Beta version
DoculectEsPal Castillian Subtitles (Spanish) (EsPal broad phonetic)
FilterNone
ValueTrue
JustificationThe following vowel sequences plus final consonant were found: ias, ees, aun, eeɾ, eis, ais, eoɾ, eal, eas, ael, ean, aul, oiɾ, een, ian, aeɾ, eaɾ, ois, ool, eon, ios, ouɾ, ouis, ooð, eos, aes, euɾ, eiɾ, aos, oes, eeð, eil, ouð, aiθ, aiɾ, oið, ouŋɣ, aen, auð, aam, oel, oan, eias, eat͡ʃ, ies, ook, ien, ainð, eaɾl, eeis, aus, ein, eans, oað, eian, uas, aak, uen, eep, oen, eus, oom, ail, iais, ous, oinð, eit͡ʃ, uan, eað, aið, ound, aeð, aon, ain, eaɾð, euð, eiss, eiɣ, eais, aiβ, iaθ, oann, auss, eul, oul, ouɾð, oup, aoul, eak, eeðs, ual, ues, ouðs, aulð, eam, aian, ails, ooɾs, eoɾɣ, eaus, oas, euɾs, aum, uos, aal, aias, eum, ousð, oaɾð, aeis, eems, oian, oeiŋɣ, oawk, eið, eek, ounð, oeɾ, eeps, aim, eisð, oias, aan, eiɣð, ouɾs, oolf, eoð, oinðs, eaðs, eiais, aawk, ealð, aiðn, ouað, eims, ouɣ, eaɾt͡ʃ, eim, ausð, oos, ion, aaɾð, oil, oiŋɣ, aaɾ, auɾ, oeθ, uoɾ, oaθ, oot͡ʃ, ains, oaɾ, ieθ, aiðs, ooɾ, aas, aueɾ, auβ, aiɾs, eaks, oin, oal
Example words días, deberías, podrías, tenías, querías ... [More]