Beta version
Doculects

Remijsen 2015 (Matbat) (Matbat)

Retranscribed from Remijsen 2015 using Matbat.

Sequence sets

Inventory

a, d, t, b, p, j, k, m, n, ŋ, l, w, f, i, h, e, r, u, s, o, ɔ, ɛ, ɡ, t͡ʃ
Details

Words

This doculect has 925 words.
a   b   d   f   h   i   j   k   l   m   n   p   s   t   u   w   ŋ   ɡ  
Word as uploaded Retranscribed word Frequency per million
corpus words
a21da3t adat 0.00
ba ba 0.00
ba1 ba 0.00
ba21 ba 0.00
ba3 ba 0.00
ba41 ba 0.00
ba41 ba 0.00
bafi3 bafi 0.00
bahe3 bahe 0.00
ba12y baj 0.00
ba21y baj 0.00
ba41y baj 0.00
baya1y bajaj 0.00
baya1y bajaj 0.00
bayas bajas 0.00
bay1ba3t bajbat 0.00
baye3 baje 0.00
ba1yla41m bajlam 0.00
ba1k bak 0.00
ba3k bak 0.00
ba3l bal 0.00
bala1ya3r balajar 0.00
balbu3li3 balbuli 0.00
balu3s balus 0.00
ba1m bam 0.00
ba21m bam 0.00
ba3m bam 0.00
ba3m bam 0.00
ba1n ban 0.00
ba21n ban 0.00
ba12p bap 0.00
ba1p bap 0.00
bapa3p bapap 0.00
bapla12y baplaj 0.00
basa12s basas 0.00
basa1t basat 0.00
ba3t bat 0.00
ba21ta bata 0.00
bata12n batan 0.00
batu3p batup 0.00
ba21w baw 0.00
bawi bawi 0.00
bawo21 bawo 0.00
ba1ŋ baŋ 0.00
ba1ŋ baŋ 0.00
ba41ŋ baŋ 0.00
be21 be 0.00
be21 be 0.00
be3l bel 0.00
beta21 beta 0.00
bi3mbɔ121mpu bimbɔmpu 0.00
bi12n bin 0.00
bi3n bin 0.00
bintu3ni3 bintuni 0.00
bi3ga21 biɡa 0.00
bya12y bjaj 0.00
bla41 bla 0.00
bla21y blaj 0.00
bla12w blaw 0.00
bla3ŋ blaŋ 0.00
bli121 bli 0.00
blu12n blun 0.00
bo21 bo 0.00
bo21m bom 0.00
boma41m bomam 0.00
bomi1 bomi 0.00
bo3t bot 0.00
bu121 bu 0.00
bu121 bu 0.00
bu1y buj 0.00
bu3y buj 0.00
bu1ybu3y bujbuj 0.00
bu3k buk 0.00
bu1lu3t bulut 0.00
bu3s bus 0.00
bu1t but 0.00
bɔ3k bɔk 0.00
bɔ12m bɔm 0.00
bɔ3n bɔn 0.00
bɔ12s bɔs 0.00
bɔ21t bɔt 0.00
bɔ3t bɔt 0.00
bɔ1ŋ bɔŋ 0.00
bɛ3m bɛm 0.00
bɛ1nsi3n bɛnsin 0.00
bɛ3ŋ bɛŋ 0.00
da121 da 0.00
da21 da 0.00
da41 da 0.00
dadi3 dadi 0.00
da1y daj 0.00
dayi3p dajip 0.00
da21m dam 0.00
da1mpa3t dampat 0.00
da12n dan 0.00
da21n dan 0.00
da3n dan 0.00
da1pu3r dapur 0.00
da1ŋ daŋ 0.00
da21ŋ daŋ 0.00
da41ŋ daŋ 0.00
da1ga3m daɡam 0.00
de121 de 0.00
de3 de 0.00
de41 de 0.00
de12l del 0.00
de41lo delo 0.00
di121 di 0.00
di41 di 0.00
di41ha diha 0.00
di121m dim 0.00
di12m dim 0.00
di1n din 0.00
di21n din 0.00
di21nɛk dinɛk 0.00
di3ri3k dirik 0.00
di3w diw 0.00
di12ŋ diŋ 0.00
di3ŋ diŋ 0.00
do21 do 0.00
do1y doj 0.00
do41no dono 0.00
drɔ3m drɔm 0.00
du3 du 0.00
du3 du 0.00
du21k duk 0.00
du3ku3 duku 0.00
du3m dum 0.00
du21p dup 0.00
du12t dut 0.00
du3t dut 0.00
du1ŋ duŋ 0.00
du21ŋ duŋ 0.00
dɔ1k dɔk 0.00
dɔ21k dɔk 0.00
dɔ3k dɔk 0.00
dɔ121l dɔl 0.00
dɔ12l dɔl 0.00
dɔ3l dɔl 0.00
dɔ12n dɔn 0.00
dɛ3k dɛk 0.00
dɛ12l dɛl 0.00
dɛ3l dɛl 0.00
dɛ3n dɛn 0.00
dɛ21rɛm dɛrɛm 0.00
fa21 fa 0.00
fa21 fa 0.00
fa21 fa 0.00
fa41 fa 0.00
fa41 fa 0.00
faba21mak fabamak 0.00
fabe1bɛ3l fabebɛl 0.00
fadi12m fadim 0.00
faya12y fajaj 0.00
faya1n fajan 0.00
faya1w fajaw 0.00
fayo21l fajol 0.00
fayu3 faju 0.00
fayɛ12t fajɛt 0.00
fakasu3n fakasun 0.00
fake1tɛ3p faketɛp 0.00
fali12w faliw 0.00
fa12m fam 0.00
fama12y famaj 0.00
fama21t famat 0.00
famɔ21l famɔl 0.00
fa21n fan 0.00
fa3n fan 0.00
fa1ndu3n fandun 0.00
fani1w faniw 0.00
fara21w faraw 0.00
fa3s fas 0.00
fasa21y fasaj 0.00
fasa21l fasal 0.00
fase1ndi3 fasendi 0.00
fasɔ12y fasɔj 0.00
fasɛ12k fasɛk 0.00
fata21n fatan 0.00
fato21y fatoj 0.00
fato21p fatop 0.00
fatu21 fatu 0.00
fatɛ1t fatɛt 0.00
fa21w faw 0.00
faŋɔ41t faŋɔt 0.00
fago12l faɡol 0.00
fe1 fe 0.00
fe3 fe 0.00
fe121ydi fejdi 0.00
fi3 fi 0.00
fi3 fi 0.00
fla1w flaw 0.00
flu12ŋ fluŋ 0.00
flu21ŋ fluŋ 0.00
flɛ1f flɛf 0.00
flɛ21m flɛm 0.00
flɛ121mpo flɛmpo 0.00
flɛ3s flɛs 0.00
fo41y foj 0.00
fo121l fol 0.00
fo121w fow 0.00
fo21wdɔ3m fowdɔm 0.00
fu21 fu 0.00
fufun fufun 0.00
fu12y fuj 0.00
fu3n fun 0.00
fɔ21l fɔl 0.00
fɔ12n fɔn 0.00
fɔ21n fɔn 0.00
fɔ3n fɔn 0.00
fɔ3n fɔn 0.00
fɔ12ŋ fɔŋ 0.00
fɛ1n fɛn 0.00
fɛ3n fɛn 0.00
fɛ12t fɛt 0.00
fɛ12t fɛt 0.00
fɛ12t fɛt 0.00
ha21 ha 0.00
ha21 ha 0.00
ha21 ha 0.00
ha3 ha 0.00
haba12r habar 0.00
hado hado 0.00
ha3y haj 0.00
ha3ywa1 hajwa 0.00
haku1m hakum 0.00
ha41l hal 0.00
hala12ŋ halaŋ 0.00
ha1n han 0.00
hani3w haniw 0.00
ha21po hapo 0.00
haro3w harow 0.00
ha1si3k hasik 0.00
hate3l hatel 0.00
ha12w haw 0.00
he3 he 0.00
hey hej 0.00
he3l hel 0.00
he21w hew 0.00
hi3 hi 0.00
hi12p hip 0.00
hi21p hip 0.00
ho21 ho 0.00
ho21y hoj 0.00
ho3y hoj 0.00
ho21l hol 0.00
ho1w how 0.00
ho21w how 0.00
ho3w how 0.00
ho41w how 0.00
hu41 hu 0.00
hu21y huj 0.00
hu12ŋ huŋ 0.00
hu21ŋ huŋ 0.00
hu3ŋ huŋ 0.00
hɔ41bɔ1t hɔbɔt 0.00
hɔ12k hɔk 0.00
hɔ121l hɔl 0.00
hɔ121l hɔl 0.00
hɔ12l hɔl 0.00
hɔ41l hɔl 0.00
hɔ41nlɔ3t hɔnlɔt 0.00
hɔ41npo hɔnpo 0.00
hɔt hɔt 0.00
hɔ1ŋ hɔŋ 0.00
hɛ3l hɛl 0.00
hɛ3ldi21 hɛldi 0.00
hɛ3lte1 hɛlte 0.00
hɛ3t hɛt 0.00
i3 i 0.00
iba121ŋ ibaŋ 0.00
ibli121t iblit 0.00
ibo1y iboj 0.00
ifu41 ifu 0.00
ihu41 ihu 0.00
iya3m ijam 0.00
ikebe1y ikebej 0.00
iko3 iko 0.00
iku3m ikum 0.00
ikɔ1t ikɔt 0.00
ikɔ41w ikɔw 0.00
ila12y ilaj 0.00
ila12l ilal 0.00
ila1po ilapo 0.00
i3la3ŋ ilaŋ 0.00
ili121 ili 0.00
ili41fin ilifin 0.00
ilɔ1ŋ ilɔŋ 0.00
ima12y imaj 0.00
ima21nsa1w imansaw 0.00
ima3w imaw 0.00
imya1p imjap 0.00
imo12yu3 imoju 0.00
impa12n impan 0.00
impa12n impan 0.00
imu41n imun 0.00
ina ina 0.00
ina12 ina 0.00
ina41 ina 0.00
ina121m inam 0.00
ipo121 ipo 0.00
isa1ŋ isaŋ 0.00
isɔ12k isɔk 0.00
isɔ121t isɔt 0.00
ite41po itepo 0.00
iti3k itik 0.00
itisi21no itisino 0.00
itɔ41k itɔk 0.00
iwa1y iwaj 0.00
iwa3nke1w iwankew 0.00
iwe3y iwej 0.00
iwɔ41 iwɔ 0.00
iwɛ12k iwɛk 0.00
iŋa12y iŋaj 0.00
iŋa1k iŋak 0.00
iga3t iɡat 0.00
iga3ŋ iɡaŋ 0.00
ige1y iɡej 0.00
igɔ12l iɡɔl 0.00
ya21 ja 0.00
ya1ba3t jabat 0.00
ya1y jaj 0.00
ya3y jaj 0.00
ya3k jak 0.00
ya1m jam 0.00
ya21p jap 0.00
ya3p jap 0.00
ya3w jaw 0.00
ya12ŋ jaŋ 0.00
yaŋku3t jaŋkut 0.00
ye3l jel 0.00
yi12 ji 0.00
yi41 ji 0.00
yi1n jin 0.00
yi3n jin 0.00
yo jo 0.00
yu1 ju 0.00
yu41 ju 0.00
yu41 ju 0.00
yu41su jusu 0.00
yɔ12f jɔf 0.00
yɔ21fa12 jɔfa 0.00
yɔ1k jɔk 0.00
yɔ21k jɔk 0.00
yɔ3l jɔl 0.00
yɔ3l jɔl 0.00
yɔ12m jɔm 0.00
yɔ1m jɔm 0.00
yɔ3nsɔ3n jɔnsɔn 0.00
yɔ21p jɔp 0.00
yɔ1tɔ3p jɔtɔp 0.00
yɔ21ŋ jɔŋ 0.00
yɛ12y jɛj 0.00
yɛ121m jɛm 0.00
yɛ12m jɛm 0.00
yɛ1m jɛm 0.00
yɛ121n jɛn 0.00
yɛ1n jɛn 0.00
yɛ3n jɛn 0.00
yɛ21npa21n jɛnpan 0.00
kabi12t kabit 0.00
kabɔ1ŋ kabɔŋ 0.00
kadu12 kadu 0.00
ka1f kaf 0.00
kahɔ12m kahɔm 0.00
kayɔ12w kajɔw 0.00
ka3k kak 0.00
kala3n kalan 0.00
kala1p kalap 0.00
kala1p kalap 0.00
kala12ŋ kalaŋ 0.00
kala41ŋ kalaŋ 0.00
kale21w kalew 0.00
kalu3f kaluf 0.00
ka1m kam 0.00
ka3m kam 0.00
kama1y kamaj 0.00
kamlɛ12 kamlɛ 0.00
kamo3w kamow 0.00
kamɔ12w kamɔw 0.00
ka1n kan 0.00
kanka21n kankan 0.00
ka1pa3l kapal 0.00
ka41pas kapas 0.00
kapi121 kapi 0.00
kapna41 kapna 0.00
kapu12 kapu 0.00
kare121 kare 0.00
karya12n karjan 0.00
karɔ12n karɔn 0.00
karɔ12s karɔs 0.00
ka3s kas 0.00
kasa12s kasas 0.00
kata1 kata 0.00
kata3 kata 0.00
kate1tɛ3l katetɛl 0.00
kati12p katip 0.00
katmɛ1t katmɛt 0.00
ka3ca3ŋ kat͡ʃaŋ 0.00
kawu3t kawut 0.00
kawɛ12 kawɛ 0.00
ke1s kes 0.00
ko121l kol 0.00
ko41l kol 0.00
ko3la3k kolak 0.00
ko121m kom 0.00
ku3y kuj 0.00
ku21m kum 0.00
ku3pu3n kupun 0.00
ku3rsi3 kursi 0.00
kut kut 0.00
kɔ12k kɔk 0.00
kɔ3k kɔk 0.00
kɔ21p kɔp 0.00
kɔ21p kɔp 0.00
kɔ3s kɔs 0.00
kɛ12s kɛs 0.00
la121 la 0.00
la21 la 0.00
la1f laf 0.00
la21ha laha 0.00
lai41n lain 0.00
la12y laj 0.00
la1y laj 0.00
la3y laj 0.00
la121l lal 0.00
lalɛ1l lalɛl 0.00
la1m lam 0.00
lamo3l lamol 0.00
la1mpu3 lampu 0.00
la121n lan 0.00
la3n lan 0.00
la3n lan 0.00
landar landar 0.00
la21p lap 0.00
la3s las 0.00
la3w law 0.00
la21wa lawa 0.00
lawa41n lawan 0.00
lawi12n lawin 0.00
la21ŋ laŋ 0.00
la3ŋ laŋ 0.00
laŋa1n laŋan 0.00
le3 le 0.00
le121y lej 0.00
le21y lej 0.00
le3y lej 0.00
le1sɛ3n lesɛn 0.00
li1 li 0.00
li21 li 0.00
li3li3n lilin 0.00
li41m lim 0.00
li1w liw 0.00
li1w liw 0.00
lo21 lo 0.00
lo21y loj 0.00
lo3y loj 0.00
lo3lbo12 lolbo 0.00
lololo3n lololon 0.00
lo21p lop 0.00
lo21w low 0.00
lo3w low 0.00
lu41 lu 0.00
lu121y luj 0.00
lu12y luj 0.00
lu12n lun 0.00
lu1n lun 0.00
lu1ŋ luŋ 0.00
lɔ12k lɔk 0.00
lɔ1p lɔp 0.00
lɔ12t lɔt 0.00
lɔ3t lɔt 0.00
lɔ3t lɔt 0.00
lɔ12w lɔw 0.00
lɔ12ŋ lɔŋ 0.00
lɔ3ŋbo3t lɔŋbot 0.00
lɛ12y lɛj 0.00
lɛ3k lɛk 0.00
lɛ12m lɛm 0.00
lɛ121n lɛn 0.00
lɛ3n lɛn 0.00
lɛ41n lɛn 0.00
lɛ3ŋ lɛŋ 0.00
ma ma 0.00
ma1 ma 0.00
ma12 ma 0.00
ma12 ma 0.00
ma41 ma 0.00
maba21y mabaj 0.00
ma21f maf 0.00
ma12y maj 0.00
ma21y maj 0.00
ma21y maj 0.00
makaya12m makajam 0.00
makɔ1m makɔm 0.00
malari3a3 malaria 0.00
mala3w malaw 0.00
ma1li3m malim 0.00
malɔ12n malɔn 0.00
ma3m mam 0.00
ma1n man 0.00
ma3n man 0.00
mana1t manat 0.00
mana1t manat 0.00
mana1t manat 0.00
mana41ŋ manaŋ 0.00
manya21m manjam 0.00
manɔ21n manɔn 0.00
mare21sɛ3n maresɛn 0.00
mari3 mari 0.00
masma3s masmas 0.00
maso1i3s masois 0.00
ma12t mat 0.00
ma1t mat 0.00
ma21t mat 0.00
ma3t mat 0.00
ma21ta mata 0.00
matlɔ3l matlɔl 0.00
matma1t matmat 0.00
matɔ3t matɔt 0.00
mage1y maɡej 0.00
me121 me 0.00
me21y mej 0.00
me121l mel 0.00
me21s mes 0.00
meŋa1ta3n meŋatan 0.00
mi3 mi 0.00
mi3t mit 0.00
myɛ12s mjɛs 0.00
mna121n mnan 0.00
mna1n mnan 0.00
mo1 mo 0.00
mo21 mo 0.00
mobu3 mobu 0.00
mo1f mof 0.00
mo3y moj 0.00
mo3l mol 0.00
mo3n mon 0.00
mu12m mum 0.00
mu1m mum 0.00
mu41n mun 0.00
mu21p mup 0.00
mu3ru3 muru 0.00
mu3sti3 musti 0.00
mu3su3 musu 0.00
mɔyu1 mɔju 0.00
mɔ3k mɔk 0.00
mɔ41k mɔk 0.00
mɔ21l mɔl 0.00
mɔ1n mɔn 0.00
mɔ41n mɔn 0.00
mɔ12w mɔw 0.00
mɛ12y mɛj 0.00
mɛ12y mɛj 0.00
mɛ1ya3 mɛja 0.00
mɛ41k mɛk 0.00
mɛ12m mɛm 0.00
mɛ1n mɛn 0.00
mɛ3t mɛt 0.00
na1 na 0.00
na12 na 0.00
na3 na 0.00
na41 na 0.00
na41bi21mpo nabimpo 0.00
na3k nak 0.00
nakɔ1t nakɔt 0.00
na12l nal 0.00
na12m nam 0.00
namo3l namol 0.00
namo3l namol 0.00
na12n nan 0.00
na1n nan 0.00
na3n nan 0.00
na21p nap 0.00
napa1t napat 0.00
napo21l napol 0.00
nata41 nata 0.00
na3w naw 0.00
na41ŋ naŋ 0.00
ne3y nej 0.00
ni12 ni 0.00
ni12 ni 0.00
ni21 ni 0.00
ni12k nik 0.00
ni12k nik 0.00
ni121n nin 0.00
ni3n nin 0.00
ni1p nip 0.00
ni21p nip 0.00
ni21su nisu 0.00
ni3t nit 0.00
nya1w njaw 0.00
nya1gi3 njaɡi 0.00
nyu12m njum 0.00
nyɛ121t njɛt 0.00
nyɛ3t njɛt 0.00
no21 no 0.00
noyu3 noju 0.00
no21w now 0.00
no21w now 0.00
nu1 nu 0.00
nu12 nu 0.00
nu3 nu 0.00
nu1k nuk 0.00
nu3mna121n numnan 0.00
nu12t nut 0.00
nu1t nut 0.00
nɔ12n nɔn 0.00
nɔ21n nɔn 0.00
nɔ41n nɔn 0.00
nɔ41ŋ nɔŋ 0.00
nɛ3k nɛk 0.00
nɛ3n nɛn 0.00
nɛ41nha nɛnha 0.00
nɛ1t nɛt 0.00
pa pa 0.00
pa121 pa 0.00
pahɔ12 pahɔ 0.00
pa3ya3k pajak 0.00
paye3 paje 0.00
payu41 paju 0.00
payu1s pajus 0.00
paka41t pakat 0.00
pa1l pal 0.00
pala3w palaw 0.00
pali12m palim 0.00
palɔ1l palɔl 0.00
pama1la3s pamalas 0.00
pamɔ21l pamɔl 0.00
pa12n pan 0.00
pa21n pan 0.00
pa21n pan 0.00
pa3n pan 0.00
panpɔ12n panpɔn 0.00
pa21p pap 0.00
pa41pal papal 0.00
papa3p papap 0.00
para12l paral 0.00
parami12s paramis 0.00
paro21 paro 0.00
pa1spi3s paspis 0.00
pa12t pat 0.00
pata21 pata 0.00
pati21 pati 0.00
pa1co3l pat͡ʃol 0.00
pa3ŋ paŋ 0.00
pe pe 0.00
pe21yi peji 0.00
pe1l pel 0.00
pe1w pew 0.00
pi41 pi 0.00
pi21n pin 0.00
pi3n pin 0.00
pi3p pip 0.00
pla12 pla 0.00
pla21 pla 0.00
pla21y plaj 0.00
pla1k plak 0.00
pli1k plik 0.00
plow plow 0.00
plɛ12 plɛ 0.00
po po 0.00
po21 po 0.00
po21l pol 0.00
po3p pop 0.00
po1s pos 0.00
pu21k puk 0.00
pu3nda3k pundak 0.00
pu3nha punha 0.00
pu1p pup 0.00
pu21t put 0.00
pɔ31 0.00
pɔ121l pɔl 0.00
pɔ3n pɔn 0.00
pɔ3n pɔn 0.00
pɔ121re pɔre 0.00
pɛ12 0.00
pɛ21l pɛl 0.00
pɛ21l pɛl 0.00
pɛ21l pɛl 0.00
pɛ3l pɛl 0.00
pɛ21ŋ pɛŋ 0.00
sa12 sa 0.00
sabalo12 sabalo 0.00
saba21ŋ sabaŋ 0.00
sabi12t sabit 0.00
sablɛ12w sablɛw 0.00
sabo21m sabom 0.00
sabu21 sabu 0.00
sabɔ21m sabɔm 0.00
sabɔ21m sabɔm 0.00
sabɔ12t sabɔt 0.00
sabɛ121mta21 sabɛmta 0.00
sabɛ121mta21 sabɛmta 0.00
sabɛ1n sabɛn 0.00
sabɛ3t sabɛt 0.00
sado21 sado 0.00
sadu21 sadu 0.00
safa21 safa 0.00
sa41yde sajde 0.00
sa41ylo sajlo 0.00
sake1w sakew 0.00
sako3la3 sakola 0.00
sako3la3 sakola 0.00
sako41w sakow 0.00
saksa12 saksa 0.00
saku1y sakuj 0.00
saku3p sakup 0.00
sakɔ41m sakɔm 0.00
sakɔ12t sakɔt 0.00
sa41l sal 0.00
sala121k salak 0.00
sala41n salan 0.00
salo1pɔ3n salopɔn 0.00
salɔ121n salɔn 0.00
sa21m sam 0.00
sama12m samam 0.00
samblu121lun samblulun 0.00
same3y samej 0.00
same21ran sameran 0.00
sami12m samim 0.00
samyɔ41ypu samjɔjpu 0.00
samu21tɔ3t samutɔt 0.00
sana3mdi sanamdi 0.00
sana1pa3n sanapan 0.00
sana1ŋa3 sanaŋa 0.00
sano1w sanow 0.00
sansu3n sansun 0.00
sanɛ3m sanɛm 0.00
sanɛ1t sanɛt 0.00
sapa1y sapaj 0.00
sapa12n sapan 0.00
sapa41nsi sapansi 0.00
sapa121t sapat 0.00
sapa1t sapat 0.00
sapa21w sapaw 0.00
sapa3w sapaw 0.00
sape3 sape 0.00
sapla121n saplan 0.00
sapu41lu12y sapuluj 0.00
sapɛ21ŋ sapɛŋ 0.00
sa21t sat 0.00
sate21 sate 0.00
satɛ121ta satɛta 0.00
sa1w saw 0.00
sawi12 sawi 0.00
sawsa3w sawsaw 0.00
saŋa41m saŋam 0.00
sa1ŋka3y saŋkaj 0.00
saŋɛ41t saŋɛt 0.00
sagaro3w saɡarow 0.00
saga21w saɡaw 0.00
se1 se 0.00
se121 se 0.00
se1tɛ3n setɛn 0.00
si3 si 0.00
si41 si 0.00
si3ni3 sini 0.00
si41pan sipan 0.00
so1 so 0.00
so1l sol 0.00
su21 su 0.00
su3 su 0.00
su41 su 0.00
su3f suf 0.00
su3ka1m sukam 0.00
su3m sum 0.00
su3n sun 0.00
su1ru3t surut 0.00
su3s sus 0.00
su3su3 susu 0.00
sɔ12m sɔm 0.00
sɔ3m sɔm 0.00
sɔ12n sɔn 0.00
sɔ12t sɔt 0.00
sɛ1 0.00
sɛ21s sɛs 0.00
sɛ12w sɛw 0.00
sɛ3ŋ sɛŋ 0.00
ta ta 0.00
ta ta 0.00
ta ta 0.00
ta21 ta 0.00
tabo1k tabok 0.00
ta12f taf 0.00
ta21y taj 0.00
takɛ12k takɛk 0.00
ta21l tal 0.00
ta1mtu3m tamtum 0.00
ta1mtɛ12m tamtɛm 0.00
tana1m tanam 0.00
ta1ntɔ12n tantɔn 0.00
taplu21y tapluj 0.00
taplɛ12k taplɛk 0.00
ta41po tapo 0.00
tare1k tarek 0.00
tarɔ1t tarɔt 0.00
tatɛ12t tatɛt 0.00
te te 0.00
te3 te 0.00
te1l tel 0.00
te21l tel 0.00
teru3s terus 0.00
ti21 ti 0.00
ti41 ti 0.00
ti12n tin 0.00
ti1n tin 0.00
ti3p tip 0.00
to1y toj 0.00
to21l tol 0.00
to21l tol 0.00
to121lɔn tolɔn 0.00
to1lɔ3ŋ tolɔŋ 0.00
to3p top 0.00
to1pi3n topin 0.00
tu tu 0.00
tu121 tu 0.00
tu41 tu 0.00
tu1y tuj 0.00
tu3ku3n tukun 0.00
tu1m tum 0.00
tu12p tup 0.00
tu21ri turi 0.00
tu21t tut 0.00
tu21ŋpo tuŋpo 0.00
tɔ12 0.00
tɔ12 0.00
tɔ121k tɔk 0.00
tɔ41k tɔk 0.00
tɔ12m tɔm 0.00
tɔ12n tɔn 0.00
tɔ21n tɔn 0.00
tɔ3t tɔt 0.00
tɔ41ŋ tɔŋ 0.00
tɛ12 0.00
tɛ121l tɛl 0.00
tɛ12l tɛl 0.00
tɛ21l tɛl 0.00
tɛ121lo tɛlo 0.00
tɛ121n tɛn 0.00
tɛ12n tɛn 0.00
tɛ3r tɛr 0.00
cɔ3kla3t t͡ʃɔklat 0.00
cɛ3t t͡ʃɛt 0.00
cɛ1ŋke3 t͡ʃɛŋke 0.00
u3ntu3ŋ untuŋ 0.00
wa3y waj 0.00
wa3y waj 0.00
wa3ylo wajlo 0.00
wa3yma21n wajman 0.00
wayu3 waju 0.00
wa41l wal 0.00
wa41l wal 0.00
wa3n wan 0.00
wa41n wan 0.00
wanwu3n wanwun 0.00
wa21po wapo 0.00
wa1t wat 0.00
wa21w waw 0.00
wa3w waw 0.00
wa3ŋ waŋ 0.00
we41l wel 0.00
we21ta weta 0.00
wi41 wi 0.00
wi1n win 0.00
wi3n win 0.00
wi3n win 0.00
wi1tna41 witna 0.00
wo41 wo 0.00
wo21y woj 0.00
wo41le wole 0.00
wo1lɔ3s wolɔs 0.00
wo21p wop 0.00
wo3s wos 0.00
wu41 wu 0.00
wu41y wuj 0.00
wu3yte wujte 0.00
wu21kdi wukdi 0.00
wu41m wum 0.00
wu21mpo wumpo 0.00
wu3t wut 0.00
wu12ŋ wuŋ 0.00
wɔ12k wɔk 0.00
wɔ21l wɔl 0.00
wɔ12n wɔn 0.00
wɔ1rsa12n wɔrsan 0.00
wɔ21t wɔt 0.00
wɛ12k wɛk 0.00
wɛ21ldi wɛldi 0.00
wɛ41lpo wɛlpo 0.00
wɛ12n wɛn 0.00
wɛ21t wɛt 0.00
wɛ41t wɛt 0.00
ŋa12 ŋa 0.00
ŋa21 ŋa 0.00
ŋa121bin ŋabin 0.00
ŋa41y ŋaj 0.00
ŋa21l ŋal 0.00
ŋa21t ŋat 0.00
ŋi12n ŋin 0.00
ŋɔ12y ŋɔj 0.00
ga21 ɡa 0.00
ga21l ɡal 0.00
gala12s ɡalas 0.00
galo1yu3 ɡaloju 0.00
ga3mba3r ɡambar 0.00
ga41n ɡan 0.00
gari12n ɡarin 0.00
ga21ri3s ɡaris 0.00
gata3 ɡata 0.00
ga1w ɡaw 0.00
ga21ŋ ɡaŋ 0.00
ga3ŋ ɡaŋ 0.00
gaŋgɛ3ŋ ɡaŋɡɛŋ 0.00
gago3l ɡaɡol 0.00
ge12 ɡe 0.00
ge1y ɡej 0.00
gi21m ɡim 0.00
go12l ɡol 0.00
go1l ɡol 0.00
gopi3 ɡopi 0.00
gu1n ɡun 0.00
gu3nti3ŋ ɡuntiŋ 0.00
gɛ21l ɡɛl 0.00
gɛ3t ɡɛt 0.00
gɛ12ŋ ɡɛŋ 0.00