
TaNxar θaŋxaɾ 0.47
TaNgano θaŋɡano 0.32
TaNganos θaŋɡanos 0.38
TaG θaɣ 0.26
TaGreB θaɣɾeβ 0.32
Tar θaɾ 5.49
Tara θaɾa 3.92
Tara θaɾa 0.39
TaraGoTa θaɾaɣoθa 0.17
Tares θaɾes 0.32
Tarina θaɾina 0.65
Tarista θaɾista 0.14
TariGweHa θaɾiɣweʝa 0.96
TariGweHas θaɾiɣweʝas 0.32
Tarpa θaɾpa 1.25
Tarpamos θaɾpamos 0.82
Tarpan θaɾpan 0.17
Tarpas θaɾpas 0.54
TarpaDo θaɾpaðo 0.48
Tarpar θaɾpaɾ 2.81
Tarpara θaɾpaɾa 0.38
Tarpare θaɾpaɾe 0.15
Tarparemos θaɾpaɾemos 0.49
Tarparon θaɾpaɾon 0.14
TarpaTo θaɾpaθo 0.15
Tarpe θaɾpe 0.35
Tarpemos θaɾpemos 0.19
Tarpen θaɾpen 0.17
Tarpo θaɾpo 0.79
Tarpo θaɾpo 0.17
TarTa θaɾθa 0.38
TarTamora θaɾθamoɾa 0.17
TarTamoras θaɾθamoɾas 0.21
TarTapaRiLa θaɾθapariʎa 0.37
TarTas θaɾθas 0.20
TarTiLos θaɾθiʎos 0.17
Te θe 6.05
Tea θea 0.25
TefaloRakiDeo θefalorakiðeo 0.19
Tefiro θefiɾo 0.23
Teilan θeilan 0.17
Teka θeka 0.18
Telanda θelanda 2.94
TelaDa θelaða 0.14
TelaDor θelaðoɾ 0.83
TelaDora θelaðoɾa 0.13
TelaDores θelaðoɾes 0.25
Telda θelda 28.28
Teldas θeldas 6.14
Teleste θeleste 4.09
Telestes θelestes 0.42
Telestina θelestina 0.32
Telestino θelestino 0.22
Telestjal θelestjal 5.63
Telestjales θelestjales 1.16
TeleriDaD θeleɾiðað 0.21
TeleBra θeleβɾa 3.44
TeleBralo θeleβɾalo 0.19
TeleBramos θeleβɾamos 4.23
TeleBran θeleβɾan 1.96
TeleBrando θeleβɾando 6.74
TeleBrandolo θeleβɾandolo 0.66
TeleBras θeleβɾas 0.43
TeleBraDa θeleβɾaða 0.32
TeleBraDo θeleβɾaðo 1.14
TeleBraDos θeleβɾaðos 0.16
TeleBrar θeleβɾaɾ 22.17
TeleBrara θeleβɾaɾa 1.04
TeleBrara θeleβɾaɾa 0.15
TeleBraran θeleβɾaɾan 0.23
TeleBrare θeleβɾaɾe 0.32
TeleBraremos θeleβɾaɾemos 2.15
TeleBraria θeleβɾaɾia 0.15
TeleBrarla θeleβɾaɾla 0.38
TeleBrarlo θeleβɾaɾlo 11.82
TeleBraron θeleβɾaɾon 0.48
TeleBrarse θeleβɾaɾse 0.73
TeleBraBa θeleβɾaβa 0.71
TeleBraBamos θeleβɾaβamos 0.28
TeleBraBan θeleβɾaβan 0.56
TeleBraTjon θeleβɾaθjon 9.49
TeleBraTjones θeleβɾaθjones 1.30
TeleBre θeleβɾe 2.57
TeleBre θeleβɾe 0.80
TeleBre θeleβɾe 0.18
TeleBremos θeleβɾemos 1.76
TeleBremozlo θeleβɾemozlo 0.55
TeleBren θeleβɾen 0.52
TeleBres θeleβɾes 0.50
TeleBres θeleβɾes 0.19
TeleBriDaD θeleβɾiðað 3.94
TeleBriDaDes θeleβɾiðaðes 3.32
TeleBro θeleβɾo 1.44
TeleBro θeleβɾo 0.90
TeliBato θeliβato 1.21
TeliBe θeliβe 0.51
Telja θelja 5.21
Telje θelje 0.31
Telo θelo 2.67
Telofan θelofan 0.68
Telos θelos 13.27
Telosa θelosa 12.62
Telosamente θelosamente 0.38
Telosas θelosas 0.67
Teloso θeloso 19.93
Telosos θelosos 1.80
Telsa θelsa 0.12
Telsjus θelsjus 0.43
Telta θelta 0.58
Teltas θeltas 0.45
Teltiks θeltiks 0.56
Telula θelula 6.05
Telulas θelulas 13.48
Telular θelulaɾ 31.73
Telulares θelulaɾes 6.33
Telulitis θelulitis 0.62
TeluloiDe θeluloiðe 0.46
Telulosa θelulosa 0.27
Tementerjo θementeɾjo 18.70
Tementerjos θementeɾjos 1.28
Temento θemento 6.04
Ten θen 6.05
Tena θena 106.47
Tena θena 0.29
Tenamos θenamos 5.17
Tenan θenan 0.50
Tenando θenando 4.23
Tenas θenas 4.39
Tenaste θenaste 0.65
TenaDo θenaðo 3.09
TenaDor θenaðoɾ 0.32
TenaGal θenaɣal 0.14
Tenar θenaɾ 81.47
Tenara θenaɾa 0.86
Tenara θenaɾa 0.18
Tenaramos θenaɾamos 0.15
Tenaran θenaɾan 0.31
Tenaras θenaɾas 0.69
Tenare θenaɾe 1.10
Tenaremos θenaɾemos 2.64
Tenaria θenaɾia 0.22
Tenariamos θenaɾiamos 0.16
Tenarias θenaɾias 0.18
Tenaron θenaɾon 0.36
TenaBa θenaβa 0.35
TenaBamos θenaβamos 0.29
Tene θene 0.96
Tene θene 0.82
Tenemos θenemos 1.20
Tenen θenen 0.25
Tenes θenes 0.30
TeniD θenið 0.34
TeniD θenið 0.17
TeniTa θeniθa 2.49
TeniTas θeniθas 14.21
TeniTero θeniθeɾo 2.86
TeniTeros θeniθeɾos 0.59
TeniTjenta θeniθjenta 4.50
TeniTjento θeniθjento 0.12
Teno θeno 0.97
Teno θeno 0.65
Tenon θenon 0.12
Tenso θenso 1.30
Tensos θensos 0.14
Tensor θensoɾ 0.41
Tensores θensoɾes 0.59
Tensura θensuɾa 2.55
Tensuran θensuɾan 0.12
TensuraDa θensuɾaða 0.22
TensuraDo θensuɾaðo 0.37
Tensurar θensuɾaɾ 0.42
TensuraBle θensuɾaβle 0.26
Tensuro θensuɾo 0.13
Tentauro θentauɾo 0.74
Tentauros θentauɾos 0.42
TentaBo θentaβo 15.84
TentaBos θentaβos 26.99
Tentena θentena 0.16
Tentenas θentenas 0.48
Tentenar θentenaɾ 1.65
Tentenares θentenaɾes 2.19
Tentenarjo θentenaɾjo 0.71
Tenteno θenteno 1.45
Tentesima θentesima 0.26
Tentesimas θentesimas 0.12
Tentesimo θentesimo 0.14
Tenter θenteɾ 3.81
TenteLas θenteʎas 0.50
TenteLea θenteʎea 0.13
TenteLeante θenteʎeante 0.16
TenteLeantes θenteʎeantes 0.19
Tentimetro θentimetɾo 3.69
Tentimetros θentimetɾos 9.31
Tentimo θentimo 2.69
Tentimos θentimos 2.78
Tentinela θentinela 2.54
Tentinelas θentinelas 2.85
TentiGraDos θentiɣɾaðos 0.68
Tenturjas θentuɾjas 0.15
Tenturjon θentuɾjon 1.01
Tenturjones θentuɾjones 0.72
Tentra θentɾa 1.13
Tentral θentɾal 46.77
Tentrales θentɾales 3.04
Tentralita θentɾalita 0.67
TentraliTaDa θentɾaliθaða 0.14
TentraliTaDo θentɾaliθaðo 0.15
Tentramos θentɾamos 0.39
Tentran θentɾan 0.34
Tentrando θentɾando 0.28
Tentrandonos θentɾandonos 0.14
Tentrandose θentɾandose 0.13
Tentraos θentɾaos 0.14
Tentras θentɾas 0.21
Tentrate θentɾate 2.00
TentraDa θentɾaða 0.92
TentraDas θentɾaðas 0.16
TentraDo θentɾaðo 1.83
TentraDos θentɾaðos 0.36
Tentrar θentɾaɾ 0.61
Tentraremos θentɾaɾemos 0.17
Tentrarme θentɾaɾme 1.33
Tentrarnos θentɾaɾnos 2.17
Tentrarse θentɾaɾse 1.49
Tentrarte θentɾaɾte 1.39
TentraBa θentɾaβa 0.16
Tentre θentɾe 0.62
Tentremonos θentɾemonos 1.00
Tentren θentɾen 0.12
Tentres θentɾes 0.20
Tentrese θentɾese 0.30
TentrifuGa θentɾifuɣa 0.33
TentrifuGa θentɾifuɣa 0.14
TentrifuGaDo θentɾifuɣaðo 0.13
TentrifuGaDora θentɾifuɣaðoɾa 0.16
Tentriko θentɾiko 0.17
Tentro θentɾo 104.05
Tentro θentɾo 0.23
Tentroamerika θentɾoameɾika 0.39
Tentros θentɾos 5.63
TenD θenð 0.50
TenTeRo θenθero 0.29
Tepa θepa 1.72
Tepas θepas 0.35
Tepelin θepelin 0.26
TepiLa θepiʎa 0.40
TepiLan θepiʎan 0.13
TepiLando θepiʎando 0.27
TepiLas θepiʎas 0.25
TepiLaste θepiʎaste 0.29
TepiLate θepiʎate 0.50
TepiLaDo θepiʎaðo 0.53
TepiLar θepiʎaɾ 0.50
TepiLarme θepiʎaɾme 0.83
TepiLarse θepiʎaɾse 0.74
TepiLarte θepiʎaɾte 0.94
TepiLaBa θepiʎaβa 0.18
TepiLe θepiʎe 0.20
TepiLe θepiʎe 0.19
TepiLo θepiʎo 8.42
TepiLos θepiʎos 1.18
Tepo θepo 0.58
Tepos θepos 0.27
TeRa θera 0.23
TeRamos θeramos 5.98
TeRando θerando 7.20
TeRandose θerandose 0.92
TeRaste θeraste 2.16
TeRaxero θeraxeɾo 2.25
TeRaD θerað 2.35
TeRaDa θeraða 32.60
TeRaDas θeraðas 8.71
TeRaDlo θeraðlo 0.22
TeRaDo θeraðo 41.95
TeRaDos θeraðos 10.74
TeRaDura θeraðuɾa 9.21
TeRaDuras θeraðuɾas 3.46
TeRar θeraɾ 44.48
TeRara θeraɾa 2.17
TeRara θeraɾa 1.29
TeRaramos θeraɾamos 0.22
TeRaran θeraɾan 1.36
TeRaran θeraɾan 0.56
TeRaras θeraɾas 0.41
TeRaras θeraɾas 0.40
TeRare θeraɾe 2.90
TeRare θeraɾe 0.16
TeRaremos θeraɾemos 1.48
TeRaria θeraɾia 0.63
TeRarian θeraɾian 0.23
TeRarla θeraɾla 3.06
TeRarlas θeraɾlas 0.76
TeRarle θeraɾle 1.09
TeRarles θeraɾles 0.16
TeRarlo θeraɾlo 3.14
TeRarlos θeraɾlos 0.62
TeRarme θeraɾme 0.57
TeRarnos θeraɾnos 0.48
TeRaron θeraɾon 4.75
TeRarse θeraɾse 2.24
TeRarte θeraɾte 0.52
TeRaBa θeraβa 1.36
TeRaBan θeraβan 0.50
TeRe θere 4.28
TeRemos θeremos 1.58
TeRemozlo θeremozlo 0.18
TeRo θero 9.37
TeRo θero 1.65
TeRos θeros 0.30
TeRoxo θeroxo 3.08
TeRoxos θeroxos 0.80
Tes θes 0.83
Tesa θesa 0.78
Tesan θesan 0.28
Tesante θesante 0.19
Tesantia θesantia 0.17
TesaDo θesaðo 0.96
Tesar θesaɾ 22.30
Tesar θesaɾ 7.33
Tesara θesaɾa 0.48
Tesaran θesaɾan 0.29
Tesare θesaɾe 0.86
Tesarea θesaɾea 1.37
Tesares θesaɾes 0.16
Tesarina θesaɾina 0.13
Tesarjon θesaɾjon 0.17
Tesaron θesaɾon 0.42
Tese θese 2.56
Tesen θesen 1.15
Tesira θesiɾa 0.47
Tesjo θesjo 0.16
Tesjon θesjon 0.37
Teso θeso 0.57
Teso θeso 0.15
TespeD θespeð 9.34
TespeDes θespeðes 0.13
Testa θesta 4.83
Testas θestas 0.94
Testo θesto 2.30
Testos θestos 0.34
Teta θeta 2.39
Tetas θetas 0.32
Teti θeti 0.32
Tetro θetɾo 1.73
Teus θeus 5.89
Texa θexa 1.75
Texas θexas 4.89
TeDa θeða 0.74
TeDan θeðan 0.36
TeDas θeðas 0.51
TeDar θeðaɾ 1.56
TeDe θeðe 1.71
TeDemos θeðemos 0.32
TeDen θeðen 0.40
TeDes θeðes 0.35
TeDer θeðeɾ 4.84
TeDera θeðeɾa 0.70
TeDeran θeðeɾan 0.25
TeDere θeðeɾe 0.76
TeDeremos θeðeɾemos 0.22
TeDeria θeðeɾia 0.23
TeDerle θeðeɾle 0.46
TeDerlo θeðeɾlo 0.19
TeDerme θeðeɾme 0.35
TeDernos θeðeɾnos 0.14
TeDerselo θeðeɾselo 0.16
TeDi θeði 0.51
TeDia θeðia 0.12
TeDiste θeðiste 0.21
TeDiDo θeðiðo 1.05
TeDjendo θeðjendo 0.78
TeDjera θeðjeɾa 0.16
TeDjeron θeðjeɾon 0.27
TeDjo θeðjo 1.38
TeDo θeðo 1.41
TeDula θeðula 0.61
TeDulas θeðulas 0.15
TeDro θeðɾo 0.54
TeDros θeðɾos 0.26
TeGando θeɣando 0.27
TeGato θeɣato 0.16
TeGaDa θeɣaða 0.35
TeGaDo θeɣaðo 1.39
TeGaDos θeɣaðos 0.36
TeGaDor θeɣaðoɾ 0.30
TeGaDora θeɣaðoɾa 0.50
TeGar θeɣaɾ 0.34
TeGara θeɣaɾa 0.18
TeGarlos θeɣaɾlos 0.13
TeGarme θeɣaɾme 0.16
TeGarnos θeɣaɾnos 0.13
TeGaron θeɣaɾon 0.15
TeGera θeɣeɾa 2.37
TeGo θeɣo 0.56
TeJiDa θeɲiða 0.21
TeJiDo θeɲiðo 0.33
TeJiDos θeɲiðos 0.17
TeJirnos θeɲiɾnos 0.34
TeJirse θeɲiɾse 0.28
TeJo θeɲo 1.74
Tera θeɾa 6.14
Teramika θeɾamika 2.16
Teramikas θeɾamikas 0.24
Teras θeɾas 0.14
Tereal θeɾeal 4.15
Tereales θeɾeales 4.85
Teremonja θeɾemonja 20.76
Teremonjal θeɾemonjal 1.20
Teremonjales θeɾemonjales 0.26
Teremonjas θeɾemonjas 2.62
Teremonjoso θeɾemonjoso 0.14
Teres θeɾes 0.14
TereBelo θeɾeβelo 0.39
TereBral θeɾeβɾal 18.21
TereBrales θeɾeβɾales 4.19
TereBrito θeɾeβɾito 1.35
TereBritos θeɾeβɾitos 0.45
TereBro θeɾeβɾo 89.58
TereBros θeɾeβɾos 6.15
TereBroBaskular θeɾeβɾoβaskulaɾ 0.22
TereTa θeɾeθa 4.17
TereTas θeɾeθas 2.61
TereTo θeɾeθo 0.81
TereTos θeɾeθos 0.62
Teri θeɾi 0.12
TeriLa θeɾiʎa 2.20
TeriLas θeɾiʎas 3.75
TeriLo θeɾiʎo 0.24
TeriLos θeɾiʎos 0.32
Terka θeɾka 262.65
Terkana θeɾkana 9.97
Terkanamente θeɾkanamente 0.13
Terkanas θeɾkanas 2.69
Terkando θeɾkando 0.24
Terkania θeɾkania 0.81
Terkanias θeɾkanias 0.91
Terkano θeɾkano 19.58
Terkanos θeɾkanos 6.37
Terkas θeɾkas 1.07
TerkaDa θeɾkaða 0.25
TerkaDo θeɾkaðo 0.84
TerkaDos θeɾkaðos 0.36
Terkar θeɾkaɾ 0.37
Terkarlo θeɾkaɾlo 0.13
Terkita θeɾkita 0.24
Terko θeɾko 1.39
Terkos θeɾkos 0.15
Ternia θeɾnia 0.13
Tero θeɾo 32.56
Teros θeɾos 1.75
Tertamen θeɾtamen 0.41
Tertera θeɾteɾa 0.42
Tertero θeɾteɾo 0.68
TerteTa θeɾteθa 12.62
TerteTas θeɾteθas 0.32
Tertifika θeɾtifika 0.19
TertifikaDa θeɾtifikaða 0.68
TertifikaDo θeɾtifikaðo 9.44
TertifikaDos θeɾtifikaðos 1.93
Tertifikar θeɾtifikaɾ 0.36
TertifikaTjon θeɾtifikaθjon 0.55
Tertifike θeɾtifike 0.14
Tertifiko θeɾtifiko 0.19
Tertifiko θeɾtifiko 0.14
TertiDumBre θeɾtiðumβɾe 0.21
Terto θeɾto 1.57
TerDa θeɾða 2.62
TerDas θeɾðas 0.34
TerDeJa θeɾðeɲa 0.55
TerDita θeɾðita 0.39
TerDito θeɾðito 3.47
TerDitos θeɾðitos 1.08
TerDo θeɾðo 48.68
TerDos θeɾðos 18.33
TerBantes θeɾβantes 0.47
TerBatana θeɾβatana 0.22
TerBatiLo θeɾβatiʎo 0.16
TerBero θeɾβeɾo 0.13
TerBeTa θeɾβeθa 78.36
TerBeTas θeɾβeθas 13.94
TerBeTera θeɾβeθeɾa 0.19
TerBeTeria θeɾβeθeɾia 0.89
TerBeTerias θeɾβeθeɾias 0.14
TerBeTero θeɾβeθeɾo 0.29
TerBeTita θeɾβeθita 0.23
TerBikal θeɾβikal 0.78
TerBikales θeɾβikales 0.39
TerTenaDa θeɾθenaða 0.13
TerTjorate θeɾθjoɾate 0.18
TerTjorarme θeɾθjoɾaɾme 0.70
TerTjorarnos θeɾθjoɾaɾnos 0.22
TerTjorarse θeɾθjoɾaɾse 0.45
TerTjorense θeɾθjoɾense 0.14
TerTjorese θeɾθjoɾese 0.18
TeBaDa θeβaða 1.13
TeBaDo θeβaðo 0.15
TeBiCe θeβit͡ʃe 0.26
TeBo θeβo 5.00
TeBos θeβos 0.45
TeBoLa θeβoʎa 5.70
TeBoLas θeβoʎas 3.84
TeBoLitas θeβoʎitas 0.20
TeBra θeβɾa 2.03
TeBras θeβɾas 0.88
TeTanne θeθanne 0.17
TeTelja θeθelja 0.16
TeTeo θeθeo 0.14
TeTil θeθil 3.08
TeTile θeθile 1.42
TeTilja θeθilja 4.04
TeTina θeθina 0.67
Tia θia 1.36
Tifra θifɾa 5.45
Tifras θifɾas 7.31
TifraDo θifɾaðo 1.10
TifraDos θifɾaðos 0.20
TikatriT θikatɾiθ 10.42
TikatriTa θikatɾiθa 0.13
TikatriTaDo θikatɾiθaðo 0.32
TikatriTar θikatɾiθaɾ 0.20
TikatriTaTjon θikatɾiθaθjon 0.23
TikatriTe θikatɾiθe 0.18
TikatriTes θikatɾiθes 7.67
Tiklika θiklika 0.16
Tikliko θikliko 0.23
Tiklista θiklista 0.83
Tiklistas θiklistas 0.40
Tiklizmo θiklizmo 0.48
Tiklo θiklo 7.68
Tiklomotor θiklomotoɾ 0.30
Tiklon θiklon 0.99
Tiklones θiklones 0.26
Tiklope θiklope 1.22
Tiklopes θiklopes 0.56
Tiklos θiklos 2.05
Tikuta θikuta 0.46
Tilantro θilantɾo 0.56
Tilindriko θilindɾiko 0.12
Tilindro θilindɾo 1.91
Tilindros θilindɾos 1.74
Tim θim 0.17
Tima θima 18.02
Timas θimas 0.43
Timerjo θimeɾjo 0.14
TimitaRa θimitara 0.18
Timjento θimjento 0.34
Timjentos θimjentos 3.80
Timmerman θimmeɾman 0.98
TimBaBwe θimβaβwe 0.26
TimBaBBe θimβaββe 0.24
Tin θin 0.26
Tina θina 0.30
Tindi θindi 11.52
Tine θine 61.05
Tineasta θineasta 1.44
Tineastas θineastas 0.83
Tinefilos θinefilos 0.22
Tinema θinema 0.78
Tinemaskope θinemaskope 0.23
Tinemateka θinemateka 0.30
TinematoGrafia θinematoɣɾafia 0.43
TinematoGrafika θinematoɣɾafika 1.18
TinematoGrafikas θinematoɣɾafikas 0.20
TinematoGrafiko θinematoɣɾafiko 0.86
TinematoGrafikos θinematoɣɾafikos 0.32
TinematoGrafo θinematoɣɾafo 0.36
Tines θines 1.71
Tinetika θinetika 0.37
Tinika θinika 1.28
Tiniko θiniko 3.36
Tinikos θinikos 0.60
Tinizmo θinizmo 1.29
Tink θink 0.84
Tink θink 0.16
Tinta θinta 46.28
Tintas θintas 13.57
Tintja θintja 0.35
Tinto θinto 1.26
Tintos θintos 0.29
Tintura θintuɾa 6.12
Tinturon θintuɾon 20.84
Tinturones θintuɾones 5.50
TinDja θinðja 0.19
TinTel θinθel 0.70
TinTinnati θinθinnati 2.24
Tipote θipote 0.13
Tipres θipɾes 0.28
Tipreses θipɾeses 0.24
Tiprjano θipɾjano 0.35
TiRosis θirosis 0.64
Tisko θisko 1.02
Tisterna θisteɾna 1.86
Tisternas θisteɾnas 0.19
Tistika θistika 0.18
TisxorDanja θisxoɾðanja 0.34
Tita θita 110.76
Tita θita 0.34
Titamos θitamos 0.20
Titan θitan 0.31
Titando θitando 1.57
Titas θitas 18.08
Titaste θitaste 0.26
Titatorjo θitatoɾjo 0.18
Titatorjos θitatoɾjos 0.33
TitaDa θitaða 0.54
TitaDo θitaðo 2.41
TitaDos θitaðos 0.47
Titar θitaɾ 2.39
Titara θitaɾa 0.16
Titara θitaɾa 0.15
Titare θitaɾe 0.24
Titarla θitaɾla 0.26
Titarle θitaɾle 0.15
Titarlo θitaɾlo 0.62
Titarme θitaɾme 0.73
Titaron θitaɾon 0.35
Titarse θitaɾse 0.24
Titarte θitaɾte 0.42
TitaBa θitaβa 0.24
TitaTjon θitaθjon 2.83
TitaTjones θitaθjones 0.79
Tite θite 0.47
Tite θite 0.45
Titeme θiteme 0.12
Tites θites 0.26
Titi θiti 24.45
Titi θiti 0.14
Tito θito 1.50
Tito θito 0.85
Titriko θitɾiko 0.19
Titrikos θitɾikos 0.25
Titroen θitɾoen 0.15
Titrus θitɾus 0.17
Tizne θizne 4.38
Tiznes θiznes 1.67
TiD θið 1.29
TiNko θiŋko 257.69
TiNkos θiŋkos 0.77
TiNkwenta θiŋkwenta 18.43
TiNkwentas θiŋkwentas 0.12
TiNkwenton θiŋkwenton 0.17
TiG θiɣ 0.88
TiGaRa θiɣara 0.27
TiGaRas θiɣaras 0.41
TiGaRera θiɣareɾa 0.32
TiGaRito θiɣarito 0.16
TiGaRiLo θiɣariʎo 26.94
TiGaRiLos θiɣariʎos 22.68
TiGaRo θiɣaro 10.40
TiGaRos θiɣaros 6.44
TiGariLo θiɣaɾiʎo 0.20
TiGweJa θiɣweɲa 1.13
TiGweJal θiɣweɲal 0.19
TiGweJas θiɣweɲas 0.21
TiGGi θiɣɣi 2.56
TiGTaG θiɣθaɣ 0.50
TiGTaGea θiɣθaɣea 0.16
TiGTaGeando θiɣθaɣeando 0.18
TiJamonos θiɲamonos 0.15
TiJe θiɲe 0.19
TiJete θiɲete 0.30
Tiriliko θiɾiliko 0.14
Tirilo θiɾilo 0.51
Tirjo θiɾjo 0.18
Tirjos θiɾjos 0.12
Tirko θiɾko 19.55
Tirkonjo θiɾkonjo 0.12
Tirkos θiɾkos 0.46
Tirkula θiɾkula 1.19
Tirkulan θiɾkulan 0.75
Tirkulando θiɾkulando 1.55
Tirkulatorjo θiɾkulatoɾjo 0.45
TirkulaDo θiɾkulaðo 0.16
Tirkular θiɾkulaɾ 4.19
Tirkulares θiɾkulaɾes 0.52
TirkulaBa θiɾkulaβa 0.28
TirkulaBan θiɾkulaβan 0.14
TirkulaTjon θiɾkulaθjon 4.74
Tirkule θiɾkule 0.65
Tirkulen θiɾkulen 1.04
Tirkulo θiɾkulo 20.41
Tirkulo θiɾkulo 2.73
Tirkulo θiɾkulo 0.17
Tirkulos θiɾkulos 7.78
TirkumbalaTjon θiɾkumbalaθjon 0.29
TirkumferenTja θiɾkumfeɾenθja 0.52
Tirkunda θiɾkunda 0.12
Tirkundante θiɾkundante 0.35
Tirkundantes θiɾkundantes 0.27
TirkunskripTjon θiɾkunskɾipθjon 0.21
TirkunstanTja θiɾkunstanθja 4.25
TirkunstanTjal θiɾkunstanθjal 1.17
TirkunstanTjales θiɾkunstanθjales 0.71
TirkunstanTjas θiɾkunstanθjas 25.46
TirkunTisjon θiɾkunθisjon 0.96
TirkunTiso θiɾkunθiso 0.13
TirkunTiDaDo θiɾkunθiðaðo 0.64
TirkunTiDaDos θiɾkunθiðaðos 0.12
TirkunTiDar θiɾkunθiðaɾ 0.21
Tirkus θiɾkus 0.98
Tirkwito θiɾkwito 8.93
Tirkwitos θiɾkwitos 5.68
Tiro θiɾo 1.50
Tiruxana θiɾuxana 1.72
Tiruxano θiɾuxano 13.93
Tiruxanos θiɾuxanos 3.58
Tiruxia θiɾuxia 31.53
Tiruxias θiɾuxias 2.91
Tirwela θiɾwela 1.31
Tirwelas θiɾwelas 1.52
Tirwelo θiɾwelo 0.24
Tirwelos θiɾwelos 0.22
TirTe θiɾθe 0.23
TirTense θiɾθense 0.17
TiLa θiʎa 0.30
TiBaGo θiβaɣo 0.68
TiBer θiβeɾ 0.28
TiBerespaTjo θiβeɾespaθjo 0.46
TiBerkafe θiβeɾkafe 0.13
TiBernetika θiβeɾnetika 0.42
TiBernetikas θiβeɾnetikas 0.13
TiBernetiko θiβeɾnetiko 0.59
TiBernetikos θiβeɾnetikos 0.50
TiBika θiβika 0.66
TiBikas θiβikas 0.19
TiBiko θiβiko 1.05
TiBil θiβil 23.65
TiBiles θiβiles 20.03
TiBiliDaD θiβiliðað 0.16
TiBiliTaDa θiβiliθaða 2.48
TiBiliTaDamente θiβiliθaðamente 0.39
TiBiliTaDas θiβiliθaðas 0.69
TiBiliTaDo θiβiliθaðo 3.59
TiBiliTaDos θiβiliθaðos 1.96
TiBiliTar θiβiliθaɾ 0.17
TiBiliTaTjon θiβiliθaθjon 12.63
TiBiliTaTjones θiβiliθaθjones 2.91
TiBizmo θiβizmo 0.22
TiBola θiβola 0.26
TiTaJa θiθaɲa 0.23
TiTaLa θiθaʎa 0.15
TiTero θiθeɾo 0.26
TiTeron θiθeɾon 1.04
Tja θja 26.35
Tjanotiko θjanotiko 0.12
Tjanuro θjanuɾo 2.39
Tjao θjao 3.83
Tjase θjase 1.49
Tjases θjases 0.29
Tjatika θjatika 0.52
Tjatiko θjatiko 0.17
Tjar θjaɾ 0.15
Tjara θjaɾa 0.28
Tjelito θjelito 1.28
Tjelo θjelo 158.88
TjeloRaso θjeloraso 0.21
Tjelos θjelos 76.73
Tjempjes θjempjes 0.56
Tjen θjen 42.85
TjenaGa θjenaɣa 2.12
TjenaGas θjenaɣas 0.35
Tjeno θjeno 0.37
Tjentifika θjentifika 8.52
Tjentifikamente θjentifikamente 1.65
Tjentifikas θjentifikas 1.75
Tjentifiko θjentifiko 21.37
Tjentifikos θjentifikos 19.43
Tjento θjento 24.88
Tjentos θjentos 37.09
TjenTja θjenθja 37.29
TjenTjas θjenθjas 10.17
TjenTjoloxia θjenθjoloxia 0.20
TjeRa θjera 66.19
TjeRala θjerala 3.72
TjeRalas θjeralas 0.25
TjeRale θjerale 0.30
TjeRalo θjeralo 2.20
TjeRalos θjeralos 1.15
TjeRan θjeran 5.16
TjeRas θjeras 4.47
TjeRate θjerate 0.61
TjeRe θjere 22.48
TjeRela θjerela 0.55
TjeRelo θjerelo 0.38
TjeRelos θjerelos 0.16
TjeRen θjeren 12.55
TjeRenla θjerenla 0.60
TjeRenlas θjerenlas 0.27
TjeRenlo θjerenlo 0.54